جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

میکروکنترلر های خانواده AVR

میکروکنترلر ATMEGA8A - DIP - تایوانی

میکروکنترلر ATMEGA8A - DIP - تایوانی

8Bit MicrocontrollerFLASH : 8KB EEPROM : 512B SRAM : 1KBSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPacka..

قیمت پایه : 312,000ریال

موجودی : 132 عدد

میکروکنترلر ATMEGA64A - SMD (تایوانی)

میکروکنترلر ATMEGA64A - SMD (تایوانی)

8Bit MicrocontrollerFLASH : 64KB EEPROM : 2KB SRAM : 4KBSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPacka..

قیمت پایه : 498,000ریال

موجودی : 50 عدد

میکروکنترلر ATMEGA32A-AU - SMD

میکروکنترلر ATMEGA32A-AU - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 32KB EEPROM : 1024B SRAM : 2KBSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPac..

قیمت پایه : 351,000ریال

موجودی : 50 عدد

میکروکنترلر ATMEGA128A - SMD

میکروکنترلر ATMEGA128A - SMD

8-Bit MicrocontrollerFLASH : 128KB EEPROM : 4KB SRAM : 4KBSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPac..

قیمت پایه : 760,000ریال

موجودی : 13 عدد

میکروکنترلر ATTINY861-15XZ - SMD

میکروکنترلر ATTINY861-15XZ - SMD

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 8 عدد

میکروکنترلر ATTINY2313A - SMD

میکروکنترلر ATTINY2313A - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 2KB EEPROM : 128B SRAM : 128BSpeed : 0 - 20MHz Voltage : 1.8 - 5.5 VPACK..

قیمت پایه : 468,607ریال

موجودی : 8 عدد

میکروکنترلر ATTINY12L - SMD

میکروکنترلر ATTINY12L - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 1KB EEPROM : 64B Speed : 0 - 4MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPACKAGE : SOIC-8 ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 2 عدد

میکروکنترلر ATTINY45-20SU - SMD

میکروکنترلر ATTINY45-20SU - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 4KB EEPROM : 256B SRAM : 256BSpeed : 0 - 20MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPACK..

قیمت پایه : 315,000ریال

سفارش از خارج

میکروکنترلر ATTINY45 - DIP

میکروکنترلر ATTINY45 - DIP

8Bit MicrocontrollerFLASH : 4KB EEPROM : 256B SRAM : 256BSpeed : 0 - 20MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPACK..

قیمت پایه : 520,674ریال

در انتظار خرید از خارج

میکروکنترلر ATTINY24 - DIP

میکروکنترلر ATTINY24 - DIP

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

میکروکنترلر ATTINY2313V - DIP

میکروکنترلر ATTINY2313V - DIP

8Bit MicrocontrollerFLASH : 2KB EEPROM : 128B SRAM : 128BSpeed : 0 - 10MHz Voltage : 1.8 - 5.5 VPACK..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

میکروکنترلر ATTINY13A-SSU - SMD

میکروکنترلر ATTINY13A-SSU - SMD

ATTINY13A-SSU8Bit MicrocontrollerFLASH : 1KB EEPROM : 64B SRAM : 64BSpeed : 0 - 20MHz Voltage : 1.8 ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

میکروکنترلر ATTINY13A  - DIP

میکروکنترلر ATTINY13A - DIP

8Bit MicrocontrollerFLASH : 1KB EEPROM : 64B SRAM : 64BSpeed : 0 - 20MHz Voltage : 1.8 - 5.5 VPACKAG..

قیمت پایه : 187,000ریال

در انتظار خرید از خارج

میکروکنترلر ATMEGA8L - SMD

میکروکنترلر ATMEGA8L - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 8KB EEPROM : 512B SRAM : 1KBSpeed : 0 - 8MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPackag..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش از خارج

میکروکنترلر ATMEGA8A-AU - SMD

میکروکنترلر ATMEGA8A-AU - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 8KB EEPROM : 512B SRAM : 1KBSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPacka..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

میکروکنترلر ATMEGA88PA-PU - DIP

میکروکنترلر ATMEGA88PA-PU - DIP

8Bit MicrocontrollerFLASH : 8KB EEPROM : 512B SRAM : 1kBSpeed : 0 - 20MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPacka..

قیمت پایه : 415,000ریال

در انتظار خرید از خارج

میکروکنترلر ATMEGA88 - SMD

میکروکنترلر ATMEGA88 - SMD

..

قیمت پایه : 414,457ریال

در انتظار خرید از خارج

میکروکنترلر ATMEGA8535 - DIP

میکروکنترلر ATMEGA8535 - DIP

8Bit MicrocontrollerFlash: 8KBEeprom : 512BSRAM : 512BSpeed : 0 - 16MHzVoltage : 4.5 - 5.5 VPackage ..

قیمت پایه : 830,996ریال

در انتظار خرید از خارج

میکروکنترلر ATMEGA8515 - DIP

میکروکنترلر ATMEGA8515 - DIP

8Bit MicrocontrollerFlash : 8KBEeprom : 512BSRAM : 512BSpeed : 0 - 16MHzVoltage : 4.5 - 5.5 VPackage..

قیمت پایه : 810,169ریال

در انتظار خرید از خارج

میکروکنترلر ATMEGA64L - SMD

میکروکنترلر ATMEGA64L - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 64KB EEPROM : 2KB SRAM : 4KBSpeed : 0 - 8MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPackag..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

میکروکنترلر ATMEGA644PA-AU - SMD

میکروکنترلر ATMEGA644PA-AU - SMD

8Bit MicrocontrollerFlash: 64KBEeprom : 2KBSRAM : 4KBSpeed : 0 - 20MHzVoltage : 1.8 - 5.5 VPackage :..

قیمت پایه : 1,330,000ریال

در انتظار خرید از خارج

نمایش 1 تا 21 از 51 (3 صفحه)
'