انواع پاور سوئیچینگ صنعتی قاب فلزی (خروجی DC)

انواع پاور سوئیچینگ صنعتی قاب فلزی (خروجی DC)

انواع پاور سوئیچینگ صنعتی با قاب فلزی

پاور سوئیچ های فن دار - معمولی - تابلویی و ...


پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 10 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 10 آمپر

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : 235,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 15 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 15 آمپر

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : 295,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 2 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 2 آمپر

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : 175,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 20 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 20 آمپر

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : 375,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 3.5 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 3.5 آمپر

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 30 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 30 آمپر

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : 475,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 40 آمپر - فن دار

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 40 آمپر - فن دار

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : 1,100,000ریال


  • 3 یا بیشتر 970,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 5 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 5 آمپر

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : 175,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 1 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 1 آمپر

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

قیمت پایه : 140,000ریال


  • 5 یا بیشتر 128,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 10 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 10 آمپر

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

قیمت پایه : 470,000ریال


  • 5 یا بیشتر 440,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 15 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 15 آمپر

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : 900,000ریال


  • 4 یا بیشتر 830,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 2 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 2 آمپر

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

قیمت پایه : 215,000ریال


  • 3 یا بیشتر 200,000ریال
  • 10 یا بیشتر 190,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 20 آمپر - فن دار

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 20 آمپر - فن دار

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : 1,150,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 3 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 3 آمپر

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : 250,000ریال


  • 4 یا بیشتر 240,000ریال
  • 10 یا بیشتر 230,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 5 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 5 آمپر

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

قیمت پایه : 350,000ریال


  • 10 یا بیشتر 330,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 36 ولت - 10 آمپر - فن دار
پاور سوئیچینگ صنعتی 36 ولت - 2 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 36 ولت - 2 آمپر

..

قیمت پایه : 350,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 36 ولت - 5 آمپر - مارک LT
پاور سوئیچینگ صنعتی 48 ولت - 10 آمپر (فن دار)

پاور سوئیچینگ صنعتی 48 ولت - 10 آمپر (فن دار)

خروجی DC - فن دار نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی ..

قیمت پایه : 1,270,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 48 ولت - 3 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 48 ولت - 3 آمپر

..

قیمت پایه : 495,000ریال


  • 4 یا بیشتر 450,000ریال

پاور سوئیچینگ صنعتی 48 ولت - 5 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 48 ولت - 5 آمپر - مارک LT

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

قیمت پایه : 500,000ریال

نمایش 1 تا 21 از 32 (2 صفحه)
'