جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

انواع پاور سوئیچینگ صنعتی قاب فلزی (خروجی DC)

انواع پاور سوئیچینگ صنعتی قاب فلزی (خروجی DC)

انواع پاور سوئیچینگ صنعتی با قاب فلزی

پاور سوئیچ های فن دار - معمولی - تابلویی و ...


پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 1 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 1 آمپر - مارک LT

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

قیمت پایه : 1,075,000ریال

موجودی : 15 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 36 ولت - 2 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 36 ولت - 2 آمپر

..

قیمت پایه : 2,250,000ریال

موجودی : 13 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 15 آمپر - فن دار - مارک NEXT

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 15 آمپر - فن دار - مارک NEXT

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : 5,350,000ریال

موجودی : 11 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 3.8 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 3.8 آمپر

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

قیمت پایه : 1,090,000ریال

موجودی : 8 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 10 آمپر - فن دار - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 10 آمپر - فن دار - مارک LT

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

قیمت پایه : 3,950,000ریال

موجودی : 8 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 40 آمپر - فن دار - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 40 آمپر - فن دار - مارک LT

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

قیمت پایه : 4,483,125ریال

موجودی : 7 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 2 آمپر

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 2 آمپر

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

قیمت پایه : 999,034ریال

موجودی : 6 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 20 آمپر - فن دار - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 20 آمپر - فن دار - مارک LT

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : 2,750,000ریال

موجودی : 5 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 48 ولت - 3 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 48 ولت - 3 آمپر - مارک LT

..

قیمت پایه : 2,950,000ریال

موجودی : 4 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 36 ولت - 10 آمپر - فن دار - مارک NEXT

پاور سوئیچینگ صنعتی 36 ولت - 10 آمپر - فن دار - مارک NEXT

..

قیمت پایه : 4,750,000ریال

موجودی : 4 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 40 آمپر - فن دار - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 40 آمپر - فن دار - مارک LT

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : 6,890,000ریال

موجودی : 4 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 10 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 10 آمپر - مارک LT

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : 1,980,000ریال

موجودی : 4 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 3 ولت - 5 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 3 ولت - 5 آمپر - مارک LT

خروجی DCنکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند مناسب..

قیمت پایه : 2,250,000ریال

موجودی : 3 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 3 ولت - 10 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 3 ولت - 10 آمپر - مارک LT

خروجی DCنکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند مناسب..

قیمت پایه : 3,750,000ریال

موجودی : 3 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 2 آمپر - مارک NEXT

پاور سوئیچینگ صنعتی 24 ولت - 2 آمپر - مارک NEXT

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

قیمت پایه : 1,795,000ریال

موجودی : 3 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 5 آمپر - مارک NEXT

پاور سوئیچینگ صنعتی 12 ولت - 5 آمپر - مارک NEXT

خروجی DC نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند منا..

قیمت پایه : 1,406,250ریال

موجودی : 3 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 9 ولت - 20 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 9 ولت - 20 آمپر - مارک LT

خروجی DCنکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند مناسب..

قیمت پایه : 3,950,000ریال

موجودی : 2 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 5.5 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 5.5 آمپر - مارک LT

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

قیمت پایه : 1,255,000ریال

موجودی : 2 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 10 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 5 ولت - 10 آمپر - مارک LT

یک منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power supply به اختصار SMPS ) یا به بیانی ساده، یک Switcher، ی..

قیمت پایه : 2,290,000ریال

موجودی : 2 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 48 ولت - 10 آمپر (فن دار) - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 48 ولت - 10 آمپر (فن دار) - مارک LT

خروجی DC - فن دار نکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی ..

قیمت پایه : 6,980,000ریال

موجودی : 2 عدد

پاور سوئیچینگ صنعتی 15 ولت - 10 آمپر - مارک LT

پاور سوئیچینگ صنعتی 15 ولت - 10 آمپر - مارک LT

خروجی DCنکته : پاور سوئیچینگ ها برای اتصال به بارهای سلفی (القایی) که دارای ولتاژ برگشتی هستند مناسب..

قیمت پایه : 3,352,500ریال

موجودی : 1 عدد

نمایش 1 تا 21 از 40 (2 صفحه)
'