انواع ترانس و ترانسفورماتور های خروجی AC

انواع ترانس و ترانسفورماتور های خروجی AC

انواع ترانسفورماتور کاهنده بدنه فلزی

در جریان مختلف از 300 میلی آمپر به بالا

انواع ترانس های 2 سر و 3 سر


ترانس 12 ولت تک - 1 آمپر

ترانس 12 ولت تک - 1 آمپر

ترانسفورماتور یا ترانسفورمر (به انگلیسی: transformer) وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به وسیلهٔ دو..

قیمت پایه : 151,250ریال


 • 5 یا بیشتر 139,150ریال
 • 15 یا بیشتر 127,050ریال

ترانس 12 ولت تک - 3 آمپر

ترانس 12 ولت تک - 3 آمپر

..

قیمت پایه : 211,750ریال


 • 3 یا بیشتر 193,600ریال
 • 10 یا بیشتر 175,450ریال

ترانس 12 ولت تک - 300 میلی آمپر

ترانس 12 ولت تک - 300 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 82,280ریال


 • 5 یا بیشتر 70,180ریال
 • 15 یا بیشتر 64,130ریال
 • 30 یا بیشتر 60,500ریال

ترانس 12 ولت تک - 4 آمپر

ترانس 12 ولت تک - 4 آمپر

..

قیمت پایه : 272,250ریال


 • 4 یا بیشتر 242,000ریال
 • 10 یا بیشتر 229,900ریال

ترانس 12 ولت تک - 500 میلی آمپر

ترانس 12 ولت تک - 500 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 96,800ریال


 • 5 یا بیشتر 84,700ریال
 • 15 یا بیشتر 72,600ریال

ترانس 12 ولت تک - 6 آمپر

ترانس 12 ولت تک - 6 آمپر

..

قیمت پایه : 363,000ریال


 • 3 یا بیشتر 338,800ریال
 • 10 یا بیشتر 314,600ریال

ترانس 12 ولت دوبل - 1 آمپر

ترانس 12 ولت دوبل - 1 آمپر

ابعاد : 8*4 سانت - ارتفاع : 5 سانت..

قیمت پایه : 151,250ریال


 • 5 یا بیشتر 139,150ریال
 • 15 یا بیشتر 127,050ریال

ترانس 12 ولت دوبل - 3 آمپر

ترانس 12 ولت دوبل - 3 آمپر

..

قیمت پایه : 211,750ریال


 • 3 یا بیشتر 193,600ریال
 • 10 یا بیشتر 175,450ریال

ترانس 12 ولت دوبل - 300 میلی آمپر

ترانس 12 ولت دوبل - 300 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 82,280ریال


 • 5 یا بیشتر 70,180ریال
 • 15 یا بیشتر 64,130ریال
 • 30 یا بیشتر 60,500ریال

ترانس 12 ولت دوبل - 4 آمپر

ترانس 12 ولت دوبل - 4 آمپر

ترانس 220 ولت به 12 ولت دوبل (سه سیم خروجی)..

قیمت پایه : 272,250ریال


 • 4 یا بیشتر 242,000ریال
 • 10 یا بیشتر 229,900ریال

ترانس 12 ولت دوبل - 500 میلی آمپر

ترانس 12 ولت دوبل - 500 میلی آمپر

ولتاژ خروجی : 12 ولت دوبلجریان خروجی : 500 میلی آمپر ..

قیمت پایه : 96,800ریال


 • 5 یا بیشتر 84,700ریال
 • 15 یا بیشتر 72,600ریال

ترانس 12 ولت دوبل - 6 آمپر

ترانس 12 ولت دوبل - 6 آمپر

..

قیمت پایه : 363,000ریال


 • 3 یا بیشتر 338,800ریال
 • 10 یا بیشتر 314,600ریال

ترانس 16 ولت تک - 1 آمپر

ترانس 16 ولت تک - 1 آمپر

ابعاد : 8*4 سانت - ارتفاع : 5 سانت..

قیمت پایه : 151,250ریال


 • 5 یا بیشتر 139,150ریال
 • 15 یا بیشتر 127,050ریال

ترانس 16 ولت تک - 3 آمپر

ترانس 16 ولت تک - 3 آمپر

..

قیمت پایه : 211,750ریال


 • 3 یا بیشتر 193,600ریال
 • 10 یا بیشتر 175,450ریال

ترانس 16 ولت تک - 4 آمپر

ترانس 16 ولت تک - 4 آمپر

..

قیمت پایه : 272,250ریال


 • 4 یا بیشتر 242,000ریال
 • 10 یا بیشتر 229,900ریال

ترانس 16 ولت دوبل - 1 آمپر

ترانس 16 ولت دوبل - 1 آمپر

ابعاد : 8*4 سانت - ارتفاع : 5 سانت..

قیمت پایه : 151,250ریال


 • 4 یا بیشتر 139,150ریال
 • 20 یا بیشتر 127,050ریال

ترانس 16 ولت دوبل - 3 آمپر

ترانس 16 ولت دوبل - 3 آمپر

..

قیمت پایه : 211,750ریال


 • 3 یا بیشتر 193,600ریال
 • 10 یا بیشتر 175,450ریال

ترانس 16 ولت دوبل - 4 آمپر

ترانس 16 ولت دوبل - 4 آمپر

..

قیمت پایه : 272,250ریال


 • 4 یا بیشتر 242,000ریال
 • 10 یا بیشتر 229,900ریال

ترانس 24 ولت تک - 1 آمپر

ترانس 24 ولت تک - 1 آمپر

ابعاد : 8*4 سانت - ارتفاع : 5 سانت..

قیمت پایه : 151,250ریال


 • 4 یا بیشتر 139,150ریال
 • 20 یا بیشتر 127,050ریال

ترانس 24 ولت تک - 3 آمپر

ترانس 24 ولت تک - 3 آمپر

..

قیمت پایه : 211,750ریال


 • 3 یا بیشتر 193,600ریال
 • 10 یا بیشتر 175,450ریال

ترانس 24 ولت تک - 4 آمپر

ترانس 24 ولت تک - 4 آمپر

..

قیمت پایه : 272,250ریال


 • 4 یا بیشتر 242,000ریال
 • 10 یا بیشتر 229,900ریال

نمایش 1 تا 21 از 53 (3 صفحه)
'