جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

انواع ترانس و ترانسفورماتور های خروجی AC

انواع ترانس و ترانسفورماتور های خروجی AC

انواع ترانسفورماتور کاهنده بدنه فلزی

در جریان مختلف از 300 میلی آمپر به بالا

انواع ترانس های 2 سر و 3 سر


ترانس 12 ولت دوبل - 1 آمپر

ترانس 12 ولت دوبل - 1 آمپر

ابعاد : 8*4 سانت - ارتفاع : 5 سانت..

قیمت پایه : 650,000ریال


 • 5 یا بیشتر 615,000ریال
 • 15 یا بیشتر 590,000ریال

موجودی : 18 عدد

ترانس 9 ولت دوبل - 300 میلی آمپر

ترانس 9 ولت دوبل - 300 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 350,000ریال


 • 5 یا بیشتر 315,000ریال
 • 10 یا بیشتر 295,000ریال

موجودی : 15 عدد

ترانس 6 ولت دوبل - 500 میلی آمپر

ترانس 6 ولت دوبل - 500 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 399,000ریال


 • 3 یا بیشتر 365,000ریال
 • 15 یا بیشتر 355,000ریال

موجودی : 15 عدد

ترانس 6 ولت تک - 500 میلی آمپر

ترانس 6 ولت تک - 500 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 399,000ریال


 • 5 یا بیشتر 365,000ریال
 • 15 یا بیشتر 355,000ریال

موجودی : 15 عدد

ترانس 6 ولت تک - 300 میلی آمپر

ترانس 6 ولت تک - 300 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 350,000ریال


 • 3 یا بیشتر 315,000ریال
 • 10 یا بیشتر 295,000ریال

موجودی : 15 عدد

ترانس 12 ولت دوبل - 500 میلی آمپر

ترانس 12 ولت دوبل - 500 میلی آمپر

ولتاژ خروجی : 12 ولت دوبلجریان خروجی : 500 میلی آمپر ..

قیمت پایه : 399,000ریال


 • 5 یا بیشتر 365,000ریال
 • 15 یا بیشتر 350,000ریال

موجودی : 15 عدد

ترانس 12 ولت تک - 500 میلی آمپر

ترانس 12 ولت تک - 500 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 399,000ریال


 • 5 یا بیشتر 365,000ریال
 • 15 یا بیشتر 355,000ریال

موجودی : 15 عدد

ترانس 9 ولت تک - 300 میلی آمپر

ترانس 9 ولت تک - 300 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 350,000ریال


 • 5 یا بیشتر 315,000ریال
 • 10 یا بیشتر 295,000ریال

موجودی : 14 عدد

ترانس 12 ولت دوبل - 300 میلی آمپر

ترانس 12 ولت دوبل - 300 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 350,000ریال


 • 5 یا بیشتر 315,000ریال
 • 10 یا بیشتر 295,000ریال

موجودی : 14 عدد

ترانس 12 ولت تک - 300 میلی آمپر

ترانس 12 ولت تک - 300 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 350,000ریال


 • 3 یا بیشتر 315,000ریال
 • 10 یا بیشتر 295,000ریال

موجودی : 11 عدد

ترانس 16 ولت دوبل - 1 آمپر

ترانس 16 ولت دوبل - 1 آمپر

ابعاد : 8*4 سانت - ارتفاع : 5 سانت..

قیمت پایه : 650,000ریال


 • 3 یا بیشتر 615,000ریال
 • 10 یا بیشتر 590,000ریال

موجودی : 9 عدد

ترانس 24 ولت تک - 500 میلی آمپر

ترانس 24 ولت تک - 500 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 378,225ریال


 • 5 یا بیشتر 359,846ریال
 • 15 یا بیشتر 341,273ریال

موجودی : 8 عدد

ترانس 9 ولت تک - 1 آمپر

ترانس 9 ولت تک - 1 آمپر

ابعاد : 8*4 سانت - ارتفاع : 5 سانت..

قیمت پایه : 650,000ریال


 • 5 یا بیشتر 615,000ریال
 • 15 یا بیشتر 590,000ریال

موجودی : 7 عدد

ترانس 6 ولت تک - 4 آمپر

ترانس 6 ولت تک - 4 آمپر

..

قیمت پایه : 1,334,913ریال


 • 4 یا بیشتر 1,311,697ریال
 • 10 یا بیشتر 1,253,657ریال

موجودی : 7 عدد

ترانس 9 ولت دوبل - 4 آمپر

ترانس 9 ولت دوبل - 4 آمپر

..

قیمت پایه : 1,334,913ریال


 • 4 یا بیشتر 1,311,697ریال
 • 10 یا بیشتر 1,253,657ریال

موجودی : 6 عدد

ترانس 6 ولت دوبل - 4 آمپر

ترانس 6 ولت دوبل - 4 آمپر

..

قیمت پایه : 1,334,913ریال


 • 4 یا بیشتر 1,311,697ریال
 • 10 یا بیشتر 1,253,657ریال

موجودی : 5 عدد

ترانس 6 ولت تک - 1 آمپر

ترانس 6 ولت تک - 1 آمپر

ابعاد : 8*4 سانت - ارتفاع : 5 سانت..

قیمت پایه : 667,456ریال


 • 5 یا بیشتر 615,221ریال
 • 15 یا بیشتر 592,005ریال

موجودی : 4 عدد

ترانس 24 ولت دوبل - 1 آمپر

ترانس 24 ولت دوبل - 1 آمپر

ابعاد : 8*4 سانت - ارتفاع : 5 سانت..

قیمت پایه : 650,000ریال


 • 3 یا بیشتر 615,000ریال
 • 10 یا بیشتر 590,000ریال

موجودی : 4 عدد

ترانس 12 ولت تک - 3 آمپر

ترانس 12 ولت تک - 3 آمپر

..

قیمت پایه : 995,000ریال


 • 3 یا بیشتر 925,000ریال
 • 10 یا بیشتر 895,000ریال

موجودی : 4 عدد

ترانس 9 ولت تک - 4 آمپر

ترانس 9 ولت تک - 4 آمپر

..

قیمت پایه : 1,334,913ریال


 • 3 یا بیشتر 1,311,697ریال
 • 10 یا بیشتر 1,253,657ریال

موجودی : 3 عدد

ترانس 24 ولت دوبل - 4 آمپر

ترانس 24 ولت دوبل - 4 آمپر

..

قیمت پایه : 1,300,000ریال


 • 3 یا بیشتر 1,240,000ریال
 • 8 یا بیشتر 1,190,000ریال

موجودی : 3 عدد

نمایش 1 تا 21 از 53 (3 صفحه)
'