قیمت های سایت در حال بروز رسانی می باشد . جهت استعلام قیمت و یا تهیه مواردی که در سایت موجود نمی باشد ، می توانید به شماره 09039407345 در واتساپ یا ایتا پیام دهید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

انواع پیچ (معمولی)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 2 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 2 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,804ریال


 • 10 یا بیشتر 24,969ریال
 • 50 یا بیشتر 21,402ریال
 • 200 یا بیشتر 17,835ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 60,638ریال


 • 10 یا بیشتر 39,237ریال
 • 50 یا بیشتر 32,103ریال
 • 200 یا بیشتر 28,536ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 71,339ریال


 • 10 یا بیشتر 49,938ریال
 • 50 یا بیشتر 42,804ریال
 • 200 یا بیشتر 35,670ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 135,545ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 5 میل | بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 5 میل | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 14,268ریال


 • 10 یا بیشتر 7,134ریال
 • 100 یا بیشتر 5,707ریال
 • 500 یا بیشتر 4,994ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 6.5 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 6.5 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 199,750ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 4 - ارتفاع 1 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 4 - ارتفاع 1 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 64,205ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 4 - ارتفاع 1.5 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 4 - ارتفاع 1.5 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 78,473ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 4 - ارتفاع 2.5 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 4 - ارتفاع 2.5 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 107,009ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 4 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 4 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 114,143ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 4 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 4 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 124,844ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 4 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 4 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 135,545ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 10 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 10 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 15 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 15 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 109,250ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 20 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 20 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 6 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 6 میل - بسته 10 تایی

ارتفاع : 6 میل پیچ 3*6 - 6*3..

قیمت پایه : 74,750ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'