انواع پیچ (معمولی)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 2 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 2 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,600ریال


 • 10 یا بیشتر 3,850ریال
 • 50 یا بیشتر 3,300ریال
 • 200 یا بیشتر 2,750ریال

پیچ نمره 3 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 9,350ریال


 • 10 یا بیشتر 6,050ریال
 • 50 یا بیشتر 4,950ریال
 • 200 یا بیشتر 4,400ریال

پیچ نمره 3 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 10 یا بیشتر 7,700ریال
 • 50 یا بیشتر 6,600ریال
 • 200 یا بیشتر 5,500ریال

پیچ نمره 3 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 3 - ارتفاع 6.5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 3 - ارتفاع 7 میل | بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 7 میل | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 2,200ریال


 • 10 یا بیشتر 1,100ریال
 • 100 یا بیشتر 880ریال
 • 500 یا بیشتر 770ریال

پیچ نمره 4 - ارتفاع 1 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 1.5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 2.5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 10 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 10 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 33,000ریال


 • 10 یا بیشتر 27,500ریال
 • 100 یا بیشتر 24,200ریال

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 15 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 15 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,900ریال


 • 10 یا بیشتر 33,000ریال
 • 100 یا بیشتر 30,800ریال

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 20 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 20 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 49,500ریال


 • 10 یا بیشتر 39,600ریال
 • 100 یا بیشتر 37,400ریال

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 6 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 6 میل - بسته 10 تایی

ارتفاع : 6 میل پیچ 3*6 - 6*3..

قیمت پایه : 44,000ریال

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'