جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

انواع پیچ (معمولی)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 2 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 2 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 22,620ریال


 • 10 یا بیشتر 13,195ریال
 • 50 یا بیشتر 11,310ریال
 • 200 یا بیشتر 9,425ریال

پیچ نمره 3 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 32,045ریال


 • 10 یا بیشتر 20,735ریال
 • 50 یا بیشتر 16,965ریال
 • 200 یا بیشتر 15,080ریال

پیچ نمره 3 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 37,701ریال


 • 10 یا بیشتر 26,390ریال
 • 50 یا بیشتر 22,620ریال
 • 200 یا بیشتر 18,850ریال

پیچ نمره 3 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 3 - ارتفاع 6.5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 3 - ارتفاع 7 میل | بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 7 میل | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 7,540ریال


 • 10 یا بیشتر 3,770ریال
 • 100 یا بیشتر 3,016ریال
 • 500 یا بیشتر 2,639ریال

پیچ نمره 4 - ارتفاع 1 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 1.5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 2.5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 10 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 10 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 113,102ریال


 • 10 یا بیشتر 94,251ریال
 • 100 یا بیشتر 82,941ریال

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 15 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 15 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 147,032ریال


 • 10 یا بیشتر 113,102ریال
 • 100 یا بیشتر 105,561ریال

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 20 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 20 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 169,652ریال


 • 10 یا بیشتر 135,722ریال
 • 100 یا بیشتر 128,182ریال

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 6 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 6 میل - بسته 10 تایی

ارتفاع : 6 میل پیچ 3*6 - 6*3..

قیمت پایه : 150,802ریال

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'