جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

انواع پیچ (معمولی)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 2 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 2 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 18,850ریال


  • 10 یا بیشتر 10,996ریال
  • 50 یا بیشتر 9,425ریال
  • 200 یا بیشتر 7,854ریال

پیچ نمره 3 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 26,705ریال


  • 10 یا بیشتر 17,279ریال
  • 50 یا بیشتر 14,138ریال
  • 200 یا بیشتر 12,567ریال

پیچ نمره 3 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 31,417ریال


  • 10 یا بیشتر 21,992ریال
  • 50 یا بیشتر 18,850ریال
  • 200 یا بیشتر 15,709ریال

پیچ نمره 3 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 3 - ارتفاع 6.5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 3 - ارتفاع 7 میل | بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 7 میل | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,283ریال


  • 10 یا بیشتر 3,142ریال
  • 100 یا بیشتر 2,513ریال
  • 500 یا بیشتر 2,199ریال

پیچ نمره 4 - ارتفاع 1 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 1.5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 2.5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی
پیچ نمره 4 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی
پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 10 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 10 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 94,251ریال


  • 10 یا بیشتر 78,543ریال
  • 100 یا بیشتر 69,118ریال

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 15 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 15 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 122,527ریال


  • 10 یا بیشتر 94,251ریال
  • 100 یا بیشتر 87,968ریال

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 20 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 20 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 141,377ریال


  • 10 یا بیشتر 113,102ریال
  • 100 یا بیشتر 106,818ریال

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 6 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 6 میل - بسته 10 تایی

ارتفاع : 6 میل پیچ 3*6 - 6*3..

قیمت پایه : 125,668ریال

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'