ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

انواع پیچ (معمولی)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 2 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 2 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 31,216ریال


 • 10 یا بیشتر 18,209ریال
 • 50 یا بیشتر 15,608ریال
 • 200 یا بیشتر 13,007ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 44,223ریال


 • 10 یا بیشتر 28,615ریال
 • 50 یا بیشتر 23,412ریال
 • 200 یا بیشتر 20,811ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 52,027ریال


 • 10 یا بیشتر 36,419ریال
 • 50 یا بیشتر 31,216ریال
 • 200 یا بیشتر 26,013ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 98,851ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 5 میل | بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 5 میل | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 10,405ریال


 • 10 یا بیشتر 5,203ریال
 • 100 یا بیشتر 4,162ریال
 • 500 یا بیشتر 3,642ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 3 - ارتفاع 6.5 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 3 - ارتفاع 6.5 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 145,675ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 4 - ارتفاع 1 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 4 - ارتفاع 1 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 46,824ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ نمره 4 - ارتفاع 1.5 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 4 - ارتفاع 1.5 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 57,229ریال

موجودی : 12 عدد

پیچ نمره 4 - ارتفاع 2.5 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 4 - ارتفاع 2.5 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 78,040ریال

موجودی : 5 عدد

پیچ نمره 4 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 4 - ارتفاع 3 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 83,243ریال

موجودی : 59 عدد

پیچ نمره 4 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 4 - ارتفاع 4 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 91,047ریال

موجودی : 81 عدد

پیچ نمره 4 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی

پیچ نمره 4 - ارتفاع 5 سانت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 98,851ریال

موجودی : 59 عدد

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 10 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 10 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 156,080ریال


 • 10 یا بیشتر 130,067ریال
 • 100 یا بیشتر 114,459ریال

خارج از موجودی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 15 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 15 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 202,904ریال


 • 10 یا بیشتر 156,080ریال
 • 100 یا بیشتر 145,675ریال

موجودی : 11 عدد

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 20 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 20 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 234,120ریال


 • 10 یا بیشتر 187,296ریال
 • 100 یا بیشتر 176,891ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 6 میل - بسته 10 تایی

پیچ پلاستیکی نمره 3 - ارتفاع 6 میل - بسته 10 تایی

ارتفاع : 6 میل پیچ 3*6 - 6*3..

قیمت پایه : 208,107ریال

موجودی : 27 عدد

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'