انواع مهره و واشر

مهره سر بسته نمره 4 - بسته 10 تایی

مهره سر بسته نمره 4 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 21,450ریال

مهره فلزی نمره 3 - بسته 10 تایی

مهره فلزی نمره 3 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 2,860ریال


  • 10 یا بیشتر 1,716ریال
  • 50 یا بیشتر 1,430ریال
  • 500 یا بیشتر 1,144ریال

مهره فلزی نمره 4 - بسته 25 تایی

مهره فلزی نمره 4 - بسته 25 تایی

..

قیمت پایه : 11,440ریال

مهره پلاستیکی نمره 3 - بسته 10 تایی

مهره پلاستیکی نمره 3 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 23,400ریال


  • 5 یا بیشتر 20,800ریال
  • 20 یا بیشتر 19,500ریال
  • 100 یا بیشتر 18,200ریال

واشر نمره 3 تخت - بسته 25 تایی

واشر نمره 3 تخت - بسته 25 تایی

..

قیمت پایه : 14,300ریال

واشر نمره 4 تخت - بسته 25 تایی

واشر نمره 4 تخت - بسته 25 تایی

..

قیمت پایه : 17,160ریال

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)
'