انواع مهره و واشر

مهره سر بسته نمره 4 - بسته 10 تایی

مهره سر بسته نمره 4 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 36,251ریال

مهره فلزی نمره 3 - بسته 10 تایی

مهره فلزی نمره 3 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 4,833ریال


  • 10 یا بیشتر 2,900ریال
  • 50 یا بیشتر 2,417ریال
  • 500 یا بیشتر 1,933ریال

مهره فلزی نمره 4 - بسته 25 تایی

مهره فلزی نمره 4 - بسته 25 تایی

..

قیمت پایه : 19,334ریال

مهره پلاستیکی نمره 3 - بسته 10 تایی

مهره پلاستیکی نمره 3 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 39,546ریال


  • 5 یا بیشتر 35,152ریال
  • 20 یا بیشتر 32,955ریال
  • 100 یا بیشتر 30,758ریال

واشر نمره 3 تخت - بسته 25 تایی

واشر نمره 3 تخت - بسته 25 تایی

..

قیمت پایه : 24,167ریال

واشر نمره 4 تخت - بسته 25 تایی

واشر نمره 4 تخت - بسته 25 تایی

..

قیمت پایه : 29,000ریال

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)
'