قیمت های سایت در حال بروز رسانی می باشد . جهت استعلام قیمت و یا تهیه مواردی که در سایت موجود نمی باشد ، می توانید به شماره 09039407345 در واتساپ یا ایتا پیام دهید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

انواع اسپیسر و پایه جعبه

اسپیسر 10 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 10 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 61,704ریال


 • 10 یا بیشتر 56,219ریال
 • 100 یا بیشتر 50,735ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 10 میلی متر FM - بسته 5 تایی

اسپیسر 10 میلی متر FM - بسته 5 تایی

یک سر پیچ خور..

قیمت پایه : 61,704ریال


 • 10 یا بیشتر 53,477ریال
 • 100 یا بیشتر 49,363ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 15 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 15 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 47,718ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 15 میلی متر FM - بسته 5 تایی

اسپیسر 15 میلی متر FM - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 80,901ریال


 • 5 یا بیشتر 74,045ریال
 • 50 یا بیشتر 68,560ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 20 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 20 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 95,299ریال


 • 10 یا بیشتر 88,443ریال
 • 50 یا بیشتر 80,216ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 20 میلی متر FM - بسته 5 تایی

اسپیسر 20 میلی متر FM - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 102,841ریال


 • 5 یا بیشتر 94,613ریال
 • 50 یا بیشتر 87,757ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 25 میلی متر FM - بسته 5 تایی

اسپیسر 25 میلی متر FM - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 132,321ریال


 • 5 یا بیشتر 123,409ریال
 • 20 یا بیشتر 115,181ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 30 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 30 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر H - دو سر پیچ خور - دو سر مادگی..

قیمت پایه : 130,265ریال


 • 10 یا بیشتر 116,553ریال
 • 50 یا بیشتر 102,841ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 30 میلی متر FM - بسته 5 تایی

اسپیسر 30 میلی متر FM - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 157,689ریال


 • 5 یا بیشتر 143,977ریال
 • 30 یا بیشتر 130,265ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 40 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 40 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 171,401ریال


 • 5 یا بیشتر 157,689ریال
 • 25 یا بیشتر 143,977ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 40 میلی متر FM - بسته 5 تایی

اسپیسر 40 میلی متر FM - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 198,825ریال


 • 5 یا بیشتر 185,113ریال
 • 20 یا بیشتر 171,401ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 45 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 45 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 101,659ریال


 • 5 یا بیشتر 88,282ریال
 • 20 یا بیشتر 82,932ریال
 • 50 یا بیشتر 77,582ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 45 میلی متر FM - بسته 5 تایی

اسپیسر 45 میلی متر FM - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 2 عدد

اسپیسر 5 میلی متر FM - بسته 5 تایی

اسپیسر 5 میلی متر FM - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 53,477ریال


 • 10 یا بیشتر 47,992ریال
 • 100 یا بیشتر 44,564ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 50 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 50 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 198,825ریال


 • 5 یا بیشتر 176,886ریال
 • 20 یا بیشتر 163,174ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 50 میلی متر FM - بسته 5 تایی

اسپیسر 50 میلی متر FM - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید

اسپیسر 55 میلی متر FM - بسته 5 تایی

اسپیسر 55 میلی متر FM - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید

اسپیسر 6 میلی متر FM - بسته 5 تایی

اسپیسر 6 میلی متر FM - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید

اسپیسر 60 میلی متر FF - بسته 5 تایی

اسپیسر 60 میلی متر FF - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 189,227ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 60 میلی متر FM - بسته 5 تایی

اسپیسر 60 میلی متر FM - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 145,921ریال


 • 5 یا بیشتر 116,737ریال
 • 20 یا بیشتر 111,873ریال
 • 100 یا بیشتر 107,009ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

اسپیسر 7 میلی متر FM - بسته 5 تایی

اسپیسر 7 میلی متر FM - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 12 عدد

نمایش 1 تا 21 از 32 (2 صفحه)
'