کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

آی سی های سفارشی

LM903

LM903

Description : Fluid Level Detector ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

PS2001*

PS2001*

Description : PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE 50 to 1000 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

PS2002B*

PS2002B*

Description : Photo Coupler..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

PS2633 *

PS2633 *

Description : HIGH ISOLATION VOLTAGE HIGH COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE DARLINGTON TYPE 6 PIN OPTOCOU..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

PS4006B *

PS4006B *

Description : PHOTO INTERRUPTERS..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

PT2221-001/SMD*

PT2221-001/SMD*

Description : Infrared Remote Control Transmitter ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

PT2225*

PT2225*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

PT2240BS*

PT2240BS*

Description : Programmable Encoder IC ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

PT2240P-16S /SMD*

PT2240P-16S /SMD*

Description : Programmable Encoder IC ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

PT2262IR*

PT2262IR*

Description : Remote Control Encoder ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

PT2315*

PT2315*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

RTL8326*

RTL8326*

24-PORT 10/100M + 2-PORT 10/100/1000M ETHERNET SWITCH CONTROLLER WITHEMBEDDED MEMORY..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

SG2525AN*

SG2525AN*

Description : REGULATING PULSE WIDTH MODULATORS..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

SGT06U13*

SGT06U13*

Description : (SGTxxxx) Unidirectional Transient Surge Suppressors..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

SGT23B13/HAR *

SGT23B13/HAR *

Description : (SGT2xBxx) Unidirectional Transient Surge Suppressors..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

SMD /*LM3940IMP 3.3

SMD /*LM3940IMP 3.3

Description : 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

TBA530*

TBA530*

Description : RGB Matrix Pre-Amplifier..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

TBA540*

TBA540*

Description : TV Circuits..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

TCA312*

TCA312*

Description : (TCA312 / TCA315) Comparators with Darlington Input TTL-Compatible..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

TDA1200*

TDA1200*

Description : VHF / UHF Direction Finding Antenna Array..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

TDA1905*

TDA1905*

Description : 5W AUDIO AMPLIFIER WITH MUTING..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

نمایش 1 تا 21 از 31 (2 صفحه)
'