ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

قطعات سفارشی

ای سی Lm239

ای سی Lm239

Description : Quad Single Supply Comparators ..

قیمت پایه : 23,928ریال

موجودی : 48 عدد

ثبت سفارش

ثبت سفارش

..

قیمت پایه : 10ریال

موجودی : 10 عدد

ترانزیستور TC7S08FU SMD - بسته 10 تایی

ترانزیستور TC7S08FU SMD - بسته 10 تایی

2-INPUT AND GATE..

قیمت پایه : 164,227ریال

موجودی : 6 عدد

ای سی MAX691

ای سی MAX691

..

قیمت پایه : 269,194ریال

موجودی : 4 عدد

ای سی MAX391

ای سی MAX391

Precision, Quad, SPST Analog Switches ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 1 عدد

کابل VGA ـ 1.5 متری

کابل VGA ـ 1.5 متری

COMPUTER CABLE کابل کامپیوتر دو سر نری..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

کابل HDMI ـ 15 متری

کابل HDMI ـ 15 متری

دو سر نریجهت اتصال به پورت HDMI..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

چراغ سیگنال 14*33 میل 110 ولت - نارنجی

چراغ سیگنال 14*33 میل 110 ولت - نارنجی

برای اتصال این چراغ سیگنال ، به سر سیم برنجی مدل فیشی سایز بزرگ (نمره 4) نیاز استابعاد قاب خارجی : 1..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

چراغ سیگنال 14*33 میل 110 ولت - قرمز

چراغ سیگنال 14*33 میل 110 ولت - قرمز

برای اتصال این چراغ سیگنال ، به سر سیم برنجی مدل فیشی سایز بزرگ (نمره 4) نیاز استابعاد قاب خارجی : 1..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

چراغ سیگنال 14*33 میل 110 ولت - سبز

چراغ سیگنال 14*33 میل 110 ولت - سبز

برای اتصال این چراغ سیگنال ، به سر سیم برنجی مدل فیشی سایز بزرگ (نمره 4) نیاز استابعاد قاب خارجی : 1..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

چراغ سیگنال 10 میل 220 ولت

چراغ سیگنال 10 میل 220 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

مقاومت511 اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

مقاومت511 اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

مقاومت383 کیلو اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

مقاومت383 کیلو اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

مقاومت30.9 کیلو اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

مقاومت30.9 کیلو اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

مقاومت249 کیلو اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

مقاومت249 کیلو اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

مقاومت24.3 اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

مقاومت24.3 اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

مقاومت215 کیلو اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

مقاومت215 کیلو اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

مقاومت162  کیلو اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

مقاومت162 کیلو اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

مقاومت16.5اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

مقاومت16.5اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

مقاومت140 اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

مقاومت140 اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

مقاومت107 اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

مقاومت107 اهم / SMD 1206 / بسته 1000 تایی*

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

نمایش 1 تا 21 از 217 (11 صفحه)
'