قیمت های سایت در حال بروز رسانی می باشد . جهت استعلام قیمت و یا تهیه مواردی که در سایت موجود نمی باشد ، می توانید به شماره 09039407345 در واتساپ یا ایتا پیام دهید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

فیبرهای مدار چاپی خام

فیبرهای مدار چاپی خام

انواع فیبر مدار چاپی خام - ساخت چین - برش خورده در ایران


فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر استخوانی

فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر استخوانی

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 116,553ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 230,363ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 226,249ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر استخوانی

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر استخوانی

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 230,363ریال

سفارش به صورت تلفنی

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 327,718ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 312,635ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر استخوانی

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر استخوانی

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 315,378ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر فایبر گلاس - تک رو

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر فایبر گلاس - تک رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 547,112ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 30*20 سانت فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 30*20 سانت فایبر گلاس - یک رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 1,144,958ریال

سفارش به صورت تلفنی

فیبر مدار چاپی 30*20 سانتی متر استخوانی

فیبر مدار چاپی 30*20 سانتی متر استخوانی

..

قیمت پایه : 644,467ریال

سفارش به صورت تلفنی

فیبر مدار چاپی 30*20 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

فیبر مدار چاپی 30*20 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 1,151,814ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 5*5 سانتی متر استخوانی

فیبر مدار چاپی 5*5 سانتی متر استخوانی

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 49,363ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 10*4 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 10*4 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

با توجه به برش دستی این فیبر ها ممکن است در حد چند میل اختلاف سایز وجود داشته باشد (بزرگتر باشد) ...

قیمت پایه : 102,841ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 14.5*3.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 14.5*3.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

سایز حدودی است..

قیمت پایه : 105,717ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 20*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 20*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

ابعاد حدودی است و ممکن است و در حد 1 یا 2 سانتی متر بیشتر از مقدار قید شده باشد ...

قیمت پایه : 390,794ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 20*13 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 20*13 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

..

قیمت پایه : 478,551ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 547,112ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 22*4.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 22*4.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

سایز به صورت حدودی است..

قیمت پایه : 180,340ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 5*2.5 سانتی متر - استخوانی

فیبر مدار چاپی 5*2.5 سانتی متر - استخوانی

..

قیمت پایه : 48,505ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 6*6 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 6*6 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

..

قیمت پایه : 108,325ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیبر مدار چاپی 6.5*6.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 6.5*6.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

..

قیمت پایه : 130,265ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 21 از 22 (2 صفحه)
'