пВї فیبرهای مدار چاپی خام | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

قیمت های سایت بروز می باشد . در صورت نیاز ، از طریق شماره 09039407345 در ایتا یا واتساپ با ما در تماس باشید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

فیبرهای مدار چاپی خام

فیبرهای مدار چاپی خام

انواع فیبر مدار چاپی خام - ساخت چین - برش خورده در ایران


فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر استخوانی

فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر استخوانی

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 188,000ریال

موجودی : 91 عدد

فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 455,000ریال

موجودی : 40 عدد

فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 442,000ریال

موجودی : 7 عدد

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر استخوانی

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر استخوانی

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 317,000ریال

موجودی : 218 عدد

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 598,000ریال

موجودی : 39 عدد

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 650,000ریال

موجودی : 166 عدد

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر استخوانی

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر استخوانی

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 520,000ریال

موجودی : 24 عدد

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر فایبر گلاس - تک رو

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر فایبر گلاس - تک رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 1,190,000ریال

موجودی : 83 عدد

فیبر مدار چاپی 30*20 سانت فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 30*20 سانت فایبر گلاس - یک رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 2,350,000ریال

موجودی : 12 عدد

فیبر مدار چاپی 30*20 سانتی متر استخوانی

فیبر مدار چاپی 30*20 سانتی متر استخوانی

..

قیمت پایه : 850,000ریال

موجودی : 26 عدد

فیبر مدار چاپی 30*20 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

فیبر مدار چاپی 30*20 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

فیبر مدار چاپی 5*5 سانتی متر استخوانی

فیبر مدار چاپی 5*5 سانتی متر استخوانی

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 65,000ریال

موجودی : 286 عدد

فیبر مدار چاپی 10*4 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 10*4 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

با توجه به برش دستی این فیبر ها ممکن است در حد چند میل اختلاف سایز وجود داشته باشد (بزرگتر باشد) ...

قیمت پایه : 185,000ریال

موجودی : 110 عدد

فیبر مدار چاپی 14.5*3.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 14.5*3.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

سایز حدودی است..

قیمت پایه : 195,000ریال

موجودی : 30 عدد

فیبر مدار چاپی 20*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 20*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

ابعاد حدودی است و ممکن است و در حد 1 یا 2 سانتی متر بیشتر از مقدار قید شده باشد ...

قیمت پایه : 650,000ریال

موجودی : 43 عدد

فیبر مدار چاپی 20*13 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 20*13 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

..

قیمت پایه : 835,000ریال

موجودی : 19 عدد

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 1,250,000ریال

موجودی : 14 عدد

فیبر مدار چاپی 22*4.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 22*4.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

سایز به صورت حدودی است..

قیمت پایه : 333,000ریال

موجودی : 37 عدد

فیبر مدار چاپی 5*2.5 سانتی متر - استخوانی

فیبر مدار چاپی 5*2.5 سانتی متر - استخوانی

..

قیمت پایه : 68,000ریال

موجودی : 94 عدد

فیبر مدار چاپی 6*6 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 6*6 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

فیبر مدار چاپی 6.5*6.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 6.5*6.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

..

قیمت پایه : 190,000ریال

موجودی : 22 عدد

نمایش 1 تا 21 از 22 (2 صفحه)
'