пВї فیبرهای مدار چاپی خام | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

قیمت و موجودهای سایت بروز می باشند . در صورت نیاز می توانید از طریق 09039407345 در ایتا یا واتساپ با ما در تماس باشید .
 


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

فیبرهای مدار چاپی خام

فیبرهای مدار چاپی خام

انواع فیبر مدار چاپی خام - ساخت چین - برش خورده در ایران


فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر استخوانی

فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر استخوانی

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 216,200ریال

موجودی : 90 عدد

فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 523,250ریال

موجودی : 37 عدد

فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 10*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 508,300ریال

موجودی : 7 عدد

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر استخوانی

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر استخوانی

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 364,550ریال

موجودی : 217 عدد

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 687,700ریال

موجودی : 36 عدد

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 15*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 747,500ریال

موجودی : 155 عدد

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر استخوانی

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر استخوانی

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 598,000ریال

موجودی : 24 عدد

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر فایبر گلاس - تک رو

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر فایبر گلاس - تک رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 1,368,500ریال

موجودی : 83 عدد

فیبر مدار چاپی 30*20 سانت فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 30*20 سانت فایبر گلاس - یک رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 2,702,500ریال

موجودی : 12 عدد

فیبر مدار چاپی 30*20 سانتی متر استخوانی

فیبر مدار چاپی 30*20 سانتی متر استخوانی

..

قیمت پایه : 977,500ریال

موجودی : 24 عدد

فیبر مدار چاپی 30*20 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

فیبر مدار چاپی 30*20 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

فیبر مدار چاپی 5*5 سانتی متر استخوانی

فیبر مدار چاپی 5*5 سانتی متر استخوانی

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 74,750ریال

موجودی : 283 عدد

فیبر مدار چاپی 10*4 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 10*4 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

با توجه به برش دستی این فیبر ها ممکن است در حد چند میل اختلاف سایز وجود داشته باشد (بزرگتر باشد) ...

قیمت پایه : 212,750ریال

موجودی : 110 عدد

فیبر مدار چاپی 14.5*3.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 14.5*3.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

سایز حدودی است..

قیمت پایه : 224,250ریال

موجودی : 30 عدد

فیبر مدار چاپی 20*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 20*10 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

ابعاد حدودی است و ممکن است و در حد 1 یا 2 سانتی متر بیشتر از مقدار قید شده باشد ...

قیمت پایه : 747,500ریال

موجودی : 43 عدد

فیبر مدار چاپی 20*13 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 20*13 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

..

قیمت پایه : 960,250ریال

موجودی : 19 عدد

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

فیبر مدار چاپی 20*15 سانتی متر فایبر گلاس - دو رو

این فیبر از نوع خام است که توسط آن و با کمک ابزارهایی نظیر ماژیک ، لتراست و ... و اسید کاری ، نقشه م..

قیمت پایه : 1,437,500ریال

موجودی : 14 عدد

فیبر مدار چاپی 22*4.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 22*4.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

سایز به صورت حدودی است..

قیمت پایه : 382,950ریال

موجودی : 35 عدد

فیبر مدار چاپی 5*2.5 سانتی متر - استخوانی

فیبر مدار چاپی 5*2.5 سانتی متر - استخوانی

..

قیمت پایه : 78,200ریال

موجودی : 94 عدد

فیبر مدار چاپی 6*6 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 6*6 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

فیبر مدار چاپی 6.5*6.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

فیبر مدار چاپی 6.5*6.5 سانتی متر فایبر گلاس - یک رو

..

قیمت پایه : 218,500ریال

موجودی : 21 عدد

نمایش 1 تا 21 از 22 (2 صفحه)
'