قیمت های سایت در حال به روز رسانی می باشد . ثبت سفارش سایت از روز سه شنبه فعال خواهد شد و تا آن روز امکان ثبت و ارسال سفارش میسر نیست .

کابل فلت طوسی

کابل فلت طوسی

کابل فلت طوسی 10 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 10 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 9,900ریال


 • 5 یا بیشتر 7,700ریال
 • 30 یا بیشتر 6,050ریال

کابل فلت طوسی 14 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 14 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 12,100ریال


 • 5 یا بیشتر 9,900ریال
 • 30 یا بیشتر 8,250ریال

کابل فلت طوسی 16 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 16 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 13,200ریال


 • 5 یا بیشتر 11,000ریال
 • 30 یا بیشتر 9,350ریال

کابل فلت طوسی 20 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 20 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 13,500ریال


 • 10 یا بیشتر 12,500ریال

کابل فلت طوسی 26 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 26 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : 18,700ریال


 • 5 یا بیشتر 16,500ریال
 • 30 یا بیشتر 14,300ریال

کابل فلت طوسی 34 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 34 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 25,300ریال


 • 5 یا بیشتر 22,000ریال
 • 30 یا بیشتر 19,800ریال

کابل فلت طوسی 40 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 40 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 27,500ریال


 • 5 یا بیشتر 23,650ریال
 • 30 یا بیشتر 21,450ریال

کابل فلت طوسی 5 رشته | یک متر

کابل فلت طوسی 5 رشته | یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کابل فلت طوسی 50 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 50 رشته - یک متر

..

قیمت پایه : 35,200ریال


 • 5 یا بیشتر 33,000ریال
 • 30 یا بیشتر 29,700ریال

کابل فلت طوسی 64 رشته - یک متر

کابل فلت طوسی 64 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 38,500ریال


 • 5 یا بیشتر 34,100ریال
 • 30 یا بیشتر 33,000ریال
 • 75 یا بیشتر 30,800ریال

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)
'