کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

کابل فلت رنگی

کابل فلت رنگی

کابل فلت رنگی 10 رشته - یک متر

کابل فلت رنگی 10 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 69,021ریال


  • 5 یا بیشتر 60,901ریال
  • 20 یا بیشتر 56,841ریال
  • 60 یا بیشتر 52,781ریال

تهیه از بازار (برای تعداد بالا)

کابل فلت رنگی 16 رشته - یک متر

کابل فلت رنگی 16 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود .  ..

قیمت پایه : 97,441ریال

تهیه از بازار (برای تعداد بالا)

کابل فلت رنگی 20 رشته - یک متر

کابل فلت رنگی 20 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 121,802ریال


  • 5 یا بیشتر 109,622ریال
  • 25 یا بیشتر 105,351ریال

تهیه از بازار (برای تعداد بالا)

کابل فلت رنگی 26 رشته | یک متر

کابل فلت رنگی 26 رشته | یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

کابل فلت رنگی 34 رشته | یک متر

کابل فلت رنگی 34 رشته | یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

کابل فلت رنگی 40 رشته - یک متر

کابل فلت رنگی 40 رشته - یک متر

از کابل های فلت برای اتصال به سوکت های IDC ، پروگرامرها و ... استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 235,483ریال


  • 5 یا بیشتر 211,123ریال
  • 20 یا بیشتر 206,641ریال

موجودی : 21 عدد

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)
'