ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

سری کامل وارنیش های حرارتی - 17 سایز - 0.5 متری

سری کامل وارنیش های حرارتی - 17 سایز - 0.5 متری

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 1,526,302ریال

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 18,563ریال

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 73,162ریال


 • 5 یا بیشتر 63,070ریال
 • 25 یا بیشتر 58,025ریال
 • 100 یا بیشتر 47,933ریال

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 87,037ریال


 • 5 یا بیشتر 76,883ریال
 • 20 یا بیشتر 71,080ریال
 • 100 یا بیشتر 68,179ریال

وارنیش سایز 14 - یک متر

وارنیش سایز 14 - یک متر

..

قیمت پایه : 101,543ریال


 • 5 یا بیشتر 92,840ریال
 • 50 یا بیشتر 87,037ریال

وارنیش سایز 16 - یک متر

وارنیش سایز 16 - یک متر

..

قیمت پایه : 146,813ریال

وارنیش سایز 18 - یک متر

وارنیش سایز 18 - یک متر

..

قیمت پایه : 165,375ریال

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 25,313ریال

وارنیش سایز 20 - یک متر

وارنیش سایز 20 - یک متر

..

قیمت پایه : 302,893ریال


 • 5 یا بیشتر 265,031ریال
 • 25 یا بیشتر 227,170ریال
 • 100 یا بیشتر 189,308ریال

وارنیش سایز 22 - یک متر

وارنیش سایز 22 - یک متر

..

قیمت پایه : 335,813ریال

وارنیش سایز 25 - یک متر

وارنیش سایز 25 - یک متر

روکش حرارتی..

قیمت پایه : 323,604ریال


 • 5 یا بیشتر 264,767ریال
 • 50 یا بیشتر 235,348ریال

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 31,914ریال


 • 25 یا بیشتر 29,012ریال
 • 100 یا بیشتر 27,562ریال
 • 400 یا بیشتر 24,660ریال

وارنیش سایز 30 - یک متر

وارنیش سایز 30 - یک متر

..

قیمت پایه : 334,125ریال

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 49,321ریال


 • 5 یا بیشتر 39,167ریال
 • 50 یا بیشتر 36,265ریال
 • 400 یا بیشتر 33,364ریال

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 55,123ریال


 • 5 یا بیشتر 46,420ریال
 • 50 یا بیشتر 42,068ریال
 • 200 یا بیشتر 39,167ریال

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 48,938ریال

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 75,432ریال


 • 5 یا بیشتر 66,728ریال
 • 30 یا بیشتر 60,926ریال
 • 100 یا بیشتر 55,123ریال

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 73,162ریال


 • 5 یا بیشتر 65,593ریال
 • 30 یا بیشتر 58,025ریال
 • 100 یا بیشتر 50,456ریال

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 1 میلیمتر است..

قیمت پایه : 150,188ریال

وارنیش غیر حرارتی سایز 2 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 2 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 2 میلیمتر است..

قیمت پایه : 145,389ریال

نمایش 1 تا 21 از 25 (2 صفحه)
'