جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

وارنیش غیر حرارتی سایز 4 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 4 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 3 میلیمتر است..

قیمت پایه : 194,063ریال

موجودی : 111 عدد

وارنیش غیر حرارتی سایز 5 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 5 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 5 میلیمتر است..

قیمت پایه : 210,938ریال

موجودی : 87 عدد

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 1 میلیمتر است..

قیمت پایه : 150,188ریال

موجودی : 84 عدد

وارنیش سایز 18 - یک متر

وارنیش سایز 18 - یک متر

..

قیمت پایه : 165,375ریال

موجودی : 36 عدد

وارنیش سایز 30 - یک متر

وارنیش سایز 30 - یک متر

..

قیمت پایه : 334,125ریال

موجودی : 27 عدد

وارنیش سایز 22 - یک متر

وارنیش سایز 22 - یک متر

..

قیمت پایه : 335,813ریال

موجودی : 22 عدد

وارنیش سایز 16 - یک متر

وارنیش سایز 16 - یک متر

..

قیمت پایه : 146,813ریال

موجودی : 7 عدد

وارنیش غیر حرارتی سایز 3 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 3 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 3 میلیمتر است..

قیمت پایه : 163,562ریال

خارج از موجودی

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 73,162ریال


 • 5 یا بیشتر 65,593ریال
 • 30 یا بیشتر 58,025ریال
 • 100 یا بیشتر 50,456ریال

در انتظار خرید

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 75,432ریال


 • 5 یا بیشتر 66,728ریال
 • 30 یا بیشتر 60,926ریال
 • 100 یا بیشتر 55,123ریال

در انتظار خرید

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 48,938ریال

در انتظار خرید

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 55,123ریال


 • 5 یا بیشتر 46,420ریال
 • 50 یا بیشتر 42,068ریال
 • 200 یا بیشتر 39,167ریال

در انتظار خرید

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 49,321ریال


 • 5 یا بیشتر 39,167ریال
 • 50 یا بیشتر 36,265ریال
 • 400 یا بیشتر 33,364ریال

در انتظار خرید

وارنیش سایز 35 - یک متر

وارنیش سایز 35 - یک متر

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 31,914ریال


 • 25 یا بیشتر 29,012ریال
 • 100 یا بیشتر 27,562ریال
 • 400 یا بیشتر 24,660ریال

در انتظار خرید

وارنیش سایز 25 - یک متر

وارنیش سایز 25 - یک متر

روکش حرارتی..

قیمت پایه : 323,604ریال


 • 5 یا بیشتر 264,767ریال
 • 50 یا بیشتر 235,348ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

وارنیش سایز 20 - یک متر

وارنیش سایز 20 - یک متر

..

قیمت پایه : 302,893ریال


 • 5 یا بیشتر 265,031ریال
 • 25 یا بیشتر 227,170ریال
 • 100 یا بیشتر 189,308ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 25,313ریال

در انتظار خرید

وارنیش سایز 14 - یک متر

وارنیش سایز 14 - یک متر

..

قیمت پایه : 101,543ریال


 • 5 یا بیشتر 92,840ریال
 • 50 یا بیشتر 87,037ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 87,037ریال


 • 5 یا بیشتر 76,883ریال
 • 20 یا بیشتر 71,080ریال
 • 100 یا بیشتر 68,179ریال

در انتظار خرید

نمایش 1 تا 21 از 25 (2 صفحه)
'