انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

سری کامل وارنیش های حرارتی - 17 سایز - 0.5 متری

سری کامل وارنیش های حرارتی - 17 سایز - 0.5 متری

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 165,000ریال

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 5 یا بیشتر 2,750ریال
 • 30 یا بیشتر 2,420ریال
 • 100 یا بیشتر 2,200ریال
 • 400 یا بیشتر 1,430ریال

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 10,450ریال


 • 5 یا بیشتر 8,800ریال
 • 25 یا بیشتر 6,600ریال
 • 100 یا بیشتر 5,500ریال

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 13,200ریال


 • 5 یا بیشتر 11,000ریال
 • 20 یا بیشتر 9,350ریال
 • 100 یا بیشتر 8,250ریال

وارنیش سایز 14 - یک متر

وارنیش سایز 14 - یک متر

..

قیمت پایه : 13,750ریال


 • 5 یا بیشتر 12,100ریال
 • 25 یا بیشتر 10,450ریال
 • 100 یا بیشتر 9,350ریال

وارنیش سایز 16 - یک متر

وارنیش سایز 16 - یک متر

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 12,000ریال
 • 25 یا بیشتر 11,000ریال
 • 100 یا بیشتر 8,800ریال

وارنیش سایز 18 - یک متر

وارنیش سایز 18 - یک متر

..

قیمت پایه : 22,000ریال


 • 5 یا بیشتر 19,800ریال
 • 25 یا بیشتر 17,600ریال
 • 100 یا بیشتر 15,400ریال

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 3,850ریال


 • 5 یا بیشتر 2,750ریال
 • 25 یا بیشتر 2,475ریال
 • 100 یا بیشتر 2,200ریال
 • 400 یا بیشتر 1,650ریال

وارنیش سایز 20 - یک متر

وارنیش سایز 20 - یک متر

..

قیمت پایه : 22,000ریال


 • 5 یا بیشتر 19,250ریال
 • 25 یا بیشتر 16,500ریال
 • 100 یا بیشتر 13,750ریال

وارنیش سایز 22 - یک متر

وارنیش سایز 22 - یک متر

..

قیمت پایه : 27,500ریال


 • 5 یا بیشتر 24,200ریال
 • 25 یا بیشتر 20,900ریال
 • 100 یا بیشتر 17,600ریال

وارنیش سایز 25 - یک متر

وارنیش سایز 25 - یک متر

روکش حرارتی..

قیمت پایه : 26,000ریال


 • 5 یا بیشتر 22,000ریال
 • 20 یا بیشتر 21,000ریال
 • 100 یا بیشتر 19,000ریال

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 5 یا بیشتر 3,520ریال
 • 30 یا بیشتر 3,080ریال
 • 100 یا بیشتر 2,640ریال
 • 400 یا بیشتر 2,145ریال

وارنیش سایز 30 - یک متر

وارنیش سایز 30 - یک متر

..

قیمت پایه : 38,500ریال


 • 5 یا بیشتر 33,000ریال
 • 20 یا بیشتر 27,500ریال
 • 50 یا بیشتر 25,300ریال

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 4,950ریال


 • 5 یا بیشتر 3,850ریال
 • 50 یا بیشتر 3,300ریال
 • 400 یا بیشتر 2,750ریال

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 4,950ریال


 • 5 یا بیشتر 3,850ریال
 • 50 یا بیشتر 3,300ریال
 • 200 یا بیشتر 2,750ریال

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 6,050ریال


 • 5 یا بیشتر 4,950ریال
 • 20 یا بیشتر 4,070ریال
 • 100 یا بیشتر 3,850ریال
 • 400 یا بیشتر 3,410ریال

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 6,050ریال


 • 5 یا بیشتر 4,290ریال
 • 30 یا بیشتر 3,960ریال
 • 100 یا بیشتر 3,520ریال

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 7,150ریال


 • 5 یا بیشتر 4,950ریال
 • 30 یا بیشتر 4,400ریال
 • 100 یا بیشتر 3,740ریال

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 1 میلیمتر است..

قیمت پایه : 9,240ریال

وارنیش غیر حرارتی سایز 2 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 2 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 2 میلیمتر است..

قیمت پایه : 10,560ریال

نمایش 1 تا 21 از 24 (2 صفحه)
'