جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

سری کامل وارنیش های حرارتی - 17 سایز - 0.5 متری

سری کامل وارنیش های حرارتی - 17 سایز - 0.5 متری

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 652,509ریال

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 17,400ریال


 • 5 یا بیشتر 10,875ریال
 • 30 یا بیشتر 9,570ریال
 • 100 یا بیشتر 8,700ریال
 • 400 یا بیشتر 5,655ریال

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 41,326ریال


 • 5 یا بیشتر 34,800ریال
 • 25 یا بیشتر 26,100ریال
 • 100 یا بیشتر 21,750ریال

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 52,201ریال


 • 5 یا بیشتر 43,501ریال
 • 20 یا بیشتر 36,976ریال
 • 100 یا بیشتر 32,625ریال

وارنیش سایز 14 - یک متر

وارنیش سایز 14 - یک متر

..

قیمت پایه : 42,250ریال


 • 5 یا بیشتر 33,800ریال
 • 50 یا بیشتر 28,730ریال

وارنیش سایز 16 - یک متر

وارنیش سایز 16 - یک متر

..

قیمت پایه : 59,319ریال


 • 5 یا بیشتر 47,455ریال
 • 25 یا بیشتر 43,501ریال
 • 100 یا بیشتر 34,800ریال

وارنیش سایز 18 - یک متر

وارنیش سایز 18 - یک متر

..

قیمت پایه : 61,516ریال


 • 5 یا بیشتر 48,334ریال
 • 25 یا بیشتر 43,940ریال
 • 100 یا بیشتر 41,743ریال

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 15,225ریال


 • 5 یا بیشتر 10,875ریال
 • 25 یا بیشتر 9,788ریال
 • 100 یا بیشتر 8,700ریال
 • 400 یا بیشتر 6,525ریال

وارنیش سایز 20 - یک متر

وارنیش سایز 20 - یک متر

..

قیمت پایه : 87,001ریال


 • 5 یا بیشتر 76,126ریال
 • 25 یا بیشتر 65,251ریال
 • 100 یا بیشتر 54,376ریال

وارنیش سایز 22 - یک متر

وارنیش سایز 22 - یک متر

..

قیمت پایه : 108,752ریال


 • 5 یا بیشتر 95,701ریال
 • 25 یا بیشتر 82,651ریال
 • 100 یا بیشتر 69,601ریال

وارنیش سایز 25 - یک متر

وارنیش سایز 25 - یک متر

روکش حرارتی..

قیمت پایه : 92,950ریال


 • 5 یا بیشتر 76,050ریال
 • 50 یا بیشتر 67,600ریال

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 17,400ریال


 • 5 یا بیشتر 13,920ریال
 • 30 یا بیشتر 12,180ریال
 • 100 یا بیشتر 10,440ریال
 • 400 یا بیشتر 8,483ریال

وارنیش سایز 30 - یک متر

وارنیش سایز 30 - یک متر

..

قیمت پایه : 152,252ریال


 • 5 یا بیشتر 130,502ریال
 • 20 یا بیشتر 108,752ریال
 • 50 یا بیشتر 100,051ریال

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 19,575ریال


 • 5 یا بیشتر 15,225ریال
 • 50 یا بیشتر 13,050ریال
 • 400 یا بیشتر 10,875ریال

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 19,575ریال


 • 5 یا بیشتر 15,225ریال
 • 50 یا بیشتر 13,050ریال
 • 200 یا بیشتر 10,875ریال

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 23,925ریال


 • 5 یا بیشتر 19,575ریال
 • 20 یا بیشتر 16,095ریال
 • 100 یا بیشتر 15,225ریال
 • 400 یا بیشتر 13,485ریال

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 23,925ریال


 • 5 یا بیشتر 16,965ریال
 • 30 یا بیشتر 15,660ریال
 • 100 یا بیشتر 13,920ریال

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 28,561ریال


 • 5 یا بیشتر 21,970ریال
 • 30 یا بیشتر 18,675ریال
 • 100 یا بیشتر 15,379ریال

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 1 میلیمتر است..

قیمت پایه : 36,541ریال

وارنیش غیر حرارتی سایز 2 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 2 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 2 میلیمتر است..

قیمت پایه : 41,761ریال

نمایش 1 تا 21 از 25 (2 صفحه)
'