انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

سری کامل وارنیش های حرارتی - 17 سایز - 0.5 متری

سری کامل وارنیش های حرارتی - 17 سایز - 0.5 متری

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 150,000ریال

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 4,000ریال


 • 5 یا بیشتر 2,500ریال
 • 30 یا بیشتر 2,200ریال
 • 100 یا بیشتر 2,000ریال
 • 400 یا بیشتر 1,300ریال

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 9,500ریال


 • 5 یا بیشتر 8,000ریال
 • 25 یا بیشتر 6,000ریال
 • 100 یا بیشتر 5,000ریال

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,000ریال
 • 20 یا بیشتر 8,500ریال
 • 100 یا بیشتر 7,500ریال

وارنیش سایز 14 - یک متر

وارنیش سایز 14 - یک متر

..

قیمت پایه : 12,500ریال


 • 5 یا بیشتر 11,000ریال
 • 25 یا بیشتر 9,500ریال
 • 100 یا بیشتر 8,500ریال

وارنیش سایز 16 - یک متر

وارنیش سایز 16 - یک متر

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 12,000ریال
 • 25 یا بیشتر 10,000ریال
 • 100 یا بیشتر 8,000ریال

وارنیش سایز 18 - یک متر

وارنیش سایز 18 - یک متر

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 18,000ریال
 • 25 یا بیشتر 16,000ریال
 • 100 یا بیشتر 14,000ریال

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 3,500ریال


 • 5 یا بیشتر 3,000ریال
 • 25 یا بیشتر 2,500ریال
 • 100 یا بیشتر 2,250ریال
 • 400 یا بیشتر 1,800ریال

وارنیش سایز 20 - یک متر

وارنیش سایز 20 - یک متر

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال
 • 25 یا بیشتر 15,000ریال
 • 100 یا بیشتر 12,500ریال

وارنیش سایز 22 - یک متر

وارنیش سایز 22 - یک متر

..

قیمت پایه : 25,000ریال


 • 5 یا بیشتر 22,000ریال
 • 25 یا بیشتر 19,000ریال
 • 100 یا بیشتر 16,000ریال

وارنیش سایز 25 - یک متر

وارنیش سایز 25 - یک متر

روکش حرارتی..

قیمت پایه : 25,000ریال


 • 5 یا بیشتر 22,000ریال
 • 20 یا بیشتر 20,000ریال
 • 100 یا بیشتر 17,500ریال

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 4,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,200ریال
 • 30 یا بیشتر 2,800ریال
 • 100 یا بیشتر 2,400ریال
 • 400 یا بیشتر 1,950ریال

وارنیش سایز 30 - یک متر

وارنیش سایز 30 - یک متر

..

قیمت پایه : 35,000ریال


 • 5 یا بیشتر 30,000ریال
 • 20 یا بیشتر 25,000ریال
 • 50 یا بیشتر 23,000ریال

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 4,500ریال


 • 5 یا بیشتر 3,500ریال
 • 50 یا بیشتر 3,000ریال
 • 400 یا بیشتر 2,500ریال

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 4,500ریال


 • 5 یا بیشتر 3,500ریال
 • 50 یا بیشتر 3,000ریال
 • 200 یا بیشتر 2,500ریال

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 20 یا بیشتر 3,700ریال
 • 100 یا بیشتر 3,500ریال
 • 400 یا بیشتر 3,100ریال

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 3,900ریال
 • 30 یا بیشتر 3,600ریال
 • 100 یا بیشتر 3,200ریال

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 6,500ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 30 یا بیشتر 4,000ریال
 • 100 یا بیشتر 3,400ریال

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 1 میلیمتر است..

قیمت پایه : 8,400ریال

وارنیش غیر حرارتی سایز 2 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 2 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 2 میلیمتر است..

قیمت پایه : 9,600ریال

نمایش 1 تا 21 از 24 (2 صفحه)
'