جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)
فروشگاه تا تاريخ 98/01/17 تعطيل است و تا اين تاريخ امكان خريد حضوري و يا ثبت فاكتور در سايت ميسر نمي باشد .

انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

سری کامل وارنیش های حرارتی - 17 سایز - 0.5 متری

سری کامل وارنیش های حرارتی - 17 سایز - 0.5 متری

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 783,011ریال

موجودی : 3 عدد

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 8,000ریال


 • 5 یا بیشتر 7,000ریال
 • 30 یا بیشتر 6,000ریال
 • 100 یا بیشتر 5,000ریال
 • 400 یا بیشتر 4,000ریال

موجودی : 311 عدد

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 22,000ریال


 • 5 یا بیشتر 19,500ریال
 • 25 یا بیشتر 18,500ریال
 • 100 یا بیشتر 16,500ریال

موجودی : 46 عدد

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 62,641ریال


 • 5 یا بیشتر 52,201ریال
 • 20 یا بیشتر 44,371ریال
 • 100 یا بیشتر 39,151ریال

موجودی : 21 عدد

وارنیش سایز 14 - یک متر

وارنیش سایز 14 - یک متر

..

قیمت پایه : 50,700ریال


 • 5 یا بیشتر 40,560ریال
 • 50 یا بیشتر 34,476ریال

موجودی : 57 عدد

وارنیش سایز 16 - یک متر

وارنیش سایز 16 - یک متر

..

قیمت پایه : 71,183ریال


 • 5 یا بیشتر 56,946ریال
 • 25 یا بیشتر 52,201ریال
 • 100 یا بیشتر 41,761ریال

موجودی : 34 عدد

وارنیش سایز 18 - یک متر

وارنیش سایز 18 - یک متر

..

قیمت پایه : 73,819ریال


 • 5 یا بیشتر 58,001ریال
 • 25 یا بیشتر 52,728ریال
 • 100 یا بیشتر 50,092ریال

موجودی : 67 عدد

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 13,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,000ریال
 • 25 یا بیشتر 9,000ریال
 • 100 یا بیشتر 8,000ریال
 • 400 یا بیشتر 6,000ریال

موجودی : 221 عدد

وارنیش سایز 20 - یک متر

وارنیش سایز 20 - یک متر

..

قیمت پایه : 104,401ریال


 • 5 یا بیشتر 91,351ریال
 • 25 یا بیشتر 78,301ریال
 • 100 یا بیشتر 65,251ریال

موجودی : 43 عدد

وارنیش سایز 22 - یک متر

وارنیش سایز 22 - یک متر

..

قیمت پایه : 130,502ریال


 • 5 یا بیشتر 114,842ریال
 • 25 یا بیشتر 99,181ریال
 • 100 یا بیشتر 83,521ریال

موجودی : 54 عدد

وارنیش سایز 25 - یک متر

وارنیش سایز 25 - یک متر

روکش حرارتی..

قیمت پایه : 111,540ریال


 • 5 یا بیشتر 91,260ریال
 • 50 یا بیشتر 81,120ریال

موجودی : 21 عدد

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 25 یا بیشتر 9,000ریال
 • 100 یا بیشتر 8,000ریال
 • 400 یا بیشتر 7,000ریال

موجودی : 296 عدد

وارنیش سایز 30 - یک متر

وارنیش سایز 30 - یک متر

..

قیمت پایه : 182,703ریال


 • 5 یا بیشتر 156,602ریال
 • 20 یا بیشتر 130,502ریال
 • 50 یا بیشتر 120,062ریال

موجودی : 51 عدد

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 5 یا بیشتر 13,000ریال
 • 50 یا بیشتر 11,500ریال
 • 400 یا بیشتر 10,000ریال

موجودی : 368 عدد

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 19,000ریال


 • 5 یا بیشتر 14,500ریال
 • 50 یا بیشتر 13,000ریال
 • 200 یا بیشتر 11,500ریال

موجودی : 188 عدد

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 18,000ریال
 • 20 یا بیشتر 17,000ریال
 • 100 یا بیشتر 16,000ریال
 • 400 یا بیشتر 15,000ریال

موجودی : 136 عدد

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 28,710ریال


 • 5 یا بیشتر 20,358ریال
 • 30 یا بیشتر 18,792ریال
 • 100 یا بیشتر 16,704ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 34,273ریال


 • 5 یا بیشتر 26,364ریال
 • 30 یا بیشتر 22,409ریال
 • 100 یا بیشتر 18,455ریال

موجودی : 33 عدد

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 1 میلیمتر است..

قیمت پایه : 43,849ریال

موجودی : 119 عدد

وارنیش غیر حرارتی سایز 2 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 2 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 2 میلیمتر است..

قیمت پایه : 50,113ریال

موجودی : -1 عدد

نمایش 1 تا 21 از 25 (2 صفحه)
'