انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

سری کامل وارنیش های حرارتی - 17 سایز - 0.5 متری

سری کامل وارنیش های حرارتی - 17 سایز - 0.5 متری

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 297,000ریال

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 7,920ریال


 • 5 یا بیشتر 4,950ریال
 • 30 یا بیشتر 4,356ریال
 • 100 یا بیشتر 3,960ریال
 • 400 یا بیشتر 2,574ریال

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 18,810ریال


 • 5 یا بیشتر 15,840ریال
 • 25 یا بیشتر 11,880ریال
 • 100 یا بیشتر 9,900ریال

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 23,760ریال


 • 5 یا بیشتر 19,800ریال
 • 20 یا بیشتر 16,830ریال
 • 100 یا بیشتر 14,850ریال

وارنیش سایز 14 - یک متر

وارنیش سایز 14 - یک متر

..

قیمت پایه : 24,750ریال


 • 5 یا بیشتر 21,780ریال
 • 25 یا بیشتر 18,810ریال
 • 100 یا بیشتر 16,830ریال

وارنیش سایز 16 - یک متر

وارنیش سایز 16 - یک متر

..

قیمت پایه : 27,000ریال


 • 5 یا بیشتر 21,600ریال
 • 25 یا بیشتر 19,800ریال
 • 100 یا بیشتر 15,840ریال

وارنیش سایز 18 - یک متر

وارنیش سایز 18 - یک متر

..

قیمت پایه : 28,000ریال


 • 5 یا بیشتر 22,000ریال
 • 25 یا بیشتر 20,000ریال
 • 100 یا بیشتر 19,000ریال

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 6,930ریال


 • 5 یا بیشتر 4,950ریال
 • 25 یا بیشتر 4,455ریال
 • 100 یا بیشتر 3,960ریال
 • 400 یا بیشتر 2,970ریال

وارنیش سایز 20 - یک متر

وارنیش سایز 20 - یک متر

..

قیمت پایه : 39,600ریال


 • 5 یا بیشتر 34,650ریال
 • 25 یا بیشتر 29,700ریال
 • 100 یا بیشتر 24,750ریال

وارنیش سایز 22 - یک متر

وارنیش سایز 22 - یک متر

..

قیمت پایه : 49,500ریال


 • 5 یا بیشتر 43,560ریال
 • 25 یا بیشتر 37,620ریال
 • 100 یا بیشتر 31,680ریال

وارنیش سایز 25 - یک متر

وارنیش سایز 25 - یک متر

روکش حرارتی..

قیمت پایه : 46,800ریال


 • 5 یا بیشتر 39,600ریال
 • 20 یا بیشتر 37,800ریال
 • 100 یا بیشتر 34,200ریال

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 7,920ریال


 • 5 یا بیشتر 6,336ریال
 • 30 یا بیشتر 5,544ریال
 • 100 یا بیشتر 4,752ریال
 • 400 یا بیشتر 3,861ریال

وارنیش سایز 30 - یک متر

وارنیش سایز 30 - یک متر

..

قیمت پایه : 69,300ریال


 • 5 یا بیشتر 59,400ریال
 • 20 یا بیشتر 49,500ریال
 • 50 یا بیشتر 45,540ریال

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 8,910ریال


 • 5 یا بیشتر 6,930ریال
 • 50 یا بیشتر 5,940ریال
 • 400 یا بیشتر 4,950ریال

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 8,910ریال


 • 5 یا بیشتر 6,930ریال
 • 50 یا بیشتر 5,940ریال
 • 200 یا بیشتر 4,950ریال

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 10,890ریال


 • 5 یا بیشتر 8,910ریال
 • 20 یا بیشتر 7,326ریال
 • 100 یا بیشتر 6,930ریال
 • 400 یا بیشتر 6,138ریال

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 10,890ریال


 • 5 یا بیشتر 7,722ریال
 • 30 یا بیشتر 7,128ریال
 • 100 یا بیشتر 6,336ریال

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 13,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,000ریال
 • 30 یا بیشتر 8,500ریال
 • 100 یا بیشتر 7,000ریال

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 1 میلیمتر است..

قیمت پایه : 16,632ریال

وارنیش غیر حرارتی سایز 2 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 2 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 2 میلیمتر است..

قیمت پایه : 19,008ریال

نمایش 1 تا 21 از 24 (2 صفحه)
'