جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

انواع وارنیش و شیرینگ حرارتی

سری کامل وارنیش های حرارتی - 17 سایز - 0.5 متری

سری کامل وارنیش های حرارتی - 17 سایز - 0.5 متری

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 904,475ریال

پيش سفارش

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش سایز 1 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 11,000ریال

موجودی : 81 عدد

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش سایز 10 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 43,355ریال


 • 5 یا بیشتر 37,375ریال
 • 25 یا بیشتر 34,385ریال
 • 100 یا بیشتر 28,405ریال

در انتظار خرید

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش سایز 12 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 51,578ریال


 • 5 یا بیشتر 45,560ریال
 • 20 یا بیشتر 42,122ریال
 • 100 یا بیشتر 40,402ریال

در انتظار خرید

وارنیش سایز 14 - یک متر

وارنیش سایز 14 - یک متر

..

قیمت پایه : 60,174ریال


 • 5 یا بیشتر 55,016ریال
 • 50 یا بیشتر 51,578ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

وارنیش سایز 16 - یک متر

وارنیش سایز 16 - یک متر

..

قیمت پایه : 87,000ریال

موجودی : 30 عدد

وارنیش سایز 18 - یک متر

وارنیش سایز 18 - یک متر

..

قیمت پایه : 98,000ریال

موجودی : 45 عدد

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش سایز 2 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 15,000ریال

موجودی : 114 عدد

وارنیش سایز 20 - یک متر

وارنیش سایز 20 - یک متر

..

قیمت پایه : 179,492ریال


 • 5 یا بیشتر 157,056ریال
 • 25 یا بیشتر 134,619ریال
 • 100 یا بیشتر 112,183ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

وارنیش سایز 22 - یک متر

وارنیش سایز 22 - یک متر

..

قیمت پایه : 199,000ریال

موجودی : 29 عدد

وارنیش سایز 25 - یک متر

وارنیش سایز 25 - یک متر

روکش حرارتی..

قیمت پایه : 191,765ریال


 • 5 یا بیشتر 156,899ریال
 • 50 یا بیشتر 139,466ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش سایز 3 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 18,912ریال


 • 25 یا بیشتر 17,193ریال
 • 100 یا بیشتر 16,333ریال
 • 400 یا بیشتر 14,614ریال

در انتظار خرید

وارنیش سایز 30 - یک متر

وارنیش سایز 30 - یک متر

..

قیمت پایه : 198,000ریال

موجودی : 35 عدد

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش سایز 4 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 29,227ریال


 • 5 یا بیشتر 23,210ریال
 • 50 یا بیشتر 21,491ریال
 • 400 یا بیشتر 19,771ریال

در انتظار خرید

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش سایز 5 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 32,666ریال


 • 5 یا بیشتر 27,508ریال
 • 50 یا بیشتر 24,929ریال
 • 200 یا بیشتر 23,210ریال

در انتظار خرید

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش سایز 6 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 29,000ریال

در انتظار خرید

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش سایز 7 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 44,701ریال


 • 5 یا بیشتر 39,543ریال
 • 30 یا بیشتر 36,104ریال
 • 100 یا بیشتر 32,666ریال

در انتظار خرید

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش سایز 8 - یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : 43,355ریال


 • 5 یا بیشتر 38,870ریال
 • 30 یا بیشتر 34,385ریال
 • 100 یا بیشتر 29,900ریال

در انتظار خرید

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش سایز 9 | یک متر

وارنیش نوعی پوشش عایق برای سر سیم ها و کابل های بدون پوشش می باشد ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 1 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 1 میلیمتر است..

قیمت پایه : 89,000ریال

موجودی : 90 عدد

وارنیش غیر حرارتی سایز 2 - یک متر

وارنیش غیر حرارتی سایز 2 - یک متر

قطر این محصول (شیرینگ نسوز) 2 میلیمتر است..

قیمت پایه : 86,156ریال

موجودی : -1 عدد

نمایش 1 تا 21 از 25 (2 صفحه)
'