کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

محافظ کابل و گلند

محافظ کابل و گلند

محافظ کابل A3 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A3 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 32,625ریال


 • 20 یا بیشتر 21,750ریال
 • 100 یا بیشتر 16,313ریال

موجودی : 138 عدد

محافظ کابل A4 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A4 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 36,251ریال


 • 10 یا بیشتر 23,563ریال
 • 100 یا بیشتر 16,313ریال

موجودی : 103 عدد

محافظ کابل A5 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A5 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 43,501ریال


 • 10 یا بیشتر 29,000ریال
 • 100 یا بیشتر 21,750ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

محافظ کابل A6 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A6 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 45,313ریال


 • 10 یا بیشتر 29,000ریال
 • 100 یا بیشتر 21,750ریال

موجودی : 19 عدد

محافظ کابل A7 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A7 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 47,126ریال


 • 10 یا بیشتر 30,813ریال
 • 100 یا بیشتر 23,563ریال

موجودی : 72 عدد

گلند دنباله دار 20*5 - بسته 5 تایی

گلند دنباله دار 20*5 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 19,938ریال


 • 5 یا بیشتر 16,313ریال
 • 25 یا بیشتر 13,775ریال
 • 100 یا بیشتر 10,150ریال

موجودی : 21 عدد

گلند دنباله دار 20*6 - بسته 5 تایی

گلند دنباله دار 20*6 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,375ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

گلند دنباله دار 20*7 - بسته 5 تایی

گلند دنباله دار 20*7 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)
'