ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

محافظ کابل و گلند

محافظ کابل و گلند

محافظ کابل A3 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A3 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 68,590ریال


 • 20 یا بیشتر 45,727ریال
 • 100 یا بیشتر 34,295ریال

موجودی : 69 عدد

محافظ کابل A4 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A4 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 76,211ریال


 • 10 یا بیشتر 49,537ریال
 • 100 یا بیشتر 34,295ریال

موجودی : 35 عدد

محافظ کابل A5 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A5 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,740ریال


 • 5 یا بیشتر 25,228ریال
 • 50 یا بیشتر 18,921ریال

موجودی : 45 عدد

محافظ کابل A6 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A6 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 37,842ریال


 • 5 یا بیشتر 26,279ریال
 • 50 یا بیشتر 19,972ریال

موجودی : 38 عدد

محافظ کابل A7 - بسته 10 تایی

محافظ کابل A7 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 99,074ریال


 • 10 یا بیشتر 64,779ریال
 • 100 یا بیشتر 49,537ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

گلند دنباله دار 20*5 - بسته 5 تایی

گلند دنباله دار 20*5 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,916ریال


 • 5 یا بیشتر 34,295ریال
 • 25 یا بیشتر 28,960ریال
 • 100 یا بیشتر 21,339ریال

موجودی : 133 عدد

گلند دنباله دار 20*6 - بسته 5 تایی

گلند دنباله دار 20*6 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 53,348ریال

موجودی : 158 عدد

گلند دنباله دار 20*7 - بسته 5 تایی

گلند دنباله دار 20*7 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,047ریال


 • 5 یا بیشتر 33,638ریال
 • 50 یا بیشتر 27,330ریال

موجودی : 45 عدد

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)
'