کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

لوازم جانبی

*74442

*74442

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*74659

*74659

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*AD133

*AD133

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*AD420ANZ-32

*AD420ANZ-32

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*AD510JH

*AD510JH

Description : Laser Trimmed / Precision IC Op Amp..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*AD515AJH

*AD515AJH

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*AD524AD

*AD524AD

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*AD624ADZ

*AD624ADZ

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*AD7543KN

*AD7543KN

Description : CMOS SERIAL INPUT 12-BIT DAC ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*AD7564BN

*AD7564BN

Description : LC2MOS +3.3 V/+5 V/ Low Power/ Quad 12-Bit DAC ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*AD7574JN

*AD7574JN

Description : CMOS uP-COMPATIBLE 8-BIT DAC ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*AD7575JN

*AD7575JN

Description : LC2MOS 5 us 8-Bit ADC with Track/Hold..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*AD767JN

*AD767JN

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*AD8675AR / SMD

*AD8675AR / SMD

Description : Rail-to-Rail Output Op Amp ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*ADC0808/NAT

*ADC0808/NAT

Description : 8-Bit uP Compatible A/D Converters with 8-Channel Multiplexer ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*CC1101

*CC1101

Applications 􀁸 Ultra low-power wireless applications operating in the 315/433/868/915 MHz ISM/SRD..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*ICL7116

*ICL7116

Description : 31/2 Digit/ LCD/LED Display/ A/D Converter with Display Hold ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*ICL7117

*ICL7117

Description : 31/2 Digit/ LCD/LED Display/ A/D Converter with Display Hold ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*ICL7129CPL

*ICL7129CPL

Description : 41/2 Digit LCD/ Single-Chip A/D Converter ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*ICM7218

*ICM7218

Description : (ICM72188 / ICM7228) Digit LED Display Driver..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

*IRF1310N

*IRF1310N

Description : Power MOSFET(Vdss=100V/ Rds(on)=0.036ohm/ Id=42A ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

نمایش 1 تا 21 از 1263 (61 صفحه)
'