انواع IDC

آی دی سی IDC 2*10

آی دی سی IDC 2*10

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 5,174ریال


 • 25 یا بیشتر 4,528ریال
 • 100 یا بیشتر 3,881ریال

آی دی سی IDC 2*13

آی دی سی IDC 2*13

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 7,762ریال


 • 5 یا بیشتر 6,468ریال
 • 25 یا بیشتر 5,692ریال
 • 100 یا بیشتر 4,916ریال

آی دی سی IDC 2*15

آی دی سی IDC 2*15

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 8,538ریال


 • 5 یا بیشتر 7,244ریال
 • 25 یا بیشتر 6,468ریال
 • 100 یا بیشتر 5,433ریال

آی دی سی IDC 2*17

آی دی سی IDC 2*17

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 14,112ریال

آی دی سی IDC 2*20

آی دی سی IDC 2*20

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 9,055ریال


 • 5 یا بیشتر 7,762ریال
 • 25 یا بیشتر 7,244ریال
 • 100 یا بیشتر 6,209ریال

آی دی سی IDC 2*25

آی دی سی IDC 2*25

..

قیمت پایه : 10,349ریال


 • 5 یا بیشتر 9,573ریال
 • 25 یا بیشتر 9,055ریال
 • 100 یا بیشتر 8,538ریال

آی دی سی IDC 2*3

آی دی سی IDC 2*3

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 5,880ریال


 • 5 یا بیشتر 4,704ریال
 • 25 یا بیشتر 4,351ریال
 • 100 یا بیشتر 3,998ریال

آی دی سی IDC 2*4

آی دی سی IDC 2*4

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 6,468ریال


 • 5 یا بیشتر 5,174ریال
 • 25 یا بیشتر 4,657ریال
 • 100 یا بیشتر 3,363ریال

آی دی سی IDC 2*5

آی دی سی IDC 2*5

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 4,900ریال


 • 50 یا بیشتر 4,200ریال
 • 200 یا بیشتر 3,780ریال

آی دی سی IDC 2*7

آی دی سی IDC 2*7

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 6,468ریال


 • 5 یا بیشتر 5,174ریال
 • 25 یا بیشتر 4,398ریال
 • 100 یا بیشتر 3,105ریال

آی دی سی IDC 2*8

آی دی سی IDC 2*8

این آی دی سی جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 6,468ریال


 • 5 یا بیشتر 5,174ریال
 • 25 یا بیشتر 4,398ریال
 • 100 یا بیشتر 3,881ریال

سری کامل IDC ها - رنج 11 تایی - بسته 2 تایی
آی دی سی IDC 2*6

آی دی سی IDC 2*6

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 5,174ریال


 • 5 یا بیشتر 4,398ریال
 • 25 یا بیشتر 4,140ریال
 • 100 یا بیشتر 3,622ریال

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'