به اطلاع مشتریان گرامی میرساند با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات سال نو ، آخرین فرصت ثبت سفارش در سایت، جمعه 18 اسفند ماه می باشد و کلیه سفارشاتی که پس از این تاریخ ثبت شوند ، از تاریخ 14 فروردین به بعد ارسال خواهند شد


انواع IDC

آی دی سی IDC 2*10

آی دی سی IDC 2*10

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 2,200ریال


 • 25 یا بیشتر 1,925ریال
 • 100 یا بیشتر 1,650ریال

آی دی سی IDC 2*13

آی دی سی IDC 2*13

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 3,300ریال


 • 5 یا بیشتر 2,750ریال
 • 25 یا بیشتر 2,420ریال
 • 100 یا بیشتر 2,090ریال

آی دی سی IDC 2*15

آی دی سی IDC 2*15

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 3,630ریال


 • 5 یا بیشتر 3,080ریال
 • 25 یا بیشتر 2,750ریال
 • 100 یا بیشتر 2,310ریال

آی دی سی IDC 2*17

آی دی سی IDC 2*17

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 6,000ریال

آی دی سی IDC 2*20

آی دی سی IDC 2*20

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 3,850ریال


 • 5 یا بیشتر 3,300ریال
 • 25 یا بیشتر 3,080ریال
 • 100 یا بیشتر 2,640ریال

آی دی سی IDC 2*25

آی دی سی IDC 2*25

..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 5 یا بیشتر 4,070ریال
 • 25 یا بیشتر 3,850ریال
 • 100 یا بیشتر 3,630ریال

آی دی سی IDC 2*3

آی دی سی IDC 2*3

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,000ریال
 • 25 یا بیشتر 1,850ریال
 • 100 یا بیشتر 1,700ریال

آی دی سی IDC 2*4

آی دی سی IDC 2*4

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 2,750ریال


 • 5 یا بیشتر 2,200ریال
 • 25 یا بیشتر 1,980ریال
 • 100 یا بیشتر 1,430ریال

آی دی سی IDC 2*5

آی دی سی IDC 2*5

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 2,200ریال

آی دی سی IDC 2*7

آی دی سی IDC 2*7

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 2,750ریال


 • 5 یا بیشتر 2,200ریال
 • 25 یا بیشتر 1,870ریال
 • 100 یا بیشتر 1,320ریال

آی دی سی IDC 2*8

آی دی سی IDC 2*8

این آی دی سی جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 2,750ریال


 • 5 یا بیشتر 2,200ریال
 • 25 یا بیشتر 1,870ریال
 • 100 یا بیشتر 1,650ریال

سری کامل IDC ها - رنج 11 تایی - بسته 2 تایی
آی دی سی IDC 2*6

آی دی سی IDC 2*6

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 2,200ریال


 • 5 یا بیشتر 1,870ریال
 • 25 یا بیشتر 1,760ریال
 • 100 یا بیشتر 1,540ریال

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'