ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

انواع IDC

آی دی سی IDC 2*10

آی دی سی IDC 2*10

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 25,154ریال


 • 25 یا بیشتر 22,009ریال
 • 100 یا بیشتر 18,865ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

آی دی سی IDC 2*13

آی دی سی IDC 2*13

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 37,731ریال


 • 5 یا بیشتر 31,442ریال
 • 25 یا بیشتر 27,669ریال
 • 100 یا بیشتر 23,896ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

آی دی سی IDC 2*15

آی دی سی IDC 2*15

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 41,504ریال


 • 5 یا بیشتر 35,215ریال
 • 25 یا بیشتر 31,442ریال
 • 100 یا بیشتر 26,411ریال

موجودی : 1 عدد

آی دی سی IDC 2*17

آی دی سی IDC 2*17

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 68,601ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

آی دی سی IDC 2*20

آی دی سی IDC 2*20

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید

آی دی سی IDC 2*25

آی دی سی IDC 2*25

..

قیمت پایه : 50,307ریال


 • 5 یا بیشتر 46,534ریال
 • 25 یا بیشتر 44,019ریال
 • 100 یا بیشتر 41,504ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

آی دی سی IDC 2*3

آی دی سی IDC 2*3

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 28,584ریال


 • 5 یا بیشتر 22,867ریال
 • 25 یا بیشتر 21,152ریال
 • 100 یا بیشتر 19,437ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

آی دی سی IDC 2*4

آی دی سی IDC 2*4

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 31,442ریال


 • 5 یا بیشتر 25,154ریال
 • 25 یا بیشتر 22,638ریال
 • 100 یا بیشتر 16,350ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

آی دی سی IDC 2*5

آی دی سی IDC 2*5

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 19,560ریال


 • 50 یا بیشتر 17,259ریال
 • 200 یا بیشتر 14,957ریال

در انتظار خرید

آی دی سی IDC 2*7

آی دی سی IDC 2*7

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 31,442ریال


 • 5 یا بیشتر 25,154ریال
 • 25 یا بیشتر 21,381ریال
 • 100 یا بیشتر 15,092ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

آی دی سی IDC 2*8

آی دی سی IDC 2*8

این آی دی سی جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 153 عدد

سری کامل IDC ها - رنج 11 تایی - بسته 2 تایی

سری کامل IDC ها - رنج 11 تایی - بسته 2 تایی

..

قیمت پایه : 930,686ریال

خارج از موجودی

آی دی سی IDC 2*6

آی دی سی IDC 2*6

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 25,154ریال


 • 5 یا بیشتر 21,381ریال
 • 25 یا بیشتر 20,123ریال
 • 100 یا بیشتر 17,608ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'