انواع IDC

آی دی سی IDC 2*10

آی دی سی IDC 2*10

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 2,000ریال


 • 25 یا بیشتر 1,750ریال
 • 100 یا بیشتر 1,500ریال

آی دی سی IDC 2*13

آی دی سی IDC 2*13

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 3,000ریال


 • 5 یا بیشتر 2,500ریال
 • 25 یا بیشتر 2,200ریال
 • 100 یا بیشتر 1,900ریال

آی دی سی IDC 2*15

آی دی سی IDC 2*15

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 3,300ریال


 • 5 یا بیشتر 2,800ریال
 • 25 یا بیشتر 2,500ریال
 • 100 یا بیشتر 2,100ریال

آی دی سی IDC 2*17

آی دی سی IDC 2*17

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 3,500ریال


 • 5 یا بیشتر 3,000ریال
 • 25 یا بیشتر 2,600ریال
 • 100 یا بیشتر 2,300ریال

آی دی سی IDC 2*20

آی دی سی IDC 2*20

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 3,500ریال


 • 5 یا بیشتر 3,000ریال
 • 25 یا بیشتر 2,800ریال
 • 100 یا بیشتر 2,400ریال

آی دی سی IDC 2*25

آی دی سی IDC 2*25

..

قیمت پایه : 4,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,700ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,300ریال

آی دی سی IDC 2*3

آی دی سی IDC 2*3

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,000ریال
 • 25 یا بیشتر 1,800ریال
 • 100 یا بیشتر 1,400ریال

آی دی سی IDC 2*4

آی دی سی IDC 2*4

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,000ریال
 • 25 یا بیشتر 1,800ریال
 • 100 یا بیشتر 1,300ریال

آی دی سی IDC 2*5

آی دی سی IDC 2*5

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 2,000ریال


 • 5 یا بیشتر 1,600ریال
 • 25 یا بیشتر 1,400ریال
 • 100 یا بیشتر 1,100ریال

آی دی سی IDC 2*7

آی دی سی IDC 2*7

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,000ریال
 • 25 یا بیشتر 1,700ریال
 • 100 یا بیشتر 1,200ریال

آی دی سی IDC 2*8

آی دی سی IDC 2*8

این آی دی سی جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,000ریال
 • 25 یا بیشتر 1,700ریال
 • 100 یا بیشتر 1,500ریال

سری کامل IDC ها - رنج 11 تایی - بسته 2 تایی
آی دی سی IDC 2*6

آی دی سی IDC 2*6

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 2,000ریال


 • 5 یا بیشتر 1,700ریال
 • 25 یا بیشتر 1,600ریال
 • 100 یا بیشتر 1,400ریال

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'