کانکتور پاور

ترمینال برق فشاری 2 تایی

ترمینال برق فشاری 2 تایی

380V 10A..

قیمت پایه : 27,300ریال

ترمینال برق فشاری 3 تایی

ترمینال برق فشاری 3 تایی

380V 10A..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

جک آداپتور مادگی پنلی

جک آداپتور مادگی پنلی

قابل استفاده برای جک های آداپتوری 5.5 میلی متری موجود در سایت..

قیمت پایه : 15,600ریال


 • 10 یا بیشتر 13,000ریال
 • 100 یا بیشتر 11,700ریال

جک آداپتوری مادگی (رو بردی) - خوابیده

جک آداپتوری مادگی (رو بردی) - خوابیده

از این جک برای اتصال تغذیه به صورت پرتابل به مدار استفاده می شود .  ..

قیمت پایه : 9,419ریال

جک برق ماده (چپقی)

جک برق ماده (چپقی)

..

قیمت پایه : 169,000ریال

جک برق مادگی دو چاک پنلی

جک برق مادگی دو چاک پنلی

جک برق مادگی دو چاک یا ماده ضبطی بیشترین مصرف این ترمینال: اتصال برق به ورودی ضبط های قدیمی..

قیمت پایه : 27,300ریال


 • 30 یا بیشتر 21,840ریال
 • 100 یا بیشتر 18,200ریال

جک برق نری سر کابلی

جک برق نری سر کابلی

..

قیمت پایه : 163,964ریال

جک پاور فیوز دار کامپیوتر + کلید

جک پاور فیوز دار کامپیوتر + کلید

این قطعه شامل یک جک برق کامپیوتری و یک کلید راکر جهت قطع و وصل برق و یک جا فیوزی جهت قرار دادن فیوز ..

قیمت پایه : 110,500ریال

جک پاور کامپیوتر نری

جک پاور کامپیوتر نری

جک برق کامپیوتر نصبی نوع نر..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

فیش فندکی بدون فیوز

فیش فندکی بدون فیوز

..

قیمت پایه : 36,104ریال


 • 5 یا بیشتر 31,290ریال
 • 25 یا بیشتر 30,087ریال
 • 100 یا بیشتر 28,883ریال

فیش فندکی سیم دار - سر آداپتوری

فیش فندکی سیم دار - سر آداپتوری

چراغ دار - طول سیم : 1.5 متر..

قیمت پایه : 165,620ریال


 • 5 یا بیشتر 150,332ریال
 • 20 یا بیشتر 140,140ریال
 • 50 یا بیشتر 135,044ریال

فیش فندکی فیوز دار - بدون چراغ

فیش فندکی فیوز دار - بدون چراغ

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کانکتور پاور 12 پین - صاف

کانکتور پاور 12 پین - صاف

..

قیمت پایه : 38,220ریال

کانکتور پاور 2 پین - رایت

کانکتور پاور 2 پین - رایت

..

قیمت پایه : 7,644ریال


 • 5 یا بیشتر 6,370ریال
 • 50 یا بیشتر 5,096ریال
 • 200 یا بیشتر 4,332ریال

کانکتور پاور 2 پین - صاف

کانکتور پاور 2 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 5,096ریال


 • 5 یا بیشتر 4,586ریال
 • 50 یا بیشتر 3,822ریال
 • 200 یا بیشتر 3,312ریال

کانکتور پاور 3 پین - صاف

کانکتور پاور 3 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 8,918ریال


 • 5 یا بیشتر 6,370ریال
 • 50 یا بیشتر 5,606ریال
 • 200 یا بیشتر 5,096ریال

کانکتور پاور 4 پین - صاف

کانکتور پاور 4 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 10,192ریال


 • 5 یا بیشتر 8,918ریال
 • 50 یا بیشتر 8,408ریال
 • 200 یا بیشتر 7,644ریال

کانکتور پاور 5 پین - صاف

کانکتور پاور 5 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 10,702ریال


 • 5 یا بیشتر 9,937ریال
 • 50 یا بیشتر 9,173ریال
 • 200 یا بیشتر 8,408ریال

کانکتور پاور 6 پین - صاف

کانکتور پاور 6 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 12,740ریال


 • 5 یا بیشتر 11,466ریال
 • 50 یا بیشتر 10,956ریال
 • 200 یا بیشتر 9,937ریال

کانکتور پاور 7 پین - رایت

کانکتور پاور 7 پین - رایت

..

قیمت پایه : 25,480ریال


 • 5 یا بیشتر 20,384ریال
 • 50 یا بیشتر 19,110ریال
 • 200 یا بیشتر 17,836ریال

کانکتور پاور 7 پین - صاف

کانکتور پاور 7 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 17,836ریال


 • 5 یا بیشتر 15,288ریال
 • 50 یا بیشتر 14,014ریال
 • 200 یا بیشتر 12,740ریال

نمایش 1 تا 21 از 26 (2 صفحه)
'