جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

کانکتور پاور

ترمینال برق فشاری 2 تایی

ترمینال برق فشاری 2 تایی

380V 10A..

قیمت پایه : 34,500ریال


 • 100 یا بیشتر 31,740ریال
 • 500 یا بیشتر 30,360ریال

موجودی : 3397 عدد

جک آداپتوری مادگی (رو بردی) - ایستاده

جک آداپتوری مادگی (رو بردی) - ایستاده

قطر خارجی : 6.5 میلقطر داخلی : 2 میل..

قیمت پایه : 46,817ریال

موجودی : 907 عدد

کانکتور پاور 5 پین - صاف

کانکتور پاور 5 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 40,017ریال


 • 5 یا بیشتر 37,159ریال
 • 50 یا بیشتر 34,300ریال
 • 200 یا بیشتر 31,442ریال

موجودی : 590 عدد

کانکتور پاور 6 پین - صاف

کانکتور پاور 6 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 47,640ریال


 • 5 یا بیشتر 42,876ریال
 • 50 یا بیشتر 40,970ریال
 • 200 یا بیشتر 37,159ریال

موجودی : 475 عدد

جک آداپتوری مادگی (رو بردی) - خوابیده

جک آداپتوری مادگی (رو بردی) - خوابیده

از این جک برای اتصال تغذیه به صورت پرتابل به مدار استفاده می شود .  ..

قیمت پایه : 28,566ریال

موجودی : 385 عدد

ترمینال برق فشاری 3 تایی

ترمینال برق فشاری 3 تایی

380V 10A..

قیمت پایه : 38,519ریال


 • 50 یا بیشتر 35,218ریال
 • 200 یا بیشتر 33,017ریال
 • 1000 یا بیشتر 30,815ریال

موجودی : 385 عدد

جک پاور فیوز دار کامپیوتر + کلید

جک پاور فیوز دار کامپیوتر + کلید

این قطعه شامل یک جک برق کامپیوتری و یک کلید راکر جهت قطع و وصل برق و یک جا فیوزی جهت قرار دادن فیوز ..

قیمت پایه : 351,900ریال

موجودی : 319 عدد

کانکتور پاور 7 پین - رایت

کانکتور پاور 7 پین - رایت

..

قیمت پایه : 95,279ریال


 • 5 یا بیشتر 76,223ریال
 • 50 یا بیشتر 71,459ریال
 • 200 یا بیشتر 66,695ریال

موجودی : 317 عدد

کانکتور پاور 12 پین - صاف

کانکتور پاور 12 پین - صاف

..

قیمت پایه : 142,919ریال

موجودی : 212 عدد

جک برق سر کابلی - مادگی

جک برق سر کابلی - مادگی

250V10A..

قیمت پایه : 268,203ریال

موجودی : 206 عدد

جک برق سر کابلی - نری

جک برق سر کابلی - نری

250V10A..

قیمت پایه : 172,500ریال 213,900ریال

موجودی : 205 عدد

کانکتور پاور 7 پین - صاف

کانکتور پاور 7 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 66,695ریال


 • 5 یا بیشتر 57,167ریال
 • 50 یا بیشتر 52,404ریال
 • 200 یا بیشتر 47,640ریال

موجودی : 176 عدد

کانکتور پاور 8 پین - رایت

کانکتور پاور 8 پین - رایت

..

قیمت پایه : 100,043ریال


 • 5 یا بیشتر 95,279ریال
 • 25 یا بیشتر 90,515ریال
 • 100 یا بیشتر 85,751ریال

موجودی : 108 عدد

کانکتور پاور 2 پین - رایت

کانکتور پاور 2 پین - رایت

..

قیمت پایه : 28,584ریال


 • 5 یا بیشتر 23,820ریال
 • 50 یا بیشتر 19,056ریال
 • 200 یا بیشتر 16,197ریال

موجودی : 85 عدد

کانکتور پاور 8 پین - صاف

کانکتور پاور 8 پین - صاف

..

قیمت پایه : 85,751ریال


 • 5 یا بیشتر 76,223ریال
 • 25 یا بیشتر 71,459ریال
 • 100 یا بیشتر 66,695ریال

موجودی : 24 عدد

کانکتور پاور 4 پین - صاف

کانکتور پاور 4 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 38,112ریال


 • 5 یا بیشتر 33,348ریال
 • 50 یا بیشتر 31,442ریال
 • 200 یا بیشتر 28,584ریال

موجودی : 6 عدد

جک آداپتوری پیچ خور

جک آداپتوری پیچ خور

مناسب برای جک آداپتوری کوتاه و سیم دار موجود در سایت..

قیمت پایه : 78,295ریال

موجودی : 5 عدد

کانکتور پاور 3 پین - صاف

کانکتور پاور 3 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 33,348ریال


 • 5 یا بیشتر 23,820ریال
 • 50 یا بیشتر 20,961ریال
 • 200 یا بیشتر 19,056ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور پاور 2 پین - صاف

کانکتور پاور 2 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 19,056ریال


 • 5 یا بیشتر 17,150ریال
 • 50 یا بیشتر 14,292ریال
 • 200 یا بیشتر 12,386ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

جک پاور فیوز دار کامپیوتر + کلید (جا پیچ دار)

جک پاور فیوز دار کامپیوتر + کلید (جا پیچ دار)

این قطعه شامل یک جک برق کامپیوتری و یک کلید راکر جهت قطع و وصل برق و یک جا فیوزی جهت قرار دادن فیوز ..

قیمت پایه : 345,173ریال

در انتظار خرید

جک برق مادگی دو چاک پنلی

جک برق مادگی دو چاک پنلی

جک برق مادگی دو چاک یا ماده ضبطی بیشترین مصرف این ترمینال: اتصال برق به ورودی ضبط های قدیمی..

قیمت پایه : 102,085ریال


 • 30 یا بیشتر 81,668ریال
 • 100 یا بیشتر 68,057ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 21 از 24 (2 صفحه)
'