کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

کانکتور پاور

ترمینال برق فشاری 2 تایی

ترمینال برق فشاری 2 تایی

380V 10A..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 50 یا بیشتر 13,000ریال
 • 200 یا بیشتر 12,000ریال
 • 1000 یا بیشتر 11,000ریال

موجودی : 8428 عدد

ترمینال برق فشاری 3 تایی

ترمینال برق فشاری 3 تایی

380V 10A..

قیمت پایه : 19,000ریال


 • 50 یا بیشتر 17,500ریال
 • 200 یا بیشتر 16,500ریال
 • 1000 یا بیشتر 15,500ریال

موجودی : 7987 عدد

جک آداپتور مادگی پنلی

جک آداپتور مادگی پنلی

قابل استفاده برای جک های آداپتوری 5.5 میلی متری موجود در سایت..

قیمت پایه : 25,350ریال


 • 10 یا بیشتر 21,125ریال
 • 100 یا بیشتر 19,013ریال

موجودی : 1579 عدد

جک آداپتوری مادگی (رو بردی) - خوابیده

جک آداپتوری مادگی (رو بردی) - خوابیده

از این جک برای اتصال تغذیه به صورت پرتابل به مدار استفاده می شود .  ..

قیمت پایه : 11,000ریال

موجودی : 1328 عدد

جک برق سر کابلی - نری

جک برق سر کابلی - نری

250V10A..

قیمت پایه : 69,000ریال

موجودی : 265 عدد

جک برق ماده (چپقی)

جک برق ماده (چپقی)

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (برای تعداد بالا)

جک برق مادگی دو چاک پنلی

جک برق مادگی دو چاک پنلی

جک برق مادگی دو چاک یا ماده ضبطی بیشترین مصرف این ترمینال: اتصال برق به ورودی ضبط های قدیمی..

قیمت پایه : 44,363ریال


 • 30 یا بیشتر 35,490ریال
 • 100 یا بیشتر 29,575ریال

موجودی : 242 عدد

جک پاور فیوز دار کامپیوتر + کلید

جک پاور فیوز دار کامپیوتر + کلید

این قطعه شامل یک جک برق کامپیوتری و یک کلید راکر جهت قطع و وصل برق و یک جا فیوزی جهت قرار دادن فیوز ..

قیمت پایه : 140,000ریال

موجودی : 600 عدد

جک پاور کامپیوتر نری

جک پاور کامپیوتر نری

جک برق کامپیوتر نصبی نوع نر..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : -1 عدد

فیش فندکی بدون فیوز

فیش فندکی بدون فیوز

..

قیمت پایه : 52,500ریال


 • 5 یا بیشتر 45,000ریال
 • 25 یا بیشتر 43,500ریال
 • 100 یا بیشتر 42,000ریال

موجودی : 1010 عدد

فیش فندکی سیم دار - سر آداپتوری

فیش فندکی سیم دار - سر آداپتوری

چراغ دار - طول سیم : 1.5 متر..

قیمت پایه : 269,133ریال


 • 5 یا بیشتر 244,290ریال
 • 20 یا بیشتر 227,728ریال
 • 50 یا بیشتر 219,447ریال

موجودی : 2 عدد

کانکتور پاور 12 پین - صاف

کانکتور پاور 12 پین - صاف

..

قیمت پایه : 62,108ریال

موجودی : 212 عدد

کانکتور پاور 2 پین - رایت

کانکتور پاور 2 پین - رایت

..

قیمت پایه : 12,422ریال


 • 5 یا بیشتر 10,351ریال
 • 50 یا بیشتر 8,281ریال
 • 200 یا بیشتر 7,039ریال

موجودی : 171 عدد

کانکتور پاور 2 پین - صاف

کانکتور پاور 2 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 8,281ریال


 • 5 یا بیشتر 7,453ریال
 • 50 یا بیشتر 6,211ریال
 • 200 یا بیشتر 5,383ریال

تهیه از بازار (برای تعداد بالا)

کانکتور پاور 3 پین - صاف

کانکتور پاور 3 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 14,492ریال


 • 5 یا بیشتر 10,351ریال
 • 50 یا بیشتر 9,109ریال
 • 200 یا بیشتر 8,281ریال

تهیه از بازار (برای تعداد بالا)

کانکتور پاور 4 پین - صاف

کانکتور پاور 4 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 16,562ریال


 • 5 یا بیشتر 14,492ریال
 • 50 یا بیشتر 13,664ریال
 • 200 یا بیشتر 12,422ریال

موجودی : 311 عدد

کانکتور پاور 5 پین - صاف

کانکتور پاور 5 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 17,390ریال


 • 5 یا بیشتر 16,148ریال
 • 50 یا بیشتر 14,906ریال
 • 200 یا بیشتر 13,664ریال

موجودی : 634 عدد

کانکتور پاور 6 پین - صاف

کانکتور پاور 6 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 20,703ریال


 • 5 یا بیشتر 18,632ریال
 • 50 یا بیشتر 17,804ریال
 • 200 یا بیشتر 16,148ریال

موجودی : 564 عدد

کانکتور پاور 7 پین - رایت

کانکتور پاور 7 پین - رایت

..

قیمت پایه : 41,405ریال


 • 5 یا بیشتر 33,124ریال
 • 50 یا بیشتر 31,054ریال
 • 200 یا بیشتر 28,984ریال

موجودی : 253 عدد

کانکتور پاور 7 پین - صاف

کانکتور پاور 7 پین - صاف

از این کانکتور ها عموما برای اتصال برق یا سیم تغذیه به برد ها استفاده می شود ...

قیمت پایه : 28,984ریال


 • 5 یا بیشتر 24,843ریال
 • 50 یا بیشتر 22,773ریال
 • 200 یا بیشتر 20,703ریال

موجودی : 182 عدد

کانکتور پاور 8 پین - رایت

کانکتور پاور 8 پین - رایت

..

قیمت پایه : 43,475ریال


 • 5 یا بیشتر 41,405ریال
 • 25 یا بیشتر 39,335ریال
 • 100 یا بیشتر 37,265ریال

موجودی : 112 عدد

نمایش 1 تا 21 از 27 (2 صفحه)
'