пВї کانکتور مخابراتی | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

قیمت های سایت بروز می باشد . در صورت نیاز ، از طریق شماره 09039407345 در ایتا یا واتساپ با ما در تماس باشید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 528,861ریال


 • 5 یا بیشتر 462,753ریال
 • 25 یا بیشتر 380,119ریال
 • 100 یا بیشتر 314,011ریال

موجودی : 44 عدد

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 454,490ریال


 • 5 یا بیشتر 371,855ریال
 • 25 یا بیشتر 297,484ریال
 • 100 یا بیشتر 264,430ریال

موجودی : 17 عدد

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 578,441ریال


 • 5 یا بیشتر 512,334ریال
 • 25 یا بیشتر 429,699ریال
 • 100 یا بیشتر 380,119ریال

موجودی : 18 عدد

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 495,807ریال


 • 5 یا بیشتر 413,172ریال
 • 25 یا بیشتر 330,538ریال
 • 100 یا بیشتر 297,484ریال

موجودی : 12 عدد

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 50,255ریال


 • 10 یا بیشتر 43,643ریال
 • 50 یا بیشتر 39,675ریال

موجودی : 195 عدد

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 44,965ریال


 • 10 یا بیشتر 40,998ریال
 • 50 یا بیشتر 37,030ریال

موجودی : 188 عدد

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 156,112ریال


 • 5 یا بیشتر 132,459ریال
 • 25 یا بیشتر 124,574ریال

موجودی : 126 عدد

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 115,688ریال
 • 25 یا بیشتر 95,030ریال
 • 100 یا بیشتر 74,371ریال

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 190,059ریال
 • 25 یا بیشتر 148,742ریال
 • 100 یا بیشتر 132,215ریال

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 212,880ریال


 • 5 یا بیشتر 181,342ریال
 • 20 یا بیشتر 165,573ریال

موجودی : 95 عدد

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 413,172ریال


 • 5 یا بیشتر 330,538ریال
 • 25 یا بیشتر 289,221ریال
 • 100 یا بیشتر 264,430ریال

موجودی : 154 عدد

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 314,011ریال


 • 5 یا بیشتر 256,167ریال
 • 25 یا بیشتر 206,586ریال
 • 100 یا بیشتر 181,796ریال

موجودی : 32 عدد

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 446,226ریال


 • 5 یا بیشتر 396,645ریال
 • 25 یا بیشتر 347,065ریال
 • 100 یا بیشتر 314,011ریال

موجودی : 83 عدد

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 217,719ریال


 • 5 یا بیشتر 199,576ریال
 • 20 یا بیشتر 192,319ریال
 • 100 یا بیشتر 177,804ریال

موجودی : 1 عدد

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 495,807ریال


 • 5 یا بیشتر 429,699ریال
 • 25 یا بیشتر 380,119ریال
 • 100 یا بیشتر 330,538ریال

موجودی : 31 عدد

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 246,749ریال


 • 5 یا بیشتر 224,977ریال
 • 20 یا بیشتر 210,462ریال
 • 100 یا بیشتر 192,319ریال

موجودی : 59 عدد

کانکتور مخابراتی 2 پین مادگی - سیم دار

کانکتور مخابراتی 2 پین مادگی - سیم دار

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 3 پین مادگی - سیم دار

کانکتور مخابراتی 3 پین مادگی - سیم دار

..

قیمت پایه : 28,534ریال

موجودی : 33 عدد

نمایش 1 تا 21 از 27 (2 صفحه)
'