п»ї کانکتور مخابراتی

قیمت های سایت در حال بروزرسانی می باشد . جهت استعلام قیمت ، فاکتور خود را در سایت ثبت کنید تا فاکتور بروز برای شما ایمیل شود . در صورت نیاز ، از طریق شماره 09039407345 در ایتا ، روبیکا ، واتساپ یا تلگرام با ما در تماس باشید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 459,879ریال


 • 5 یا بیشتر 402,394ریال
 • 25 یا بیشتر 330,538ریال
 • 100 یا بیشتر 273,053ریال

موجودی : 44 عدد

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 395,208ریال


 • 5 یا بیشتر 323,352ریال
 • 25 یا بیشتر 258,682ریال
 • 100 یا بیشتر 229,939ریال

موجودی : 19 عدد

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 502,992ریال


 • 5 یا بیشتر 445,508ریال
 • 25 یا بیشتر 373,651ریال
 • 100 یا بیشتر 330,538ریال

موجودی : 18 عدد

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 431,136ریال


 • 5 یا بیشتر 359,280ریال
 • 25 یا بیشتر 287,424ریال
 • 100 یا بیشتر 258,682ریال

موجودی : 12 عدد

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 43,700ریال


 • 10 یا بیشتر 37,950ریال
 • 50 یا بیشتر 34,500ریال

موجودی : 200 عدد

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 39,100ریال


 • 10 یا بیشتر 35,650ریال
 • 50 یا بیشتر 32,200ریال

موجودی : 199 عدد

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 135,749ریال


 • 5 یا بیشتر 115,181ریال
 • 25 یا بیشتر 108,325ریال

موجودی : 126 عدد

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 129,341ریال


 • 5 یا بیشتر 100,598ریال
 • 25 یا بیشتر 82,634ریال
 • 100 یا بیشتر 64,670ریال

موجودی : 1 عدد

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 194,011ریال


 • 5 یا بیشتر 165,269ریال
 • 25 یا بیشتر 129,341ریال
 • 100 یا بیشتر 114,970ریال

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 185,113ریال


 • 5 یا بیشتر 157,689ریال
 • 20 یا بیشتر 143,977ریال

موجودی : 97 عدد

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 359,280ریال


 • 5 یا بیشتر 287,424ریال
 • 25 یا بیشتر 251,496ریال
 • 100 یا بیشتر 229,939ریال

موجودی : 154 عدد

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 273,053ریال


 • 5 یا بیشتر 222,754ریال
 • 25 یا بیشتر 179,640ریال
 • 100 یا بیشتر 158,083ریال

موجودی : 32 عدد

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 388,023ریال


 • 5 یا بیشتر 344,909ریال
 • 25 یا بیشتر 301,795ریال
 • 100 یا بیشتر 273,053ریال

موجودی : 83 عدد

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 189,321ریال


 • 5 یا بیشتر 173,544ریال
 • 20 یا بیشتر 167,234ریال
 • 100 یا بیشتر 154,612ریال

موجودی : 1 عدد

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 431,136ریال


 • 5 یا بیشتر 373,651ریال
 • 25 یا بیشتر 330,538ریال
 • 100 یا بیشتر 287,424ریال

موجودی : 31 عدد

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 214,564ریال


 • 5 یا بیشتر 195,632ریال
 • 20 یا بیشتر 183,010ریال
 • 100 یا بیشتر 167,234ریال

موجودی : 59 عدد

کانکتور مخابراتی 2 پین مادگی - سیم دار

کانکتور مخابراتی 2 پین مادگی - سیم دار

..

قیمت پایه : 18,283ریال

موجودی : 43 عدد

کانکتور مخابراتی 3 پین مادگی - سیم دار

کانکتور مخابراتی 3 پین مادگی - سیم دار

..

قیمت پایه : 24,812ریال

موجودی : 48 عدد

نمایش 1 تا 21 از 27 (2 صفحه)
'