جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 145,746ریال


 • 5 یا بیشتر 127,527ریال
 • 25 یا بیشتر 104,755ریال
 • 100 یا بیشتر 86,536ریال

موجودی : 49 عدد

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 125,250ریال


 • 5 یا بیشتر 102,477ریال
 • 25 یا بیشتر 81,982ریال
 • 100 یا بیشتر 72,873ریال

موجودی : 47 عدد

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 159,409ریال


 • 5 یا بیشتر 141,191ریال
 • 25 یا بیشتر 118,418ریال
 • 100 یا بیشتر 104,755ریال

موجودی : 23 عدد

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 136,637ریال


 • 5 یا بیشتر 113,864ریال
 • 25 یا بیشتر 91,091ریال
 • 100 یا بیشتر 81,982ریال

موجودی : 10 عدد

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,605ریال


 • 5 یا بیشتر 22,773ریال
 • 25 یا بیشتر 20,495ریال
 • 100 یا بیشتر 18,218ریال

موجودی : 128 عدد

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 27,327ریال


 • 5 یا بیشتر 22,773ریال
 • 25 یا بیشتر 18,218ریال
 • 100 یا بیشتر 14,575ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 50,100ریال


 • 5 یا بیشتر 40,991ریال
 • 25 یا بیشتر 36,436ریال
 • 100 یا بیشتر 31,882ریال

موجودی : 238 عدد

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 40,991ریال


 • 5 یا بیشتر 31,882ریال
 • 25 یا بیشتر 26,189ریال
 • 100 یا بیشتر 20,495ریال

موجودی : 7 عدد

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 68,318ریال


 • 5 یا بیشتر 54,655ریال
 • 25 یا بیشتر 47,823ریال
 • 100 یا بیشتر 40,991ریال

موجودی : 53 عدد

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 50,100ریال


 • 5 یا بیشتر 40,991ریال
 • 25 یا بیشتر 36,436ریال
 • 100 یا بیشتر 31,882ریال

موجودی : 105 عدد

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 61,486ریال


 • 5 یا بیشتر 52,377ریال
 • 25 یا بیشتر 40,991ریال
 • 100 یا بیشتر 36,436ریال

موجودی : 113 عدد

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 91,091ریال


 • 5 یا بیشتر 77,427ریال
 • 25 یا بیشتر 68,318ریال
 • 100 یا بیشتر 59,209ریال

موجودی : 38 عدد

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 75,150ریال


 • 5 یا بیشتر 61,486ریال
 • 20 یا بیشتر 50,100ریال
 • 100 یا بیشتر 43,268ریال

موجودی : 15 عدد

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 113,864ریال


 • 5 یا بیشتر 91,091ریال
 • 25 یا بیشتر 79,705ریال
 • 100 یا بیشتر 72,873ریال

موجودی : 175 عدد

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 86,536ریال


 • 5 یا بیشتر 70,596ریال
 • 25 یا بیشتر 56,932ریال
 • 100 یا بیشتر 50,100ریال

موجودی : 51 عدد

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 122,973ریال


 • 5 یا بیشتر 109,309ریال
 • 25 یا بیشتر 95,646ریال
 • 100 یا بیشتر 86,536ریال

موجودی : 54 عدد

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 91,091ریال


 • 5 یا بیشتر 81,982ریال
 • 25 یا بیشتر 63,764ریال
 • 100 یا بیشتر 54,655ریال

موجودی : 13 عدد

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 136,637ریال


 • 5 یا بیشتر 118,418ریال
 • 25 یا بیشتر 104,755ریال
 • 100 یا بیشتر 91,091ریال

موجودی : 31 عدد

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 104,755ریال


 • 5 یا بیشتر 91,091ریال
 • 25 یا بیشتر 72,873ریال
 • 100 یا بیشتر 63,764ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

تبدیل (رابط) SMA مادگی به UFL - طول 30 سانت

تبدیل (رابط) SMA مادگی به UFL - طول 30 سانت

نوع کابل : RG113طول کابل : 30 سانت..

قیمت پایه : 95,000ریال

موجودی : 194 عدد

نمایش 1 تا 20 از 20 (1 صفحه)
'