با توجه به نوسانات نرخ ارز ، ممکن است قیمت برخی از اجناس پس از ثبت فاکتور تغییر کند .

تا اطلاع ثانوی امکان هیچگونه فروش حضوری وجود ندارد و تنها سفارشات اینترنتی ارسال خواهند شد .

در صورت نیاز به قطعات با تعداد بالا می توانید استعلام خود را از طریق واتساپ به شماره 09011247788 ارسال نمائید .


کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 174,895ریال


 • 5 یا بیشتر 153,033ریال
 • 25 یا بیشتر 125,706ریال
 • 100 یا بیشتر 103,844ریال

موجودی : 51 عدد

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 150,300ریال


 • 5 یا بیشتر 122,973ریال
 • 25 یا بیشتر 98,378ریال
 • 100 یا بیشتر 87,447ریال

موجودی : 24 عدد

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 191,291ریال


 • 5 یا بیشتر 169,429ریال
 • 25 یا بیشتر 142,102ریال
 • 100 یا بیشتر 125,706ریال

موجودی : 23 عدد

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 163,964ریال


 • 5 یا بیشتر 136,637ریال
 • 25 یا بیشتر 109,309ریال
 • 100 یا بیشتر 98,378ریال

موجودی : 12 عدد

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 35,525ریال


 • 5 یا بیشتر 27,327ریال
 • 25 یا بیشتر 24,595ریال
 • 100 یا بیشتر 21,862ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 32,793ریال


 • 5 یا بیشتر 27,327ریال
 • 25 یا بیشتر 21,862ریال
 • 100 یا بیشتر 17,489ریال

موجودی : 82 عدد

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 60,120ریال


 • 5 یا بیشتر 49,189ریال
 • 25 یا بیشتر 43,724ریال
 • 100 یا بیشتر 38,258ریال

موجودی : 154 عدد

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 49,189ریال


 • 5 یا بیشتر 38,258ریال
 • 25 یا بیشتر 31,426ریال
 • 100 یا بیشتر 24,595ریال

موجودی : 98 عدد

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 81,982ریال


 • 5 یا بیشتر 65,586ریال
 • 25 یا بیشتر 57,387ریال
 • 100 یا بیشتر 49,189ریال

موجودی : 4 عدد

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 60,120ریال


 • 5 یا بیشتر 49,189ریال
 • 25 یا بیشتر 43,724ریال
 • 100 یا بیشتر 38,258ریال

موجودی : 2 عدد

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 73,784ریال


 • 5 یا بیشتر 62,853ریال
 • 25 یا بیشتر 49,189ریال
 • 100 یا بیشتر 43,724ریال

موجودی : 54 عدد

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 109,309ریال


 • 5 یا بیشتر 92,913ریال
 • 25 یا بیشتر 81,982ریال
 • 100 یا بیشتر 71,051ریال

موجودی : 2 عدد

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 90,180ریال


 • 5 یا بیشتر 73,784ریال
 • 20 یا بیشتر 60,120ریال
 • 100 یا بیشتر 51,922ریال

موجودی : 25 عدد

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 136,637ریال


 • 5 یا بیشتر 109,309ریال
 • 25 یا بیشتر 95,646ریال
 • 100 یا بیشتر 87,447ریال

موجودی : 160 عدد

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 103,844ریال


 • 5 یا بیشتر 84,715ریال
 • 25 یا بیشتر 68,318ریال
 • 100 یا بیشتر 60,120ریال

موجودی : 36 عدد

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 147,567ریال


 • 5 یا بیشتر 131,171ریال
 • 25 یا بیشتر 114,775ریال
 • 100 یا بیشتر 103,844ریال

موجودی : 88 عدد

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 72,000ریال


 • 5 یا بیشتر 66,000ریال
 • 20 یا بیشتر 63,600ریال
 • 100 یا بیشتر 58,800ریال

موجودی : 3 عدد

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 163,964ریال


 • 5 یا بیشتر 142,102ریال
 • 25 یا بیشتر 125,706ریال
 • 100 یا بیشتر 109,309ریال

موجودی : 31 عدد

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 81,600ریال


 • 5 یا بیشتر 74,400ریال
 • 20 یا بیشتر 69,600ریال
 • 100 یا بیشتر 63,600ریال

موجودی : 61 عدد

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
'