пВї کانکتور مخابراتی | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

قیمت و موجودهای سایت بروز می باشند . در صورت نیاز می توانید از طریق 09039407345 در ایتا یا واتساپ با ما در تماس باشید .
 


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 574,848ریال


 • 5 یا بیشتر 502,992ریال
 • 25 یا بیشتر 413,172ریال
 • 100 یا بیشتر 341,316ریال

موجودی : 44 عدد

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 494,010ریال


 • 5 یا بیشتر 404,190ریال
 • 25 یا بیشتر 323,352ریال
 • 100 یا بیشتر 287,424ریال

موجودی : 17 عدد

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 628,740ریال


 • 5 یا بیشتر 556,884ریال
 • 25 یا بیشتر 467,064ریال
 • 100 یا بیشتر 413,172ریال

موجودی : 18 عدد

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 538,920ریال


 • 5 یا بیشتر 449,100ریال
 • 25 یا بیشتر 359,280ریال
 • 100 یا بیشتر 323,352ریال

موجودی : 12 عدد

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 54,625ریال


 • 10 یا بیشتر 47,438ریال
 • 50 یا بیشتر 43,125ریال

موجودی : 195 عدد

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 48,875ریال


 • 10 یا بیشتر 44,563ریال
 • 50 یا بیشتر 40,250ریال

موجودی : 178 عدد

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 169,687ریال


 • 5 یا بیشتر 143,977ریال
 • 25 یا بیشتر 135,407ریال

موجودی : 126 عدد

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 125,748ریال
 • 25 یا بیشتر 103,293ریال
 • 100 یا بیشتر 80,838ریال

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 206,586ریال
 • 25 یا بیشتر 161,676ریال
 • 100 یا بیشتر 143,712ریال

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 231,391ریال


 • 5 یا بیشتر 197,111ریال
 • 20 یا بیشتر 179,971ریال

موجودی : 85 عدد

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 449,100ریال


 • 5 یا بیشتر 359,280ریال
 • 25 یا بیشتر 314,370ریال
 • 100 یا بیشتر 287,424ریال

موجودی : 154 عدد

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 341,316ریال


 • 5 یا بیشتر 278,442ریال
 • 25 یا بیشتر 224,550ریال
 • 100 یا بیشتر 197,604ریال

موجودی : 32 عدد

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 485,028ریال


 • 5 یا بیشتر 431,136ریال
 • 25 یا بیشتر 377,244ریال
 • 100 یا بیشتر 341,316ریال

موجودی : 83 عدد

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 236,651ریال


 • 5 یا بیشتر 216,930ریال
 • 20 یا بیشتر 209,042ریال
 • 100 یا بیشتر 193,265ریال

موجودی : 1 عدد

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 538,920ریال


 • 5 یا بیشتر 467,064ریال
 • 25 یا بیشتر 413,172ریال
 • 100 یا بیشتر 359,280ریال

موجودی : 31 عدد

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 268,205ریال


 • 5 یا بیشتر 244,540ریال
 • 20 یا بیشتر 228,763ریال
 • 100 یا بیشتر 209,042ریال

موجودی : 59 عدد

کانکتور مخابراتی 2 پین مادگی - سیم دار

کانکتور مخابراتی 2 پین مادگی - سیم دار

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

کانکتور مخابراتی 3 پین مادگی - سیم دار

کانکتور مخابراتی 3 پین مادگی - سیم دار

..

قیمت پایه : 31,015ریال

موجودی : 33 عدد

نمایش 1 تا 21 از 27 (2 صفحه)
'