به اطلاع مشتریان گرامی میرساند با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات سال نو ، آخرین فرصت ثبت سفارش در سایت، جمعه 18 اسفند ماه می باشد و کلیه سفارشاتی که پس از این تاریخ ثبت شوند ، از تاریخ 14 فروردین به بعد ارسال خواهند شد


کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 35,200ریال


 • 5 یا بیشتر 30,800ریال
 • 25 یا بیشتر 25,300ریال
 • 100 یا بیشتر 20,900ریال

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 10 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 30,250ریال


 • 5 یا بیشتر 24,750ریال
 • 25 یا بیشتر 19,800ریال
 • 100 یا بیشتر 17,600ریال

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 38,500ریال


 • 5 یا بیشتر 34,100ریال
 • 25 یا بیشتر 28,600ریال
 • 100 یا بیشتر 25,300ریال

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 11 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 33,000ریال


 • 5 یا بیشتر 27,500ریال
 • 25 یا بیشتر 22,000ریال
 • 100 یا بیشتر 19,800ریال

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 7,150ریال


 • 5 یا بیشتر 5,500ریال
 • 25 یا بیشتر 4,950ریال
 • 100 یا بیشتر 4,400ریال

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 2 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 6,600ریال


 • 5 یا بیشتر 5,500ریال
 • 25 یا بیشتر 4,400ریال
 • 100 یا بیشتر 3,520ریال

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,100ریال


 • 5 یا بیشتر 9,900ریال
 • 25 یا بیشتر 8,800ریال
 • 100 یا بیشتر 7,700ریال

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 3 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 9,900ریال


 • 5 یا بیشتر 7,700ریال
 • 25 یا بیشتر 6,325ریال
 • 100 یا بیشتر 4,950ریال

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,500ریال


 • 5 یا بیشتر 13,200ریال
 • 25 یا بیشتر 11,550ریال
 • 100 یا بیشتر 9,900ریال

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 4 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 12,100ریال


 • 5 یا بیشتر 9,900ریال
 • 25 یا بیشتر 8,800ریال
 • 100 یا بیشتر 7,700ریال

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 5 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 14,850ریال


 • 5 یا بیشتر 12,650ریال
 • 25 یا بیشتر 9,900ریال
 • 100 یا بیشتر 8,800ریال

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 22,000ریال


 • 5 یا بیشتر 18,700ریال
 • 25 یا بیشتر 16,500ریال
 • 100 یا بیشتر 14,300ریال

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 6 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 18,150ریال


 • 5 یا بیشتر 14,850ریال
 • 20 یا بیشتر 12,100ریال
 • 100 یا بیشتر 10,450ریال

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 27,500ریال


 • 5 یا بیشتر 22,000ریال
 • 25 یا بیشتر 19,250ریال
 • 100 یا بیشتر 17,600ریال

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 7 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 20,900ریال


 • 5 یا بیشتر 17,050ریال
 • 25 یا بیشتر 13,750ریال
 • 100 یا بیشتر 12,100ریال

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,700ریال


 • 5 یا بیشتر 26,400ریال
 • 25 یا بیشتر 23,100ریال
 • 100 یا بیشتر 20,900ریال

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 8 پین صاف - بسته 5 تایی

از این کانکتورها برای اتصال سیم های تغذیه و ... به برد استفاده می شود ...

قیمت پایه : 22,000ریال


 • 5 یا بیشتر 19,800ریال
 • 25 یا بیشتر 15,400ریال
 • 100 یا بیشتر 13,200ریال

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین رایت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 33,000ریال


 • 5 یا بیشتر 28,600ریال
 • 25 یا بیشتر 25,300ریال
 • 100 یا بیشتر 22,000ریال

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

کانکتور مخابراتی 9 پین صاف - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,300ریال


 • 5 یا بیشتر 22,000ریال
 • 25 یا بیشتر 17,600ریال
 • 100 یا بیشتر 15,400ریال

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
'