جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

کانکتورهای XH (دزدگیری)

کانکتور XH مادگی سیم دار 2 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 2 پایه

..

قیمت پایه : 13,013ریال


 • 50 یا بیشتر 11,451ریال
 • 200 یا بیشتر 10,410ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

کانکتور XH مادگی سیم دار 3 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 3 پایه

..

قیمت پایه : 19,780ریال


 • 10 یا بیشتر 17,177ریال
 • 50 یا بیشتر 15,616ریال
 • 200 یا بیشتر 14,054ریال

موجودی : -58 عدد

کانکتور XH مادگی سیم دار 4 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 4 پایه

..

قیمت پایه : 26,026ریال


 • 50 یا بیشتر 20,821ریال
 • 200 یا بیشتر 20,300ریال

موجودی : 7 عدد

کانکتور XH مادگی سیم دار 5 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 5 پایه

..

قیمت پایه : 31,231ریال


 • 50 یا بیشتر 26,026ریال
 • 200 یا بیشتر 23,423ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

کانکتور XH مادگی سیم دار 8 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 8 پایه

..

قیمت پایه : 41,642ریال


 • 50 یا بیشتر 36,436ریال
 • 200 یا بیشتر 33,834ریال

موجودی : 11 عدد

کانکتور XH نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,616ریال


 • 5 یا بیشتر 10,410ریال
 • 20 یا بیشتر 7,808ریال
 • 100 یا بیشتر 6,767ریال

موجودی : 293 عدد

کانکتور XH نری (رو بردی) 3 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 3 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 13,013ریال


 • 20 یا بیشتر 10,410ریال
 • 200 یا بیشتر 9,369ریال

موجودی : 146 عدد

کانکتور XH نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 26,026ریال

موجودی : 6 عدد

کانکتور XH نری (رو بردی) 8 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 8 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 33,834ریال


 • 20 یا بیشتر 28,629ریال
 • 200 یا بیشتر 24,464ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)
'