ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

کانکتورهای XH (دزدگیری)

کانکتورهای XH (دزدگیری)

کانکتور XH مادگی سیم دار 2 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 2 پایه

..

قیمت پایه : 20,710ریال


  • 10 یا بیشتر 17,259ریال
  • 100 یا بیشتر 14,957ریال

در انتظار خرید

کانکتور XH مادگی سیم دار 3 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 3 پایه

..

قیمت پایه : 18,500ریال


  • 10 یا بیشتر 17,500ریال
  • 100 یا بیشتر 16,500ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور XH مادگی سیم دار 4 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 4 پایه

..

قیمت پایه : 26,220ریال


  • 10 یا بیشتر 24,840ریال
  • 100 یا بیشتر 23,460ریال

موجودی : 219 عدد

کانکتور XH مادگی سیم دار 5 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 5 پایه

..

قیمت پایه : 48,324ریال

در انتظار خرید

کانکتور XH مادگی سیم دار 8 پایه

کانکتور XH مادگی سیم دار 8 پایه

..

قیمت پایه : 75,938ریال

در انتظار خرید

کانکتور XH نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 23,012ریال

در انتظار خرید

کانکتور XH نری (رو بردی) 3 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 3 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,915ریال

موجودی : -10 عدد

کانکتور XH نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,216ریال


  • 5 یا بیشتر 23,012ریال
  • 50 یا بیشتر 20,710ریال

موجودی : 34 عدد

کانکتور XH نری (رو بردی) 8 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 8 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 9 عدد

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)
'