قیمت های سایت در حال بروز رسانی می باشد . جهت استعلام قیمت و یا تهیه مواردی که در سایت موجود نمی باشد ، می توانید به شماره 09039407345 در واتساپ یا ایتا پیام دهید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

کانکتورهای XH (دزدگیری)

کانکتورهای XH (دزدگیری)

کانکتور XH مادگی 2 پایه - سیم دار

کانکتور XH مادگی 2 پایه - سیم دار

..

قیمت پایه : 19,589ریال


  • 10 یا بیشتر 16,977ریال
  • 100 یا بیشتر 14,365ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور XH مادگی 3 پایه - سیم دار

کانکتور XH مادگی 3 پایه - سیم دار

..

قیمت پایه : 23,506ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور XH مادگی 4 پایه - سیم دار

کانکتور XH مادگی 4 پایه - سیم دار

..

قیمت پایه : 31,342ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور XH مادگی 5 پایه - سیم دار

کانکتور XH مادگی 5 پایه - سیم دار

رنگ بندی سیم ها ممکن است متفاوت با عکس باشد ...

قیمت پایه : 40,483ریال


  • 10 یا بیشتر 36,566ریال
  • 100 یا بیشتر 32,648ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور XH مادگی 8 پایه - سیم دار

کانکتور XH مادگی 8 پایه - سیم دار

..

قیمت پایه : 62,684ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور XH نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,975ریال


  • 5 یا بیشتر 15,525ریال
  • 25 یا بیشتر 13,225ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور XH نری (رو بردی) 3 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 3 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 21,275ریال


  • 5 یا بیشتر 17,825ریال
  • 25 یا بیشتر 15,525ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور XH نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 35,913ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور XH نری (رو بردی) 8 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 8 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 58,766ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور XH مادگی 10 پایه - سیم دار

کانکتور XH مادگی 10 پایه - سیم دار

..

قیمت پایه : 91,414ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور XH مادگی 6 پایه - سیم دار

کانکتور XH مادگی 6 پایه - سیم دار

..

قیمت پایه : 54,848ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور XH مادگی 7 پایه - سیم دار

کانکتور XH مادگی 7 پایه - سیم دار

..

قیمت پایه : 63,990ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور XH مادگی 9 پایه - سیم دار

کانکتور XH مادگی 9 پایه - سیم دار

..

قیمت پایه : 82,272ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور XH نری (رو بردی) 4 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 4 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,648ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

کانکتور XH نری (رو بردی) 6 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور XH نری (رو بردی) 6 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 45,707ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)
'