با توجه به نوسانات نرخ ارز ، ممکن است قیمت برخی از اجناس پس از ثبت فاکتور تغییر کند .

تا اطلاع ثانوی امکان هیچگونه فروش حضوری وجود ندارد و تنها سفارشات اینترنتی ارسال خواهند شد .

در صورت نیاز به قطعات با تعداد بالا می توانید استعلام خود را از طریق واتساپ به شماره 09011247788 ارسال نمائید .


کانکتورهای پین گرد

کانکتورهای پین گرد

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 43,200ریال


 • 50 یا بیشتر 40,800ریال
 • 200 یا بیشتر 39,600ریال

موجودی : 56 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : 7,800ریال


 • 10 یا بیشتر 6,600ریال
 • 100 یا بیشتر 5,760ریال

موجودی : 312 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 11,400ریال


 • 20 یا بیشتر 10,200ریال
 • 100 یا بیشتر 9,000ریال

موجودی : 17 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : 15,600ریال


 • 20 یا بیشتر 13,200ریال
 • 100 یا بیشتر 12,000ریال

موجودی : 4 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 19,200ریال


 • 20 یا بیشتر 16,800ریال
 • 100 یا بیشتر 15,600ریال

موجودی : 106 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 26,400ریال


 • 30 یا بیشتر 24,000ریال

موجودی : 48 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 31,200ریال


 • 20 یا بیشتر 28,800ریال
 • 200 یا بیشتر 27,600ریال

موجودی : 69 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 34,800ریال


 • 50 یا بیشتر 31,200ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 39,600ریال


 • 100 یا بیشتر 36,000ریال

موجودی : 39 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 36,000ریال


 • 20 یا بیشتر 33,600ریال
 • 200 یا بیشتر 32,400ریال

موجودی : 99 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 20 یا بیشتر 9,600ریال
 • 200 یا بیشتر 8,400ریال

موجودی : 217 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,600ریال


 • 20 یا بیشتر 13,200ریال
 • 200 یا بیشتر 12,000ریال

موجودی : 40 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 20 یا بیشتر 15,600ریال
 • 200 یا بیشتر 14,400ریال

موجودی : 1 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 22,800ریال


 • 20 یا بیشتر 20,400ریال
 • 200 یا بیشتر 19,200ریال

موجودی : 412 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 26,400ریال


 • 10 یا بیشتر 24,000ریال
 • 100 یا بیشتر 22,800ریال

موجودی : 12 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 28,800ریال


 • 25 یا بیشتر 26,400ریال
 • 100 یا بیشتر 25,200ریال

موجودی : 35 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 9 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 9 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 33,600ریال


 • 20 یا بیشتر 30,000ریال
 • 100 یا بیشتر 28,800ریال

موجودی : 51 عدد

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)
'