کانکتورهای پین گرد

پین گرد 2 پایه 2 طرفه

پین گرد 2 پایه 2 طرفه

این پین گرد به همراه کانکتور مخصوص به خود که در فروشگاه نیز موجود است ، برای اتصال دو برد به یکدیگر ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 34,034ریال


 • 50 یا بیشتر 30,940ریال
 • 200 یا بیشتر 27,846ریال

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : 10,829ریال


 • 10 یا بیشتر 6,188ریال
 • 50 یا بیشتر 5,569ریال

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 9,282ریال


 • 100 یا بیشتر 7,735ریال

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : 18,564ریال


 • 5 یا بیشتر 15,470ریال
 • 25 یا بیشتر 12,376ریال
 • 100 یا بیشتر 10,829ریال

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 17,017ریال


 • 30 یا بیشتر 14,232ریال
 • 200 یا بیشتر 12,995ریال

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 18,564ریال


 • 30 یا بیشتر 15,779ریال

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 21,658ریال


 • 20 یا بیشتر 20,111ریال
 • 200 یا بیشتر 18,564ریال

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 26,299ریال


 • 50 یا بیشتر 23,205ریال

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 29,393ریال


 • 100 یا بیشتر 24,752ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 38,675ریال


 • 20 یا بیشتر 34,034ریال
 • 200 یا بیشتر 29,393ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 9,000ریال


 • 20 یا بیشتر 6,000ریال
 • 200 یا بیشتر 4,500ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 10,829ریال


 • 20 یا بیشتر 9,282ریال
 • 200 یا بیشتر 8,354ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,376ریال


 • 20 یا بیشتر 9,282ریال
 • 200 یا بیشتر 8,354ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,564ریال


 • 20 یا بیشتر 15,470ریال
 • 200 یا بیشتر 13,923ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 23,205ریال


 • 10 یا بیشتر 20,111ریال
 • 100 یا بیشتر 16,398ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 24,752ریال


 • 5 یا بیشتر 21,658ریال
 • 25 یا بیشتر 18,564ریال
 • 100 یا بیشتر 15,470ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 9 پایه | بسته 5 تایی
نمایش 1 تا 18 از 18 (1 صفحه)
'