کانکتورهای پین گرد

پین گرد 2 پایه 2 طرفه

پین گرد 2 پایه 2 طرفه

این پین گرد به همراه کانکتور مخصوص به خود که در فروشگاه نیز موجود است ، برای اتصال دو برد به یکدیگر ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 18,700ریال


 • 50 یا بیشتر 17,000ریال
 • 200 یا بیشتر 15,300ریال

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : 5,950ریال


 • 10 یا بیشتر 3,400ریال
 • 50 یا بیشتر 3,060ریال

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 5,100ریال


 • 100 یا بیشتر 4,250ریال

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : 10,200ریال


 • 5 یا بیشتر 8,500ریال
 • 25 یا بیشتر 6,800ریال
 • 100 یا بیشتر 5,950ریال

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 9,350ریال


 • 30 یا بیشتر 7,820ریال
 • 200 یا بیشتر 7,140ریال

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 10,200ریال


 • 30 یا بیشتر 8,670ریال

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 11,900ریال


 • 20 یا بیشتر 11,050ریال
 • 200 یا بیشتر 10,200ریال

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 14,450ریال


 • 50 یا بیشتر 12,750ریال

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 16,150ریال


 • 100 یا بیشتر 13,600ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 21,250ریال


 • 20 یا بیشتر 18,700ریال
 • 200 یا بیشتر 16,150ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,100ریال


 • 20 یا بیشتر 3,400ریال
 • 200 یا بیشتر 3,060ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,950ریال


 • 20 یا بیشتر 5,100ریال
 • 200 یا بیشتر 4,590ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 6,800ریال


 • 20 یا بیشتر 5,100ریال
 • 200 یا بیشتر 4,590ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 10,200ریال


 • 20 یا بیشتر 8,500ریال
 • 200 یا بیشتر 7,650ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,750ریال


 • 10 یا بیشتر 11,050ریال
 • 100 یا بیشتر 9,010ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 13,600ریال


 • 5 یا بیشتر 11,900ریال
 • 25 یا بیشتر 10,200ریال
 • 100 یا بیشتر 8,500ریال

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 9 پایه | بسته 5 تایی
نمایش 1 تا 18 از 18 (1 صفحه)
'