пВї کانکتورهای پین گرد | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

قیمت و موجودهای سایت بروز می باشند . در صورت نیاز می توانید از طریق 09039407345 در ایتا یا واتساپ با ما در تماس باشید .
 


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

کانکتورهای پین گرد

کانکتورهای پین گرد

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 141,991ریال


 • 50 یا بیشتر 134,102ریال
 • 200 یا بیشتر 130,158ریال

موجودی : 6 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 21,693ریال
 • 100 یا بیشتر 18,932ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 33,526ریال
 • 100 یا بیشتر 29,581ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 43,386ریال
 • 100 یا بیشتر 39,442ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 55,219ریال
 • 100 یا بیشتر 51,274ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 86,772ریال


 • 30 یا بیشتر 78,884ریال

موجودی : 80 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 102,549ریال


 • 20 یا بیشتر 94,661ریال
 • 200 یا بیشتر 90,716ریال

موجودی : 13 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 50 یا بیشتر 102,549ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 130,158ریال


 • 100 یا بیشتر 118,326ریال

موجودی : 14 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 118,326ریال


 • 20 یا بیشتر 110,437ریال
 • 200 یا بیشتر 106,493ریال

موجودی : 65 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 39,442ریال


 • 20 یا بیشتر 31,554ریال
 • 200 یا بیشتر 27,609ریال

موجودی : 151 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 43,386ریال
 • 200 یا بیشتر 39,442ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 51,274ریال
 • 200 یا بیشتر 47,330ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 74,940ریال


 • 20 یا بیشتر 67,051ریال
 • 200 یا بیشتر 63,107ریال

موجودی : 404 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 78,884ریال
 • 100 یا بیشتر 74,940ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 94,661ریال


 • 25 یا بیشتر 86,772ریال
 • 100 یا بیشتر 82,828ریال

موجودی : 26 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 9 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 9 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 110,437ریال


 • 20 یا بیشتر 98,605ریال
 • 100 یا بیشتر 94,661ریال

موجودی : 50 عدد

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)
'