пВї کانکتورهای پین گرد | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

قیمت های سایت بروز می باشد . در صورت نیاز ، از طریق شماره 09039407345 در ایتا یا واتساپ با ما در تماس باشید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

کانکتورهای پین گرد

کانکتورهای پین گرد

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 113,593ریال


 • 50 یا بیشتر 107,282ریال
 • 200 یا بیشتر 104,127ریال

موجودی : 6 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 17,354ریال
 • 100 یا بیشتر 15,146ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 26,820ریال
 • 100 یا بیشتر 23,665ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 34,709ریال
 • 100 یا بیشتر 31,554ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 44,175ریال
 • 100 یا بیشتر 41,020ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 69,418ریال


 • 30 یا بیشتر 63,107ریال

موجودی : 80 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 82,039ریال


 • 20 یا بیشتر 75,728ریال
 • 200 یا بیشتر 72,573ریال

موجودی : 13 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 50 یا بیشتر 82,039ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 104,127ریال


 • 100 یا بیشتر 94,661ریال

موجودی : 14 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 94,661ریال


 • 20 یا بیشتر 88,350ریال
 • 200 یا بیشتر 85,195ریال

موجودی : 66 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 31,554ریال


 • 20 یا بیشتر 25,243ریال
 • 200 یا بیشتر 22,087ریال

موجودی : 151 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 34,709ریال
 • 200 یا بیشتر 31,554ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 41,020ریال
 • 200 یا بیشتر 37,864ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 59,952ریال


 • 20 یا بیشتر 53,641ریال
 • 200 یا بیشتر 50,486ریال

موجودی : 404 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 63,107ریال
 • 100 یا بیشتر 59,952ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 75,728ریال


 • 25 یا بیشتر 69,418ریال
 • 100 یا بیشتر 66,262ریال

موجودی : 27 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 9 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 9 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 88,350ریال


 • 20 یا بیشتر 78,884ریال
 • 100 یا بیشتر 75,728ریال

موجودی : 50 عدد

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)
'