کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

کانکتورهای پین گرد

کانکتورهای پین گرد

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 36,000ریال


 • 50 یا بیشتر 34,000ریال
 • 200 یا بیشتر 33,000ریال

موجودی : 152 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 100 یا بیشتر 9,000ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 25 یا بیشتر 13,000ریال
 • 100 یا بیشتر 12,000ریال

در انتظار خرید

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 30 یا بیشتر 18,000ریال
 • 200 یا بیشتر 17,000ریال

موجودی : 70 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 22,000ریال


 • 30 یا بیشتر 20,000ریال

موجودی : 213 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 26,000ریال


 • 20 یا بیشتر 24,000ریال
 • 200 یا بیشتر 23,000ریال

موجودی : 102 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 29,000ریال


 • 50 یا بیشتر 26,000ریال

موجودی : 24 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 33,000ریال


 • 100 یا بیشتر 30,000ریال

موجودی : 71 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 20 یا بیشتر 28,000ریال
 • 200 یا بیشتر 27,000ریال

موجودی : 121 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 10,000ریال


 • 20 یا بیشتر 8,000ریال
 • 200 یا بیشتر 7,000ریال

موجودی : 329 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 13,000ریال


 • 20 یا بیشتر 11,000ریال
 • 200 یا بیشتر 10,000ریال

موجودی : 116 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 20 یا بیشتر 13,000ریال
 • 200 یا بیشتر 12,000ریال

موجودی : 327 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 19,000ریال


 • 20 یا بیشتر 17,000ریال
 • 200 یا بیشتر 16,000ریال

موجودی : 380 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 22,000ریال


 • 10 یا بیشتر 20,000ریال
 • 100 یا بیشتر 19,000ریال

موجودی : 226 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 24,000ریال


 • 25 یا بیشتر 22,000ریال
 • 100 یا بیشتر 21,000ریال

موجودی : 198 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 9 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 9 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 28,000ریال


 • 20 یا بیشتر 25,000ریال
 • 100 یا بیشتر 24,000ریال

موجودی : 59 عدد

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)
'