جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

کانکتورهای پین گرد

پین گرد 2 پایه 2 طرفه

پین گرد 2 پایه 2 طرفه

این پین گرد به همراه کانکتور مخصوص به خود که در فروشگاه نیز موجود است ، برای اتصال دو برد به یکدیگر ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجود در انبار

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 10 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 55,305ریال


 • 50 یا بیشتر 50,278ریال
 • 200 یا بیشتر 45,250ریال

موجودی : 153 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 2 پایه - سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : 17,597ریال


 • 10 یا بیشتر 10,056ریال
 • 50 یا بیشتر 9,050ریال

موجودی : -13 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 3 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 15,083ریال


 • 100 یا بیشتر 12,569ریال

موجودی : 126 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 4 پایه سیم دار

از پین گرد برای اتصال به ترمینال های خروجی سنسورها ، فن ها و ... استفاده می شود ...

قیمت پایه : 30,167ریال


 • 5 یا بیشتر 25,139ریال
 • 25 یا بیشتر 20,111ریال
 • 100 یا بیشتر 17,597ریال

موجودی : 16 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 5 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 27,653ریال


 • 30 یا بیشتر 23,128ریال
 • 200 یا بیشتر 21,117ریال

موجودی : 70 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 6 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 30,167ریال


 • 30 یا بیشتر 25,642ریال

موجودی : 256 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 7 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 35,194ریال


 • 20 یا بیشتر 32,680ریال
 • 200 یا بیشتر 30,167ریال

موجودی : 102 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 8 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 42,736ریال


 • 50 یا بیشتر 37,708ریال

موجودی : 24 عدد

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

کانکتور پین گرد مادگی 9 پایه سیم دار

..

قیمت پایه : 47,764ریال


 • 100 یا بیشتر 40,222ریال

موجودی : 77 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 10 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 62,847ریال


 • 20 یا بیشتر 55,305ریال
 • 200 یا بیشتر 47,764ریال

موجودی : 121 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 2 پایه - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 14,625ریال


 • 20 یا بیشتر 9,750ریال
 • 200 یا بیشتر 7,313ریال

موجودی : 385 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 3 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 17,597ریال


 • 20 یا بیشتر 15,083ریال
 • 200 یا بیشتر 13,575ریال

موجودی : 119 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 4 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,111ریال


 • 20 یا بیشتر 15,083ریال
 • 200 یا بیشتر 13,575ریال

موجودی : 339 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 5 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,167ریال


 • 20 یا بیشتر 25,139ریال
 • 200 یا بیشتر 22,625ریال

موجودی : 381 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 6 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 37,708ریال


 • 10 یا بیشتر 32,680ریال
 • 100 یا بیشتر 26,647ریال

موجودی : 227 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 7 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 40,222ریال


 • 5 یا بیشتر 35,194ریال
 • 25 یا بیشتر 30,167ریال
 • 100 یا بیشتر 25,139ریال

موجودی : 198 عدد

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 9 پایه | بسته 5 تایی

کانکتور پین گرد نری (رو بردی) 9 پایه | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 56,562ریال

موجودی : 60 عدد

نمایش 1 تا 18 از 18 (1 صفحه)
'