جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)
فروشگاه تا تاريخ 98/01/17 تعطيل است و تا اين تاريخ امكان خريد حضوري و يا ثبت فاكتور در سايت ميسر نمي باشد .

انواع DIN کانکتور

کانکتور فلزی گرد - 2 پین (جفت) - 12 میل

کانکتور فلزی گرد - 2 پین (جفت) - 12 میل

این DIN کانکتور شامل یک بخش نری روکار (پیچی) و یک بخش کابل خور می باشد..

قیمت پایه : 191,291ریال


 • 5 یا بیشتر 173,073ریال
 • 25 یا بیشتر 163,964ریال
 • 100 یا بیشتر 150,300ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

کانکتور فلزی گرد - 2 پین (جفت) - 16 میل

کانکتور فلزی گرد - 2 پین (جفت) - 16 میل

این DIN کانکتور شامل یک بخش نری روکار (پیچی) و یک بخش کابل خور می باشد..

قیمت پایه : 104,755ریال


 • 5 یا بیشتر 91,091ریال
 • 25 یا بیشتر 86,536ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

کانکتور فلزی گرد - 3 پین (جفت) - 12 میل

کانکتور فلزی گرد - 3 پین (جفت) - 12 میل

این DIN کانکتور شامل یک بخش نری روکار (پیچی) و یک بخش کابل خور می باشد..

قیمت پایه : 214,064ریال


 • 5 یا بیشتر 182,182ریال
 • 25 یا بیشتر 173,073ریال
 • 100 یا بیشتر 159,409ریال

موجودی : 46 عدد

کانکتور فلزی گرد - 3 پین (جفت) - 16 میل

کانکتور فلزی گرد - 3 پین (جفت) - 16 میل

این DIN کانکتور شامل یک بخش نری روکار (پیچی) و یک بخش کابل خور می باشد..

قیمت پایه : 113,864ریال


 • 25 یا بیشتر 104,755ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

کانکتور فلزی گرد - 4 پین (جفت) - 12 میل

کانکتور فلزی گرد - 4 پین (جفت) - 12 میل

این DIN کانکتور شامل یک بخش نری روکار (پیچی) و یک بخش کابل خور می باشد..

قیمت پایه : 227,728ریال

موجودی : 45 عدد

کانکتور فلزی گرد - 4 پین (جفت) - 16 میل

کانکتور فلزی گرد - 4 پین (جفت) - 16 میل

این DIN کانکتور شامل یک بخش نری روکار (پیچی) و یک بخش کابل خور می باشد..

قیمت پایه : 144,918ریال


 • 5 یا بیشتر 124,215ریال
 • 20 یا بیشتر 115,934ریال
 • 100 یا بیشتر 107,653ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

کانکتور فلزی گرد - 5 پین (جفت) - 12 میل

کانکتور فلزی گرد - 5 پین (جفت) - 12 میل

این DIN کانکتور شامل یک بخش نری روکار (پیچی) و یک بخش کابل خور می باشد..

قیمت پایه : 209,509ریال


 • 10 یا بیشتر 191,291ریال

موجودی : 34 عدد

کانکتور فلزی گرد - 5 پین (جفت) - 16 میل

کانکتور فلزی گرد - 5 پین (جفت) - 16 میل

این DIN کانکتور شامل یک بخش نری روکار (پیچی) و یک بخش کابل خور می باشد..

قیمت پایه : 127,527ریال


 • 5 یا بیشتر 113,864ریال
 • 25 یا بیشتر 104,755ریال
 • 100 یا بیشتر 95,646ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

کانکتور فلزی گرد - 6 پین (جفت) - 16 میل

کانکتور فلزی گرد - 6 پین (جفت) - 16 میل

این DIN کانکتور شامل یک بخش نری روکار (پیچی) و یک بخش کابل خور می باشد..

قیمت پایه : 145,746ریال


 • 20 یا بیشتر 127,527ریال

موجودی : 2 عدد

کانکتور فلزی گرد - 7 پین (جفت) - 16 میل

کانکتور فلزی گرد - 7 پین (جفت) - 16 میل

این DIN کانکتور شامل یک بخش نری روکار (پیچی) و یک بخش کابل خور می باشد..

قیمت پایه : 163,964ریال


 • 20 یا بیشتر 136,637ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

کانکتور فلزی گرد - 8 پین (جفت) - 16 میل

کانکتور فلزی گرد - 8 پین (جفت) - 16 میل

این DIN کانکتور شامل یک بخش نری روکار (پیچی) و یک بخش کابل خور می باشد..

قیمت پایه : 182,182ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)
'