جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

انواع پین هدر

پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 209,509ریال

موجودی : 86 عدد

پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 251 عدد

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2 میل

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2 میل

 ..

قیمت پایه : 52,377ریال


 • 5 یا بیشتر 41,902ریال
 • 20 یا بیشتر 39,283ریال
 • 100 یا بیشتر 36,664ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 94,279ریال


 • 5 یا بیشتر 78,566ریال
 • 30 یا بیشتر 68,091ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : 16,148ریال

موجودی : 5 عدد

پین هدر 40*1 مادگی نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 مادگی نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 60,234ریال


 • 5 یا بیشتر 51,330ریال
 • 30 یا بیشتر 48,711ریال
 • 100 یا بیشتر 46,092ریال

سفارش از خارج

پین هدر 40*1 نری - ارتفاع 34 میلی متری - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری - ارتفاع 34 میلی متری - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : 47,140ریال

موجودی : 123 عدد

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 104,755ریال


 • 5 یا بیشتر 89,041ریال
 • 30 یا بیشتر 78,566ریال

موجودی : 24 عدد

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2 میل

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2 میل

..

قیمت پایه : 31,426ریال


 • 5 یا بیشتر 26,189ریال
 • 50 یا بیشتر 23,570ریال
 • 200 یا بیشتر 20,951ریال

موجودی : 385 عدد

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 50 یا بیشتر 9,500ریال
 • 200 یا بیشتر 9,000ریال

موجودی : 155 عدد

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 11 میل - فاصله پایه 2.54 میل - مشکی

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 11 میل - فاصله پایه 2.54 میل - مشکی

..

قیمت پایه : 9,000ریال


 • 50 یا بیشتر 8,000ریال
 • 200 یا بیشتر 7,000ریال

موجودی : 1683 عدد

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 19 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 19 میل - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 20,951ریال


 • 5 یا بیشتر 17,808ریال
 • 30 یا بیشتر 15,713ریال
 • 200 یا بیشتر 14,142ریال

موجودی : 68 عدد

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 21 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 21 میل - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 20,951ریال


 • 5 یا بیشتر 18,332ریال
 • 30 یا بیشتر 16,761ریال
 • 100 یا بیشتر 15,713ریال

موجودی : 110 عدد

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 27 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 27 میل - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 39,283ریال


 • 5 یا بیشتر 31,426ریال
 • 25 یا بیشتر 28,808ریال
 • 100 یا بیشتر 26,189ریال

موجودی : 206 عدد

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 32 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 32 میل - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 62,853ریال


 • 5 یا بیشتر 52,377ریال
 • 30 یا بیشتر 41,902ریال

موجودی : 12 عدد

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 2 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 2 میل

 ..

قیمت پایه : 21,125ریال


 • 50 یا بیشتر 18,590ریال

موجودی : 163 عدد

پین هدر 40*1 نری نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر های نظامی در مصارفی که دارای دقت بالاییی است کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 69,875ریال


 • 5 یا بیشتر 65,000ریال
 • 25 یا بیشتر 63,375ریال
 • 100 یا بیشتر 61,750ریال

موجودی : 73 عدد

پین هدر 40*2 مادگی رایت - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*2 مادگی رایت - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 366,641ریال

موجودی : 16 عدد

پین هدر 40*2 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*2 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 61,900ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

پین هدر 40*2 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*2 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 141,419ریال


 • 5 یا بیشتر 115,230ریال
 • 30 یا بیشتر 99,517ریال

موجودی : 13 عدد

نمایش 1 تا 21 از 39 (2 صفحه)
'