انواع پین هدر

پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 1.27 میل
پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2 میل

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2 میل

 ..

قیمت پایه : 32,232ریال


 • 5 یا بیشتر 25,786ریال
 • 20 یا بیشتر 24,174ریال
 • 100 یا بیشتر 22,563ریال

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 58,018ریال


 • 5 یا بیشتر 48,348ریال
 • 30 یا بیشتر 41,902ریال

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2.54 میل
پین هدر 40*1 مادگی نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 مادگی نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 37,067ریال


 • 5 یا بیشتر 31,588ریال
 • 30 یا بیشتر 29,976ریال
 • 100 یا بیشتر 28,364ریال

پین هدر 40*1 نری - ارتفاع 34 میلی متری - فاصله پایه 2.54 میل
پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 64,464ریال


 • 5 یا بیشتر 54,795ریال
 • 30 یا بیشتر 48,348ریال

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2 میل

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2 میل

..

قیمت پایه : 19,339ریال


 • 5 یا بیشتر 16,116ریال
 • 50 یا بیشتر 14,504ریال
 • 200 یا بیشتر 12,893ریال

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : 8,058ریال


 • 5 یا بیشتر 6,769ریال
 • 50 یا بیشتر 6,124ریال
 • 200 یا بیشتر 5,802ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 11 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 11 میل - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : 5,460ریال


 • 10 یا بیشتر 3,640ریال
 • 50 یا بیشتر 3,367ریال
 • 200 یا بیشتر 3,094ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 19 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 19 میل - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 12,893ریال


 • 5 یا بیشتر 10,959ریال
 • 30 یا بیشتر 9,670ریال
 • 200 یا بیشتر 8,703ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 21 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 21 میل - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 12,893ریال


 • 5 یا بیشتر 11,281ریال
 • 30 یا بیشتر 10,314ریال
 • 100 یا بیشتر 9,670ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 27 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 27 میل - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 24,174ریال


 • 5 یا بیشتر 19,339ریال
 • 25 یا بیشتر 17,728ریال
 • 100 یا بیشتر 16,116ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 32 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 32 میل - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 38,679ریال


 • 5 یا بیشتر 32,232ریال
 • 30 یا بیشتر 25,786ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 2 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 2 میل

 ..

قیمت پایه : 13,000ریال


 • 50 یا بیشتر 11,440ریال

پین هدر 40*1 نری نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر های نظامی در مصارفی که دارای دقت بالاییی است کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 43,000ریال


 • 5 یا بیشتر 40,000ریال
 • 25 یا بیشتر 39,000ریال
 • 100 یا بیشتر 38,000ریال

پین هدر 40*2 مادگی رایت - فاصله پایه 1.27 میل
پین هدر 40*2 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل
پین هدر 40*2 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*2 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 87,027ریال


 • 5 یا بیشتر 70,911ریال
 • 30 یا بیشتر 61,241ریال

نمایش 1 تا 21 از 36 (2 صفحه)
'