انواع پین هدر

پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 1.27 میل
پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : 7,150ریال


 • 5 یا بیشتر 6,050ریال
 • 20 یا بیشتر 5,830ریال
 • 80 یا بیشتر 5,280ریال

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2 میل

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2 میل

 ..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,800ریال
 • 20 یا بیشتر 8,250ریال
 • 100 یا بیشتر 7,700ریال

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 19,800ریال


 • 5 یا بیشتر 16,500ریال
 • 30 یا بیشتر 14,300ریال

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : 2,970ریال


 • 5 یا بیشتر 2,860ریال
 • 30 یا بیشتر 2,530ریال
 • 80 یا بیشتر 2,200ریال

پین هدر 40*1 مادگی نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 مادگی نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 12,650ریال


 • 5 یا بیشتر 10,780ریال
 • 30 یا بیشتر 10,230ریال
 • 100 یا بیشتر 9,680ریال

پین هدر 40*1 نری - ارتفاع 34 میلی متری - فاصله پایه 2.54 میل
پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 22,000ریال


 • 5 یا بیشتر 18,700ریال
 • 30 یا بیشتر 16,500ریال

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2 میل

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2 میل

..

قیمت پایه : 6,600ریال


 • 5 یا بیشتر 5,500ریال
 • 50 یا بیشتر 4,950ریال
 • 200 یا بیشتر 4,400ریال

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : 2,750ریال


 • 5 یا بیشتر 2,310ریال
 • 50 یا بیشتر 2,090ریال
 • 200 یا بیشتر 1,980ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 11 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 11 میل - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : 1,870ریال


 • 5 یا بیشتر 1,540ریال
 • 30 یا بیشتر 1,430ریال
 • 100 یا بیشتر 1,320ریال
 • 400 یا بیشتر 1,210ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 19 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 19 میل - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 5 یا بیشتر 3,740ریال
 • 30 یا بیشتر 3,300ریال
 • 200 یا بیشتر 2,970ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 21 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 21 میل - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 5 یا بیشتر 3,850ریال
 • 30 یا بیشتر 3,520ریال
 • 100 یا بیشتر 3,300ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 27 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 27 میل - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 8,250ریال


 • 5 یا بیشتر 6,600ریال
 • 25 یا بیشتر 6,050ریال
 • 100 یا بیشتر 5,500ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 32 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 32 میل - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 13,200ریال


 • 5 یا بیشتر 11,000ریال
 • 30 یا بیشتر 8,800ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 2 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 2 میل

 ..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 4,950ریال
 • 50 یا بیشتر 3,850ریال
 • 200 یا بیشتر 2,970ریال

پین هدر 40*1 نری نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر های نظامی در مصارفی که دارای دقت بالاییی است کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 16,500ریال


 • 5 یا بیشتر 15,000ریال
 • 25 یا بیشتر 14,500ریال
 • 100 یا بیشتر 14,000ریال

پین هدر 40*2 مادگی رایت - فاصله پایه 1.27 میل
پین هدر 40*2 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل
پین هدر 40*2 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*2 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 29,700ریال


 • 5 یا بیشتر 24,200ریال
 • 30 یا بیشتر 20,900ریال

نمایش 1 تا 21 از 36 (2 صفحه)
'