انواع پین هدر

پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 1.27 میل
پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : 6,500ریال


 • 5 یا بیشتر 5,500ریال
 • 20 یا بیشتر 5,300ریال
 • 80 یا بیشتر 4,800ریال

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2 میل

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2 میل

 ..

قیمت پایه : 10,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,000ریال
 • 20 یا بیشتر 7,500ریال
 • 100 یا بیشتر 7,000ریال

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 5 یا بیشتر 15,000ریال
 • 30 یا بیشتر 13,000ریال

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : 2,700ریال


 • 5 یا بیشتر 2,600ریال
 • 30 یا بیشتر 2,300ریال
 • 80 یا بیشتر 2,000ریال

پین هدر 40*1 مادگی نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 مادگی نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 11,500ریال


 • 5 یا بیشتر 9,800ریال
 • 30 یا بیشتر 9,300ریال
 • 100 یا بیشتر 8,800ریال

پین هدر 40*1 نری - ارتفاع 34 میلی متری - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری - ارتفاع 34 میلی متری - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,000ریال
 • 30 یا بیشتر 15,000ریال

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2 میل

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2 میل

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 50 یا بیشتر 4,500ریال
 • 200 یا بیشتر 4,000ریال

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,100ریال
 • 50 یا بیشتر 1,900ریال
 • 200 یا بیشتر 1,800ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 11 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 11 میل - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : 1,700ریال


 • 5 یا بیشتر 1,400ریال
 • 30 یا بیشتر 1,300ریال
 • 100 یا بیشتر 1,200ریال
 • 400 یا بیشتر 1,100ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 19 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 19 میل - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 4,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,400ریال
 • 30 یا بیشتر 3,000ریال
 • 200 یا بیشتر 2,700ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 21 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 21 میل - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 4,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,500ریال
 • 30 یا بیشتر 3,200ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 27 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 27 میل - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 7,500ریال


 • 5 یا بیشتر 6,000ریال
 • 25 یا بیشتر 5,500ریال
 • 100 یا بیشتر 5,000ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 32 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 32 میل - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,000ریال
 • 30 یا بیشتر 8,000ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 2 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 2 میل

 ..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 50 یا بیشتر 3,500ریال
 • 200 یا بیشتر 2,700ریال

پین هدر 40*1 نری نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر های نظامی در مصارفی که دارای دقت بالاییی است کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 14,000ریال

پین هدر 40*2 مادگی رایت - فاصله پایه 1.27 میل
پین هدر 40*2 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*2 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 9,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,000ریال
 • 50 یا بیشتر 7,500ریال

پین هدر 40*2 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*2 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 27,000ریال


 • 5 یا بیشتر 22,000ریال
 • 30 یا بیشتر 19,000ریال

نمایش 1 تا 21 از 35 (2 صفحه)
'