انواع پین هدر

پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 1.27 میل
پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2 میل

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2 میل

 ..

قیمت پایه : 17,710ریال


 • 5 یا بیشتر 14,168ریال
 • 20 یا بیشتر 13,283ریال
 • 100 یا بیشتر 12,397ریال

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 31,878ریال


 • 5 یا بیشتر 26,565ریال
 • 30 یا بیشتر 23,023ریال

پین هدر 40*1 مادگی صاف - فاصله پایه 2.54 میل
پین هدر 40*1 مادگی نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 مادگی نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 20,367ریال


 • 5 یا بیشتر 17,356ریال
 • 30 یا بیشتر 16,470ریال
 • 100 یا بیشتر 15,585ریال

پین هدر 40*1 نری - ارتفاع 34 میلی متری - فاصله پایه 2.54 میل
پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 35,420ریال


 • 5 یا بیشتر 30,107ریال
 • 30 یا بیشتر 26,565ریال

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2 میل

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2 میل

..

قیمت پایه : 10,626ریال


 • 5 یا بیشتر 8,855ریال
 • 50 یا بیشتر 7,970ریال
 • 200 یا بیشتر 7,084ریال

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری رایت - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : 4,428ریال


 • 5 یا بیشتر 3,719ریال
 • 50 یا بیشتر 3,365ریال
 • 200 یا بیشتر 3,188ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 11 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 11 میل - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : 3,000ریال


 • 10 یا بیشتر 2,000ریال
 • 50 یا بیشتر 1,850ریال
 • 200 یا بیشتر 1,700ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 19 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 19 میل - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 7,084ریال


 • 5 یا بیشتر 6,021ریال
 • 30 یا بیشتر 5,313ریال
 • 200 یا بیشتر 4,782ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 21 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 21 میل - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 7,084ریال


 • 5 یا بیشتر 6,199ریال
 • 30 یا بیشتر 5,667ریال
 • 100 یا بیشتر 5,313ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 27 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 27 میل - فاصله پایه 2.54 میل

 ..

قیمت پایه : 13,283ریال


 • 5 یا بیشتر 10,626ریال
 • 25 یا بیشتر 9,741ریال
 • 100 یا بیشتر 8,855ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 32 میل - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - ارتفاع 32 میل - فاصله پایه 2.54 میل

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 21,252ریال


 • 5 یا بیشتر 17,710ریال
 • 30 یا بیشتر 14,168ریال

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 2 میل

پین هدر 40*1 نری صاف - فاصله پایه 2 میل

 ..

قیمت پایه : 8,855ریال


 • 5 یا بیشتر 7,970ریال
 • 50 یا بیشتر 6,199ریال
 • 200 یا بیشتر 4,782ریال

پین هدر 40*1 نری نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر 40*1 نری نظامی - فاصله پایه 2.54 میل

پین هدر های نظامی در مصارفی که دارای دقت بالاییی است کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 26,565ریال


 • 5 یا بیشتر 24,150ریال
 • 25 یا بیشتر 23,345ریال
 • 100 یا بیشتر 22,540ریال

پین هدر 40*2 مادگی رایت - فاصله پایه 1.27 میل
پین هدر 40*2 مادگی رایت - فاصله پایه 2.54 میل
پین هدر 40*2 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

پین هدر 40*2 مادگی صاف - فاصله پایه 1.27 میل

..

قیمت پایه : 47,817ریال


 • 5 یا بیشتر 38,962ریال
 • 30 یا بیشتر 33,649ریال

نمایش 1 تا 21 از 36 (2 صفحه)
'