انواع هوزینگ

هوزینگ 1 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 1 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-1P-2.54mm ..

قیمت پایه : 18,018ریال


 • 10 یا بیشتر 11,466ریال
 • 50 یا بیشتر 9,828ریال

هوزینگ 11 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 11 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-9P-2.54mm ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

هوزینگ 2 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 2 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-2P-2.54mm ..

قیمت پایه : 24,570ریال


 • 5 یا بیشتر 19,656ریال
 • 30 یا بیشتر 18,018ریال
 • 100 یا بیشتر 14,742ریال

هوزینگ 3 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 3 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-3P-2.54mm..

قیمت پایه : 27,846ریال


 • 10 یا بیشتر 24,570ریال
 • 50 یا بیشتر 21,294ریال

هوزینگ 4 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 4 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-4P-2.54mm ..

قیمت پایه : 32,760ریال


 • 10 یا بیشتر 29,484ریال
 • 50 یا بیشتر 26,208ریال

هوزینگ 40*1 مادگی + مغزی

هوزینگ 40*1 مادگی + مغزی

Dupont Connector TJC8-1*40P-2.54mm ..

قیمت پایه : 62,244ریال


 • 25 یا بیشتر 55,692ریال
 • 100 یا بیشتر 49,140ریال

هوزینگ 40*2 مادگی + مغزی

هوزینگ 40*2 مادگی + مغزی

Dupont Connector TJC8-2*40P-2.54mm..

قیمت پایه : 114,660ریال


 • 25 یا بیشتر 104,832ریال
 • 100 یا بیشتر 95,004ریال

هوزینگ 5 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 5 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-5P-2.54mm ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

هوزینگ 6 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 6 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-6P-2.54mm ..

قیمت پایه : 55,692ریال

هوزینگ 7 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 7 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-7P-2.54mm ..

قیمت پایه : 65,520ریال

هوزینگ 8 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 8 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

..

قیمت پایه : 72,072ریال


 • 5 یا بیشتر 58,968ریال
 • 20 یا بیشتر 55,692ریال
 • 100 یا بیشتر 52,416ریال

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)
'