کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

انواع هوزینگ

هوزینگ 1 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 1 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-1P-2.54mm ..

قیمت پایه : 29,279ریال


 • 10 یا بیشتر 18,632ریال
 • 50 یا بیشتر 15,971ریال

خارج از موجودی

هوزینگ 11 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 11 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-9P-2.54mm ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 34 عدد

هوزینگ 2 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 2 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-2P-2.54mm ..

قیمت پایه : 39,926ریال


 • 5 یا بیشتر 31,941ریال
 • 30 یا بیشتر 29,279ریال
 • 100 یا بیشتر 23,956ریال

خارج از موجودی

هوزینگ 3 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 3 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-3P-2.54mm..

قیمت پایه : 45,250ریال


 • 10 یا بیشتر 39,926ریال
 • 50 یا بیشتر 34,603ریال

موجودی : 1 عدد

هوزینگ 4 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 4 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-4P-2.54mm ..

قیمت پایه : 53,235ریال


 • 10 یا بیشتر 47,912ریال
 • 50 یا بیشتر 42,588ریال

خارج از موجودی

هوزینگ 40*1 مادگی + مغزی

هوزینگ 40*1 مادگی + مغزی

Dupont Connector TJC8-1*40P-2.54mm ..

قیمت پایه : 101,147ریال


 • 25 یا بیشتر 90,500ریال
 • 100 یا بیشتر 79,853ریال

موجودی : 5 عدد

هوزینگ 40*2 مادگی + مغزی

هوزینگ 40*2 مادگی + مغزی

Dupont Connector TJC8-2*40P-2.54mm..

قیمت پایه : 186,323ریال


 • 25 یا بیشتر 170,352ریال
 • 100 یا بیشتر 154,382ریال

خارج از موجودی

هوزینگ 5 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 5 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-5P-2.54mm ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 61 عدد

هوزینگ 6 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 6 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-6P-2.54mm ..

قیمت پایه : 90,500ریال

موجودی : 39 عدد

هوزینگ 7 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 7 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-7P-2.54mm ..

قیمت پایه : 106,470ریال

موجودی : 14 عدد

هوزینگ 8 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 8 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

..

قیمت پایه : 117,117ریال


 • 5 یا بیشتر 95,823ریال
 • 20 یا بیشتر 90,500ریال
 • 100 یا بیشتر 85,176ریال

موجودی : 32 عدد

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)
'