انواع هوزینگ

هوزینگ 1 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 1 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-1P-2.54mm ..

قیمت پایه : 9,900ریال


 • 10 یا بیشتر 6,300ریال
 • 50 یا بیشتر 5,400ریال

هوزینگ 11 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 11 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-9P-2.54mm ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

هوزینگ 2 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 2 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-2P-2.54mm ..

قیمت پایه : 13,500ریال


 • 5 یا بیشتر 10,800ریال
 • 30 یا بیشتر 9,900ریال
 • 100 یا بیشتر 8,100ریال

هوزینگ 3 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 3 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-3P-2.54mm..

قیمت پایه : 15,300ریال


 • 10 یا بیشتر 13,500ریال
 • 50 یا بیشتر 11,700ریال

هوزینگ 4 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 4 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-4P-2.54mm ..

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 10 یا بیشتر 16,200ریال
 • 50 یا بیشتر 14,400ریال

هوزینگ 40*1 مادگی + مغزی

هوزینگ 40*1 مادگی + مغزی

Dupont Connector TJC8-1*40P-2.54mm ..

قیمت پایه : 34,200ریال


 • 25 یا بیشتر 30,600ریال
 • 100 یا بیشتر 27,000ریال

هوزینگ 40*2 مادگی + مغزی

هوزینگ 40*2 مادگی + مغزی

Dupont Connector TJC8-2*40P-2.54mm..

قیمت پایه : 63,000ریال


 • 25 یا بیشتر 57,600ریال
 • 100 یا بیشتر 52,200ریال

هوزینگ 5 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 5 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-5P-2.54mm ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

هوزینگ 6 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 6 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-6P-2.54mm ..

قیمت پایه : 30,600ریال

هوزینگ 7 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 7 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

Dupont Connector TJC8-7P-2.54mm ..

قیمت پایه : 36,000ریال

هوزینگ 8 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

هوزینگ 8 پین مادگی + مغزی (بسته 5 تایی)

..

قیمت پایه : 39,600ریال


 • 5 یا بیشتر 32,400ریال
 • 20 یا بیشتر 30,600ریال
 • 100 یا بیشتر 28,800ریال

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)
'