جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

سوکت نظامی

سوکت نظامی 14 پایه

سوکت نظامی 14 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 19,129ریال


 • 20 یا بیشتر 15,651ریال

سوکت نظامی 16 پایه

سوکت نظامی 16 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 21,042ریال


 • 5 یا بیشتر 17,216ریال
 • 25 یا بیشتر 15,303ریال
 • 100 یا بیشتر 14,156ریال

سوکت نظامی 18 پایه

سوکت نظامی 18 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 22,955ریال


 • 5 یا بیشتر 19,894ریال
 • 25 یا بیشتر 18,364ریال
 • 100 یا بیشتر 16,834ریال

سوکت نظامی 20 پایه

سوکت نظامی 20 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 24,868ریال


 • 5 یا بیشتر 22,955ریال
 • 25 یا بیشتر 21,042ریال
 • 100 یا بیشتر 19,129ریال

سوکت نظامی 28 پایه باریک

سوکت نظامی 28 پایه باریک

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 34,432ریال


 • 5 یا بیشتر 28,694ریال
 • 25 یا بیشتر 26,781ریال
 • 100 یا بیشتر 24,868ریال

سوکت نظامی 28 پایه پهن

سوکت نظامی 28 پایه پهن

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 42,084ریال


 • 5 یا بیشتر 36,345ریال
 • 25 یا بیشتر 34,432ریال
 • 100 یا بیشتر 32,519ریال

سوکت نظامی 32 پایه پهن

سوکت نظامی 32 پایه پهن

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 42,084ریال


 • 5 یا بیشتر 38,258ریال
 • 50 یا بیشتر 34,432ریال

سوکت نظامی 40 پایه

سوکت نظامی 40 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 45,910ریال


 • 5 یا بیشتر 38,258ریال
 • 20 یا بیشتر 36,345ریال
 • 100 یا بیشتر 32,519ریال

سوکت نظامی 6 پایه

سوکت نظامی 6 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 9,947ریال


 • 5 یا بیشتر 8,034ریال
 • 50 یا بیشتر 7,078ریال
 • 200 یا بیشتر 6,313ریال

سوکت نظامی 8 پایه

سوکت نظامی 8 پایه

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)
'