جهت خرید قطعاتی که موجودی آنها در سایت به اتمام رسیده است می توانید لیست خود را به شماره 09039407345 در واتساپ ارسال نمایید تا در صورت امکان تامین شود .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

سوکت معمولی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 207,940ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 10,833ریال


 • 10 یا بیشتر 9,461ریال
 • 50 یا بیشتر 8,090ریال
 • 250 یا بیشتر 6,719ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 13,026ریال


 • 10 یا بیشتر 11,655ریال
 • 50 یا بیشتر 10,695ریال
 • 250 یا بیشتر 9,324ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 8,979ریال


 • 50 یا بیشتر 8,213ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 10,397ریال


 • 50 یا بیشتر 9,179ریال
 • 250 یا بیشتر 8,696ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید .   ...

قیمت پایه : 12,287ریال


 • 50 یا بیشتر 11,594ریال
 • 250 یا بیشتر 11,111ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 14,178ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 18,511ریال


 • 10 یا بیشتر 16,043ریال
 • 50 یا بیشتر 14,672ریال
 • 2500 یا بیشتر 13,301ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 18,301ریال


 • 50 یا بیشتر 17,039ریال
 • 250 یا بیشتر 16,408ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 23,996ریال


 • 10 یا بیشتر 21,254ریال
 • 50 یا بیشتر 20,431ریال
 • 250 یا بیشتر 19,060ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سوکت 6 پایه معمولی

سوکت 6 پایه معمولی

..

قیمت پایه : 4,799ریال


 • 10 یا بیشتر 4,114ریال
 • 50 یا بیشتر 3,702ریال
 • 250 یا بیشتر 3,154ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 5,348ریال


 • 50 یا بیشتر 4,388ریال
 • 250 یا بیشتر 3,839ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'