جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

سوکت معمولی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 59,910ریال

موجودی : 6 عدد

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,315ریال


 • 50 یا بیشتر 2,088ریال
 • 250 یا بیشتر 1,949ریال

موجودی : 696 عدد

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 3,000ریال


 • 50 یا بیشتر 2,650ریال
 • 250 یا بیشتر 2,550ریال

موجودی : 350 عدد

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,587ریال


 • 50 یا بیشتر 2,366ریال

موجودی : 710 عدد

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,995ریال


 • 50 یا بیشتر 2,645ریال
 • 250 یا بیشتر 2,505ریال

موجودی : 1462 عدد

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید .   ...

قیمت پایه : 3,540ریال


 • 50 یا بیشتر 3,340ریال
 • 250 یا بیشتر 3,201ریال

موجودی : 1202 عدد

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 4,085ریال

موجودی : 3256 عدد

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 3,812ریال


 • 50 یا بیشتر 3,619ریال
 • 250 یا بیشتر 3,480ریال

موجودی : 834 عدد

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 3,949ریال


 • 50 یا بیشتر 3,897ریال
 • 250 یا بیشتر 3,758ریال

موجودی : 1146 عدد

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 4,629ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 5,174ریال


 • 50 یا بیشتر 5,011ریال
 • 250 یا بیشتر 4,871ریال

موجودی : 267 عدد

سوکت 6 پایه معمولی

سوکت 6 پایه معمولی

..

قیمت پایه : 1,906ریال


 • 10 یا بیشتر 1,670ریال
 • 100 یا بیشتر 1,531ریال
 • 500 یا بیشتر 1,392ریال

موجودی : 951 عدد

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,700ریال


 • 50 یا بیشتر 1,550ریال
 • 250 یا بیشتر 1,450ریال

موجودی : 664 عدد

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'