جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

سوکت معمولی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 91,091ریال

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 3,519ریال


 • 50 یا بیشتر 3,105ریال
 • 250 یا بیشتر 2,898ریال

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 3,726ریال


 • 50 یا بیشتر 3,312ریال
 • 250 یا بیشتر 3,105ریال

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 3,933ریال


 • 50 یا بیشتر 3,519ریال
 • 250 یا بیشتر 3,312ریال

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 4,555ریال


 • 50 یا بیشتر 3,933ریال
 • 250 یا بیشتر 3,726ریال

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید .   ...

قیمت پایه : 5,383ریال


 • 50 یا بیشتر 4,969ریال
 • 250 یا بیشتر 4,762ریال

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 6,211ریال

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 5,797ریال


 • 50 یا بیشتر 5,383ریال
 • 250 یا بیشتر 5,176ریال

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 6,004ریال


 • 50 یا بیشتر 5,797ریال
 • 250 یا بیشتر 5,590ریال

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 7,039ریال

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 7,867ریال


 • 50 یا بیشتر 7,453ریال
 • 250 یا بیشتر 7,246ریال

سوکت 6 پایه معمولی

سوکت 6 پایه معمولی

..

قیمت پایه : 2,898ریال


 • 10 یا بیشتر 2,484ریال
 • 100 یا بیشتر 2,277ریال
 • 500 یا بیشتر 2,070ریال

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,691ریال


 • 50 یا بیشتر 2,484ریال
 • 250 یا بیشتر 2,277ریال

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'