пВї سوکت معمولی | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

قیمت های سایت بروز می باشد . در صورت نیاز ، از طریق شماره 09039407345 در ایتا یا واتساپ با ما در تماس باشید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

سوکت معمولی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 12,900ریال


 • 20 یا بیشتر 11,500ریال
 • 100 یا بیشتر 10,500ریال

موجودی : 858 عدد

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 25 یا بیشتر 14,400ریال
 • 100 یا بیشتر 13,900ریال

موجودی : 662 عدد

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 18,500ریال


 • 30 یا بیشتر 17,500ریال
 • 150 یا بیشتر 17,000ریال

موجودی : 667 عدد

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید .   ...

قیمت پایه : 21,000ریال


 • 50 یا بیشتر 20,000ریال
 • 150 یا بیشتر 19,500ریال

موجودی : 898 عدد

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 22,500ریال


 • 100 یا بیشتر 21,500ریال

موجودی : 2752 عدد

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 21,500ریال


 • 25 یا بیشتر 20,500ریال
 • 100 یا بیشتر 19,900ریال

موجودی : 553 عدد

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 29,500ریال


 • 100 یا بیشتر 27,900ریال
 • 300 یا بیشتر 28,500ریال

موجودی : 1051 عدد

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 36,000ریال


 • 30 یا بیشتر 35,000ریال
 • 100 یا بیشتر 34,000ریال

موجودی : 450 عدد

سوکت 6 پایه معمولی

سوکت 6 پایه معمولی

..

قیمت پایه : 7,500ریال


 • 50 یا بیشتر 7,000ریال
 • 250 یا بیشتر 6,500ریال

موجودی : 798 عدد

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 7,000ریال


 • 50 یا بیشتر 6,400ریال
 • 250 یا بیشتر 5,900ریال

موجودی : 673 عدد

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'