کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

سوکت معمولی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 65,901ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,546ریال


 • 50 یا بیشتر 2,297ریال
 • 250 یا بیشتر 2,143ریال

موجودی : 413 عدد

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 3,800ریال


 • 10 یا بیشتر 3,300ریال
 • 50 یا بیشتر 3,000ریال
 • 250 یا بیشتر 2,850ریال

موجودی : 506 عدد

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,846ریال


 • 50 یا بیشتر 2,603ریال

موجودی : 270 عدد

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 3,295ریال


 • 50 یا بیشتر 2,909ریال
 • 250 یا بیشتر 2,756ریال

موجودی : 1346 عدد

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید .   ...

قیمت پایه : 3,894ریال


 • 50 یا بیشتر 3,674ریال
 • 250 یا بیشتر 3,521ریال

موجودی : 1185 عدد

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 4,493ریال

موجودی : 3259 عدد

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 5,500ریال

موجودی : 440 عدد

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 4,343ریال


 • 50 یا بیشتر 4,287ریال
 • 250 یا بیشتر 4,134ریال

موجودی : 1148 عدد

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 5,092ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 5,691ریال


 • 50 یا بیشتر 5,512ریال
 • 250 یا بیشتر 5,359ریال

موجودی : 17 عدد

سوکت 6 پایه معمولی

سوکت 6 پایه معمولی

..

قیمت پایه : 2,097ریال


 • 10 یا بیشتر 1,837ریال
 • 100 یا بیشتر 1,684ریال
 • 500 یا بیشتر 1,531ریال

موجودی : 843 عدد

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,090ریال


 • 50 یا بیشتر 1,705ریال
 • 250 یا بیشتر 1,595ریال

در انتظار خرید

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'