пВї سوکت معمولی | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

قیمت و موجودهای سایت بروز می باشند . در صورت نیاز می توانید از طریق 09039407345 در ایتا یا واتساپ با ما در تماس باشید .
 


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

سوکت معمولی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 16,125ریال


 • 20 یا بیشتر 14,375ریال
 • 100 یا بیشتر 13,125ریال

موجودی : 852 عدد

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 18,750ریال


 • 25 یا بیشتر 18,000ریال
 • 100 یا بیشتر 17,375ریال

موجودی : 657 عدد

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 23,125ریال


 • 30 یا بیشتر 21,875ریال
 • 150 یا بیشتر 21,250ریال

موجودی : 667 عدد

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید .   ...

قیمت پایه : 26,250ریال


 • 50 یا بیشتر 25,000ریال
 • 150 یا بیشتر 24,375ریال

موجودی : 898 عدد

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 28,125ریال


 • 100 یا بیشتر 26,875ریال

موجودی : 2752 عدد

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 26,875ریال


 • 25 یا بیشتر 25,625ریال
 • 100 یا بیشتر 24,875ریال

موجودی : 513 عدد

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 36,875ریال


 • 100 یا بیشتر 34,875ریال
 • 300 یا بیشتر 35,625ریال

موجودی : 1051 عدد

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 45,000ریال


 • 30 یا بیشتر 43,750ریال
 • 100 یا بیشتر 42,500ریال

موجودی : 430 عدد

سوکت 6 پایه معمولی

سوکت 6 پایه معمولی

..

قیمت پایه : 9,375ریال


 • 50 یا بیشتر 8,750ریال
 • 250 یا بیشتر 8,125ریال

موجودی : 786 عدد

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 8,750ریال


 • 50 یا بیشتر 8,000ریال
 • 250 یا بیشتر 7,375ریال

موجودی : 636 عدد

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'