انواع سوکت

رم ریدر کوچک

رم ریدر کوچک

رم ریدر با سرع بالا ، طراحی شده برای رم Micro SD..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

زیف سوکت 20 پایه ZIF Socket

زیف سوکت 20 پایه ZIF Socket

سوکت ZIF از صدمه رسیدن به پایه های آی سی ها جلوگیری می کند ، ضمن اینکه تعویض و جاگزاری آی سی به سهول..

قیمت پایه : 35,200ریال

زیف سوکت 28 پایه ZIF Socket

زیف سوکت 28 پایه ZIF Socket

سوکت ZIF از صدمه رسیدن به پایه های آی سی ها جلوگیری می کند ، ضمن اینکه تعویض و جاگزاری آی سی به سهول..

قیمت پایه : 38,500ریال

زیف سوکت 32 پایه ZIF Socket

زیف سوکت 32 پایه ZIF Socket

سوکت ZIF از صدمه رسیدن به پایه های آی سی ها جلوگیری می کند ، ضمن اینکه تعویض و جاگزاری آی سی به سهول..

قیمت پایه : 40,700ریال

زیف سوکت 40 پایه ZIF Socket

زیف سوکت 40 پایه ZIF Socket

سوکت ZIF از صدمه رسیدن به پایه های آی سی ها جلوگیری می کند ، ضمن اینکه تعویض و جاگزاری آی سی به سهول..

قیمت پایه : 42,900ریال

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 24,200ریال

سوکت 132 پایه PGA

سوکت 132 پایه PGA

..

قیمت پایه : 77,000ریال

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,100ریال


 • 5 یا بیشتر 990ریال
 • 25 یا بیشتر 880ریال
 • 100 یا بیشتر 770ریال
 • 500 یا بیشتر 660ریال

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,320ریال


 • 5 یا بیشتر 1,100ریال
 • 25 یا بیشتر 990ریال
 • 100 یا بیشتر 880ریال
 • 500 یا بیشتر 770ریال

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,430ریال


 • 10 یا بیشتر 1,100ریال
 • 100 یا بیشتر 990ریال
 • 500 یا بیشتر 825ریال

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,540ریال


 • 10 یا بیشتر 1,210ریال
 • 100 یا بیشتر 990ریال
 • 500 یا بیشتر 880ریال

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید .   ...

قیمت پایه : 1,760ریال


 • 10 یا بیشتر 1,430ریال
 • 100 یا بیشتر 1,210ریال
 • 300 یا بیشتر 1,100ریال

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 2,200ریال

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 2,035ریال


 • 10 یا بیشتر 1,705ریال
 • 100 یا بیشتر 1,375ریال
 • 300 یا بیشتر 1,265ریال

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 2,090ریال


 • 10 یا بیشتر 1,760ریال
 • 100 یا بیشتر 1,430ریال
 • 300 یا بیشتر 1,320ریال

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,530ریال


 • 10 یا بیشتر 2,200ریال
 • 100 یا بیشتر 1,870ریال
 • 300 یا بیشتر 1,760ریال

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 2,530ریال


 • 10 یا بیشتر 2,090ریال
 • 100 یا بیشتر 1,760ریال
 • 300 یا بیشتر 1,650ریال

سوکت 6 پایه معمولی

سوکت 6 پایه معمولی

..

قیمت پایه : 825ریال


 • 10 یا بیشتر 660ریال
 • 100 یا بیشتر 550ریال
 • 500 یا بیشتر 440ریال

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,100ریال


 • 5 یا بیشتر 825ریال
 • 25 یا بیشتر 715ریال
 • 100 یا بیشتر 605ریال
 • 500 یا بیشتر 495ریال

سوکت Micro SD ـ 9 پایه

سوکت Micro SD ـ 9 پایه

 از این سوکت جهت ارتباط برقرار کردن با کارت MMC های کوچک استفاده می شود . MICROSD - MICROMMC..

قیمت پایه : 8,800ریال


 • 50 یا بیشتر 6,600ریال

سوکت MMC ـ 7 پایه

سوکت MMC ـ 7 پایه

 از این سوکت جهت ارتباط برقرار کردن با کارت MMC استفاده می شود ...

قیمت پایه : 31,900ریال

نمایش 1 تا 21 از 49 (3 صفحه)
'