کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

انواع سوکت

زیف سوکت 20 پایه ZIF Socket

زیف سوکت 20 پایه ZIF Socket

سوکت ZIF از صدمه رسیدن به پایه های آی سی ها جلوگیری می کند ، ضمن اینکه تعویض و جاگزاری آی سی به سهول..

قیمت پایه : 75,000ریال


 • 10 یا بیشتر 69,000ریال

موجودی : 52 عدد

زیف سوکت 28 پایه ZIF Socket

زیف سوکت 28 پایه ZIF Socket

سوکت ZIF از صدمه رسیدن به پایه های آی سی ها جلوگیری می کند ، ضمن اینکه تعویض و جاگزاری آی سی به سهول..

قیمت پایه : 165,620ریال

موجودی : 3 عدد

زیف سوکت 32 پایه ZIF Socket

زیف سوکت 32 پایه ZIF Socket

سوکت ZIF از صدمه رسیدن به پایه های آی سی ها جلوگیری می کند ، ضمن اینکه تعویض و جاگزاری آی سی به سهول..

قیمت پایه : 173,901ریال

موجودی : 37 عدد

زیف سوکت 40 پایه ZIF Socket (وسط باریک)

زیف سوکت 40 پایه ZIF Socket (وسط باریک)

سوکت ZIF از صدمه رسیدن به پایه های آی سی ها جلوگیری می کند ، ضمن اینکه تعویض و جاگزاری آی سی به سهول..

قیمت پایه : 135,000ریال

موجودی : 113 عدد

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 65,901ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سوکت 132 پایه PGA

سوکت 132 پایه PGA

..

قیمت پایه : 100,000ریال

موجودی : 1 عدد

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,546ریال


 • 50 یا بیشتر 2,297ریال
 • 250 یا بیشتر 2,143ریال

موجودی : 409 عدد

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 3,800ریال


 • 10 یا بیشتر 3,300ریال
 • 50 یا بیشتر 3,000ریال
 • 250 یا بیشتر 2,850ریال

موجودی : 500 عدد

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,846ریال


 • 50 یا بیشتر 2,603ریال

موجودی : 270 عدد

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 3,295ریال


 • 50 یا بیشتر 2,909ریال
 • 250 یا بیشتر 2,756ریال

موجودی : 1346 عدد

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید .   ...

قیمت پایه : 3,894ریال


 • 50 یا بیشتر 3,674ریال
 • 250 یا بیشتر 3,521ریال

موجودی : 1185 عدد

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 4,493ریال

موجودی : 3259 عدد

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 5,500ریال

موجودی : 437 عدد

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 5,800ریال


 • 50 یا بیشتر 5,400ریال
 • 250 یا بیشتر 5,200ریال

موجودی : 1148 عدد

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 5,092ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 5,691ریال


 • 50 یا بیشتر 5,512ریال
 • 250 یا بیشتر 5,359ریال

موجودی : 7 عدد

سوکت 6 پایه معمولی

سوکت 6 پایه معمولی

..

قیمت پایه : 2,097ریال


 • 10 یا بیشتر 1,837ریال
 • 100 یا بیشتر 1,684ریال
 • 500 یا بیشتر 1,531ریال

موجودی : 838 عدد

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,090ریال


 • 50 یا بیشتر 1,705ریال
 • 250 یا بیشتر 1,595ریال

در انتظار خرید

سوکت Micro SD ـ 9 پایه

سوکت Micro SD ـ 9 پایه

 از این سوکت جهت ارتباط برقرار کردن با کارت MMC های کوچک استفاده می شود . MICROSD - MICROMMC..

قیمت پایه : 35,490ریال

موجودی : 11 عدد

سوکت MMC ـ 7 پایه

سوکت MMC ـ 7 پایه

 از این سوکت جهت ارتباط برقرار کردن با کارت MMC استفاده می شود ...

قیمت پایه : 115,343ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سوکت MMC ـ 9 پایه

سوکت MMC ـ 9 پایه

 از این سوکت جهت ارتباط برقرار کردن با کارت MMC استفاده می شود ...

قیمت پایه : 56,193ریال

موجودی : 169 عدد

نمایش 1 تا 21 از 43 (3 صفحه)
'