انواع سوکت

رم ریدر کوچک

رم ریدر کوچک

رم ریدر با سرع بالا ، طراحی شده برای رم Micro SD..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 30 یا بیشتر 18,000ریال
 • 100 یا بیشتر 16,500ریال

زیف سوکت 20 پایه ZIF Socket

زیف سوکت 20 پایه ZIF Socket

سوکت ZIF از صدمه رسیدن به پایه های آی سی ها جلوگیری می کند ، ضمن اینکه تعویض و جاگزاری آی سی به سهول..

قیمت پایه : 32,000ریال

زیف سوکت 28 پایه ZIF Socket

زیف سوکت 28 پایه ZIF Socket

سوکت ZIF از صدمه رسیدن به پایه های آی سی ها جلوگیری می کند ، ضمن اینکه تعویض و جاگزاری آی سی به سهول..

قیمت پایه : 35,000ریال

زیف سوکت 32 پایه ZIF Socket

زیف سوکت 32 پایه ZIF Socket

سوکت ZIF از صدمه رسیدن به پایه های آی سی ها جلوگیری می کند ، ضمن اینکه تعویض و جاگزاری آی سی به سهول..

قیمت پایه : 37,000ریال

زیف سوکت 40 پایه ZIF Socket

زیف سوکت 40 پایه ZIF Socket

سوکت ZIF از صدمه رسیدن به پایه های آی سی ها جلوگیری می کند ، ضمن اینکه تعویض و جاگزاری آی سی به سهول..

قیمت پایه : 39,000ریال

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سری کامل سوکت های معمولی - 12 رنج - بسته تکی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 22,000ریال

سوکت 132 پایه PGA

سوکت 132 پایه PGA

..

قیمت پایه : 70,000ریال

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت 14 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,000ریال


 • 5 یا بیشتر 900ریال
 • 25 یا بیشتر 800ریال
 • 100 یا بیشتر 700ریال
 • 500 یا بیشتر 600ریال

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت 16 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,200ریال


 • 5 یا بیشتر 1,000ریال
 • 25 یا بیشتر 900ریال
 • 100 یا بیشتر 800ریال
 • 500 یا بیشتر 700ریال

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت 18 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 10 یا بیشتر 1,000ریال
 • 100 یا بیشتر 900ریال
 • 500 یا بیشتر 750ریال

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت 20 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,400ریال


 • 10 یا بیشتر 1,100ریال
 • 100 یا بیشتر 900ریال
 • 500 یا بیشتر 800ریال

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت 24 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید .   ...

قیمت پایه : 1,600ریال


 • 10 یا بیشتر 1,300ریال
 • 100 یا بیشتر 1,100ریال
 • 300 یا بیشتر 1,000ریال

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

سوکت 24 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 2,000ریال

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت 28 پایه باریک - معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 1,850ریال


 • 10 یا بیشتر 1,550ریال
 • 100 یا بیشتر 1,250ریال
 • 300 یا بیشتر 1,150ریال

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

سوکت 28 پایه پهن - معمولی

..

قیمت پایه : 1,900ریال


 • 10 یا بیشتر 1,600ریال
 • 100 یا بیشتر 1,300ریال
 • 300 یا بیشتر 1,200ریال

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت 32 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 2,300ریال


 • 10 یا بیشتر 2,000ریال
 • 100 یا بیشتر 1,700ریال
 • 300 یا بیشتر 1,600ریال

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت 40 پایه پهن معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید ...

قیمت پایه : 2,300ریال


 • 10 یا بیشتر 1,900ریال
 • 100 یا بیشتر 1,600ریال
 • 300 یا بیشتر 1,500ریال

سوکت 6 پایه معمولی

سوکت 6 پایه معمولی

..

قیمت پایه : 750ریال


 • 10 یا بیشتر 600ریال
 • 100 یا بیشتر 500ریال
 • 500 یا بیشتر 400ریال

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت 8 پایه معمولی

سوکت در مداراتی کاربرد دارد که قصد تعویض آی سی را بدون لحیم کاری و ... داشته باشید . ..

قیمت پایه : 1,000ریال


 • 5 یا بیشتر 750ریال
 • 25 یا بیشتر 650ریال
 • 100 یا بیشتر 550ریال
 • 500 یا بیشتر 450ریال

سوکت Micro SD ـ 9 پایه

سوکت Micro SD ـ 9 پایه

 از این سوکت جهت ارتباط برقرار کردن با کارت MMC های کوچک استفاده می شود . MICROSD - MICROMMC..

قیمت پایه : 8,000ریال


 • 50 یا بیشتر 6,000ریال

سوکت MMC ـ 7 پایه

سوکت MMC ـ 7 پایه

 از این سوکت جهت ارتباط برقرار کردن با کارت MMC استفاده می شود ...

قیمت پایه : 29,000ریال

نمایش 1 تا 21 از 49 (3 صفحه)
'