انواع ترمینال پیچی و فونیکس

ترمینال 2 پایه آبی DG300

ترمینال 2 پایه آبی DG300

..

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 10 یا بیشتر 2,000ریال
 • 50 یا بیشتر 1,850ریال
 • 200 یا بیشتر 1,700ریال

ترمینال 2 پایه آبی DG301

ترمینال 2 پایه آبی DG301

از این ترمینال ها برای اتصال به PCB استفاده می شود . همچنین این ترمینال ها این قابلیت را دارند که به..

قیمت پایه : 2,250ریال


 • 10 یا بیشتر 2,000ریال
 • 50 یا بیشتر 1,700ریال
 • 200 یا بیشتر 1,450ریال

ترمینال 3 پایه آبی DG300

ترمینال 3 پایه آبی DG300

..

قیمت پایه : 4,000ریال


 • 10 یا بیشتر 3,000ریال
 • 50 یا بیشتر 2,700ریال
 • 200 یا بیشتر 2,500ریال

ترمینال 3 پایه آبی DG301

ترمینال 3 پایه آبی DG301

از این ترمینال ها برای اتصال به PCB استفاده می شود . همچنین این ترمینال ها این قابلیت را دارند که به..

قیمت پایه : 3,400ریال


 • 10 یا بیشتر 2,800ریال
 • 50 یا بیشتر 2,400ریال
 • 200 یا بیشتر 2,200ریال

ترمینال برق شاخه ای سایز بزرگ

ترمینال برق شاخه ای سایز بزرگ

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )380VAC 20A..

قیمت پایه : 34,000ریال

ترمینال برق شاخه ای سایز متوسط

ترمینال برق شاخه ای سایز متوسط

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )300VAC 15A..

قیمت پایه : 32,000ریال


 • 50 یا بیشتر 23,500ریال

ترمینال برق شاخه ای سایز کوچک

ترمینال برق شاخه ای سایز کوچک

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )300VAC 15A..

قیمت پایه : 30,000ریال

ترمینال فنری 2 تایی

ترمینال فنری 2 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,000ریال
 • 25 یا بیشتر 15,000ریال
 • 100 یا بیشتر 12,500ریال

ترمینال فنری 4 تایی

ترمینال فنری 4 تایی

از این نوع ترمینال ها عموما برای ورودی یا خروجی هایی که به مراتب متصل یا قطع می شوند استفاده می شو..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 5 یا بیشتر 25,000ریال
 • 25 یا بیشتر 20,000ریال
 • 100 یا بیشتر 18,000ریال

ترمینال فونیکس 10 پایه رایت

ترمینال فونیکس 10 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 13,500ریال
 • 25 یا بیشتر 12,500ریال
 • 100 یا بیشتر 11,500ریال

ترمینال فونیکس 10 پایه صاف

ترمینال فونیکس 10 پایه صاف

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 13,500ریال
 • 25 یا بیشتر 12,500ریال
 • 100 یا بیشتر 11,500ریال

ترمینال فونیکس 11 پایه رایت

ترمینال فونیکس 11 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 16,500ریال


 • 5 یا بیشتر 15,000ریال
 • 25 یا بیشتر 14,000ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

ترمینال فونیکس 11 پایه صاف

ترمینال فونیکس 11 پایه صاف

..

قیمت پایه : 17,000ریال


 • 5 یا بیشتر 15,400ریال
 • 25 یا بیشتر 14,300ریال
 • 100 یا بیشتر 13,200ریال

ترمینال فونیکس 14 پایه رایت

ترمینال فونیکس 14 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

ترمینال فونیکس 14 پایه صاف

ترمینال فونیکس 14 پایه صاف

..

قیمت پایه : 21,700ریال


 • 5 یا بیشتر 19,600ریال
 • 25 یا بیشتر 18,200ریال
 • 100 یا بیشتر 17,000ریال

ترمینال فونیکس 2 پایه رایت

ترمینال فونیکس 2 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 3,000ریال


 • 10 یا بیشتر 2,700ریال
 • 50 یا بیشتر 2,500ریال
 • 200 یا بیشتر 2,300ریال

ترمینال فونیکس 2 پایه صاف

ترمینال فونیکس 2 پایه صاف

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 3,100ریال


 • 10 یا بیشتر 2,700ریال
 • 50 یا بیشتر 2,500ریال
 • 200 یا بیشتر 2,300ریال

ترمینال فونیکس 3 پایه رایت

ترمینال فونیکس 3 پایه رایت

..

قیمت پایه : 4,500ریال


 • 5 یا بیشتر 4,050ریال
 • 25 یا بیشتر 3,750ریال
 • 100 یا بیشتر 3,450ریال

ترمینال فونیکس 3 پایه صاف

ترمینال فونیکس 3 پایه صاف

..

قیمت پایه : 4,650ریال


 • 5 یا بیشتر 4,050ریال
 • 25 یا بیشتر 3,750ریال
 • 100 یا بیشتر 3,450ریال

ترمینال فونیکس 4 پایه رایت

ترمینال فونیکس 4 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,400ریال
 • 25 یا بیشتر 5,000ریال
 • 100 یا بیشتر 4,600ریال

ترمینال فونیکس 4 پایه صاف

ترمینال فونیکس 4 پایه صاف

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 6,200ریال


 • 5 یا بیشتر 5,600ریال
 • 25 یا بیشتر 5,200ریال
 • 100 یا بیشتر 4,700ریال

نمایش 1 تا 21 از 31 (2 صفحه)
'