جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

انواع ترمینال پیچی و فونیکس

ترمینال 2 پایه آبی DG300

ترمینال 2 پایه آبی DG300

..

قیمت پایه : 9,523ریال

ترمینال 2 پایه آبی DG301

ترمینال 2 پایه آبی DG301

از این ترمینال ها برای اتصال به PCB استفاده می شود . همچنین این ترمینال ها این قابلیت را دارند که به..

قیمت پایه : 7,891ریال

ترمینال 3 پایه آبی DG300

ترمینال 3 پایه آبی DG300

..

قیمت پایه : 13,000ریال


 • 50 یا بیشتر 11,700ریال
 • 200 یا بیشتر 11,050ریال

ترمینال 3 پایه آبی DG301

ترمینال 3 پایه آبی DG301

از این ترمینال ها برای اتصال به PCB استفاده می شود . همچنین این ترمینال ها این قابلیت را دارند که به..

قیمت پایه : 12,244ریال

ترمینال برق شاخه ای سایز بزرگ

ترمینال برق شاخه ای سایز بزرگ

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )380VAC 20A..

قیمت پایه : 122,441ریال

ترمینال برق شاخه ای سایز متوسط

ترمینال برق شاخه ای سایز متوسط

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )300VAC 15A..

قیمت پایه : 106,115ریال

ترمینال برق شاخه ای سایز کوچک

ترمینال برق شاخه ای سایز کوچک

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )300VAC 15A..

قیمت پایه : 103,394ریال

ترمینال فنری 2 تایی

ترمینال فنری 2 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

ترمینال فنری 4 تایی

ترمینال فنری 4 تایی

از این نوع ترمینال ها عموما برای ورودی یا خروجی هایی که به مراتب متصل یا قطع می شوند استفاده می شو..

قیمت پایه : 68,023ریال

ترمینال فونیکس 10 پایه رایت

ترمینال فونیکس 10 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 57,139ریال


 • 5 یا بیشتر 53,058ریال
 • 25 یا بیشتر 50,337ریال
 • 100 یا بیشتر 46,255ریال

ترمینال فونیکس 10 پایه صاف

ترمینال فونیکس 10 پایه صاف

..

قیمت پایه : 57,139ریال


 • 5 یا بیشتر 53,058ریال
 • 25 یا بیشتر 50,337ریال
 • 100 یا بیشتر 46,255ریال

ترمینال فونیکس 11 پایه رایت

ترمینال فونیکس 11 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 62,853ریال


 • 5 یا بیشتر 58,363ریال
 • 25 یا بیشتر 55,370ریال
 • 100 یا بیشتر 50,881ریال

ترمینال فونیکس 11 پایه صاف

ترمینال فونیکس 11 پایه صاف

..

قیمت پایه : 62,853ریال


 • 5 یا بیشتر 58,363ریال
 • 25 یا بیشتر 55,370ریال
 • 100 یا بیشتر 50,881ریال

ترمینال فونیکس 14 پایه رایت

ترمینال فونیکس 14 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

ترمینال فونیکس 14 پایه صاف

ترمینال فونیکس 14 پایه صاف

..

قیمت پایه : 59,044ریال


 • 5 یا بیشتر 55,234ریال
 • 25 یا بیشتر 53,330ریال
 • 100 یا بیشتر 51,425ریال

ترمینال فونیکس 2 پایه رایت

ترمینال فونیکس 2 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 11,428ریال


 • 10 یا بیشتر 10,612ریال
 • 50 یا بیشتر 10,067ریال
 • 200 یا بیشتر 9,251ریال

ترمینال فونیکس 2 پایه صاف

ترمینال فونیکس 2 پایه صاف

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 11,428ریال


 • 10 یا بیشتر 10,612ریال
 • 50 یا بیشتر 10,067ریال
 • 200 یا بیشتر 9,251ریال

ترمینال فونیکس 3 پایه رایت

ترمینال فونیکس 3 پایه رایت

..

قیمت پایه : 17,142ریال


 • 5 یا بیشتر 15,917ریال
 • 25 یا بیشتر 15,101ریال
 • 100 یا بیشتر 13,877ریال

ترمینال فونیکس 3 پایه صاف

ترمینال فونیکس 3 پایه صاف

..

قیمت پایه : 17,142ریال


 • 5 یا بیشتر 15,917ریال
 • 25 یا بیشتر 15,101ریال
 • 100 یا بیشتر 13,877ریال

ترمینال فونیکس 4 پایه رایت

ترمینال فونیکس 4 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 22,856ریال


 • 5 یا بیشتر 21,223ریال
 • 25 یا بیشتر 20,135ریال
 • 100 یا بیشتر 18,502ریال

ترمینال فونیکس 4 پایه صاف

ترمینال فونیکس 4 پایه صاف

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 22,856ریال


 • 5 یا بیشتر 21,223ریال
 • 25 یا بیشتر 20,135ریال
 • 100 یا بیشتر 18,502ریال

نمایش 1 تا 21 از 33 (2 صفحه)
'