جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

انواع ترمینال پیچی و فونیکس

ترمینال 2 پایه آبی DG300

ترمینال 2 پایه آبی DG300

..

قیمت پایه : 11,904ریال

ترمینال 2 پایه آبی DG301

ترمینال 2 پایه آبی DG301

از این ترمینال ها برای اتصال به PCB استفاده می شود . همچنین این ترمینال ها این قابلیت را دارند که به..

قیمت پایه : 9,863ریال

ترمینال 3 پایه آبی DG300

ترمینال 3 پایه آبی DG300

..

قیمت پایه : 16,250ریال


 • 50 یا بیشتر 14,625ریال
 • 200 یا بیشتر 13,813ریال

ترمینال 3 پایه آبی DG301

ترمینال 3 پایه آبی DG301

از این ترمینال ها برای اتصال به PCB استفاده می شود . همچنین این ترمینال ها این قابلیت را دارند که به..

قیمت پایه : 15,305ریال

ترمینال برق شاخه ای سایز بزرگ

ترمینال برق شاخه ای سایز بزرگ

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )380VAC 20A..

قیمت پایه : 153,051ریال

ترمینال برق شاخه ای سایز متوسط

ترمینال برق شاخه ای سایز متوسط

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )300VAC 15A..

قیمت پایه : 132,644ریال

ترمینال برق شاخه ای سایز کوچک

ترمینال برق شاخه ای سایز کوچک

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )300VAC 15A..

قیمت پایه : 129,243ریال

ترمینال فنری 2 تایی

ترمینال فنری 2 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

ترمینال فنری 4 تایی

ترمینال فنری 4 تایی

از این نوع ترمینال ها عموما برای ورودی یا خروجی هایی که به مراتب متصل یا قطع می شوند استفاده می شو..

قیمت پایه : 85,028ریال

ترمینال فونیکس 10 پایه رایت

ترمینال فونیکس 10 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 71,424ریال


 • 5 یا بیشتر 66,322ریال
 • 25 یا بیشتر 62,921ریال
 • 100 یا بیشتر 57,819ریال

ترمینال فونیکس 10 پایه صاف

ترمینال فونیکس 10 پایه صاف

..

قیمت پایه : 71,424ریال


 • 5 یا بیشتر 66,322ریال
 • 25 یا بیشتر 62,921ریال
 • 100 یا بیشتر 57,819ریال

ترمینال فونیکس 11 پایه رایت

ترمینال فونیکس 11 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 78,566ریال


 • 5 یا بیشتر 72,954ریال
 • 25 یا بیشتر 69,213ریال
 • 100 یا بیشتر 63,601ریال

ترمینال فونیکس 11 پایه صاف

ترمینال فونیکس 11 پایه صاف

..

قیمت پایه : 78,566ریال


 • 5 یا بیشتر 72,954ریال
 • 25 یا بیشتر 69,213ریال
 • 100 یا بیشتر 63,601ریال

ترمینال فونیکس 14 پایه رایت

ترمینال فونیکس 14 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

ترمینال فونیکس 14 پایه صاف

ترمینال فونیکس 14 پایه صاف

..

قیمت پایه : 73,804ریال


 • 5 یا بیشتر 69,043ریال
 • 25 یا بیشتر 66,662ریال
 • 100 یا بیشتر 64,281ریال

ترمینال فونیکس 2 پایه رایت

ترمینال فونیکس 2 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 14,285ریال


 • 10 یا بیشتر 13,264ریال
 • 50 یا بیشتر 12,584ریال
 • 200 یا بیشتر 11,564ریال

ترمینال فونیکس 2 پایه صاف

ترمینال فونیکس 2 پایه صاف

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 14,285ریال


 • 10 یا بیشتر 13,264ریال
 • 50 یا بیشتر 12,584ریال
 • 200 یا بیشتر 11,564ریال

ترمینال فونیکس 3 پایه رایت

ترمینال فونیکس 3 پایه رایت

..

قیمت پایه : 21,427ریال


 • 5 یا بیشتر 19,897ریال
 • 25 یا بیشتر 18,876ریال
 • 100 یا بیشتر 17,346ریال

ترمینال فونیکس 3 پایه صاف

ترمینال فونیکس 3 پایه صاف

..

قیمت پایه : 21,427ریال


 • 5 یا بیشتر 19,897ریال
 • 25 یا بیشتر 18,876ریال
 • 100 یا بیشتر 17,346ریال

ترمینال فونیکس 4 پایه رایت

ترمینال فونیکس 4 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 28,569ریال


 • 5 یا بیشتر 26,529ریال
 • 25 یا بیشتر 25,168ریال
 • 100 یا بیشتر 23,128ریال

ترمینال فونیکس 4 پایه صاف

ترمینال فونیکس 4 پایه صاف

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 28,569ریال


 • 5 یا بیشتر 26,529ریال
 • 25 یا بیشتر 25,168ریال
 • 100 یا بیشتر 23,128ریال

نمایش 1 تا 21 از 33 (2 صفحه)
'