ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

انواع ترمینال پیچی و فونیکس

ترمینال 2 پایه آبی DG300 - برند KEFA

ترمینال 2 پایه آبی DG300 - برند KEFA

..

قیمت پایه : 27,600ریال

موجودی : 4124 عدد

ترمینال 2 پایه آبی DG301

ترمینال 2 پایه آبی DG301

از این ترمینال ها برای اتصال به PCB استفاده می شود . همچنین این ترمینال ها این قابلیت را دارند که به..

قیمت پایه : 20,756ریال


 • 10 یا بیشتر 18,984ریال
 • 100 یا بیشتر 18,225ریال

در انتظار خرید

ترمینال 3 پایه آبی DG300 - مارک KEFA

ترمینال 3 پایه آبی DG300 - مارک KEFA

..

قیمت پایه : 41,400ریال

موجودی : 2540 عدد

ترمینال 3 پایه آبی DG301

ترمینال 3 پایه آبی DG301

از این ترمینال ها برای اتصال به PCB استفاده می شود . همچنین این ترمینال ها این قابلیت را دارند که به..

قیمت پایه : 30,993ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترمینال برق شاخه ای سایز بزرگ

ترمینال برق شاخه ای سایز بزرگ

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )380VAC 20Aطول حدودی : 14.7 سانت..

قیمت پایه : 175,000ریال

موجودی : 58 عدد

ترمینال برق شاخه ای سایز متوسط

ترمینال برق شاخه ای سایز متوسط

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )300VAC 15Aسایز حدودی : 12.5 سانت..

قیمت پایه : 145,000ریال

موجودی : 7 عدد

ترمینال برق شاخه ای سایز کوچک

ترمینال برق شاخه ای سایز کوچک

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )300VAC 15A..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترمینال فنری (باندی) 2 تایی

ترمینال فنری (باندی) 2 تایی

..

قیمت پایه : 72,870ریال

موجودی : 324 عدد

ترمینال فنری 4 تایی

ترمینال فنری 4 تایی

از این نوع ترمینال ها عموما برای ورودی یا خروجی هایی که به مراتب متصل یا قطع می شوند استفاده می شو..

قیمت پایه : 139,220ریال


 • 25 یا بیشتر 126,563ریال
 • 100 یا بیشتر 113,907ریال

موجودی : 253 عدد

ترمینال فونیکس 10 پایه رایت

ترمینال فونیکس 10 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 144,634ریال


 • 5 یا بیشتر 142,697ریال
 • 25 یا بیشتر 135,379ریال
 • 100 یا بیشتر 124,402ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترمینال فونیکس 10 پایه صاف

ترمینال فونیکس 10 پایه صاف

..

قیمت پایه : 144,634ریال


 • 5 یا بیشتر 142,697ریال
 • 25 یا بیشتر 135,379ریال
 • 100 یا بیشتر 124,402ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترمینال فونیکس 11 پایه رایت

ترمینال فونیکس 11 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 159,097ریال


 • 5 یا بیشتر 156,966ریال
 • 25 یا بیشتر 148,917ریال
 • 100 یا بیشتر 136,842ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترمینال فونیکس 11 پایه صاف

ترمینال فونیکس 11 پایه صاف

..

قیمت پایه : 159,097ریال


 • 5 یا بیشتر 156,966ریال
 • 25 یا بیشتر 148,917ریال
 • 100 یا بیشتر 136,842ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترمینال فونیکس 14 پایه رایت

ترمینال فونیکس 14 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : -1 عدد

ترمینال فونیکس 14 پایه صاف

ترمینال فونیکس 14 پایه صاف

..

قیمت پایه : 149,455ریال


 • 5 یا بیشتر 148,551ریال
 • 25 یا بیشتر 143,428ریال
 • 100 یا بیشتر 138,306ریال

موجودی : 12 عدد

ترمینال فونیکس 2 پایه رایت

ترمینال فونیکس 2 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 29,000ریال


 • 10 یا بیشتر 27,000ریال
 • 50 یا بیشتر 26,000ریال
 • 200 یا بیشتر 25,000ریال

موجودی : 465 عدد

ترمینال فونیکس 2 پایه صاف

ترمینال فونیکس 2 پایه صاف

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 29,000ریال


 • 10 یا بیشتر 27,000ریال
 • 50 یا بیشتر 26,000ریال
 • 200 یا بیشتر 25,000ریال

موجودی : 499 عدد

ترمینال فونیکس 3 پایه رایت

ترمینال فونیکس 3 پایه رایت

..

قیمت پایه : 39,000ریال


 • 5 یا بیشتر 36,000ریال
 • 25 یا بیشتر 35,000ریال
 • 100 یا بیشتر 34,000ریال

موجودی : 172 عدد

ترمینال فونیکس 3 پایه صاف

ترمینال فونیکس 3 پایه صاف

..

قیمت پایه : 46,828ریال


 • 5 یا بیشتر 44,297ریال
 • 25 یا بیشتر 43,032ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترمینال فونیکس 4 پایه رایت

ترمینال فونیکس 4 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 49,000ریال


 • 5 یا بیشتر 48,000ریال
 • 25 یا بیشتر 47,000ریال
 • 100 یا بیشتر 46,000ریال

موجودی : 186 عدد

ترمینال فونیکس 4 پایه صاف

ترمینال فونیکس 4 پایه صاف

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 49,000ریال


 • 5 یا بیشتر 48,000ریال
 • 25 یا بیشتر 47,000ریال
 • 100 یا بیشتر 46,000ریال

موجودی : 199 عدد

نمایش 1 تا 21 از 39 (2 صفحه)
'