جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

انواع ترمینال پیچی و فونیکس

ترمینال 2 پایه آبی DG300 - برند KEFA

ترمینال 2 پایه آبی DG300 - برند KEFA

..

قیمت پایه : 27,600ریال

موجودی : 4388 عدد

ترمینال 3 پایه آبی DG300 - مارک KEFA

ترمینال 3 پایه آبی DG300 - مارک KEFA

..

قیمت پایه : 41,400ریال

موجودی : 2587 عدد

ترمینال 3 پایه سبز KF128 - DG128

ترمینال 3 پایه سبز KF128 - DG128

300V 10A..

قیمت پایه : 45,540ریال

موجودی : 958 عدد

ترمینال 2 پایه سبز KF128 - DG128

ترمینال 2 پایه سبز KF128 - DG128

300V 10A..

قیمت پایه : 33,120ریال

موجودی : 815 عدد

ترمینال پیچی KF45 - مشکی - 4 پایه - صاف

ترمینال پیچی KF45 - مشکی - 4 پایه - صاف

300v/25a..

قیمت پایه : 103,500ریال

موجودی : 490 عدد

ترمینال پیچی KF45 - مشکی - 3 پایه - صاف

ترمینال پیچی KF45 - مشکی - 3 پایه - صاف

300v/25a..

قیمت پایه : 80,040ریال

موجودی : 474 عدد

ترمینال پیچی KF35 - مشکی - 3 پایه - صاف

ترمینال پیچی KF35 - مشکی - 3 پایه - صاف

300V / 20A..

قیمت پایه : 53,820ریال

موجودی : 471 عدد

ترمینال پیچی KF35 - مشکی - 4 پایه - صاف

ترمینال پیچی KF35 - مشکی - 4 پایه - صاف

300V/20A..

قیمت پایه : 71,760ریال

موجودی : 470 عدد

ترمینال پیچی KF45 - مشکی - 2 پایه - صاف

ترمینال پیچی KF45 - مشکی - 2 پایه - صاف

300v/25a..

قیمت پایه : 53,820ریال

موجودی : 421 عدد

ترمینال فونیکس 6 پایه صاف

ترمینال فونیکس 6 پایه صاف

..

قیمت پایه : 96,188ریال


 • 5 یا بیشتر 88,594ریال
 • 25 یا بیشتر 86,063ریال
 • 100 یا بیشتر 83,532ریال

موجودی : 377 عدد

ترمینال فنری (باندی) 2 تایی

ترمینال فنری (باندی) 2 تایی

..

قیمت پایه : 72,870ریال

موجودی : 337 عدد

ترمینال پیچی KF35 - مشکی - 2 پایه - صاف

ترمینال پیچی KF35 - مشکی - 2 پایه - صاف

..

قیمت پایه : 35,880ریال

موجودی : 328 عدد

ترمینال فنری 4 تایی

ترمینال فنری 4 تایی

از این نوع ترمینال ها عموما برای ورودی یا خروجی هایی که به مراتب متصل یا قطع می شوند استفاده می شو..

قیمت پایه : 139,220ریال


 • 25 یا بیشتر 126,563ریال
 • 100 یا بیشتر 113,907ریال

موجودی : 260 عدد

ترمینال فونیکس 5 پایه رایت

ترمینال فونیکس 5 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 57,000ریال


 • 5 یا بیشتر 52,000ریال
 • 25 یا بیشتر 50,000ریال
 • 100 یا بیشتر 48,000ریال

موجودی : 190 عدد

ترمینال فونیکس 7 پایه صاف

ترمینال فونیکس 7 پایه صاف

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 113,907ریال


 • 5 یا بیشتر 101,251ریال
 • 25 یا بیشتر 98,719ریال
 • 100 یا بیشتر 96,188ریال

موجودی : 139 عدد

ترمینال فونیکس 9 پایه رایت

ترمینال فونیکس 9 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 139,220ریال


 • 5 یا بیشتر 129,095ریال
 • 25 یا بیشتر 126,563ریال
 • 100 یا بیشتر 124,032ریال

موجودی : 135 عدد

ترمینال برق شاخه ای سایز بزرگ

ترمینال برق شاخه ای سایز بزرگ

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )380VAC 20Aطول حدودی : 14.7 سانت..

قیمت پایه : 175,000ریال

موجودی : 64 عدد

ترمینال فونیکس 4 پایه رایت

ترمینال فونیکس 4 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 49,858ریال


 • 5 یا بیشتر 46,023ریال
 • 25 یا بیشتر 44,105ریال
 • 100 یا بیشتر 42,188ریال

موجودی : 41 عدد

ترمینال فونیکس 6 پایه رایت

ترمینال فونیکس 6 پایه رایت

..

قیمت پایه : 83,532ریال


 • 5 یا بیشتر 78,469ریال
 • 25 یا بیشتر 75,938ریال
 • 100 یا بیشتر 73,407ریال

موجودی : 24 عدد

ترمینال برق شاخه ای سایز متوسط

ترمینال برق شاخه ای سایز متوسط

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )300VAC 15Aسایز حدودی : 12.5 سانت..

قیمت پایه : 145,000ریال

موجودی : 19 عدد

ترمینال فونیکس 14 پایه صاف

ترمینال فونیکس 14 پایه صاف

..

قیمت پایه : 149,455ریال


 • 5 یا بیشتر 148,551ریال
 • 25 یا بیشتر 143,428ریال
 • 100 یا بیشتر 138,306ریال

موجودی : 12 عدد

نمایش 1 تا 21 از 39 (2 صفحه)
'