انواع ترمینال پیچی و فونیکس

ترمینال 2 پایه آبی DG300

ترمینال 2 پایه آبی DG300

..

قیمت پایه : 3,500ریال

ترمینال 2 پایه آبی DG301

ترمینال 2 پایه آبی DG301

از این ترمینال ها برای اتصال به PCB استفاده می شود . همچنین این ترمینال ها این قابلیت را دارند که به..

قیمت پایه : 2,900ریال

ترمینال 3 پایه آبی DG300

ترمینال 3 پایه آبی DG300

..

قیمت پایه : 5,000ریال

ترمینال 3 پایه آبی DG301

ترمینال 3 پایه آبی DG301

از این ترمینال ها برای اتصال به PCB استفاده می شود . همچنین این ترمینال ها این قابلیت را دارند که به..

قیمت پایه : 4,500ریال

ترمینال برق شاخه ای سایز بزرگ

ترمینال برق شاخه ای سایز بزرگ

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )380VAC 20A..

قیمت پایه : 45,000ریال

ترمینال برق شاخه ای سایز متوسط

ترمینال برق شاخه ای سایز متوسط

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )300VAC 15A..

قیمت پایه : 39,000ریال

ترمینال برق شاخه ای سایز کوچک

ترمینال برق شاخه ای سایز کوچک

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )300VAC 15A..

قیمت پایه : 38,000ریال

ترمینال فنری 2 تایی

ترمینال فنری 2 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

ترمینال فنری 4 تایی

ترمینال فنری 4 تایی

از این نوع ترمینال ها عموما برای ورودی یا خروجی هایی که به مراتب متصل یا قطع می شوند استفاده می شو..

قیمت پایه : 25,000ریال

ترمینال فونیکس 10 پایه رایت

ترمینال فونیکس 10 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 21,000ریال


 • 5 یا بیشتر 19,500ریال
 • 25 یا بیشتر 18,500ریال
 • 100 یا بیشتر 17,000ریال

ترمینال فونیکس 10 پایه صاف

ترمینال فونیکس 10 پایه صاف

..

قیمت پایه : 21,000ریال


 • 5 یا بیشتر 19,500ریال
 • 25 یا بیشتر 18,500ریال
 • 100 یا بیشتر 17,000ریال

ترمینال فونیکس 11 پایه رایت

ترمینال فونیکس 11 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 23,100ریال


 • 5 یا بیشتر 21,450ریال
 • 25 یا بیشتر 20,350ریال
 • 100 یا بیشتر 18,700ریال

ترمینال فونیکس 11 پایه صاف

ترمینال فونیکس 11 پایه صاف

..

قیمت پایه : 23,100ریال


 • 5 یا بیشتر 21,450ریال
 • 25 یا بیشتر 20,350ریال
 • 100 یا بیشتر 18,700ریال

ترمینال فونیکس 14 پایه رایت

ترمینال فونیکس 14 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

ترمینال فونیکس 14 پایه صاف

ترمینال فونیکس 14 پایه صاف

..

قیمت پایه : 21,700ریال


 • 5 یا بیشتر 20,300ریال
 • 25 یا بیشتر 19,600ریال
 • 100 یا بیشتر 18,900ریال

ترمینال فونیکس 2 پایه رایت

ترمینال فونیکس 2 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 4,200ریال


 • 10 یا بیشتر 3,900ریال
 • 50 یا بیشتر 3,700ریال
 • 200 یا بیشتر 3,400ریال

ترمینال فونیکس 2 پایه صاف

ترمینال فونیکس 2 پایه صاف

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 4,200ریال


 • 10 یا بیشتر 3,900ریال
 • 50 یا بیشتر 3,700ریال
 • 200 یا بیشتر 3,400ریال

ترمینال فونیکس 3 پایه رایت

ترمینال فونیکس 3 پایه رایت

..

قیمت پایه : 6,300ریال


 • 5 یا بیشتر 5,850ریال
 • 25 یا بیشتر 5,550ریال
 • 100 یا بیشتر 5,100ریال

ترمینال فونیکس 3 پایه صاف

ترمینال فونیکس 3 پایه صاف

..

قیمت پایه : 6,300ریال


 • 5 یا بیشتر 5,850ریال
 • 25 یا بیشتر 5,550ریال
 • 100 یا بیشتر 5,100ریال

ترمینال فونیکس 4 پایه رایت

ترمینال فونیکس 4 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 8,400ریال


 • 5 یا بیشتر 7,800ریال
 • 25 یا بیشتر 7,400ریال
 • 100 یا بیشتر 6,800ریال

ترمینال فونیکس 4 پایه صاف

ترمینال فونیکس 4 پایه صاف

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه سا..

قیمت پایه : 8,400ریال


 • 5 یا بیشتر 7,800ریال
 • 25 یا بیشتر 7,400ریال
 • 100 یا بیشتر 6,800ریال

نمایش 1 تا 21 از 33 (2 صفحه)
'