جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)
فروشگاه تا تاريخ 98/01/17 تعطيل است و تا اين تاريخ امكان خريد حضوري و يا ثبت فاكتور در سايت ميسر نمي باشد .

باکس هدر معمولی

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 12,688ریال


 • 5 یا بیشتر 8,458ریال
 • 50 یا بیشتر 6,344ریال
 • 200 یا بیشتر 5,498ریال

موجودی : 19 عدد

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 21,146ریال


 • 5 یا بیشتر 16,917ریال
 • 50 یا بیشتر 12,688ریال

موجودی : 338 عدد

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 16,917ریال


 • 5 یا بیشتر 14,802ریال
 • 50 یا بیشتر 12,688ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 25,375ریال


 • 5 یا بیشتر 21,146ریال
 • 50 یا بیشتر 19,032ریال

موجودی : 139 عدد

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 29,605ریال


 • 5 یا بیشتر 25,375ریال
 • 50 یا بیشتر 21,146ریال
 • 200 یا بیشتر 16,917ریال

موجودی : 41 عدد

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 16,917ریال


 • 5 یا بیشتر 12,688ریال
 • 50 یا بیشتر 11,639ریال
 • 100 یا بیشتر 10,573ریال

موجودی : 189 عدد

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 21,146ریال


 • 5 یا بیشتر 16,917ریال
 • 50 یا بیشتر 14,802ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : 38,063ریال


 • 5 یا بیشتر 33,834ریال
 • 50 یا بیشتر 29,605ریال

موجودی : 4 عدد

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 21,146ریال


 • 5 یا بیشتر 16,917ریال
 • 50 یا بیشتر 14,802ریال

موجودی : 107 عدد

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 50,751ریال

موجودی : 4 عدد

باکس هدر 25*2 صاف

باکس هدر 25*2 صاف

..

قیمت پایه : 27,490ریال


 • 10 یا بیشتر 23,261ریال
 • 50 یا بیشتر 19,032ریال

موجودی : 75 عدد

باکس هدر 5*2 رایت

باکس هدر 5*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 8,458ریال


 • 10 یا بیشتر 6,767ریال
 • 50 یا بیشتر 5,921ریال
 • 200 یا بیشتر 5,075ریال

موجودی : 183 عدد

باکس هدر 5*2 صاف

باکس هدر 5*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 8,458ریال


 • 10 یا بیشتر 6,344ریال
 • 50 یا بیشتر 5,075ریال
 • 200 یا بیشتر 4,018ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

باکس هدر 7*2 - رایت

باکس هدر 7*2 - رایت

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 10,573ریال


 • 10 یا بیشتر 8,458ریال
 • 50 یا بیشتر 7,613ریال
 • 250 یا بیشتر 6,344ریال

موجودی : 32 عدد

باکس هدر 7*2 - صاف

باکس هدر 7*2 - صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 9,727ریال


 • 10 یا بیشتر 7,190ریال
 • 100 یا بیشتر 6,344ریال

موجودی : 59 عدد

باکس هدر 8*2 رایت

باکس هدر 8*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 16,917ریال


 • 10 یا بیشتر 12,688ریال
 • 50 یا بیشتر 11,419ریال
 • 200 یا بیشتر 10,150ریال

موجودی : 128 عدد

باکس هدر 8*2 صاف

باکس هدر 8*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 8,458ریال


 • 20 یا بیشتر 5,921ریال
 • 100 یا بیشتر 5,075ریال
 • 200 یا بیشتر 4,441ریال

موجودی : 64 عدد

سری کامل باکس هدر ها (صاف و رایت) - 17 رنج - بسته 2 تایی

سری کامل باکس هدر ها (صاف و رایت) - 17 رنج - بسته 2 تایی

..

قیمت پایه : 697,822ریال

خارج از موجودی

نمایش 1 تا 18 از 18 (1 صفحه)
'