пВї باکس هدر معمولی | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

قیمت های سایت بروز می باشد . در صورت نیاز ، از طریق شماره 09039407345 در ایتا یا واتساپ با ما در تماس باشید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

باکس هدر معمولی

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 23,653ریال


 • 25 یا بیشتر 20,500ریال
 • 100 یا بیشتر 17,346ریال

موجودی : 430 عدد

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 76,732ریال


 • 5 یا بیشتر 61,386ریال
 • 50 یا بیشتر 46,039ریال

موجودی : 68 عدد

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 25,230ریال

موجودی : 290 عدد

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 92,078ریال


 • 5 یا بیشتر 76,732ریال
 • 50 یا بیشتر 69,059ریال

موجودی : 151 عدد

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 26,807ریال


 • 25 یا بیشتر 22,865ریال
 • 100 یا بیشتر 20,500ریال

موجودی : 290 عدد

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 61,386ریال


 • 5 یا بیشتر 46,039ریال
 • 50 یا بیشتر 42,233ریال
 • 100 یا بیشتر 38,366ریال

موجودی : 168 عدد

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 61,386ریال
 • 50 یا بیشتر 53,712ریال

اتمام موجودی

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 122,771ریال
 • 50 یا بیشتر 107,425ریال

اتمام موجودی

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 45,730ریال


 • 20 یا بیشتر 42,576ریال
 • 100 یا بیشتر 39,422ریال

موجودی : 191 عدد

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 184,157ریال

موجودی : 4 عدد

باکس هدر 25*2 صاف

باکس هدر 25*2 صاف

..

قیمت پایه : 99,752ریال


 • 10 یا بیشتر 84,405ریال
 • 50 یا بیشتر 69,059ریال

موجودی : 64 عدد

باکس هدر 5*2 رایت

باکس هدر 5*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 24,554ریال
 • 50 یا بیشتر 21,485ریال
 • 200 یا بیشتر 18,416ریال

اتمام موجودی

باکس هدر 5*2 صاف

باکس هدر 5*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 23,586ریال
 • 50 یا بیشتر 21,409ریال
 • 200 یا بیشتر 17,780ریال

در انتظار خرید

باکس هدر 7*2 - رایت

باکس هدر 7*2 - رایت

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 25,230ریال


 • 20 یا بیشتر 22,076ریال
 • 100 یا بیشتر 20,500ریال

موجودی : 598 عدد

باکس هدر 7*2 - صاف

باکس هدر 7*2 - صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 26,089ریال
 • 100 یا بیشتر 23,020ریال

اتمام موجودی

باکس هدر 8*2 رایت

باکس هدر 8*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 61,386ریال


 • 10 یا بیشتر 46,039ریال
 • 50 یا بیشتر 41,435ریال
 • 200 یا بیشتر 36,831ریال

موجودی : 71 عدد

باکس هدر 8*2 صاف

باکس هدر 8*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 21,485ریال
 • 100 یا بیشتر 18,416ریال
 • 200 یا بیشتر 16,114ریال

خارج از موجودی

سری کامل باکس هدر ها (صاف و رایت) - 17 رنج - بسته 2 تایی

سری کامل باکس هدر ها (صاف و رایت) - 17 رنج - بسته 2 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

باکس هدر 6*2 صاف

باکس هدر 6*2 صاف

..

قیمت پایه : 33,040ریال

موجودی : 53 عدد

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
'