пВї باکس هدر ضامن دار PHL | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

قیمت های سایت بروز می باشد . در صورت نیاز ، از طریق شماره 09039407345 در ایتا یا واتساپ با ما در تماس باشید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

باکس هدر ضامن دار PHL

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

..

قیمت پایه : 113,430ریال


 • 5 یا بیشتر 93,413ریال
 • 25 یا بیشتر 80,068ریال
 • 100 یا بیشتر 73,396ریال

موجودی : 152 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

  ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 66,723ریال
 • 25 یا بیشتر 52,044ریال
 • 100 یا بیشتر 44,037ریال

اتمام موجودی

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 80,068ریال
 • 20 یا بیشتر 66,723ریال
 • 50 یا بیشتر 60,051ریال

اتمام موجودی

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

..

قیمت پایه : 93,413ریال


 • 5 یا بیشتر 78,734ریال
 • 25 یا بیشتر 65,389ریال
 • 100 یا بیشتر 52,044ریال

موجودی : 96 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*15 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*15 - رایت

..

قیمت پایه : 133,447ریال


 • 5 یا بیشتر 113,430ریال
 • 25 یا بیشتر 100,085ریال
 • 100 یا بیشتر 86,741ریال

موجودی : 23 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*15 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*15 - صاف

  ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 113,430ریال
 • 25 یا بیشتر 100,085ریال
 • 100 یا بیشتر 86,741ریال

اتمام موجودی

باکس هدر ضامن دار PHL 2*17 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*17 - رایت

..

قیمت پایه : 126,775ریال


 • 5 یا بیشتر 106,758ریال
 • 25 یا بیشتر 93,413ریال

موجودی : 25 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*17 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*17 - صاف

  ..

قیمت پایه : 120,102ریال


 • 5 یا بیشتر 113,430ریال
 • 25 یا بیشتر 106,758ریال
 • 100 یا بیشتر 100,085ریال

موجودی : 3 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*20 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*20 - رایت

..

قیمت پایه : 153,464ریال


 • 5 یا بیشتر 132,112ریال
 • 25 یا بیشتر 118,768ریال

موجودی : 28 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*20 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*20 - صاف

  ..

قیمت پایه : 146,792ریال


 • 5 یا بیشتر 120,102ریال
 • 25 یا بیشتر 106,758ریال

موجودی : 41 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*5 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*5 - رایت

..

قیمت پایه : 69,213ریال


 • 5 یا بیشتر 58,766ریال
 • 25 یا بیشتر 56,154ریال
 • 100 یا بیشتر 52,236ریال

موجودی : 484 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*5 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*5 - صاف

  ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 4 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*7 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*7 - رایت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

باکس هدر ضامن دار PHL 2*7 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*7 - صاف

  ..

قیمت پایه : 60,658ریال


 • 20 یا بیشتر 54,592ریال
 • 100 یا بیشتر 48,526ریال

موجودی : 11 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*8 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*8 - رایت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 80,068ریال
 • 50 یا بیشتر 66,723ریال

خارج از موجودی

باکس هدر ضامن دار PHL 2*8 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*8 - صاف

  ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 66,723ریال
 • 25 یا بیشتر 60,051ریال
 • 100 یا بیشتر 53,379ریال

خارج از موجودی

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'