ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

باکس هدر ضامن دار PHL

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

..

قیمت پایه : 82,723ریال


 • 5 یا بیشتر 68,125ریال
 • 25 یا بیشتر 58,392ریال
 • 100 یا بیشتر 53,526ریال

موجودی : 158 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

  ..

قیمت پایه : 58,392ریال


 • 5 یا بیشتر 48,660ریال
 • 25 یا بیشتر 37,955ریال
 • 100 یا بیشتر 32,116ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

..

قیمت پایه : 72,991ریال


 • 5 یا بیشتر 58,392ریال
 • 20 یا بیشتر 48,660ریال
 • 50 یا بیشتر 43,794ریال

موجودی : 17 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

..

قیمت پایه : 68,125ریال


 • 5 یا بیشتر 57,419ریال
 • 25 یا بیشتر 47,687ریال
 • 100 یا بیشتر 37,955ریال

موجودی : 146 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*15 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*15 - رایت

..

قیمت پایه : 97,321ریال


 • 5 یا بیشتر 82,723ریال
 • 25 یا بیشتر 72,991ریال
 • 100 یا بیشتر 63,259ریال

موجودی : 23 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*15 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*15 - صاف

  ..

قیمت پایه : 92,455ریال


 • 5 یا بیشتر 82,723ریال
 • 25 یا بیشتر 72,991ریال
 • 100 یا بیشتر 63,259ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر ضامن دار PHL 2*17 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*17 - رایت

..

قیمت پایه : 92,455ریال


 • 5 یا بیشتر 77,857ریال
 • 25 یا بیشتر 68,125ریال

موجودی : 25 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*17 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*17 - صاف

  ..

قیمت پایه : 87,589ریال


 • 5 یا بیشتر 82,723ریال
 • 25 یا بیشتر 77,857ریال
 • 100 یا بیشتر 72,991ریال

موجودی : 3 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*20 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*20 - رایت

..

قیمت پایه : 111,919ریال


 • 5 یا بیشتر 96,348ریال
 • 25 یا بیشتر 86,616ریال

موجودی : 30 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*20 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*20 - صاف

  ..

قیمت پایه : 107,053ریال


 • 5 یا بیشتر 87,589ریال
 • 25 یا بیشتر 77,857ریال

موجودی : 62 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*5 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*5 - رایت

..

قیمت پایه : 58,392ریال


 • 5 یا بیشتر 43,794ریال
 • 25 یا بیشتر 41,361ریال
 • 100 یا بیشتر 38,928ریال

موجودی : 479 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*5 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*5 - صاف

  ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 4 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*7 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*7 - رایت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر ضامن دار PHL 2*7 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*7 - صاف

  ..

قیمت پایه : 44,237ریال


 • 20 یا بیشتر 39,813ریال
 • 100 یا بیشتر 35,389ریال

موجودی : 11 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*8 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*8 - رایت

..

قیمت پایه : 72,991ریال


 • 5 یا بیشتر 58,392ریال
 • 50 یا بیشتر 48,660ریال

موجودی : 17 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*8 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*8 - صاف

  ..

قیمت پایه : 58,392ریال


 • 5 یا بیشتر 48,660ریال
 • 25 یا بیشتر 43,794ریال
 • 100 یا بیشتر 38,928ریال

خارج از موجودی

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'