جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

انواع باکس هدر

باکس هدر ضامن دار PHL 2*5 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*5 - رایت

..

قیمت پایه : 58,392ریال


 • 5 یا بیشتر 43,794ریال
 • 25 یا بیشتر 41,361ریال
 • 100 یا بیشتر 38,928ریال

موجودی : 485 عدد

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 38,928ریال


 • 5 یا بیشتر 29,196ریال
 • 50 یا بیشتر 26,783ریال
 • 100 یا بیشتر 24,330ریال

موجودی : 179 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

..

قیمت پایه : 82,723ریال


 • 5 یا بیشتر 68,125ریال
 • 25 یا بیشتر 58,392ریال
 • 100 یا بیشتر 53,526ریال

موجودی : 161 عدد

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 58,392ریال


 • 5 یا بیشتر 48,660ریال
 • 50 یا بیشتر 43,794ریال

موجودی : 161 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

..

قیمت پایه : 68,125ریال


 • 5 یا بیشتر 57,419ریال
 • 25 یا بیشتر 47,687ریال
 • 100 یا بیشتر 37,955ریال

موجودی : 148 عدد

باکس هدر 8*2 رایت

باکس هدر 8*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 38,928ریال


 • 10 یا بیشتر 29,196ریال
 • 50 یا بیشتر 26,277ریال
 • 200 یا بیشتر 23,357ریال

موجودی : 100 عدد

باکس هدر 5*2 صاف

باکس هدر 5*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 16,108ریال


 • 10 یا بیشتر 14,957ریال
 • 50 یا بیشتر 13,577ریال
 • 200 یا بیشتر 11,276ریال

موجودی : 78 عدد

باکس هدر 25*2 صاف

باکس هدر 25*2 صاف

..

قیمت پایه : 63,259ریال


 • 10 یا بیشتر 53,526ریال
 • 50 یا بیشتر 43,794ریال

موجودی : 75 عدد

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 48,660ریال


 • 5 یا بیشتر 38,928ریال
 • 50 یا بیشتر 29,196ریال

موجودی : 71 عدد

باکس هدر 5*2 رایت

باکس هدر 5*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 19,464ریال


 • 10 یا بیشتر 15,571ریال
 • 50 یا بیشتر 13,625ریال
 • 200 یا بیشتر 11,678ریال

موجودی : 63 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*20 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*20 - صاف

  ..

قیمت پایه : 107,053ریال


 • 5 یا بیشتر 87,589ریال
 • 25 یا بیشتر 77,857ریال

موجودی : 62 عدد

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 48,660ریال


 • 5 یا بیشتر 38,928ریال
 • 50 یا بیشتر 34,062ریال

موجودی : 47 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*20 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*20 - رایت

..

قیمت پایه : 111,919ریال


 • 5 یا بیشتر 96,348ریال
 • 25 یا بیشتر 86,616ریال

موجودی : 30 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*17 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*17 - رایت

..

قیمت پایه : 92,455ریال


 • 5 یا بیشتر 77,857ریال
 • 25 یا بیشتر 68,125ریال

موجودی : 25 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*17 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*17 - صاف

  ..

قیمت پایه : 87,589ریال


 • 5 یا بیشتر 82,723ریال
 • 25 یا بیشتر 77,857ریال
 • 100 یا بیشتر 72,991ریال

موجودی : 23 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*15 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*15 - رایت

..

قیمت پایه : 97,321ریال


 • 5 یا بیشتر 82,723ریال
 • 25 یا بیشتر 72,991ریال
 • 100 یا بیشتر 63,259ریال

موجودی : 23 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*8 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*8 - رایت

..

قیمت پایه : 72,991ریال


 • 5 یا بیشتر 58,392ریال
 • 50 یا بیشتر 48,660ریال

موجودی : 17 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

..

قیمت پایه : 72,991ریال


 • 5 یا بیشتر 58,392ریال
 • 20 یا بیشتر 48,660ریال
 • 50 یا بیشتر 43,794ریال

موجودی : 17 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*7 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*7 - صاف

  ..

قیمت پایه : 44,237ریال


 • 20 یا بیشتر 39,813ریال
 • 100 یا بیشتر 35,389ریال

موجودی : 11 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*5 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*5 - صاف

  ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 4 عدد

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 116,785ریال

موجودی : 4 عدد

نمایش 1 تا 21 از 34 (2 صفحه)
'