جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

انواع باکس هدر

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 3 عدد

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 35,261ریال


 • 5 یا بیشتر 28,209ریال
 • 50 یا بیشتر 21,157ریال

موجودی : 76 عدد

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 28,209ریال


 • 5 یا بیشتر 24,683ریال
 • 50 یا بیشتر 21,157ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 42,313ریال


 • 5 یا بیشتر 35,261ریال
 • 50 یا بیشتر 31,735ریال

موجودی : 161 عدد

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 49,366ریال


 • 5 یا بیشتر 42,313ریال
 • 50 یا بیشتر 35,261ریال
 • 200 یا بیشتر 28,209ریال

موجودی : 10 عدد

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 28,209ریال


 • 5 یا بیشتر 21,157ریال
 • 50 یا بیشتر 19,408ریال
 • 100 یا بیشتر 17,631ریال

موجودی : 179 عدد

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 35,261ریال


 • 5 یا بیشتر 28,209ریال
 • 50 یا بیشتر 24,683ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : 63,470ریال


 • 5 یا بیشتر 56,418ریال
 • 50 یا بیشتر 49,366ریال

موجودی : 1 عدد

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 35,261ریال


 • 5 یا بیشتر 28,209ریال
 • 50 یا بیشتر 24,683ریال

موجودی : 57 عدد

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 84,627ریال

موجودی : 4 عدد

باکس هدر 25*2 صاف

باکس هدر 25*2 صاف

..

قیمت پایه : 45,840ریال


 • 10 یا بیشتر 38,787ریال
 • 50 یا بیشتر 31,735ریال

موجودی : 75 عدد

باکس هدر 5*2 رایت

باکس هدر 5*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 14,104ریال


 • 10 یا بیشتر 11,284ریال
 • 50 یا بیشتر 9,873ریال
 • 200 یا بیشتر 8,463ریال

موجودی : 93 عدد

باکس هدر 5*2 صاف

باکس هدر 5*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 11,673ریال


 • 10 یا بیشتر 10,839ریال
 • 50 یا بیشتر 9,838ریال
 • 200 یا بیشتر 8,171ریال

موجودی : 122 عدد

باکس هدر 7*2 - رایت

باکس هدر 7*2 - رایت

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 17,631ریال


 • 10 یا بیشتر 14,104ریال
 • 50 یا بیشتر 12,694ریال
 • 250 یا بیشتر 10,578ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر 7*2 - صاف

باکس هدر 7*2 - صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 16,220ریال


 • 10 یا بیشتر 11,989ریال
 • 100 یا بیشتر 10,578ریال

موجودی : 15 عدد

باکس هدر 8*2 رایت

باکس هدر 8*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 28,209ریال


 • 10 یا بیشتر 21,157ریال
 • 50 یا بیشتر 19,041ریال
 • 200 یا بیشتر 16,925ریال

موجودی : 110 عدد

باکس هدر 8*2 صاف

باکس هدر 8*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 14,104ریال


 • 20 یا بیشتر 9,873ریال
 • 100 یا بیشتر 8,463ریال
 • 200 یا بیشتر 7,405ریال

خارج از موجودی

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

..

قیمت پایه : 59,944ریال


 • 5 یا بیشتر 49,366ریال
 • 25 یا بیشتر 42,313ریال
 • 100 یا بیشتر 38,787ریال

موجودی : 163 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

  ..

قیمت پایه : 42,313ریال


 • 5 یا بیشتر 35,261ریال
 • 25 یا بیشتر 27,504ریال
 • 100 یا بیشتر 23,272ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

..

قیمت پایه : 52,892ریال


 • 5 یا بیشتر 42,313ریال
 • 20 یا بیشتر 35,261ریال
 • 50 یا بیشتر 31,735ریال

موجودی : 17 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

..

قیمت پایه : 49,366ریال


 • 5 یا بیشتر 41,608ریال
 • 25 یا بیشتر 34,556ریال
 • 100 یا بیشتر 27,504ریال

موجودی : 148 عدد

نمایش 1 تا 21 از 34 (2 صفحه)
'