انواع باکس هدر

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 6,006ریال


 • 5 یا بیشتر 4,004ریال
 • 50 یا بیشتر 3,003ریال
 • 200 یا بیشتر 2,603ریال

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 10,010ریال


 • 5 یا بیشتر 8,008ریال
 • 50 یا بیشتر 6,006ریال

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 8,008ریال


 • 5 یا بیشتر 7,007ریال
 • 50 یا بیشتر 6,006ریال

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 12,012ریال


 • 5 یا بیشتر 10,010ریال
 • 50 یا بیشتر 9,009ریال

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 14,014ریال


 • 5 یا بیشتر 12,012ریال
 • 50 یا بیشتر 10,010ریال
 • 200 یا بیشتر 8,008ریال

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 8,008ریال


 • 5 یا بیشتر 6,006ریال
 • 50 یا بیشتر 5,510ریال
 • 100 یا بیشتر 5,005ریال

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 10,010ریال


 • 5 یا بیشتر 8,008ریال
 • 50 یا بیشتر 7,007ریال

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : 18,018ریال


 • 5 یا بیشتر 16,016ریال
 • 50 یا بیشتر 14,014ریال

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 10,010ریال


 • 5 یا بیشتر 8,008ریال
 • 50 یا بیشتر 7,007ریال

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 24,024ریال

باکس هدر 25*2 صاف

باکس هدر 25*2 صاف

..

قیمت پایه : 13,013ریال


 • 10 یا بیشتر 11,011ریال
 • 50 یا بیشتر 9,009ریال

باکس هدر 5*2 رایت

باکس هدر 5*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 4,004ریال


 • 10 یا بیشتر 3,203ریال
 • 50 یا بیشتر 2,803ریال
 • 200 یا بیشتر 2,402ریال

باکس هدر 5*2 صاف

باکس هدر 5*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 4,004ریال


 • 10 یا بیشتر 3,003ریال
 • 50 یا بیشتر 2,402ریال
 • 200 یا بیشتر 1,902ریال

باکس هدر 7*2 - رایت

باکس هدر 7*2 - رایت

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 5,005ریال


 • 10 یا بیشتر 4,004ریال
 • 50 یا بیشتر 3,604ریال
 • 250 یا بیشتر 3,003ریال

باکس هدر 7*2 - صاف

باکس هدر 7*2 - صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 4,605ریال


 • 10 یا بیشتر 3,403ریال
 • 100 یا بیشتر 3,003ریال

باکس هدر 8*2 رایت

باکس هدر 8*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 8,008ریال


 • 10 یا بیشتر 6,006ریال
 • 50 یا بیشتر 5,405ریال
 • 200 یا بیشتر 4,805ریال

باکس هدر 8*2 صاف

باکس هدر 8*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 4,004ریال


 • 20 یا بیشتر 2,803ریال
 • 100 یا بیشتر 2,402ریال
 • 200 یا بیشتر 2,102ریال

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

..

قیمت پایه : 17,017ریال


 • 5 یا بیشتر 14,014ریال
 • 25 یا بیشتر 12,012ریال
 • 100 یا بیشتر 11,011ریال

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

  ..

قیمت پایه : 12,012ریال


 • 5 یا بیشتر 10,010ریال
 • 25 یا بیشتر 7,808ریال
 • 100 یا بیشتر 6,607ریال

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

..

قیمت پایه : 15,015ریال


 • 5 یا بیشتر 12,012ریال
 • 20 یا بیشتر 10,010ریال
 • 50 یا بیشتر 9,009ریال

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

..

قیمت پایه : 14,014ریال


 • 5 یا بیشتر 11,812ریال
 • 25 یا بیشتر 9,810ریال
 • 100 یا بیشتر 7,808ریال

نمایش 1 تا 21 از 34 (2 صفحه)
'