пВї انواع باکس هدر | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

قیمت های سایت بروز می باشد . در صورت نیاز ، از طریق شماره 09039407345 در ایتا یا واتساپ با ما در تماس باشید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

انواع باکس هدر

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 20,568ریال


 • 25 یا بیشتر 17,826ریال
 • 100 یا بیشتر 15,083ریال

موجودی : 430 عدد

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 66,723ریال


 • 5 یا بیشتر 53,379ریال
 • 50 یا بیشتر 40,034ریال

موجودی : 68 عدد

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 21,939ریال

موجودی : 290 عدد

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 80,068ریال


 • 5 یا بیشتر 66,723ریال
 • 50 یا بیشتر 60,051ریال

موجودی : 151 عدد

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 23,311ریال


 • 25 یا بیشتر 19,882ریال
 • 100 یا بیشتر 17,826ریال

موجودی : 290 عدد

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 53,379ریال


 • 5 یا بیشتر 40,034ریال
 • 50 یا بیشتر 36,725ریال
 • 100 یا بیشتر 33,362ریال

موجودی : 168 عدد

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 53,379ریال
 • 50 یا بیشتر 46,706ریال

اتمام موجودی

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 106,758ریال
 • 50 یا بیشتر 93,413ریال

اتمام موجودی

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 39,765ریال


 • 20 یا بیشتر 37,023ریال
 • 100 یا بیشتر 34,280ریال

موجودی : 191 عدد

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 160,136ریال

موجودی : 4 عدد

باکس هدر 25*2 صاف

باکس هدر 25*2 صاف

..

قیمت پایه : 86,741ریال


 • 10 یا بیشتر 73,396ریال
 • 50 یا بیشتر 60,051ریال

موجودی : 64 عدد

باکس هدر 5*2 رایت

باکس هدر 5*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 21,352ریال
 • 50 یا بیشتر 18,683ریال
 • 200 یا بیشتر 16,014ریال

اتمام موجودی

باکس هدر 5*2 صاف

باکس هدر 5*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 20,510ریال
 • 50 یا بیشتر 18,617ریال
 • 200 یا بیشتر 15,461ریال

در انتظار خرید

باکس هدر 7*2 - رایت

باکس هدر 7*2 - رایت

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 21,939ریال


 • 20 یا بیشتر 19,197ریال
 • 100 یا بیشتر 17,826ریال

موجودی : 598 عدد

باکس هدر 7*2 - صاف

باکس هدر 7*2 - صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 22,686ریال
 • 100 یا بیشتر 20,017ریال

اتمام موجودی

باکس هدر 8*2 رایت

باکس هدر 8*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 53,379ریال


 • 10 یا بیشتر 40,034ریال
 • 50 یا بیشتر 36,031ریال
 • 200 یا بیشتر 32,027ریال

موجودی : 71 عدد

باکس هدر 8*2 صاف

باکس هدر 8*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 18,683ریال
 • 100 یا بیشتر 16,014ریال
 • 200 یا بیشتر 14,012ریال

خارج از موجودی

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

..

قیمت پایه : 113,430ریال


 • 5 یا بیشتر 93,413ریال
 • 25 یا بیشتر 80,068ریال
 • 100 یا بیشتر 73,396ریال

موجودی : 152 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

  ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 66,723ریال
 • 25 یا بیشتر 52,044ریال
 • 100 یا بیشتر 44,037ریال

اتمام موجودی

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 80,068ریال
 • 20 یا بیشتر 66,723ریال
 • 50 یا بیشتر 60,051ریال

اتمام موجودی

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

..

قیمت پایه : 93,413ریال


 • 5 یا بیشتر 78,734ریال
 • 25 یا بیشتر 65,389ریال
 • 100 یا بیشتر 52,044ریال

موجودی : 96 عدد

نمایش 1 تا 21 از 35 (2 صفحه)
'