пВї انواع باکس هدر | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

قیمت و موجودهای سایت بروز می باشند . در صورت نیاز می توانید از طریق 09039407345 در ایتا یا واتساپ با ما در تماس باشید .
 


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

انواع باکس هدر

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 25,710ریال


 • 25 یا بیشتر 22,282ریال
 • 100 یا بیشتر 18,854ریال

موجودی : 430 عدد

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 83,404ریال


 • 5 یا بیشتر 66,723ریال
 • 50 یا بیشتر 50,043ریال

موجودی : 68 عدد

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 27,424ریال

موجودی : 290 عدد

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 100,085ریال


 • 5 یا بیشتر 83,404ریال
 • 50 یا بیشتر 75,064ریال

موجودی : 151 عدد

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 29,138ریال


 • 25 یا بیشتر 24,853ریال
 • 100 یا بیشتر 22,282ریال

موجودی : 290 عدد

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 66,723ریال


 • 5 یا بیشتر 50,043ریال
 • 50 یا بیشتر 45,906ریال
 • 100 یا بیشتر 41,702ریال

موجودی : 168 عدد

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 66,723ریال
 • 50 یا بیشتر 58,383ریال

اتمام موجودی

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 133,447ریال
 • 50 یا بیشتر 116,766ریال

اتمام موجودی

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 49,706ریال


 • 20 یا بیشتر 46,278ریال
 • 100 یا بیشتر 42,850ریال

موجودی : 191 عدد

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 200,170ریال

موجودی : 4 عدد

باکس هدر 25*2 صاف

باکس هدر 25*2 صاف

..

قیمت پایه : 108,426ریال


 • 10 یا بیشتر 91,745ریال
 • 50 یا بیشتر 75,064ریال

موجودی : 64 عدد

باکس هدر 5*2 رایت

باکس هدر 5*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 26,689ریال
 • 50 یا بیشتر 23,353ریال
 • 200 یا بیشتر 20,017ریال

اتمام موجودی

باکس هدر 5*2 صاف

باکس هدر 5*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 25,637ریال
 • 50 یا بیشتر 23,271ریال
 • 200 یا بیشتر 19,327ریال

در انتظار خرید

باکس هدر 7*2 - رایت

باکس هدر 7*2 - رایت

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 27,424ریال


 • 20 یا بیشتر 23,996ریال
 • 100 یا بیشتر 22,282ریال

موجودی : 598 عدد

باکس هدر 7*2 - صاف

باکس هدر 7*2 - صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 28,357ریال
 • 100 یا بیشتر 25,021ریال

اتمام موجودی

باکس هدر 8*2 رایت

باکس هدر 8*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 66,723ریال


 • 10 یا بیشتر 50,043ریال
 • 50 یا بیشتر 45,038ریال
 • 200 یا بیشتر 40,034ریال

موجودی : 71 عدد

باکس هدر 8*2 صاف

باکس هدر 8*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 23,353ریال
 • 100 یا بیشتر 20,017ریال
 • 200 یا بیشتر 17,515ریال

خارج از موجودی

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - رایت

..

قیمت پایه : 141,787ریال


 • 5 یا بیشتر 116,766ریال
 • 25 یا بیشتر 100,085ریال
 • 100 یا بیشتر 91,745ریال

موجودی : 152 عدد

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*10 - صاف

  ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 83,404ریال
 • 25 یا بیشتر 65,055ریال
 • 100 یا بیشتر 55,047ریال

اتمام موجودی

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - رایت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 100,085ریال
 • 20 یا بیشتر 83,404ریال
 • 50 یا بیشتر 75,064ریال

اتمام موجودی

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

باکس هدر ضامن دار PHL 2*13 - صاف

..

قیمت پایه : 116,766ریال


 • 5 یا بیشتر 98,417ریال
 • 25 یا بیشتر 81,736ریال
 • 100 یا بیشتر 65,055ریال

موجودی : 96 عدد

نمایش 1 تا 21 از 35 (2 صفحه)
'