پین هدر ، سوکت ، کانکتور و ترمینال

آی دی سی IDC 2*10

آی دی سی IDC 2*10

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 2,000ریال


 • 25 یا بیشتر 1,750ریال
 • 100 یا بیشتر 1,500ریال

آی دی سی IDC 2*13

آی دی سی IDC 2*13

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 3,000ریال


 • 5 یا بیشتر 2,500ریال
 • 25 یا بیشتر 2,200ریال
 • 100 یا بیشتر 1,900ریال

آی دی سی IDC 2*15

آی دی سی IDC 2*15

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 3,300ریال


 • 5 یا بیشتر 2,800ریال
 • 25 یا بیشتر 2,500ریال
 • 100 یا بیشتر 2,100ریال

آی دی سی IDC 2*17

آی دی سی IDC 2*17

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 3,500ریال


 • 5 یا بیشتر 3,000ریال
 • 25 یا بیشتر 2,600ریال
 • 100 یا بیشتر 2,300ریال

آی دی سی IDC 2*20

آی دی سی IDC 2*20

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 3,500ریال


 • 5 یا بیشتر 3,000ریال
 • 25 یا بیشتر 2,800ریال
 • 100 یا بیشتر 2,400ریال

آی دی سی IDC 2*25

آی دی سی IDC 2*25

..

قیمت پایه : 4,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,700ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,300ریال

آی دی سی IDC 2*3

آی دی سی IDC 2*3

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,000ریال
 • 25 یا بیشتر 1,800ریال
 • 100 یا بیشتر 1,400ریال

آی دی سی IDC 2*4

آی دی سی IDC 2*4

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,000ریال
 • 25 یا بیشتر 1,800ریال
 • 100 یا بیشتر 1,300ریال

آی دی سی IDC 2*5

آی دی سی IDC 2*5

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 2,000ریال


 • 5 یا بیشتر 1,600ریال
 • 25 یا بیشتر 1,400ریال
 • 100 یا بیشتر 1,100ریال

آی دی سی IDC 2*7

آی دی سی IDC 2*7

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,000ریال
 • 25 یا بیشتر 1,700ریال
 • 100 یا بیشتر 1,200ریال

آی دی سی IDC 2*8

آی دی سی IDC 2*8

این آی دی سی جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,000ریال
 • 25 یا بیشتر 1,700ریال
 • 100 یا بیشتر 1,500ریال

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 3,000ریال


 • 5 یا بیشتر 2,000ریال
 • 50 یا بیشتر 1,500ریال
 • 200 یا بیشتر 1,300ریال

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,000ریال
 • 50 یا بیشتر 3,000ریال

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 4,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,500ریال
 • 50 یا بیشتر 3,000ریال

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 50 یا بیشتر 4,500ریال

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 7,000ریال


 • 5 یا بیشتر 6,000ریال
 • 50 یا بیشتر 5,000ریال
 • 200 یا بیشتر 4,000ریال

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 4,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,000ریال
 • 50 یا بیشتر 2,752ریال
 • 100 یا بیشتر 2,500ریال

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,000ریال
 • 50 یا بیشتر 3,500ریال

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : 9,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,000ریال
 • 50 یا بیشتر 7,000ریال

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 5 یا بیشتر 4,000ریال
 • 50 یا بیشتر 3,500ریال

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 12,000ریال

نمایش 1 تا 21 از 381 (19 صفحه)
'