جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

پین هدر ، سوکت ، کانکتور و ترمینال

آی دی سی IDC 2*10

آی دی سی IDC 2*10

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 8,745ریال


 • 25 یا بیشتر 7,652ریال
 • 100 یا بیشتر 6,559ریال

آی دی سی IDC 2*13

آی دی سی IDC 2*13

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 13,117ریال


 • 5 یا بیشتر 10,931ریال
 • 25 یا بیشتر 9,619ریال
 • 100 یا بیشتر 8,307ریال

آی دی سی IDC 2*15

آی دی سی IDC 2*15

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 14,429ریال


 • 5 یا بیشتر 12,243ریال
 • 25 یا بیشتر 10,931ریال
 • 100 یا بیشتر 9,182ریال

آی دی سی IDC 2*17

آی دی سی IDC 2*17

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 23,849ریال

آی دی سی IDC 2*20

آی دی سی IDC 2*20

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 15,303ریال


 • 5 یا بیشتر 13,117ریال
 • 25 یا بیشتر 12,243ریال
 • 100 یا بیشتر 10,494ریال

آی دی سی IDC 2*25

آی دی سی IDC 2*25

..

قیمت پایه : 17,489ریال


 • 5 یا بیشتر 16,178ریال
 • 25 یا بیشتر 15,303ریال
 • 100 یا بیشتر 14,429ریال

آی دی سی IDC 2*3

آی دی سی IDC 2*3

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 9,937ریال


 • 5 یا بیشتر 7,950ریال
 • 25 یا بیشتر 7,354ریال
 • 100 یا بیشتر 6,757ریال

آی دی سی IDC 2*4

آی دی سی IDC 2*4

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 10,931ریال


 • 5 یا بیشتر 8,745ریال
 • 25 یا بیشتر 7,870ریال
 • 100 یا بیشتر 5,684ریال

آی دی سی IDC 2*5

آی دی سی IDC 2*5

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 8,281ریال


 • 50 یا بیشتر 7,098ریال
 • 200 یا بیشتر 6,388ریال

آی دی سی IDC 2*7

آی دی سی IDC 2*7

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 10,931ریال


 • 5 یا بیشتر 8,745ریال
 • 25 یا بیشتر 7,433ریال
 • 100 یا بیشتر 5,247ریال

آی دی سی IDC 2*8

آی دی سی IDC 2*8

این آی دی سی جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 10,931ریال


 • 5 یا بیشتر 8,745ریال
 • 25 یا بیشتر 7,433ریال
 • 100 یا بیشتر 6,559ریال

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 10,150ریال


 • 5 یا بیشتر 6,767ریال
 • 50 یا بیشتر 5,075ریال
 • 200 یا بیشتر 4,398ریال

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 16,917ریال


 • 5 یا بیشتر 13,534ریال
 • 50 یا بیشتر 10,150ریال

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 13,534ریال


 • 5 یا بیشتر 11,842ریال
 • 50 یا بیشتر 10,150ریال

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 20,300ریال


 • 5 یا بیشتر 16,917ریال
 • 50 یا بیشتر 15,225ریال

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 23,684ریال


 • 5 یا بیشتر 20,300ریال
 • 50 یا بیشتر 16,917ریال
 • 200 یا بیشتر 13,534ریال

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 13,534ریال


 • 5 یا بیشتر 10,150ریال
 • 50 یا بیشتر 9,311ریال
 • 100 یا بیشتر 8,458ریال

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 16,917ریال


 • 5 یا بیشتر 13,534ریال
 • 50 یا بیشتر 11,842ریال

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : 30,450ریال


 • 5 یا بیشتر 27,067ریال
 • 50 یا بیشتر 23,684ریال

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 16,917ریال


 • 5 یا بیشتر 13,534ریال
 • 50 یا بیشتر 11,842ریال

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 40,601ریال

نمایش 1 تا 21 از 389 (19 صفحه)
'