به اطلاع مشتریان گرامی میرساند با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات سال نو ، آخرین فرصت ثبت سفارش در سایت، جمعه 18 اسفند ماه می باشد و کلیه سفارشاتی که پس از این تاریخ ثبت شوند ، از تاریخ 14 فروردین به بعد ارسال خواهند شد


پین هدر ، سوکت ، کانکتور و ترمینال

آی دی سی IDC 2*10

آی دی سی IDC 2*10

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 2,200ریال


 • 25 یا بیشتر 1,925ریال
 • 100 یا بیشتر 1,650ریال

آی دی سی IDC 2*13

آی دی سی IDC 2*13

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 3,300ریال


 • 5 یا بیشتر 2,750ریال
 • 25 یا بیشتر 2,420ریال
 • 100 یا بیشتر 2,090ریال

آی دی سی IDC 2*15

آی دی سی IDC 2*15

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 3,630ریال


 • 5 یا بیشتر 3,080ریال
 • 25 یا بیشتر 2,750ریال
 • 100 یا بیشتر 2,310ریال

آی دی سی IDC 2*17

آی دی سی IDC 2*17

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 6,000ریال

آی دی سی IDC 2*20

آی دی سی IDC 2*20

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 3,850ریال


 • 5 یا بیشتر 3,300ریال
 • 25 یا بیشتر 3,080ریال
 • 100 یا بیشتر 2,640ریال

آی دی سی IDC 2*25

آی دی سی IDC 2*25

..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 5 یا بیشتر 4,070ریال
 • 25 یا بیشتر 3,850ریال
 • 100 یا بیشتر 3,630ریال

آی دی سی IDC 2*3

آی دی سی IDC 2*3

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,000ریال
 • 25 یا بیشتر 1,850ریال
 • 100 یا بیشتر 1,700ریال

آی دی سی IDC 2*4

آی دی سی IDC 2*4

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 2,750ریال


 • 5 یا بیشتر 2,200ریال
 • 25 یا بیشتر 1,980ریال
 • 100 یا بیشتر 1,430ریال

آی دی سی IDC 2*5

آی دی سی IDC 2*5

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 2,200ریال

آی دی سی IDC 2*7

آی دی سی IDC 2*7

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 2,750ریال


 • 5 یا بیشتر 2,200ریال
 • 25 یا بیشتر 1,870ریال
 • 100 یا بیشتر 1,320ریال

آی دی سی IDC 2*8

آی دی سی IDC 2*8

این آی دی سی جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 2,750ریال


 • 5 یا بیشتر 2,200ریال
 • 25 یا بیشتر 1,870ریال
 • 100 یا بیشتر 1,650ریال

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 3,300ریال


 • 5 یا بیشتر 2,200ریال
 • 50 یا بیشتر 1,650ریال
 • 200 یا بیشتر 1,430ریال

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 4,400ریال
 • 50 یا بیشتر 3,300ریال

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 5 یا بیشتر 3,850ریال
 • 50 یا بیشتر 3,300ریال

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 6,600ریال


 • 5 یا بیشتر 5,500ریال
 • 50 یا بیشتر 4,950ریال

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 7,700ریال


 • 5 یا بیشتر 6,600ریال
 • 50 یا بیشتر 5,500ریال
 • 200 یا بیشتر 4,400ریال

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 5 یا بیشتر 3,300ریال
 • 50 یا بیشتر 3,027ریال
 • 100 یا بیشتر 2,750ریال

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 4,400ریال
 • 50 یا بیشتر 3,850ریال

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : 9,900ریال


 • 5 یا بیشتر 8,800ریال
 • 50 یا بیشتر 7,700ریال

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 4,400ریال
 • 50 یا بیشتر 3,850ریال

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 13,200ریال

نمایش 1 تا 21 از 386 (19 صفحه)
'