جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)
فروشگاه تا تاريخ 98/01/17 تعطيل است و تا اين تاريخ امكان خريد حضوري و يا ثبت فاكتور در سايت ميسر نمي باشد .

پین هدر ، سوکت ، کانکتور و ترمینال

آی دی سی IDC 2*10

آی دی سی IDC 2*10

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 10,931ریال


 • 25 یا بیشتر 9,565ریال
 • 100 یا بیشتر 8,198ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

آی دی سی IDC 2*13

آی دی سی IDC 2*13

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 16,396ریال


 • 5 یا بیشتر 13,664ریال
 • 25 یا بیشتر 12,024ریال
 • 100 یا بیشتر 10,384ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

آی دی سی IDC 2*15

آی دی سی IDC 2*15

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 18,036ریال


 • 5 یا بیشتر 15,303ریال
 • 25 یا بیشتر 13,664ریال
 • 100 یا بیشتر 11,477ریال

موجودی : 48 عدد

آی دی سی IDC 2*17

آی دی سی IDC 2*17

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 29,812ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

آی دی سی IDC 2*20

آی دی سی IDC 2*20

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 19,129ریال


 • 5 یا بیشتر 16,396ریال
 • 25 یا بیشتر 15,303ریال
 • 100 یا بیشتر 13,117ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

آی دی سی IDC 2*25

آی دی سی IDC 2*25

..

قیمت پایه : 21,862ریال


 • 5 یا بیشتر 20,222ریال
 • 25 یا بیشتر 19,129ریال
 • 100 یا بیشتر 18,036ریال

موجودی : 31 عدد

آی دی سی IDC 2*3

آی دی سی IDC 2*3

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 12,422ریال


 • 5 یا بیشتر 9,937ریال
 • 25 یا بیشتر 9,192ریال
 • 100 یا بیشتر 8,447ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

آی دی سی IDC 2*4

آی دی سی IDC 2*4

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 13,664ریال


 • 5 یا بیشتر 10,931ریال
 • 25 یا بیشتر 9,838ریال
 • 100 یا بیشتر 7,105ریال

موجودی : 5 عدد

آی دی سی IDC 2*5

آی دی سی IDC 2*5

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 10,351ریال


 • 50 یا بیشتر 8,873ریال
 • 200 یا بیشتر 7,985ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

آی دی سی IDC 2*7

آی دی سی IDC 2*7

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 13,664ریال


 • 5 یا بیشتر 10,931ریال
 • 25 یا بیشتر 9,291ریال
 • 100 یا بیشتر 6,559ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

آی دی سی IDC 2*8

آی دی سی IDC 2*8

این آی دی سی جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 13,664ریال


 • 5 یا بیشتر 10,931ریال
 • 25 یا بیشتر 9,291ریال
 • 100 یا بیشتر 8,198ریال

موجودی : 136 عدد

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 12,688ریال


 • 5 یا بیشتر 8,458ریال
 • 50 یا بیشتر 6,344ریال
 • 200 یا بیشتر 5,498ریال

موجودی : 19 عدد

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 21,146ریال


 • 5 یا بیشتر 16,917ریال
 • 50 یا بیشتر 12,688ریال

موجودی : 338 عدد

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 16,917ریال


 • 5 یا بیشتر 14,802ریال
 • 50 یا بیشتر 12,688ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 25,375ریال


 • 5 یا بیشتر 21,146ریال
 • 50 یا بیشتر 19,032ریال

موجودی : 139 عدد

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 29,605ریال


 • 5 یا بیشتر 25,375ریال
 • 50 یا بیشتر 21,146ریال
 • 200 یا بیشتر 16,917ریال

موجودی : 41 عدد

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 16,917ریال


 • 5 یا بیشتر 12,688ریال
 • 50 یا بیشتر 11,639ریال
 • 100 یا بیشتر 10,573ریال

موجودی : 189 عدد

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 21,146ریال


 • 5 یا بیشتر 16,917ریال
 • 50 یا بیشتر 14,802ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : 38,063ریال


 • 5 یا بیشتر 33,834ریال
 • 50 یا بیشتر 29,605ریال

موجودی : 4 عدد

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 21,146ریال


 • 5 یا بیشتر 16,917ریال
 • 50 یا بیشتر 14,802ریال

موجودی : 107 عدد

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 50,751ریال

موجودی : 4 عدد

نمایش 1 تا 21 از 393 (19 صفحه)
'