پین هدر ، سوکت ، کانکتور و ترمینال

آی دی سی IDC 2*10

آی دی سی IDC 2*10

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 3,696ریال


 • 25 یا بیشتر 3,234ریال
 • 100 یا بیشتر 2,772ریال

آی دی سی IDC 2*13

آی دی سی IDC 2*13

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 5,544ریال


 • 5 یا بیشتر 4,620ریال
 • 25 یا بیشتر 4,066ریال
 • 100 یا بیشتر 3,511ریال

آی دی سی IDC 2*15

آی دی سی IDC 2*15

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 6,098ریال


 • 5 یا بیشتر 5,174ریال
 • 25 یا بیشتر 4,620ریال
 • 100 یا بیشتر 3,881ریال

آی دی سی IDC 2*17

آی دی سی IDC 2*17

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 10,080ریال

آی دی سی IDC 2*20

آی دی سی IDC 2*20

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 6,468ریال


 • 5 یا بیشتر 5,544ریال
 • 25 یا بیشتر 5,174ریال
 • 100 یا بیشتر 4,435ریال

آی دی سی IDC 2*25

آی دی سی IDC 2*25

..

قیمت پایه : 7,392ریال


 • 5 یا بیشتر 6,838ریال
 • 25 یا بیشتر 6,468ریال
 • 100 یا بیشتر 6,098ریال

آی دی سی IDC 2*3

آی دی سی IDC 2*3

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 4,200ریال


 • 5 یا بیشتر 3,360ریال
 • 25 یا بیشتر 3,108ریال
 • 100 یا بیشتر 2,856ریال

آی دی سی IDC 2*4

آی دی سی IDC 2*4

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 4,620ریال


 • 5 یا بیشتر 3,696ریال
 • 25 یا بیشتر 3,326ریال
 • 100 یا بیشتر 2,402ریال

آی دی سی IDC 2*5

آی دی سی IDC 2*5

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 3,500ریال


 • 50 یا بیشتر 3,000ریال
 • 200 یا بیشتر 2,700ریال

آی دی سی IDC 2*7

آی دی سی IDC 2*7

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 4,620ریال


 • 5 یا بیشتر 3,696ریال
 • 25 یا بیشتر 3,142ریال
 • 100 یا بیشتر 2,218ریال

آی دی سی IDC 2*8

آی دی سی IDC 2*8

این آی دی سی جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 4,620ریال


 • 5 یا بیشتر 3,696ریال
 • 25 یا بیشتر 3,142ریال
 • 100 یا بیشتر 2,772ریال

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 4,290ریال


 • 5 یا بیشتر 2,860ریال
 • 50 یا بیشتر 2,145ریال
 • 200 یا بیشتر 1,859ریال

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 7,150ریال


 • 5 یا بیشتر 5,720ریال
 • 50 یا بیشتر 4,290ریال

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 5,720ریال


 • 5 یا بیشتر 5,005ریال
 • 50 یا بیشتر 4,290ریال

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 8,580ریال


 • 5 یا بیشتر 7,150ریال
 • 50 یا بیشتر 6,435ریال

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 10,010ریال


 • 5 یا بیشتر 8,580ریال
 • 50 یا بیشتر 7,150ریال
 • 200 یا بیشتر 5,720ریال

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 5,720ریال


 • 5 یا بیشتر 4,290ریال
 • 50 یا بیشتر 3,935ریال
 • 100 یا بیشتر 3,575ریال

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 7,150ریال


 • 5 یا بیشتر 5,720ریال
 • 50 یا بیشتر 5,005ریال

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : 12,870ریال


 • 5 یا بیشتر 11,440ریال
 • 50 یا بیشتر 10,010ریال

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 7,150ریال


 • 5 یا بیشتر 5,720ریال
 • 50 یا بیشتر 5,005ریال

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 17,160ریال

نمایش 1 تا 21 از 388 (19 صفحه)
'