پتانسیومتر SMD

پتانسیومتر 1 کیلو خوابیده - بسته 5 تایی - SMD

پتانسیومتر 1 کیلو خوابیده - بسته 5 تایی - SMD

..

قیمت پایه : 25,000ریال


  • 10 یا بیشتر 17,500ریال

پتانسیومتر 10 کیلو خوابیده -بسته 5 تایی - SMD
پتانسیومتر 100 اهم خوابیده - بسته 5 تایی - SMD
پتانسیومتر 100 کیلو خوابیده - بسته 5 تایی - SMD

پتانسیومتر 100 کیلو خوابیده - بسته 5 تایی - SMD

..

قیمت پایه : 25,000ریال


  • 10 یا بیشتر 14,500ریال

پتانسیومتر 2.2 کیلو خوابیده - بسته 5 تایی - SMD
پتانسیومتر 22 کیلو خوابیده - بسته 5 تایی - SMD

پتانسیومتر 22 کیلو خوابیده - بسته 5 تایی - SMD

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

پتانسیومتر 47 کیلو خوابیده - بسته 5 تایی - SMD
پتانسیومتر 470 اهم خوابیده - بسته 5 تایی - SMD
پتانسیومتر 5 کیلو خوابیده - بسته 5 تایی - SMD
پتانسیومتر 50 کیلو خوابیده - بسته 5 تایی - SMD

پتانسیومتر 50 کیلو خوابیده - بسته 5 تایی - SMD

..

قیمت پایه : 25,000ریال


  • 10 یا بیشتر 17,500ریال

پتانسیومتر 500 اهم خوابیده - بسته 5 تایی - SMD
نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)
'