جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

فیوز های گچی

فیوز گچی 6 آمپر - 38*10 میل

فیوز گچی 6 آمپر - 38*10 میل

..

قیمت پایه : 242,340ریال


  • 20 یا بیشتر 141,365ریال

موجودی : 27 عدد

فیوز گچی 1 آمپر - 38*10 میل

فیوز گچی 1 آمپر - 38*10 میل

10*38 میل..

قیمت پایه : 242,340ریال


  • 20 یا بیشتر 141,365ریال

موجودی : 14 عدد

فیوز گچی 3.15 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز گچی 3.15 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

5*20 میل..

قیمت پایه : 242,340ریال


  • 5 یا بیشتر 185,794ریال
  • 20 یا بیشتر 161,560ریال

موجودی : 10 عدد

فیوز گچی 3 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز گچی 3 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

5*20 میل..

قیمت پایه : 242,340ریال

موجودی : 10 عدد

فیوز گچی 1.5 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

فیوز گچی 1.5 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

6*30 میل..

قیمت پایه : 323,120ریال

موجودی : 10 عدد

فیوز گچی 4 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

فیوز گچی 4 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

6*30 میل..

قیمت پایه : 323,120ریال

موجودی : 9 عدد

فیوز گچی 100 میلی آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

فیوز گچی 100 میلی آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

6*30 میل..

قیمت پایه : 323,120ریال

موجودی : 8 عدد

فیوز گچی 25 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

فیوز گچی 25 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

6*30 میل..

قیمت پایه : 323,120ریال

موجودی : 7 عدد

فیوز گچی 800 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز گچی 800 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

5*20 میل..

قیمت پایه : 242,340ریال

موجودی : 6 عدد

فیوز گچی 3.15 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

فیوز گچی 3.15 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

30*6میل..

قیمت پایه : 323,120ریال

موجودی : 6 عدد

فیوز گچی 8 آمپر - 38*10 میل

فیوز گچی 8 آمپر - 38*10 میل

..

قیمت پایه : 242,340ریال


  • 20 یا بیشتر 141,365ریال

موجودی : 5 عدد

فیوز گچی 2.5 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز گچی 2.5 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

5*20 میل..

قیمت پایه : 242,340ریال

موجودی : 5 عدد

فیوز گچی 6 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

فیوز گچی 6 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

6*30 میل..

قیمت پایه : 323,120ریال

موجودی : 4 عدد

فیوز گچی 200 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز گچی 200 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

5*20میل..

قیمت پایه : 242,340ریال

موجودی : 4 عدد

فیوز گچی 1 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز گچی 1 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

5*20 میل..

قیمت پایه : 242,340ریال

موجودی : 4 عدد

فیوز گچی 5 آمپر - سایز متوسط - بسته 5 تایی

فیوز گچی 5 آمپر - سایز متوسط - بسته 5 تایی

ابعاد 6*25 میلی متر..

قیمت پایه : 807,801ریال

موجودی : 3 عدد

فیوز گچی 2.5 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

فیوز گچی 2.5 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

6*30 میل..

قیمت پایه : 323,120ریال

موجودی : 3 عدد

فیوز گچی 8 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

فیوز گچی 8 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

6*30 میل..

قیمت پایه : 323,120ریال

موجودی : 2 عدد

فیوز گچی 5 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز گچی 5 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

5*20 میل..

قیمت پایه : 242,340ریال


  • 20 یا بیشتر 161,560ریال

موجودی : 2 عدد

فیوز گچی 32 آمپر - 38*10 میل

فیوز گچی 32 آمپر - 38*10 میل

..

قیمت پایه : 242,340ریال


  • 5 یا بیشتر 161,560ریال
  • 25 یا بیشتر 137,326ریال

موجودی : 2 عدد

فیوز گچی 25 آمپر - 38*10 میل

فیوز گچی 25 آمپر - 38*10 میل

..

قیمت پایه : 242,340ریال


  • 20 یا بیشتر 141,365ریال

موجودی : 2 عدد

نمایش 1 تا 21 از 59 (3 صفحه)
'