جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

فیوز های شیشه ای

فیوز شیشه ای 200 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 200 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 51,359ریال


 • 20 یا بیشتر 42,021ریال
 • 200 یا بیشتر 39,687ریال

موجودی : 341 عدد

فیوز شیشه ای 1 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 1 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

سایز : 5*20 میل..

قیمت پایه : 46,690ریال


 • 20 یا بیشتر 38,519ریال
 • 200 یا بیشتر 35,018ریال

موجودی : 319 عدد

فیوز شیشه ای 25 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 25 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 56,903ریال


 • 20 یا بیشتر 38,694ریال

موجودی : 307 عدد

فیوز شیشه ای 3 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 3 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 46,690ریال


 • 20 یا بیشتر 38,519ریال
 • 200 یا بیشتر 35,018ریال

موجودی : 252 عدد

فیوز شیشه ای 10 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 10 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

سایز : 5*20 میل..

قیمت پایه : 53,694ریال


 • 20 یا بیشتر 43,188ریال
 • 200 یا بیشتر 39,687ریال

موجودی : 206 عدد

فیوز شیشه ای 8 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 8 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 56,903ریال


 • 20 یا بیشتر 38,694ریال

موجودی : 194 عدد

فیوز شیشه ای 3 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 3 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

6*30..

قیمت پایه : 68,284ریال


 • 20 یا بیشتر 45,523ریال

موجودی : 187 عدد

فیوز شیشه ای 6 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 6 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 56,903ریال


 • 20 یا بیشتر 38,694ریال

موجودی : 173 عدد

فیوز شیشه ای 15 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 15 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 5 یا بیشتر 29,181ریال
 • 20 یا بیشتر 23,345ریال

موجودی : 144 عدد

فیوز شیشه ای 300 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 300 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 5 یا بیشتر 29,181ریال
 • 20 یا بیشتر 23,345ریال

موجودی : 141 عدد

فیوز شیشه ای 2 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 2 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 46,690ریال


 • 20 یا بیشتر 38,519ریال
 • 200 یا بیشتر 35,018ریال

موجودی : 136 عدد

فیوز شیشه ای 7 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 7 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 56,903ریال


 • 20 یا بیشتر 38,694ریال

موجودی : 131 عدد

فیوز شیشه ای 800 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 800 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 56,903ریال


 • 20 یا بیشتر 38,694ریال

موجودی : 126 عدد

فیوز شیشه ای 1.5 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 1.5 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

سایز : 5*20 میل..

قیمت پایه : 56,903ریال


 • 40 یا بیشتر 38,694ریال

موجودی : 125 عدد

فیوز شیشه ای 400 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 400 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 56,903ریال


 • 20 یا بیشتر 38,694ریال

موجودی : 95 عدد

فیوز شیشه ای 7 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 7 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

6*30MM..

قیمت پایه : 68,284ریال


 • 20 یا بیشتر 45,523ریال

موجودی : 78 عدد

فیوز شیشه ای 8 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 8 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

6*30MM..

قیمت پایه : 68,284ریال


 • 20 یا بیشتر 45,523ریال

موجودی : 67 عدد

فیوز شیشه ای 1.5 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 1.5 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

6*30MM..

قیمت پایه : 68,284ریال


 • 20 یا بیشتر 45,523ریال

موجودی : 64 عدد

فیوز شیشه ای 2.5 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 2.5 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 49,025ریال


 • 20 یا بیشتر 39,687ریال
 • 200 یا بیشتر 37,352ریال

موجودی : 50 عدد

فیوز شیشه ای 20 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 20 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 56,903ریال


 • 40 یا بیشتر 38,694ریال

موجودی : 47 عدد

فیوز شیشه ای 0.5 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 0.5 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5فیوز 500 میلی آمپر..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 5 یا بیشتر 29,181ریال
 • 20 یا بیشتر 23,345ریال

موجودی : 41 عدد

نمایش 1 تا 21 از 40 (2 صفحه)
'