به اطلاع مشتریان گرامی میرساند با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات سال نو ، آخرین فرصت ثبت سفارش در سایت، جمعه 18 اسفند ماه می باشد و کلیه سفارشاتی که پس از این تاریخ ثبت شوند ، از تاریخ 14 فروردین به بعد ارسال خواهند شد


فیوزهای نواری (پیکوفیوز)

فیوز مدل مقاومتی - 1 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 1 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,000ریال


 • 5 یا بیشتر 33,600ریال
 • 25 یا بیشتر 28,350ریال

فیوز مدل مقاومتی - 1.6 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 1.6 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,000ریال


 • 5 یا بیشتر 33,600ریال
 • 25 یا بیشتر 28,350ریال

فیوز مدل مقاومتی - 2 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 2 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,000ریال


 • 5 یا بیشتر 33,600ریال
 • 25 یا بیشتر 28,350ریال

فیوز مدل مقاومتی - 2.5 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 2.5 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,000ریال


 • 5 یا بیشتر 33,600ریال
 • 25 یا بیشتر 28,350ریال

فیوز مدل مقاومتی - 250 میلی آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 250 میلی آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 35,000ریال


 • 5 یا بیشتر 30,000ریال
 • 25 یا بیشتر 28,500ریال

فیوز مدل مقاومتی - 3 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 3 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,000ریال


 • 5 یا بیشتر 33,600ریال
 • 25 یا بیشتر 28,350ریال

فیوز مدل مقاومتی - 4 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 4 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,000ریال


 • 5 یا بیشتر 33,600ریال
 • 25 یا بیشتر 28,350ریال

فیوز مدل مقاومتی - 5 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 5 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,000ریال


 • 5 یا بیشتر 33,600ریال
 • 25 یا بیشتر 28,350ریال

فیوز مدل مقاومتی - 500 میلی آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 500 میلی آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,000ریال


 • 5 یا بیشتر 33,600ریال
 • 25 یا بیشتر 29,400ریال

فیوز مدل مقاومتی - 63 میلی آمپر - بسته 5 تایی
فیوز مدل مقاومتی - 800 میلی آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 800 میلی آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,000ریال


 • 5 یا بیشتر 33,600ریال
 • 25 یا بیشتر 28,350ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1 آمپر

..

قیمت پایه : 10,500ریال


 • 5 یا بیشتر 7,350ریال
 • 25 یا بیشتر 6,300ریال
 • 100 یا بیشتر 5,250ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1.6 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1.6 آمپر

..

قیمت پایه : 10,500ریال


 • 5 یا بیشتر 7,350ریال
 • 25 یا بیشتر 6,300ریال
 • 100 یا بیشتر 5,250ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 100 میلی آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 100 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 10,500ریال


 • 5 یا بیشتر 7,875ریال
 • 25 یا بیشتر 6,825ریال
 • 100 یا بیشتر 5,775ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2 آمپر

..

قیمت پایه : 10,500ریال


 • 5 یا بیشتر 7,350ریال
 • 25 یا بیشتر 6,300ریال
 • 100 یا بیشتر 5,250ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2.5 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2.5 آمپر

..

قیمت پایه : 10,500ریال


 • 5 یا بیشتر 7,875ریال
 • 25 یا بیشتر 6,825ریال
 • 100 یا بیشتر 5,775ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 250 میلی آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 250 میلی آمپر

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 8,400ریال
 • 25 یا بیشتر 7,350ریال
 • 100 یا بیشتر 6,300ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 3.15 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 3.15 آمپر

..

قیمت پایه : 10,500ریال


 • 5 یا بیشتر 7,350ریال
 • 25 یا بیشتر 6,300ریال
 • 100 یا بیشتر 5,250ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 4 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 4 آمپر

..

قیمت پایه : 10,500ریال


 • 5 یا بیشتر 7,875ریال
 • 25 یا بیشتر 6,825ریال
 • 100 یا بیشتر 5,775ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 400 میلی آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 400 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 10,500ریال


 • 5 یا بیشتر 7,875ریال
 • 25 یا بیشتر 6,825ریال
 • 100 یا بیشتر 5,775ریال

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 5 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 5 آمپر

..

قیمت پایه : 10,500ریال


 • 5 یا بیشتر 7,350ریال
 • 25 یا بیشتر 6,300ریال
 • 100 یا بیشتر 5,250ریال

نمایش 1 تا 21 از 24 (2 صفحه)
'