جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

فیوزهای نواری (پیکوفیوز)

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 5 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 5 آمپر

5A 250V..

قیمت پایه : 35,018ریال

موجودی : 178 عدد

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2 آمپر

2A 250V..

قیمت پایه : 35,018ریال

موجودی : 55 عدد

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 500 میلی آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 500 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 94,243ریال


 • 5 یا بیشتر 65,970ریال
 • 25 یا بیشتر 56,546ریال
 • 100 یا بیشتر 47,122ریال

موجودی : 44 عدد

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 800 میلی آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 800 میلی آمپر

مشخصات :250V / 800mA ..

قیمت پایه : 94,243ریال


 • 5 یا بیشتر 65,970ریال
 • 20 یا بیشتر 56,546ریال
 • 50 یا بیشتر 47,122ریال

موجودی : 40 عدد

فیوز مدل مقاومتی - 800 میلی آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 800 میلی آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 376,974ریال


 • 5 یا بیشتر 301,579ریال
 • 25 یا بیشتر 254,457ریال

موجودی : 22 عدد

فیوز مدل مقاومتی - 63 میلی آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 63 میلی آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 753,948ریال

موجودی : 17 عدد

فیوز مدل مقاومتی - 5 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 5 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 376,974ریال


 • 5 یا بیشتر 301,579ریال
 • 25 یا بیشتر 254,457ریال

موجودی : 14 عدد

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 400 میلی آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 400 میلی آمپر

..

قیمت پایه : 67,701ریال

موجودی : 7 عدد

فیوز مدل مقاومتی - 750 میلی آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 750 میلی آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 376,974ریال

موجودی : 7 عدد

فیوز مدل مقاومتی - 3 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 3 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 376,974ریال


 • 5 یا بیشتر 301,579ریال
 • 25 یا بیشتر 254,457ریال

موجودی : 6 عدد

فیوز مدل مقاومتی - 4 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 4 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 376,974ریال


 • 5 یا بیشتر 301,579ریال
 • 25 یا بیشتر 254,457ریال

موجودی : 2 عدد

فیوز مدل مقاومتی - 2.5 آمپر - بسته 5 تایی

فیوز مدل مقاومتی - 2.5 آمپر - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 376,974ریال


 • 5 یا بیشتر 301,579ریال
 • 25 یا بیشتر 254,457ریال

موجودی : 2 عدد

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 250 میلی آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 250 میلی آمپر

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 75,395ریال
 • 25 یا بیشتر 65,970ریال
 • 100 یا بیشتر 56,546ریال

موجودی : 1 عدد

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 50 میلی آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 50 میلی آمپر

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 4 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 4 آمپر

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 3.15 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 3.15 آمپر

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2.5 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 2.5 آمپر

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 100 میلی آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 100 میلی آمپر

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1.6 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1.6 آمپر

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 1 آمپر

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

فیوز نواری (پیکو فیوز) - 160 میلی آمپر

فیوز نواری (پیکو فیوز) - 160 میلی آمپر

مشخصات :250V / 160mA ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

نمایش 1 تا 21 از 26 (2 صفحه)
'