جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

فیوزهای برگشت پذیر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 1.35 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 1.35 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 47,982ریال


 • 5 یا بیشتر 38,986ریال
 • 25 یا بیشتر 32,988ریال
 • 100 یا بیشتر 28,490ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 2.5 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 2.5 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 53,980ریال


 • 5 یا بیشتر 44,984ریال
 • 25 یا بیشتر 38,986ریال
 • 100 یا بیشتر 35,987ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 3 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 3 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 59,978ریال


 • 5 یا بیشتر 50,981ریال
 • 25 یا بیشتر 46,483ریال
 • 100 یا بیشتر 41,985ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 4 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 4 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 68,975ریال


 • 5 یا بیشتر 56,979ریال
 • 25 یا بیشتر 50,981ریال
 • 100 یا بیشتر 46,483ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 5 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 5 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 74,973ریال


 • 5 یا بیشتر 59,978ریال
 • 20 یا بیشتر 52,481ریال
 • 100 یا بیشتر 47,982ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 500 میلی آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 500 میلی آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 38,986ریال


 • 5 یا بیشتر 26,990ریال
 • 25 یا بیشتر 22,492ریال
 • 100 یا بیشتر 17,993ریال

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 900 میلی آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 900 میلی آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 44,984ریال


 • 5 یا بیشتر 32,988ریال
 • 25 یا بیشتر 28,490ریال
 • 100 یا بیشتر 23,991ریال

فیوز مینیاتوری 16 آمپر - HYUNDAI

فیوز مینیاتوری 16 آمپر - HYUNDAI

برگست پذیر - 16 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 254,907ریال


 • 5 یا بیشتر 224,918ریال

فیوز مینیاتوری 20 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

فیوز مینیاتوری 20 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

برگست پذیر - 20 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 254,907ریال


 • 5 یا بیشتر 224,918ریال

فیوز مینیاتوری 25 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

فیوز مینیاتوری 25 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

برگست پذیر - 25 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 254,907ریال


 • 5 یا بیشتر 224,918ریال

فیوز مینیاتوری 32 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

فیوز مینیاتوری 32 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

برگست پذیر - 32 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 254,907ریال


 • 5 یا بیشتر 224,918ریال

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)
'