کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

فیوزهای برگشت پذیر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 1.35 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 1.35 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 59,978ریال


 • 5 یا بیشتر 48,732ریال
 • 25 یا بیشتر 41,235ریال
 • 100 یا بیشتر 35,612ریال

موجودی : 15 عدد

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 2.5 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 2.5 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 67,475ریال


 • 5 یا بیشتر 56,229ریال
 • 25 یا بیشتر 48,732ریال
 • 100 یا بیشتر 44,984ریال

سفارش از خارج

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 3 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 3 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 74,973ریال


 • 5 یا بیشتر 63,727ریال
 • 25 یا بیشتر 58,104ریال
 • 100 یا بیشتر 52,481ریال

موجودی : 10 عدد

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 4 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 4 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 86,219ریال


 • 5 یا بیشتر 71,224ریال
 • 25 یا بیشتر 63,727ریال
 • 100 یا بیشتر 58,104ریال

موجودی : 4 عدد

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 5 آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 5 آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 93,716ریال


 • 5 یا بیشتر 74,973ریال
 • 20 یا بیشتر 65,601ریال
 • 100 یا بیشتر 59,978ریال

موجودی : 2 عدد

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 500 میلی آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 500 میلی آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 48,732ریال


 • 5 یا بیشتر 33,738ریال
 • 25 یا بیشتر 28,115ریال
 • 100 یا بیشتر 22,492ریال

موجودی : 1 عدد

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 900 میلی آمپر

فیوز برگشت پذیر (ریست شونده) - 900 میلی آمپر

این فیوز ها در حالتی که بیش از جریان مورد نظر از آن جریان عبور کند ، به شدت داغ شده و در صورت ادامه ..

قیمت پایه : 56,229ریال


 • 5 یا بیشتر 41,235ریال
 • 25 یا بیشتر 35,612ریال
 • 100 یا بیشتر 29,989ریال

موجودی : 11 عدد

فیوز مینیاتوری 20 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

فیوز مینیاتوری 20 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

برگست پذیر - 20 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 318,634ریال


 • 5 یا بیشتر 281,147ریال

موجودی : 3 عدد

فیوز مینیاتوری 25 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

فیوز مینیاتوری 25 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

برگست پذیر - 25 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 318,634ریال


 • 5 یا بیشتر 281,147ریال

موجودی : 3 عدد

فیوز مینیاتوری 32 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

فیوز مینیاتوری 32 آمپر - ساخت ترکیه - SCHIELE

برگست پذیر - 32 آمپر - 230 ولت..

قیمت پایه : 318,634ریال


 • 5 یا بیشتر 281,147ریال

موجودی : 4 عدد

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)
'