пВї ترموفیوز(فیوز حرارتی) | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

قیمت و موجودهای سایت بروز می باشند . در صورت نیاز می توانید از طریق 09039407345 در ایتا یا واتساپ با ما در تماس باشید .
 


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

ترموفیوز(فیوز حرارتی)

ترمو فیوز 216 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

ترمو فیوز 216 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

فیوز حرارتیعملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تاخیر )..

قیمت پایه : 81,250ریال

موجودی : 5 عدد

ترموفیوز - 117 درجه سانتی گراد

ترموفیوز - 117 درجه سانتی گراد

فیوز حرارتیعملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تاخیر )..

قیمت پایه : 60,000ریال

موجودی : 457 عدد

ترموفیوز - 125 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

ترموفیوز - 125 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

فیوز حرارتیعملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تاخیر )..

قیمت پایه : 81,250ریال

موجودی : 40 عدد

ترموفیوز - 131 درجه سانتی گراد

ترموفیوز - 131 درجه سانتی گراد

فیوز حرارتیعملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تاخیر )..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

ترموفیوز - 141 درجه سانتی گراد

ترموفیوز - 141 درجه سانتی گراد

فیوز حرارتیعملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تاخیر )..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

ترموفیوز - 172 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

ترموفیوز - 172 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

فیوز حرارتی -  عملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تا..

قیمت پایه : 68,750ریال

موجودی : 292 عدد

ترموفیوز - 185 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

ترموفیوز - 185 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

فیوز حرارتی  -  عملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود (..

قیمت پایه : 81,250ریال

موجودی : 48 عدد

ترموفیوز - 240 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

ترموفیوز - 240 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

فیوز حرارتی - عملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تاخیر )..

قیمت پایه : 68,750ریال

موجودی : 454 عدد

ترموفیوز - 73 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

ترموفیوز - 73 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

فیوز حرارتی - عملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تاخیر )1..

قیمت پایه : 81,250ریال

موجودی : 253 عدد

ترموفیوز - 75 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

ترموفیوز - 75 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

فیوز حرارتی - عملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تاخیر )..

قیمت پایه : 68,750ریال

موجودی : 959 عدد

ترموفیوز - 98 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

ترموفیوز - 98 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

فیوز حرارتی   - عملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود (..

قیمت پایه : 68,750ریال

موجودی : 995 عدد

ترموفیوز 110 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

ترموفیوز 110 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

فیوز حرارتیعملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تاخیر )..

قیمت پایه : 81,250ریال

موجودی : 67 عدد

ترموفیوز 152 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

ترموفیوز 152 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

فیوز حرارتی -  عملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تا..

قیمت پایه : 81,250ریال

موجودی : 18 عدد

ترموفیوز 192 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

ترموفیوز 192 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

فیوز حرارتی  - عملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تا..

قیمت پایه : 81,250ریال

موجودی : 65 عدد

ترموفیوز 229 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

ترموفیوز 229 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

فیوز حرارتی - عملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تاخیر )..

قیمت پایه : 81,250ریال

موجودی : 48 عدد

ترموفیوز 99 درجه سانتی گراد

ترموفیوز 99 درجه سانتی گراد

فیوز حرارتیعملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تاخیر )..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

ترموفیوز - 147 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

ترموفیوز - 147 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

عملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تاخیر )..

قیمت پایه : 68,750ریال

موجودی : 178 عدد

ترموفیوز - 285 درجه سانتی گراد

ترموفیوز - 285 درجه سانتی گراد

عملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تاخیر )..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

ترموفیوز - 65 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

ترموفیوز - 65 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

عملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تاخیر )..

قیمت پایه : 68,750ریال

موجودی : 841 عدد

ترموفیوز - 72 درجه سانتی گراد

ترموفیوز - 72 درجه سانتی گراد

برند متفرقه (دارای کیفیت پایین تر به نسبت مارک دایر)..

قیمت پایه : 52,500ریال

موجودی : 1157 عدد

ترموفیوز - 77 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

ترموفیوز - 77 درجه سانتی گراد - برند دایر Daier

فیوز حرارتیعملکرد این فیوز به صورتی است که در هنگام رسیدن به دمای معین ، قطع می شود ( با تاخیر )..

قیمت پایه : 68,750ریال

موجودی : 850 عدد

نمایش 1 تا 21 از 21 (1 صفحه)
'