جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

فیوز و جا فیوزی

جا فیوزی شیشه ای درب دار (طرح ترک)

جا فیوزی شیشه ای درب دار (طرح ترک)

از این جافیوزی جهت قرار دادن فیوزهای شیشه ای کوچک استفاده می شود .طرح ترکفاصله پین ها : 2.5 سانت..

قیمت پایه : 21,963ریال


 • 50 یا بیشتر 19,050ریال

موجودی : 464 عدد

جا فیوزی پیچی کوچک 20*5

جا فیوزی پیچی کوچک 20*5

مخصوص فیوز شیشه ای سایز کوچک 5*20..

قیمت پایه : 49,000ریال

موجودی : 458 عدد

فیوز شیشه ای 200 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 200 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 51,359ریال


 • 20 یا بیشتر 42,021ریال
 • 200 یا بیشتر 39,687ریال

موجودی : 341 عدد

فیوز شیشه ای 1 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 1 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

سایز : 5*20 میل..

قیمت پایه : 46,690ریال


 • 20 یا بیشتر 38,519ریال
 • 200 یا بیشتر 35,018ریال

موجودی : 319 عدد

فیوز شیشه ای 25 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 25 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 56,903ریال


 • 20 یا بیشتر 38,694ریال

موجودی : 307 عدد

جا فیوزی پیچی بزرگ 30*6

جا فیوزی پیچی بزرگ 30*6

مخصوص فیوزهای 6*30 میل..

قیمت پایه : 87,404ریال

موجودی : 283 عدد

فیوز شیشه ای 3 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 3 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 46,690ریال


 • 20 یا بیشتر 38,519ریال
 • 200 یا بیشتر 35,018ریال

موجودی : 252 عدد

فیوز شیشه ای 10 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 10 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

سایز : 5*20 میل..

قیمت پایه : 53,694ریال


 • 20 یا بیشتر 43,188ریال
 • 200 یا بیشتر 39,687ریال

موجودی : 206 عدد

فیوز شیشه ای 8 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 8 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 56,903ریال


 • 20 یا بیشتر 38,694ریال

موجودی : 194 عدد

فیوز شیشه ای 3 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 3 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

6*30..

قیمت پایه : 68,284ریال


 • 20 یا بیشتر 45,523ریال

موجودی : 187 عدد

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 5 آمپر

فیوز گرد (پیکو فیوز) - 5 آمپر

5A 250V..

قیمت پایه : 35,018ریال

موجودی : 178 عدد

فیوز شیشه ای 6 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 6 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 56,903ریال


 • 20 یا بیشتر 38,694ریال

موجودی : 173 عدد

فیوز شیشه ای 15 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 15 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 5 یا بیشتر 29,181ریال
 • 20 یا بیشتر 23,345ریال

موجودی : 144 عدد

فیوز شیشه ای 300 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 300 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 35,018ریال


 • 5 یا بیشتر 29,181ریال
 • 20 یا بیشتر 23,345ریال

موجودی : 141 عدد

فیوز شیشه ای 2 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 2 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 46,690ریال


 • 20 یا بیشتر 38,519ریال
 • 200 یا بیشتر 35,018ریال

موجودی : 136 عدد

فیوز شیشه ای 7 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 7 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 56,903ریال


 • 20 یا بیشتر 38,694ریال

موجودی : 131 عدد

فیوز شیشه ای 800 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 800 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 56,903ریال


 • 20 یا بیشتر 38,694ریال

موجودی : 126 عدد

فیوز شیشه ای 1.5 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 1.5 آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

سایز : 5*20 میل..

قیمت پایه : 56,903ریال


 • 40 یا بیشتر 38,694ریال

موجودی : 125 عدد

فیوز شیشه ای 400 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 400 میلی آمپر - سایز کوچک - بسته 5 تایی

20m*5..

قیمت پایه : 56,903ریال


 • 20 یا بیشتر 38,694ریال

موجودی : 95 عدد

فیوز شیشه ای 7 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 7 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

6*30MM..

قیمت پایه : 68,284ریال


 • 20 یا بیشتر 45,523ریال

موجودی : 78 عدد

فیوز شیشه ای 8 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

فیوز شیشه ای 8 آمپر - سایز بزرگ - بسته 5 تایی

6*30MM..

قیمت پایه : 68,284ریال


 • 20 یا بیشتر 45,523ریال

موجودی : 67 عدد

نمایش 1 تا 21 از 184 (9 صفحه)
'