انواع فریت بید

فریت بید 2 میل - بسته 10 تایی

فریت بید 2 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 19,370ریال


 • 5 یا بیشتر 15,066ریال
 • 20 یا بیشتر 11,837ریال
 • 50 یا بیشتر 9,685ریال

فریت بید 4.7 میل - بسته 10 تایی

فریت بید 4.7 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 21,522ریال


 • 5 یا بیشتر 17,218ریال
 • 20 یا بیشتر 13,989ریال
 • 50 یا بیشتر 10,761ریال

فریت بید 6 میل - بسته 10 تایی

فریت بید 6 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,979ریال


 • 5 یا بیشتر 21,522ریال
 • 20 یا بیشتر 18,294ریال
 • 50 یا بیشتر 16,142ریال

فریت بید 9 میل - بسته 10 تایی

فریت بید 9 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 38,740ریال


 • 3 یا بیشتر 32,283ریال
 • 10 یا بیشتر 27,979ریال
 • 30 یا بیشتر 25,827ریال

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)
'