انواع فریت بید

فریت بید 2 میل - بسته 10 تایی

فریت بید 2 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 9,000ریال


 • 5 یا بیشتر 7,000ریال
 • 20 یا بیشتر 5,500ریال
 • 50 یا بیشتر 4,500ریال

فریت بید 4.7 میل - بسته 10 تایی

فریت بید 4.7 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 10,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,000ریال
 • 20 یا بیشتر 6,500ریال
 • 50 یا بیشتر 5,000ریال

فریت بید 6 میل - بسته 10 تایی

فریت بید 6 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 13,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,000ریال
 • 20 یا بیشتر 8,500ریال
 • 50 یا بیشتر 7,500ریال

فریت بید 9 میل - بسته 10 تایی

فریت بید 9 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 3 یا بیشتر 15,000ریال
 • 10 یا بیشتر 13,000ریال
 • 30 یا بیشتر 12,000ریال

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)
'