ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

انواع ترانزیستور SMD

ترانزیستور SS8050 SMD - بسته 10 تایی

ترانزیستور SS8050 SMD - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 59,613ریال


 • 10 یا بیشتر 47,691ریال
 • 100 یا بیشتر 45,306ریال

موجودی : 1065 عدد

ترانزیستور BC807 SMD | بسته 10 تایی

ترانزیستور BC807 SMD | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 64,182ریال


 • 10 یا بیشتر 49,371ریال

موجودی : 316 عدد

ترانزیستور A733 - SMD - بسته 10 تایی

ترانزیستور A733 - SMD - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 40,537ریال

موجودی : 264 عدد

ترانزیستور BC846 SMD - بسته 10 تایی

ترانزیستور BC846 SMD - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 59,245ریال


 • 10 یا بیشتر 49,371ریال
 • 100 یا بیشتر 39,497ریال

موجودی : 199 عدد

ترانزیستور 2SA1037 SMD | بسته 10 تایی

ترانزیستور 2SA1037 SMD | بسته 10 تایی

General Purpose Transistors(PNP Silicon)..

قیمت پایه : 88,867ریال


 • 10 یا بیشتر 69,119ریال
 • 100 یا بیشتر 59,245ریال

موجودی : 192 عدد

ترانزیستور KSH127 SMD

ترانزیستور KSH127 SMD

..

قیمت پایه : 177,734ریال

موجودی : 136 عدد

ترانزیستور BC857=BC557 SMD | بسته 10 تایی

ترانزیستور BC857=BC557 SMD | بسته 10 تایی

PNP Epitaxial Silicon Transistor..

قیمت پایه : 59,245ریال


 • 20 یا بیشتر 44,434ریال

موجودی : 93 عدد

ترانزیستور 2N3906 SMD | بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N3906 SMD | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 64,182ریال


 • 20 یا بیشتر 44,434ریال

موجودی : 56 عدد

ترانزیستور 2SC2412 SMD - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2SC2412 SMD - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 888,672ریال

موجودی : 43 عدد

ترانزیستور 2SC3735 SMD- بسته 10 تایی

ترانزیستور 2SC3735 SMD- بسته 10 تایی

HIGH SPEED SWITCHING NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR POWER MINI MOLD..

قیمت پایه : 483,833ریال

موجودی : 37 عدد

ترانزیستور BCX51 SMD - بسته 10 تایی

ترانزیستور BCX51 SMD - بسته 10 تایی

PNP medium power transistors..

قیمت پایه : 493,707ریال

موجودی : 35 عدد

ترانزیستور BS250 SMD - بسته 10 تایی

ترانزیستور BS250 SMD - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 345,595ریال

موجودی : 31 عدد

ترانزیستور 2SB1462 SMD - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2SB1462 SMD - بسته 10 تایی

Silicon PNP epitaxial planer type..

قیمت پایه : 394,965ریال


 • 5 یا بیشتر 296,224ریال
 • 20 یا بیشتر 266,602ریال

موجودی : 30 عدد

ترانزیستور BCX54 SMD - بسته 10 تایی

ترانزیستور BCX54 SMD - بسته 10 تایی

NPN medium power transistors..

قیمت پایه : 325,846ریال


 • 5 یا بیشتر 276,476ریال
 • 25 یا بیشتر 246,853ریال

موجودی : 23 عدد

ترانزیستور UN521K SMD - بسته 10 تایی

ترانزیستور UN521K SMD - بسته 10 تایی

Transistors with built-in Resistor..

قیمت پایه : 82,943ریال

موجودی : 21 عدد

ترانزیستور 2SD2150 SMD

ترانزیستور 2SD2150 SMD

..

قیمت پایه : 128,364ریال

موجودی : 21 عدد

ترانزیستور 2SC945 = C945 SMD | بسته 10 تایی

ترانزیستور 2SC945 = C945 SMD | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 54,308ریال


 • 30 یا بیشتر 39,497ریال

موجودی : 19 عدد

ترانزیستور SS8550 SMD - بسته 10 تایی

ترانزیستور SS8550 SMD - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 78,689ریال


 • 10 یا بیشتر 69,151ریال
 • 100 یا بیشتر 66,767ریال

موجودی : 16 عدد

ترانزیستور 2SA1736 SMD -بسته 5 تایی

ترانزیستور 2SA1736 SMD -بسته 5 تایی

Transistor Silicon PNP Epitaxial Type (PCT process) Power Amplifier Applications Power Switching App..

قیمت پایه : 290,614ریال

موجودی : 14 عدد

ترانزیستور DTA113 SMD - بسته 10 تایی

ترانزیستور DTA113 SMD - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 98,741ریال


 • 10 یا بیشتر 78,993ریال

موجودی : 12 عدد

ترانزیستور 2SB779 SMD | بسته 10 تایی

ترانزیستور 2SB779 SMD | بسته 10 تایی

Small-signal device - Small-signal transistor - General-use Low-Frequency Amplifires..

قیمت پایه : 246,853ریال

موجودی : 12 عدد

نمایش 1 تا 21 از 69 (4 صفحه)
'