انواع ترانزیستور

ترانزیستر MPSA06 - بسته 10 تایی

ترانزیستر MPSA06 - بسته 10 تایی

Description : (MPSxxxx) TRANSISTOR..

قیمت پایه : 67,401ریال

ترانزیستر MPSA64 - بسته 10 تایی

ترانزیستر MPSA64 - بسته 10 تایی

Description : (MPSxxxx) TRANSISTOR..

قیمت پایه : 35,166ریال


 • 5 یا بیشتر 29,305ریال
 • 20 یا بیشتر 26,374ریال

ترانزیستر MPSA94 - بسته 10 تایی

ترانزیستر MPSA94 - بسته 10 تایی

Description : PNP Silicon High Voltage Transistor 625mW..

قیمت پایه : 35,166ریال


 • 5 یا بیشتر 29,305ریال
 • 20 یا بیشتر 23,444ریال
 • 100 یا بیشتر 20,513ریال

ترانزیستر قدرت MJE350

ترانزیستر قدرت MJE350

Silicon Pnp Complementary Epitaxial Base Transistor, Nf/S-L, 300V, 500mA, 20W..

قیمت پایه : 13,000ریال

ترانزیستور 2N2219 فلزی

ترانزیستور 2N2219 فلزی

2N2219A..

قیمت پایه : 34,633ریال

ترانزیستور 2N2222 - فلزی

ترانزیستور 2N2222 - فلزی

..

قیمت پایه : 38,096ریال


 • 5 یا بیشتر 32,235ریال
 • 25 یا بیشتر 30,770ریال
 • 100 یا بیشتر 29,305ریال

ترانزیستور 2N2222 پلاستیکی - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N2222 پلاستیکی - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 5 یا بیشتر 13,000ریال
 • 20 یا بیشتر 11,500ریال
 • 100 یا بیشتر 10,000ریال

ترانزیستور 2N2646 فلزی - اورجینال

ترانزیستور 2N2646 فلزی - اورجینال

Silicon unijunction transistor. 30V, 50mA...

قیمت پایه : 161,177ریال

ترانزیستور 2N2905

ترانزیستور 2N2905

..

قیمت پایه : 43,957ریال

ترانزیستور 2N2907 - فلزی

ترانزیستور 2N2907 - فلزی

..

قیمت پایه : 35,166ریال

ترانزیستور 2N2907 پلاستیکی - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N2907 پلاستیکی - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 20,513ریال


 • 5 یا بیشتر 14,652ریال
 • 20 یا بیشتر 13,187ریال
 • 100 یا بیشتر 11,722ریال

ترانزیستور 2N3019

ترانزیستور 2N3019

..

قیمت پایه : 111,359ریال

ترانزیستور 2N3053 - فلزی

ترانزیستور 2N3053 - فلزی

NPN 60 V 0.7 A..

قیمت پایه : 46,888ریال


 • 5 یا بیشتر 41,027ریال
 • 30 یا بیشتر 36,631ریال

ترانزیستور 2N3440

ترانزیستور 2N3440

HIGH VOLTAGE NPN TRANSISTORS..

قیمت پایه : 52,749ریال

ترانزیستور 2N3646 - فلزی

ترانزیستور 2N3646 - فلزی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

ترانزیستور 2N3819

ترانزیستور 2N3819

N-channel J-FET..

قیمت پایه : 58,610ریال

ترانزیستور 2N3904 - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N3904 - بسته 10 تایی

SMALL SIGNAL NPN TRANSISTOR..

قیمت پایه : 14,652ریال


 • 10 یا بیشتر 11,722ریال
 • 100 یا بیشتر 8,791ریال

ترانزیستور 2N3906 - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N3906 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 16,118ریال


 • 10 یا بیشتر 11,722ریال
 • 100 یا بیشتر 9,671ریال

ترانزیستور 2N5401 - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N5401 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 20,513ریال


 • 5 یا بیشتر 14,652ریال
 • 10 یا بیشتر 11,722ریال
 • 100 یا بیشتر 10,257ریال

ترانزیستور 2N5460

ترانزیستور 2N5460

..

قیمت پایه : 24,323ریال

ترانزیستور 2N5551 - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N5551 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 23,977ریال


 • 5 یا بیشتر 15,985ریال
 • 20 یا بیشتر 13,320ریال
 • 100 یا بیشتر 11,988ریال

نمایش 1 تا 21 از 191 (10 صفحه)
'