ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

انواع ترانزیستور

ترانزیستر MPSA06 - بسته 10 تایی

ترانزیستر MPSA06 - بسته 10 تایی

Description : (MPSxxxx) TRANSISTOR..

قیمت پایه : 300,346ریال

موجودی : 3 عدد

ترانزیستر MPSA64 - بسته 10 تایی

ترانزیستر MPSA64 - بسته 10 تایی

Description : (MPSxxxx) TRANSISTOR..

قیمت پایه : 156,702ریال


 • 5 یا بیشتر 130,585ریال
 • 20 یا بیشتر 117,527ریال

موجودی : 15 عدد

ترانزیستر MPSA94 - بسته 10 تایی

ترانزیستر MPSA94 - بسته 10 تایی

Description : PNP Silicon High Voltage Transistor 625mW..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

ترانزیستر قدرت MJE350

ترانزیستر قدرت MJE350

Silicon Pnp Complementary Epitaxial Base Transistor, Nf/S-L, 300V, 500mA, 20W..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

ترانزیستور 2N2219 فلزی

ترانزیستور 2N2219 فلزی

2N2219A..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

ترانزیستور 2N2222 - فلزی

ترانزیستور 2N2222 - فلزی

..

قیمت پایه : 169,761ریال


 • 5 یا بیشتر 143,644ریال
 • 25 یا بیشتر 137,115ریال
 • 100 یا بیشتر 130,585ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترانزیستور 2N2222 پلاستیکی - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N2222 پلاستیکی - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,000ریال


 • 5 یا بیشتر 39,000ریال
 • 20 یا بیشتر 36,000ریال
 • 100 یا بیشتر 33,000ریال

موجودی : 77 عدد

ترانزیستور 2N2646 فلزی - اورجینال

ترانزیستور 2N2646 فلزی - اورجینال

Silicon unijunction transistor. 30V, 50mA...

قیمت پایه : 603,285ریال

موجودی : 119 عدد

ترانزیستور 2N2905

ترانزیستور 2N2905

..

قیمت پایه : 195,878ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترانزیستور 2N2907 - فلزی

ترانزیستور 2N2907 - فلزی

..

قیمت پایه : 156,702ریال

موجودی : 99 عدد

ترانزیستور 2N2907 پلاستیکی - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N2907 پلاستیکی - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

ترانزیستور 2N3019

ترانزیستور 2N3019

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

ترانزیستور 2N3053 - فلزی

ترانزیستور 2N3053 - فلزی

NPN 60 V 0.7 A..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

ترانزیستور 2N3440

ترانزیستور 2N3440

HIGH VOLTAGE NPN TRANSISTORS..

قیمت پایه : 235,054ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترانزیستور 2N3646 - فلزی

ترانزیستور 2N3646 - فلزی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

ترانزیستور 2N3819

ترانزیستور 2N3819

N-channel J-FET..

قیمت پایه : 75,000ریال

موجودی : 29 عدد

ترانزیستور 2N3904 - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N3904 - بسته 10 تایی

SMALL SIGNAL NPN TRANSISTOR..

قیمت پایه : 43,000ریال


 • 10 یا بیشتر 36,000ریال
 • 100 یا بیشتر 35,000ریال

موجودی : 183 عدد

ترانزیستور 2N3906 - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N3906 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 55,321ریال


 • 10 یا بیشتر 41,968ریال
 • 100 یا بیشتر 36,245ریال

موجودی : 69 عدد

ترانزیستور 2N5401 - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N5401 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 91,410ریال


 • 5 یا بیشتر 65,293ریال
 • 10 یا بیشتر 52,234ریال
 • 100 یا بیشتر 45,705ریال

موجودی : 241 عدد

ترانزیستور 2N5460

ترانزیستور 2N5460

..

قیمت پایه : 108,386ریال

موجودی : 75 عدد

ترانزیستور 2N5551 - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N5551 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 106,843ریال


 • 5 یا بیشتر 71,228ریال
 • 20 یا بیشتر 59,357ریال
 • 100 یا بیشتر 53,421ریال

موجودی : 140 عدد

نمایش 1 تا 21 از 193 (10 صفحه)
'