انواع ترانزیستور

ترانزیستر MPSA06 - بسته 10 تایی

ترانزیستر MPSA06 - بسته 10 تایی

Description : (MPSxxxx) TRANSISTOR..

قیمت پایه : 47,134ریال

ترانزیستر MPSA64 - بسته 10 تایی

ترانزیستر MPSA64 - بسته 10 تایی

Description : (MPSxxxx) TRANSISTOR..

قیمت پایه : 24,592ریال


 • 5 یا بیشتر 20,493ریال
 • 20 یا بیشتر 18,444ریال

ترانزیستر MPSA94 - بسته 10 تایی

ترانزیستر MPSA94 - بسته 10 تایی

Description : PNP Silicon High Voltage Transistor 625mW..

قیمت پایه : 24,592ریال


 • 5 یا بیشتر 20,493ریال
 • 20 یا بیشتر 16,394ریال
 • 100 یا بیشتر 14,345ریال

ترانزیستر قدرت MJE350

ترانزیستر قدرت MJE350

Silicon Pnp Complementary Epitaxial Base Transistor, Nf/S-L, 300V, 500mA, 20W..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

ترانزیستور 2N2219 فلزی

ترانزیستور 2N2219 فلزی

2N2219A..

قیمت پایه : 24,219ریال

ترانزیستور 2N2222 - فلزی

ترانزیستور 2N2222 - فلزی

..

قیمت پایه : 26,641ریال


 • 5 یا بیشتر 22,542ریال
 • 25 یا بیشتر 21,518ریال
 • 100 یا بیشتر 20,493ریال

ترانزیستور 2N2222 پلاستیکی - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N2222 پلاستیکی - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 14,345ریال


 • 5 یا بیشتر 10,247ریال
 • 20 یا بیشتر 8,607ریال
 • 100 یا بیشتر 7,582ریال

ترانزیستور 2N2646 فلزی - اورجینال

ترانزیستور 2N2646 فلزی - اورجینال

Silicon unijunction transistor. 30V, 50mA...

قیمت پایه : 112,712ریال

ترانزیستور 2N2905

ترانزیستور 2N2905

..

قیمت پایه : 30,740ریال

ترانزیستور 2N2907 - فلزی

ترانزیستور 2N2907 - فلزی

..

قیمت پایه : 24,592ریال

ترانزیستور 2N2907 پلاستیکی - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N2907 پلاستیکی - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 14,345ریال


 • 5 یا بیشتر 10,247ریال
 • 20 یا بیشتر 9,222ریال
 • 100 یا بیشتر 8,197ریال

ترانزیستور 2N3019

ترانزیستور 2N3019

..

قیمت پایه : 77,873ریال

ترانزیستور 2N3053 - فلزی

ترانزیستور 2N3053 - فلزی

NPN 60 V 0.7 A..

قیمت پایه : 32,789ریال


 • 5 یا بیشتر 28,690ریال
 • 30 یا بیشتر 25,616ریال

ترانزیستور 2N3440

ترانزیستور 2N3440

HIGH VOLTAGE NPN TRANSISTORS..

قیمت پایه : 36,887ریال

ترانزیستور 2N3646 - فلزی

ترانزیستور 2N3646 - فلزی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

ترانزیستور 2N3819

ترانزیستور 2N3819

N-channel J-FET..

قیمت پایه : 40,986ریال

ترانزیستور 2N3904 - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N3904 - بسته 10 تایی

SMALL SIGNAL NPN TRANSISTOR..

قیمت پایه : 10,247ریال


 • 10 یا بیشتر 8,197ریال
 • 100 یا بیشتر 6,148ریال

ترانزیستور 2N3906 - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N3906 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 11,271ریال


 • 10 یا بیشتر 8,197ریال
 • 100 یا بیشتر 6,763ریال

ترانزیستور 2N5401 - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N5401 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 14,345ریال


 • 5 یا بیشتر 10,247ریال
 • 10 یا بیشتر 8,197ریال
 • 100 یا بیشتر 7,173ریال

ترانزیستور 2N5460

ترانزیستور 2N5460

..

قیمت پایه : 17,009ریال

ترانزیستور 2N5551 - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N5551 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 16,767ریال


 • 5 یا بیشتر 11,178ریال
 • 20 یا بیشتر 9,315ریال
 • 100 یا بیشتر 8,384ریال

نمایش 1 تا 21 از 192 (10 صفحه)
'