جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

ترانزیستور ، ماسفت ، تریستور و IGBT

ترانزیستور BD140 - معمولی

ترانزیستور BD140 - معمولی

..

قیمت پایه : 30,035ریال


 • 100 یا بیشتر 26,117ریال

موجودی : 1082 عدد

ترانزیستور SS8050 SMD - بسته 10 تایی

ترانزیستور SS8050 SMD - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 59,613ریال


 • 10 یا بیشتر 47,691ریال
 • 100 یا بیشتر 45,306ریال

موجودی : 1072 عدد

ترانزیستور MJE13001

ترانزیستور MJE13001

..

قیمت پایه : 17,629ریال


 • 50 یا بیشتر 15,017ریال

موجودی : 627 عدد

ترانزیستور قدرت TIP41-C - اورجینال

ترانزیستور قدرت TIP41-C - اورجینال

..

قیمت پایه : 112,430ریال


 • 50 یا بیشتر 106,946ریال
 • 200 یا بیشتر 104,204ریال

موجودی : 463 عدد

ترایاک BT136-600 - اورجینال

ترایاک BT136-600 - اورجینال

..

قیمت پایه : 76,305ریال

موجودی : 386 عدد

ترانزیستور MJE2955 - اورجینال

ترانزیستور MJE2955 - اورجینال

POWER TRANSISTORS(10A,60V,75W)..

قیمت پایه : 130,585ریال


 • 25 یا بیشتر 117,527ریال
 • 100 یا بیشتر 110,998ریال
 • 300 یا بیشتر 104,468ریال

موجودی : 377 عدد

ماسفت 2SJ196 - اورجینال

ماسفت 2SJ196 - اورجینال

Description : P-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING..

قیمت پایه : 207,047ریال

موجودی : 362 عدد

ماسفت BS170

ماسفت BS170

N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor..

قیمت پایه : 51,762ریال


 • 20 یا بیشتر 40,978ریال
 • 100 یا بیشتر 36,880ریال

موجودی : 354 عدد

ترانزیستور A733=2SA733 - بسته 10 تایی

ترانزیستور A733=2SA733 - بسته 10 تایی

PNP SILICON TRANSISTOR..

قیمت پایه : 44,561ریال


 • 20 یا بیشتر 35,649ریال
 • 100 یا بیشتر 31,193ریال

موجودی : 348 عدد

ترانزیستور BC807 SMD | بسته 10 تایی

ترانزیستور BC807 SMD | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 64,182ریال


 • 10 یا بیشتر 49,371ریال

موجودی : 320 عدد

ماسفت IRF540NPBF - اورجینال

ماسفت IRF540NPBF - اورجینال

Description : N - CHANNEL100V - 00.50ohm - 30A - TO-220/TO-220FI POWER MOSFET..

قیمت پایه : 126,690ریال

موجودی : 308 عدد

ترانزیستور قدرت TIP42 - معمولی

ترانزیستور قدرت TIP42 - معمولی

PNP Epitaxial Silicon Transistor..

قیمت پایه : 52,234ریال


 • 50 یا بیشتر 45,705ریال

موجودی : 300 عدد

ترانزیستور قدرت 2SC5200 - اورجینال

ترانزیستور قدرت 2SC5200 - اورجینال

..

قیمت پایه : 390,000ریال

موجودی : 279 عدد

ماسفت IRFZ44NPBF - DIP - اورجینال

ماسفت IRFZ44NPBF - DIP - اورجینال

Power MOSFET..

قیمت پایه : 113,116ریال

موجودی : 266 عدد

ترانزیستور A733 - SMD - بسته 10 تایی

ترانزیستور A733 - SMD - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 40,537ریال

موجودی : 265 عدد

ترانزیستور BD140 - اورجینال

ترانزیستور BD140 - اورجینال

PNP Epitaxial Silicon Transistor..

قیمت پایه : 38,350ریال

موجودی : 251 عدد

ترانزیستور 2SC3355

ترانزیستور 2SC3355

Description : HIGH FREQUENCY LOW NOISE AMPLIFIER NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR..

قیمت پایه : 195,878ریال

موجودی : 250 عدد

ترانزیستور 2N5401 - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N5401 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 91,410ریال


 • 5 یا بیشتر 65,293ریال
 • 10 یا بیشتر 52,234ریال
 • 100 یا بیشتر 45,705ریال

موجودی : 247 عدد

ترانزیستور BC846 SMD - بسته 10 تایی

ترانزیستور BC846 SMD - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 59,245ریال


 • 10 یا بیشتر 49,371ریال
 • 100 یا بیشتر 39,497ریال

موجودی : 199 عدد

ترانزیستور 2N2222 پلاستیکی - بسته 10 تایی

ترانزیستور 2N2222 پلاستیکی - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,000ریال


 • 5 یا بیشتر 39,000ریال
 • 20 یا بیشتر 36,000ریال
 • 100 یا بیشتر 33,000ریال

موجودی : 199 عدد

ترانزیستور BC558 - بسته 10 تایی

ترانزیستور BC558 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 91,410ریال


 • 20 یا بیشتر 78,351ریال
 • 100 یا بیشتر 65,293ریال

موجودی : 196 عدد

نمایش 1 تا 21 از 496 (24 صفحه)
'