جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ 12 تایی

دیپ سوئیچ 12 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 32,482ریال


 • 5 یا بیشتر 28,661ریال
 • 20 یا بیشتر 24,839ریال
 • 100 یا بیشتر 22,546ریال

موجودی : 269 عدد

دیپ سوئیچ 2 تایی

دیپ سوئیچ 2 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : 15,286ریال


 • 5 یا بیشتر 13,375ریال
 • 25 یا بیشتر 12,229ریال
 • 100 یا بیشتر 11,082ریال

موجودی : 325 عدد

دیپ سوئیچ 3 تایی

دیپ سوئیچ 3 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : 17,196ریال


 • 5 یا بیشتر 15,286ریال
 • 30 یا بیشتر 14,521ریال

موجودی : 387 عدد

دیپ سوئیچ 4 تایی

دیپ سوئیچ 4 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : 17,196ریال


 • 5 یا بیشتر 15,668ریال
 • 30 یا بیشتر 14,521ریال

موجودی : 248 عدد

دیپ سوئیچ 5 تایی

دیپ سوئیچ 5 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : 19,107ریال


 • 5 یا بیشتر 17,196ریال
 • 30 یا بیشتر 16,432ریال

موجودی : 244 عدد

دیپ سوئیچ 6 تایی

دیپ سوئیچ 6 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 21,018ریال


 • 5 یا بیشتر 19,107ریال
 • 25 یا بیشتر 17,196ریال
 • 100 یا بیشتر 15,286ریال

موجودی : 233 عدد

دیپ سوئیچ 7 تایی

دیپ سوئیچ 7 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 22,928ریال

موجودی : 307 عدد

دیپ سوئیچ 7 تایی / نظامی

دیپ سوئیچ 7 تایی / نظامی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجود در انبار

دیپ سوئیچ 8 تایی

دیپ سوئیچ 8 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : 24,839ریال

موجودی : 94 عدد

دیپ سوئیچ 8 تایی / نظامی

دیپ سوئیچ 8 تایی / نظامی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجود در انبار

دیپ سوئیچ تکی

دیپ سوئیچ تکی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : 13,375ریال


 • 5 یا بیشتر 11,464ریال
 • 50 یا بیشتر 10,318ریال
 • 200 یا بیشتر 9,936ریال

موجودی : 1237 عدد

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)
'