کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ 12 تایی

دیپ سوئیچ 12 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 32,482ریال


 • 5 یا بیشتر 28,661ریال
 • 20 یا بیشتر 24,839ریال
 • 100 یا بیشتر 22,546ریال

موجودی : 268 عدد

دیپ سوئیچ 2 تایی

دیپ سوئیچ 2 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : 15,286ریال


 • 5 یا بیشتر 13,375ریال
 • 25 یا بیشتر 12,229ریال
 • 100 یا بیشتر 11,082ریال

موجودی : 262 عدد

دیپ سوئیچ 3 تایی

دیپ سوئیچ 3 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : 17,196ریال


 • 5 یا بیشتر 15,286ریال
 • 30 یا بیشتر 14,521ریال

موجودی : 372 عدد

دیپ سوئیچ 4 تایی

دیپ سوئیچ 4 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : 17,196ریال


 • 5 یا بیشتر 15,668ریال
 • 30 یا بیشتر 14,521ریال

موجودی : 190 عدد

دیپ سوئیچ 5 تایی

دیپ سوئیچ 5 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : 19,107ریال


 • 5 یا بیشتر 17,196ریال
 • 30 یا بیشتر 16,432ریال

موجودی : 237 عدد

دیپ سوئیچ 6 تایی

دیپ سوئیچ 6 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 21,018ریال


 • 5 یا بیشتر 19,107ریال
 • 25 یا بیشتر 17,196ریال
 • 100 یا بیشتر 15,286ریال

موجودی : 209 عدد

دیپ سوئیچ 7 تایی

دیپ سوئیچ 7 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 22,928ریال

موجودی : 307 عدد

دیپ سوئیچ 7 تایی / نظامی

دیپ سوئیچ 7 تایی / نظامی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

دیپ سوئیچ 8 تایی

دیپ سوئیچ 8 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : 24,839ریال

موجودی : 56 عدد

دیپ سوئیچ 8 تایی / نظامی

دیپ سوئیچ 8 تایی / نظامی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

دیپ سوئیچ تکی

دیپ سوئیچ تکی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : 13,375ریال


 • 5 یا بیشتر 11,464ریال
 • 50 یا بیشتر 10,318ریال
 • 200 یا بیشتر 9,936ریال

موجودی : 1118 عدد

دیپ سوئیچ 10 تایی پیانویی DP-10R

دیپ سوئیچ 10 تایی پیانویی DP-10R

..

قیمت پایه : 49,000ریال

موجودی : 300 عدد

دیپ سوئیچ 12 تایی پیانویی DP-12R

دیپ سوئیچ 12 تایی پیانویی DP-12R

..

قیمت پایه : 65,000ریال

موجودی : 100 عدد

دیپ سوئیچ 2 تایی پیانویی DP-02R

دیپ سوئیچ 2 تایی پیانویی DP-02R

..

قیمت پایه : 18,500ریال

موجودی : 267 عدد

دیپ سوئیچ 3 تایی پیانویی DP-03R

دیپ سوئیچ 3 تایی پیانویی DP-03R

..

قیمت پایه : 21,000ریال

موجودی : 300 عدد

دیپ سوئیچ 4 تایی پیانویی DP-04R

دیپ سوئیچ 4 تایی پیانویی DP-04R

..

قیمت پایه : 25,000ریال

موجودی : 300 عدد

دیپ سوئیچ 5 تایی پیانویی DP-05R

دیپ سوئیچ 5 تایی پیانویی DP-05R

..

قیمت پایه : 29,500ریال

موجودی : 299 عدد

دیپ سوئیچ 6 تایی پیانویی DP-06R

دیپ سوئیچ 6 تایی پیانویی DP-06R

..

قیمت پایه : 35,000ریال

موجودی : 200 عدد

دیپ سوئیچ 7 تایی پیانویی DP-07R

دیپ سوئیچ 7 تایی پیانویی DP-07R

..

قیمت پایه : 38,000ریال

موجودی : 199 عدد

دیپ سوئیچ 8 تایی پیانویی DP-08R

دیپ سوئیچ 8 تایی پیانویی DP-08R

..

قیمت پایه : 42,000ریال

موجودی : 200 عدد

نمایش 1 تا 20 از 20 (1 صفحه)
'