جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

دیپ سوئیچ

دیپ سوئیچ تکی

دیپ سوئیچ تکی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : 30,778ریال


 • 5 یا بیشتر 26,381ریال
 • 50 یا بیشتر 23,743ریال
 • 200 یا بیشتر 22,863ریال

موجودی : 122 عدد

دیپ سوئیچ 3 تایی - طرح نظامی - DAIER DI-R03

دیپ سوئیچ 3 تایی - طرح نظامی - DAIER DI-R03

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 46,223ریال


 • 20 یا بیشتر 44,022ریال
 • 100 یا بیشتر 41,821ریال

موجودی : 53 عدد

دیپ سوئیچ 5 تایی معمولی

دیپ سوئیچ 5 تایی معمولی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : 40,020ریال


 • 5 یا بیشتر 35,402ریال
 • 30 یا بیشتر 33,863ریال

موجودی : 51 عدد

دیپ سوئیچ 7 تایی - طرح نظامی - DAIER DI-R07

دیپ سوئیچ 7 تایی - طرح نظامی - DAIER DI-R07

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 69,335ریال


 • 20 یا بیشتر 66,033ریال
 • 100 یا بیشتر 63,832ریال

موجودی : 49 عدد

دیپ سوئیچ 6 تایی - طرح نظامی - DAIER DI-R06

دیپ سوئیچ 6 تایی - طرح نظامی - DAIER DI-R06

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 61,631ریال


 • 20 یا بیشتر 58,329ریال
 • 100 یا بیشتر 56,128ریال

موجودی : 49 عدد

دیپ سوئیچ 5 تایی - طرح نظامی - DAIER DI-R05

دیپ سوئیچ 5 تایی - طرح نظامی - DAIER DI-R05

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 55,028ریال


 • 20 یا بیشتر 52,826ریال
 • 100 یا بیشتر 50,625ریال

موجودی : 49 عدد

دیپ سوئیچ 3 تایی SMD - مدل DAIER DM-R03

دیپ سوئیچ 3 تایی SMD - مدل DAIER DM-R03

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 48,424ریال


 • 20 یا بیشتر 46,223ریال
 • 100 یا بیشتر 44,022ریال

موجودی : 44 عدد

دیپ سوئیچ 4 تایی پیانویی DP-04R

دیپ سوئیچ 4 تایی پیانویی DP-04R

..

قیمت پایه : 53,873ریال

موجودی : 42 عدد

دیپ سوئیچ 12 تایی

دیپ سوئیچ 12 تایی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 74,746ریال


 • 5 یا بیشتر 65,952ریال
 • 20 یا بیشتر 57,159ریال
 • 100 یا بیشتر 51,882ریال

موجودی : 42 عدد

دیپ سوئیچ تکی - طرح نظامی - DAIER DI-R01

دیپ سوئیچ تکی - طرح نظامی - DAIER DI-R01

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 46,223ریال


 • 20 یا بیشتر 44,022ریال
 • 100 یا بیشتر 41,821ریال

موجودی : 41 عدد

دیپ سوئیچ 8 تایی SMD - مدل DAIER DM-R08

دیپ سوئیچ 8 تایی SMD - مدل DAIER DM-R08

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 77,039ریال


 • 20 یا بیشتر 72,636ریال
 • 100 یا بیشتر 70,435ریال

موجودی : 41 عدد

دیپ سوئیچ 4 تایی - طرح نظامی - DAIER DI-R04

دیپ سوئیچ 4 تایی - طرح نظامی - DAIER DI-R04

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 57,229ریال


 • 25 یا بیشتر 50,625ریال
 • 100 یا بیشتر 48,424ریال

موجودی : 38 عدد

دیپ سوئیچ 5 تایی پیانویی DP-05R

دیپ سوئیچ 5 تایی پیانویی DP-05R

..

قیمت پایه : 66,957ریال

موجودی : 37 عدد

دیپ سوئیچ 4 تایی - معمولی

دیپ سوئیچ 4 تایی - معمولی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند . ..

قیمت پایه : 38,481ریال


 • 5 یا بیشتر 33,863ریال
 • 30 یا بیشتر 32,324ریال

موجودی : 37 عدد

دیپ سوئیچ 8 تایی - طرح نظامی - DAIER DI-R08

دیپ سوئیچ 8 تایی - طرح نظامی - DAIER DI-R08

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 74,837ریال


 • 20 یا بیشتر 70,435ریال
 • 100 یا بیشتر 68,234ریال

موجودی : 33 عدد

دیپ سوئیچ 7 تایی معمولی

دیپ سوئیچ 7 تایی معمولی

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 44,638ریال

موجودی : 33 عدد

دیپ سوئیچ 7 تایی پیانویی DP-07R

دیپ سوئیچ 7 تایی پیانویی DP-07R

..

قیمت پایه : 83,642ریال

موجودی : 31 عدد

دیپ سوئیچ 5 تایی SMD - مدل DAIER DM-R05

دیپ سوئیچ 5 تایی SMD - مدل DAIER DM-R05

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 57,229ریال


 • 20 یا بیشتر 55,028ریال
 • 100 یا بیشتر 52,826ریال

موجودی : 30 عدد

دیپ سوئیچ 3 تایی پیانویی DP-03R

دیپ سوئیچ 3 تایی پیانویی DP-03R

..

قیمت پایه : 49,255ریال

موجودی : 30 عدد

دیپ سوئیچ 2 تایی - طرح نظامی - DAIER DI-R02

دیپ سوئیچ 2 تایی - طرح نظامی - DAIER DI-R02

دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند ...

قیمت پایه : 44,022ریال


 • 20 یا بیشتر 41,821ریال
 • 100 یا بیشتر 40,720ریال

موجودی : 30 عدد

دیپ سوئیچ 12 تایی پیانویی DP-12R

دیپ سوئیچ 12 تایی پیانویی DP-12R

..

قیمت پایه : 143,072ریال

موجودی : 30 عدد

نمایش 1 تا 21 از 38 (2 صفحه)
'