جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

کریستال SMD

کریستال 24 مگا هرتز - SMD

کریستال 24 مگا هرتز - SMD

کریستال ها المانی هستند که در مدارات اسیلاتوری با دقت بالا کاربرد دارند ...

قیمت پایه : 19,510ریال

موجودی : 224 عدد

کریستال 16.66 مگا هرتز - SMD

کریستال 16.66 مگا هرتز - SMD

..

قیمت پایه : 46,206ریال

موجودی : 125 عدد

کریستال 4.33 مگا هرتز - SMD

کریستال 4.33 مگا هرتز - SMD

..

قیمت پایه : 38,505ریال

موجودی : 119 عدد

کریستال 25 مگا هرتز - SMD

کریستال 25 مگا هرتز - SMD

کریستال ها المانی هستند که در مدارات اسیلاتوری با دقت بالا کاربرد دارند . ..

قیمت پایه : 20,594ریال

موجودی : 106 عدد

کریستال 11.0592 مگا هرتز - SMD

کریستال 11.0592 مگا هرتز - SMD

کریستال ها المانی هستند که در مدارات اسیلاتوری با دقت بالا کاربرد دارند . ..

قیمت پایه : 42,863ریال

موجودی : 106 عدد

کریستال 64 مگا هرتز - SMD

کریستال 64 مگا هرتز - SMD

کریستال ها المانی هستند که در مدارات اسیلاتوری با دقت بالا کاربرد دارند . ..

قیمت پایه : 20,594ریال

موجودی : 99 عدد

کریستال 16.934 مگا هرتز - SMD

کریستال 16.934 مگا هرتز - SMD

..

قیمت پایه : 38,505ریال

موجودی : 91 عدد

کریستال 18 مگا هرتز - SMD

کریستال 18 مگا هرتز - SMD

کریستال ها المانی هستند که در مدارات اسیلاتوری با دقت بالا کاربرد دارند ...

قیمت پایه : 46,206ریال


  • 50 یا بیشتر 38,505ریال
  • 200 یا بیشتر 33,004ریال

موجودی : 86 عدد

کریستال 16 مگا هرتز - SMD

کریستال 16 مگا هرتز - SMD

کریستال ها المانی هستند که در مدارات اسیلاتوری با دقت بالا کاربرد دارند ...

قیمت پایه : 18,426ریال

موجودی : 81 عدد

کریستال 20 مگا هرتز - SMD

کریستال 20 مگا هرتز - SMD

کریستال ها المانی هستند که در مدارات اسیلاتوری با دقت بالا کاربرد دارند ...

قیمت پایه : 38,505ریال

موجودی : 78 عدد

کریستال 13.5 مگا هرتز - SMD

کریستال 13.5 مگا هرتز - SMD

..

قیمت پایه : 38,505ریال

موجودی : 71 عدد

کریستال 4.8 مگا هرتز - SMD

کریستال 4.8 مگا هرتز - SMD

..

قیمت پایه : 44,006ریال

موجودی : 66 عدد

کریستال 4.915 مگا هرتز - SMD

کریستال 4.915 مگا هرتز - SMD

..

قیمت پایه : 44,006ریال

موجودی : 64 عدد

کریستال 3.6864 مگا هرتز - SMD

کریستال 3.6864 مگا هرتز - SMD

..

قیمت پایه : 41,806ریال

موجودی : 60 عدد

کریستال 3.5795 مگا هرتز - SMD

کریستال 3.5795 مگا هرتز - SMD

..

قیمت پایه : 38,505ریال

موجودی : 55 عدد

کریستال 7.3728 مگا هرتز - SMD

کریستال 7.3728 مگا هرتز - SMD

..

قیمت پایه : 38,505ریال

موجودی : 45 عدد

کریستال 6 مگا هرتز - SMD

کریستال 6 مگا هرتز - SMD

کریستال ها المانی هستند که در مدارات اسیلاتوری با دقت بالا کاربرد دارند . ..

قیمت پایه : 38,505ریال


  • 30 یا بیشتر 35,205ریال
  • 100 یا بیشتر 30,804ریال

موجودی : 35 عدد

کریستال 22.1184 مگا هرتز - SMD

کریستال 22.1184 مگا هرتز - SMD

..

قیمت پایه : 50,007ریال

موجودی : 33 عدد

کریستال 10 مگا هرتز - SMD

کریستال 10 مگا هرتز - SMD

کریستال ها المانی هستند که در مدارات اسیلاتوری با دقت بالا کاربرد دارند . ..

قیمت پایه : 38,505ریال


  • 50 یا بیشتر 33,004ریال
  • 200 یا بیشتر 28,604ریال

موجودی : 30 عدد

کریستال 4 مگا هرتز - SMD

کریستال 4 مگا هرتز - SMD

کریستال ها المانی هستند که در مدارات اسیلاتوری با دقت بالا کاربرد دارند . ..

قیمت پایه : 38,505ریال

موجودی : 14 عدد

کریستال 13 مگا هرتز - SMD

کریستال 13 مگا هرتز - SMD

کریستال ها المانی هستند که در مدارات اسیلاتوری با دقت بالا کاربرد دارند ...

قیمت پایه : 42,906ریال

موجودی : 1 عدد

نمایش 1 تا 21 از 32 (2 صفحه)
'