جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

کریستال معمولی (DIP)

رنج کامل کریستال - 40 رنج - بسته تکی

رنج کامل کریستال - 40 رنج - بسته تکی

این محصول شامل 40 رنج مختلف کریستال است که از هر کدام 1 عدد قرار داده شده است ...

قیمت پایه : 429,000ریال

موجود در انبار

کریستال 1.8432 مگا هرتز بلند

کریستال 1.8432 مگا هرتز بلند

..

قیمت پایه : 25,375ریال


 • 50 یا بیشتر 21,081ریال

موجودی : 60 عدد

کریستال 10 مگا هرتز کوتاه

کریستال 10 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 9,760ریال


 • 50 یا بیشتر 8,393ریال
 • 200 یا بیشتر 7,808ریال

موجودی : 692 عدد

کریستال 10 مگاهرتز بلند

کریستال 10 مگاهرتز بلند

نوع پایه کوتاه..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

کریستال 11.0592 مگا هرتز کوتاه

کریستال 11.0592 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 9,760ریال


 • 10 یا بیشتر 7,808ریال
 • 50 یا بیشتر 7,417ریال
 • 200 یا بیشتر 7,027ریال

موجودی : 100 عدد

کریستال 12 مگا هرتز بلند

کریستال 12 مگا هرتز بلند

..

قیمت پایه : 13,664ریال

موجودی : 616 عدد

کریستال 12 مگا هرتز کوتاه

کریستال 12 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 11,712ریال


 • 20 یا بیشتر 9,760ریال
 • 50 یا بیشتر 8,393ریال
 • 200 یا بیشتر 7,808ریال

موجودی : 841 عدد

کریستال 12.288 مگاهرتز کوتاه

کریستال 12.288 مگاهرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 13,664ریال


 • 5 یا بیشتر 11,712ریال
 • 30 یا بیشتر 9,760ریال

موجودی : 110 عدد

کریستال 13.24125 مگا هرتز

کریستال 13.24125 مگا هرتز

  ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

کریستال 13.5 مگا هرتز

کریستال 13.5 مگا هرتز

  ..

قیمت پایه : 19,520ریال

موجودی : 55 عدد

کریستال 13.824 مگا هرتز

کریستال 13.824 مگا هرتز

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

کریستال 14.7456 مگا هرتز کوتاه

کریستال 14.7456 مگا هرتز کوتاه

   ..

قیمت پایه : 11,712ریال


 • 5 یا بیشتر 9,369ریال
 • 50 یا بیشتر 7,808ریال
 • 200 یا بیشتر 7,027ریال

موجودی : 280 عدد

کریستال 16 مگا هرتز کوتاه

کریستال 16 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 7,000ریال


 • 50 یا بیشتر 6,500ریال
 • 200 یا بیشتر 6,000ریال

موجودی : 574 عدد

کریستال 16.384 مگا هرتز کوتاه

کریستال 16.384 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 11,712ریال


 • 10 یا بیشتر 9,760ریال

موجودی : 739 عدد

کریستال 18.432 مگا هرتز کوتاه

کریستال 18.432 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 11,712ریال


 • 5 یا بیشتر 9,760ریال
 • 50 یا بیشتر 8,979ریال
 • 200 یا بیشتر 7,808ریال

موجودی : 746 عدد

کریستال 18.432 مگاهرتز - بلند

کریستال 18.432 مگاهرتز - بلند

نوع پایه کوتاه..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

کریستال 2 مگاهرتز - بلند

کریستال 2 مگاهرتز - بلند

..

قیمت پایه : 31,231ریال

موجودی : 45 عدد

کریستال 2.4576 مگاهرتز - بلند

کریستال 2.4576 مگاهرتز - بلند

..

قیمت پایه : 29,279ریال


 • 5 یا بیشتر 25,375ریال
 • 50 یا بیشتر 23,423ریال
 • 200 یا بیشتر 21,471ریال

موجودی : 91 عدد

کریستال 20 مگا هرتز کوتاه

کریستال 20 مگا هرتز کوتاه

  20.000 MHZ..

قیمت پایه : 7,000ریال


 • 50 یا بیشتر 6,500ریال
 • 200 یا بیشتر 6,000ریال

موجودی : 448 عدد

کریستال 22.118 مگاهرتز کوتاه

کریستال 22.118 مگاهرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 13,664ریال

موجودی : 146 عدد

کریستال 22.735 مگا هرتز

کریستال 22.735 مگا هرتز

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

نمایش 1 تا 21 از 42 (2 صفحه)
'