جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

کریستال معمولی (DIP)

رنج کامل کریستال - 40 رنج - بسته تکی

رنج کامل کریستال - 40 رنج - بسته تکی

این محصول شامل 40 رنج مختلف کریستال است که از هر کدام 1 عدد قرار داده شده است ...

قیمت پایه : 536,250ریال

کریستال 1.8432 مگا هرتز بلند

کریستال 1.8432 مگا هرتز بلند

..

قیمت پایه : 31,719ریال


 • 50 یا بیشتر 26,351ریال

کریستال 10 مگا هرتز کوتاه

کریستال 10 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 12,200ریال


 • 50 یا بیشتر 10,492ریال
 • 200 یا بیشتر 9,760ریال

کریستال 10 مگاهرتز بلند

کریستال 10 مگاهرتز بلند

نوع پایه کوتاه..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کریستال 11.0592 مگا هرتز کوتاه

کریستال 11.0592 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 12,200ریال


 • 10 یا بیشتر 9,760ریال
 • 50 یا بیشتر 9,272ریال
 • 200 یا بیشتر 8,784ریال

کریستال 12 مگا هرتز بلند

کریستال 12 مگا هرتز بلند

..

قیمت پایه : 17,080ریال

کریستال 12 مگا هرتز کوتاه

کریستال 12 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 14,640ریال


 • 20 یا بیشتر 12,200ریال
 • 50 یا بیشتر 10,492ریال
 • 200 یا بیشتر 9,760ریال

کریستال 12.288 مگاهرتز کوتاه

کریستال 12.288 مگاهرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 17,080ریال


 • 5 یا بیشتر 14,640ریال
 • 30 یا بیشتر 12,200ریال

کریستال 13.24125 مگا هرتز

کریستال 13.24125 مگا هرتز

  ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کریستال 13.5 مگا هرتز

کریستال 13.5 مگا هرتز

  ..

قیمت پایه : 24,399ریال

کریستال 13.824 مگا هرتز

کریستال 13.824 مگا هرتز

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کریستال 14.7456 مگا هرتز کوتاه

کریستال 14.7456 مگا هرتز کوتاه

   ..

قیمت پایه : 14,640ریال


 • 5 یا بیشتر 11,712ریال
 • 50 یا بیشتر 9,760ریال
 • 200 یا بیشتر 8,784ریال

کریستال 16 مگا هرتز کوتاه

کریستال 16 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 12,200ریال


 • 5 یا بیشتر 9,760ریال
 • 50 یا بیشتر 9,272ریال
 • 200 یا بیشتر 8,784ریال

کریستال 16.384 مگا هرتز کوتاه

کریستال 16.384 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 14,640ریال


 • 10 یا بیشتر 12,200ریال

کریستال 18.432 مگا هرتز کوتاه

کریستال 18.432 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 14,640ریال


 • 5 یا بیشتر 12,200ریال
 • 50 یا بیشتر 11,224ریال
 • 200 یا بیشتر 9,760ریال

کریستال 18.432 مگاهرتز - بلند

کریستال 18.432 مگاهرتز - بلند

نوع پایه کوتاه..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کریستال 2 مگاهرتز - بلند

کریستال 2 مگاهرتز - بلند

..

قیمت پایه : 39,039ریال

کریستال 2.4576 مگاهرتز - بلند

کریستال 2.4576 مگاهرتز - بلند

..

قیمت پایه : 36,599ریال


 • 5 یا بیشتر 31,719ریال
 • 50 یا بیشتر 29,279ریال
 • 200 یا بیشتر 26,839ریال

کریستال 20 مگا هرتز کوتاه

کریستال 20 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 12,200ریال


 • 50 یا بیشتر 9,760ریال
 • 200 یا بیشتر 8,784ریال

کریستال 22.118 مگاهرتز کوتاه

کریستال 22.118 مگاهرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 17,080ریال

کریستال 22.735 مگا هرتز

کریستال 22.735 مگا هرتز

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 21 از 42 (2 صفحه)
'