جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

کریستال معمولی (DIP)

کریستال ساعت - 32.768 کیلو هرتز

کریستال ساعت - 32.768 کیلو هرتز

این کریستال که به نام کریستال ساعت معروف است ، با فرکانس 32768 هرتز کار می کند که از آن برای ایجاد ت..

قیمت پایه : 16,258ریال


 • 5 یا بیشتر 14,090ریال
 • 50 یا بیشتر 13,007ریال
 • 500 یا بیشتر 11,923ریال

موجودی : 2065 عدد

کریستال 38 کیلو هرتز

کریستال 38 کیلو هرتز

XTAL 38KHZ..

قیمت پایه : 45,523ریال


 • 50 یا بیشتر 40,103ریال
 • 200 یا بیشتر 35,768ریال

موجودی : 814 عدد

کریستال 3.6864 مگا هرتز کوتاه

کریستال 3.6864 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 21,157ریال


 • 5 یا بیشتر 16,925ریال
 • 50 یا بیشتر 15,233ریال
 • 200 یا بیشتر 13,540ریال

موجودی : 749 عدد

کریستال 27 مگا هرتز کوتاه

کریستال 27 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 21,157ریال


 • 5 یا بیشتر 16,925ریال
 • 50 یا بیشتر 16,079ریال
 • 200 یا بیشتر 14,387ریال

موجودی : 677 عدد

کریستال 3.2768 مگا هرتز بلند

کریستال 3.2768 مگا هرتز بلند

..

قیمت پایه : 21,157ریال


 • 5 یا بیشتر 16,925ریال
 • 50 یا بیشتر 15,233ریال
 • 200 یا بیشتر 14,387ریال

موجودی : 591 عدد

کریستال 12 مگا هرتز بلند

کریستال 12 مگا هرتز بلند

..

قیمت پایه : 29,619ریال

موجودی : 590 عدد

کریستال 10 مگا هرتز کوتاه

کریستال 10 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 21,157ریال


 • 50 یا بیشتر 18,195ریال
 • 200 یا بیشتر 16,925ریال

موجودی : 558 عدد

کریستال 4.9152 مگاهرتز کوتاه

کریستال 4.9152 مگاهرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 24,542ریال


 • 5 یا بیشتر 21,157ریال
 • 50 یا بیشتر 19,464ریال
 • 200 یا بیشتر 18,195ریال

موجودی : 383 عدد

کریستال 40 مگا هرتز کوتاه

کریستال 40 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 24,542ریال


 • 5 یا بیشتر 22,003ریال
 • 50 یا بیشتر 20,310ریال
 • 200 یا بیشتر 19,041ریال

موجودی : 374 عدد

کریستال 6.144 مگا هرتز کوتاه

کریستال 6.144 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 22,003ریال


 • 5 یا بیشتر 18,618ریال
 • 50 یا بیشتر 16,925ریال
 • 200 یا بیشتر 15,233ریال

موجودی : 358 عدد

کریستال 12 مگا هرتز کوتاه

کریستال 12 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 25,388ریال


 • 20 یا بیشتر 21,157ریال
 • 50 یا بیشتر 18,195ریال
 • 200 یا بیشتر 16,925ریال

موجودی : 320 عدد

کریستال 24 مگاهرتز - کوتاه

کریستال 24 مگاهرتز - کوتاه

  ..

قیمت پایه : 23,696ریال


 • 5 یا بیشتر 20,310ریال
 • 50 یا بیشتر 17,772ریال
 • 200 یا بیشتر 16,079ریال

موجودی : 310 عدد

کریستال 14.7456 مگا هرتز کوتاه

کریستال 14.7456 مگا هرتز کوتاه

   ..

قیمت پایه : 21,678ریال

موجودی : 272 عدد

کریستال 25 مگا هرتز کوتاه

کریستال 25 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 31,312ریال


 • 30 یا بیشتر 25,388ریال

موجودی : 233 عدد

کریستال 8 مگا هرتز کوتاه

کریستال 8 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 19,510ریال


 • 5 یا بیشتر 18,426ریال
 • 50 یا بیشتر 17,342ریال
 • 200 یا بیشتر 16,258ریال

موجودی : 226 عدد

کریستال 7.3728 مگا هرتز کوتاه

کریستال 7.3728 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 22,003ریال


 • 5 یا بیشتر 18,618ریال
 • 50 یا بیشتر 16,925ریال
 • 200 یا بیشتر 16,079ریال

موجودی : 198 عدد

کریستال 6 مگا هرتز کوتاه

کریستال 6 مگا هرتز کوتاه

 ..

قیمت پایه : 16,258ریال


 • 5 یا بیشتر 14,524ریال
 • 50 یا بیشتر 14,090ریال
 • 200 یا بیشتر 13,657ریال

موجودی : 191 عدد

کریستال 30 مگا هرتز کوتاه

کریستال 30 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 24,542ریال


 • 5 یا بیشتر 21,157ریال
 • 50 یا بیشتر 19,464ریال
 • 200 یا بیشتر 18,618ریال

موجودی : 161 عدد

کریستال 4 مگا هرتز کوتاه

کریستال 4 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 18,426ریال


 • 5 یا بیشتر 17,342ریال
 • 50 یا بیشتر 16,258ریال
 • 200 یا بیشتر 15,174ریال

موجودی : 143 عدد

کریستال 16.384 مگا هرتز کوتاه

کریستال 16.384 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 25,388ریال


 • 10 یا بیشتر 21,157ریال

موجودی : 141 عدد

کریستال 22.118 مگاهرتز کوتاه

کریستال 22.118 مگاهرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 29,619ریال

موجودی : 122 عدد

نمایش 1 تا 21 از 42 (2 صفحه)
'