کریستال معمولی (DIP)

رنج کامل کریستال - 40 رنج - بسته تکی

رنج کامل کریستال - 40 رنج - بسته تکی

این محصول شامل 40 رنج مختلف کریستال است که از هر کدام 1 عدد قرار داده شده است ...

قیمت پایه : 330,000ریال

کریستال 1.8432 مگا هرتز بلند

کریستال 1.8432 مگا هرتز بلند

..

قیمت پایه : 19,520ریال


 • 50 یا بیشتر 16,216ریال

کریستال 10 مگا هرتز کوتاه

کریستال 10 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 7,508ریال


 • 50 یا بیشتر 6,456ریال
 • 200 یا بیشتر 6,006ریال

کریستال 10 مگاهرتز بلند

کریستال 10 مگاهرتز بلند

نوع پایه کوتاه..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کریستال 11.0592 مگا هرتز کوتاه

کریستال 11.0592 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 7,508ریال


 • 10 یا بیشتر 6,006ریال
 • 50 یا بیشتر 5,706ریال
 • 200 یا بیشتر 5,405ریال

کریستال 12 مگا هرتز بلند

کریستال 12 مگا هرتز بلند

..

قیمت پایه : 10,511ریال

کریستال 12 مگا هرتز کوتاه

کریستال 12 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 9,009ریال


 • 20 یا بیشتر 7,508ریال
 • 50 یا بیشتر 6,456ریال
 • 200 یا بیشتر 6,006ریال

کریستال 12.288 مگاهرتز کوتاه

کریستال 12.288 مگاهرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 10,511ریال


 • 5 یا بیشتر 9,009ریال
 • 30 یا بیشتر 7,508ریال

کریستال 13.24125 مگا هرتز

کریستال 13.24125 مگا هرتز

  ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کریستال 13.5 مگا هرتز

کریستال 13.5 مگا هرتز

  ..

قیمت پایه : 15,015ریال

کریستال 13.824 مگا هرتز

کریستال 13.824 مگا هرتز

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کریستال 14.7456 مگا هرتز کوتاه

کریستال 14.7456 مگا هرتز کوتاه

   ..

قیمت پایه : 9,009ریال


 • 5 یا بیشتر 7,207ریال
 • 50 یا بیشتر 6,006ریال
 • 200 یا بیشتر 5,405ریال

کریستال 16 مگا هرتز کوتاه

کریستال 16 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 7,508ریال


 • 5 یا بیشتر 6,006ریال
 • 50 یا بیشتر 5,706ریال
 • 200 یا بیشتر 5,405ریال

کریستال 16.384 مگا هرتز کوتاه

کریستال 16.384 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 9,009ریال


 • 10 یا بیشتر 7,508ریال

کریستال 18.432 مگا هرتز کوتاه

کریستال 18.432 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 9,009ریال


 • 5 یا بیشتر 7,508ریال
 • 50 یا بیشتر 6,907ریال
 • 200 یا بیشتر 6,006ریال

کریستال 18.432 مگاهرتز - بلند

کریستال 18.432 مگاهرتز - بلند

نوع پایه کوتاه..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کریستال 2 مگاهرتز - بلند

کریستال 2 مگاهرتز - بلند

..

قیمت پایه : 24,024ریال

کریستال 2.4576 مگاهرتز - بلند

کریستال 2.4576 مگاهرتز - بلند

..

قیمت پایه : 22,523ریال


 • 5 یا بیشتر 19,520ریال
 • 50 یا بیشتر 18,018ریال
 • 200 یا بیشتر 16,517ریال

کریستال 20 مگا هرتز کوتاه

کریستال 20 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 7,508ریال


 • 50 یا بیشتر 6,006ریال
 • 200 یا بیشتر 5,405ریال

کریستال 22.118 مگاهرتز کوتاه

کریستال 22.118 مگاهرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 10,511ریال

کریستال 22.735 مگا هرتز

کریستال 22.735 مگا هرتز

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 21 از 42 (2 صفحه)
'