کریستال معمولی (DIP)

رنج کامل کریستال - 40 رنج - بسته تکی

رنج کامل کریستال - 40 رنج - بسته تکی

این محصول شامل 47 رنج مختلف کریستال است که از هر کدام 1 عدد قرار داده شده است ...

قیمت پایه : 184,800ریال

کریستال 1.8432 مگا هرتز بلند

کریستال 1.8432 مگا هرتز بلند

..

قیمت پایه : 10,010ریال


 • 50 یا بیشتر 8,316ریال

کریستال 10 مگا هرتز کوتاه

کریستال 10 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 3,850ریال


 • 50 یا بیشتر 3,311ریال
 • 200 یا بیشتر 3,080ریال

کریستال 10 مگاهرتز بلند

کریستال 10 مگاهرتز بلند

نوع پایه کوتاه..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کریستال 11.0592 مگا هرتز کوتاه

کریستال 11.0592 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 3,850ریال


 • 10 یا بیشتر 3,080ریال
 • 50 یا بیشتر 2,926ریال
 • 200 یا بیشتر 2,772ریال

کریستال 12 مگا هرتز بلند

کریستال 12 مگا هرتز بلند

..

قیمت پایه : 5,390ریال

کریستال 12 مگا هرتز کوتاه

کریستال 12 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 4,620ریال


 • 20 یا بیشتر 3,850ریال
 • 50 یا بیشتر 3,311ریال
 • 200 یا بیشتر 3,080ریال

کریستال 12.288 مگاهرتز کوتاه

کریستال 12.288 مگاهرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 5,390ریال


 • 5 یا بیشتر 4,620ریال
 • 30 یا بیشتر 3,850ریال

کریستال 13.24125 مگا هرتز

کریستال 13.24125 مگا هرتز

  ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کریستال 13.5 مگا هرتز

کریستال 13.5 مگا هرتز

  ..

قیمت پایه : 7,700ریال

کریستال 13.824 مگا هرتز

کریستال 13.824 مگا هرتز

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کریستال 14.7456 مگا هرتز کوتاه

کریستال 14.7456 مگا هرتز کوتاه

   ..

قیمت پایه : 4,620ریال


 • 5 یا بیشتر 3,696ریال
 • 50 یا بیشتر 3,080ریال
 • 200 یا بیشتر 2,772ریال

کریستال 16 مگا هرتز کوتاه

کریستال 16 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 3,850ریال


 • 5 یا بیشتر 3,080ریال
 • 50 یا بیشتر 2,926ریال
 • 200 یا بیشتر 2,772ریال

کریستال 16.384 مگا هرتز کوتاه

کریستال 16.384 مگا هرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 4,620ریال


 • 10 یا بیشتر 3,850ریال

کریستال 18.432 مگا هرتز کوتاه

کریستال 18.432 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 4,620ریال


 • 5 یا بیشتر 3,850ریال
 • 50 یا بیشتر 3,542ریال
 • 200 یا بیشتر 3,080ریال

کریستال 18.432 مگاهرتز - بلند

کریستال 18.432 مگاهرتز - بلند

نوع پایه کوتاه..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

کریستال 2 مگاهرتز - بلند

کریستال 2 مگاهرتز - بلند

..

قیمت پایه : 12,320ریال

کریستال 2.4576 مگاهرتز - بلند

کریستال 2.4576 مگاهرتز - بلند

..

قیمت پایه : 11,550ریال


 • 5 یا بیشتر 10,010ریال
 • 50 یا بیشتر 9,240ریال
 • 200 یا بیشتر 8,470ریال

کریستال 20 مگا هرتز کوتاه

کریستال 20 مگا هرتز کوتاه

  ..

قیمت پایه : 3,850ریال


 • 50 یا بیشتر 3,080ریال
 • 200 یا بیشتر 2,772ریال

کریستال 22.118 مگاهرتز کوتاه

کریستال 22.118 مگاهرتز کوتاه

..

قیمت پایه : 5,390ریال

کریستال 22.735 مگا هرتز

کریستال 22.735 مگا هرتز

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 21 از 42 (2 صفحه)
'