با توجه به نوسانات نرخ ارز ، ممکن است قیمت برخی از اجناس پس از ثبت فاکتور تغییر کند .

تا اطلاع ثانوی امکان هیچگونه فروش حضوری وجود ندارد و تنها سفارشات اینترنتی ارسال خواهند شد .

در صورت نیاز به قطعات با تعداد بالا می توانید استعلام خود را از طریق واتساپ به شماره 09011247788 ارسال نمائید .


مقاومت SMD سایز 1206

رنج کامل مقاومت های SMD - سایز 1206 - 140 رنج - بسته 10 تایی

رنج کامل مقاومت های SMD - سایز 1206 - 140 رنج - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,210,275ریال

پيش سفارش

مقاومت 0 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 0 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال


 • 5 یا بیشتر 7,050ریال
 • 25 یا بیشتر 5,977ریال
 • 100 یا بیشتر 5,280ریال

موجودی : 105 عدد

مقاومت 1 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال


 • 5 یا بیشتر 7,050ریال
 • 25 یا بیشتر 5,977ریال
 • 100 یا بیشتر 5,280ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 1 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال


 • 5 یا بیشتر 7,050ریال
 • 25 یا بیشتر 5,977ریال
 • 100 یا بیشتر 5,280ریال

موجودی : 274 عدد

مقاومت 1 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال


 • 5 یا بیشتر 7,050ریال
 • 25 یا بیشتر 5,977ریال
 • 100 یا بیشتر 5,280ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 1.1 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.1 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال


 • 5 یا بیشتر 7,050ریال
 • 25 یا بیشتر 5,977ریال
 • 100 یا بیشتر 5,280ریال

موجودی : 102 عدد

مقاومت 1.13 کیلو اهم - SMD 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.13 کیلو اهم - SMD 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال

خارج از موجودي

مقاومت 1.15 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.15 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 12,319ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 1.2 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.2 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال


 • 5 یا بیشتر 7,050ریال
 • 25 یا بیشتر 5,977ریال
 • 100 یا بیشتر 5,280ریال

موجودی : 126 عدد

مقاومت 1.21 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.21 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال


 • 5 یا بیشتر 7,050ریال
 • 25 یا بیشتر 5,977ریال
 • 100 یا بیشتر 5,280ریال

موجودی : 180 عدد

مقاومت 1.21 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.21 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال


 • 5 یا بیشتر 7,050ریال
 • 25 یا بیشتر 5,977ریال
 • 100 یا بیشتر 5,280ریال

موجودی : 210 عدد

مقاومت 1.3 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.3 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال

خارج از موجودي

مقاومت 1.5 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.5 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال


 • 5 یا بیشتر 7,050ریال
 • 25 یا بیشتر 5,977ریال
 • 100 یا بیشتر 5,280ریال

موجودی : 158 عدد

مقاومت 1.5 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.5 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال


 • 5 یا بیشتر 7,050ریال
 • 25 یا بیشتر 5,977ریال
 • 100 یا بیشتر 5,280ریال

موجودی : 20 عدد

مقاومت 1.5 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.5 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال


 • 5 یا بیشتر 7,050ریال
 • 25 یا بیشتر 5,977ریال
 • 100 یا بیشتر 5,280ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 1.6 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.6 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 21,094ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 1.6 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.6 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال


 • 5 یا بیشتر 7,050ریال
 • 25 یا بیشتر 5,977ریال
 • 100 یا بیشتر 5,280ریال

موجودی : 145 عدد

مقاومت 1.62 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.62 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 21,094ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 1.74 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.74 اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال


 • 5 یا بیشتر 7,050ریال
 • 25 یا بیشتر 5,977ریال
 • 100 یا بیشتر 5,280ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 1.8 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.8 مگا اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال


 • 5 یا بیشتر 7,050ریال
 • 25 یا بیشتر 5,977ریال
 • 100 یا بیشتر 5,280ریال

موجودی : 187 عدد

مقاومت 1.82 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

مقاومت 1.82 کیلو اهم SMD - سایز 1206 - بسته 20 تایی

..

قیمت پایه : 10,125ریال


 • 5 یا بیشتر 7,050ریال
 • 25 یا بیشتر 5,977ریال
 • 100 یا بیشتر 5,280ریال

موجودی : 43 عدد

نمایش 1 تا 21 از 175 (9 صفحه)
'