جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)
فروشگاه تا تاريخ 98/01/17 تعطيل است و تا اين تاريخ امكان خريد حضوري و يا ثبت فاكتور در سايت ميسر نمي باشد .

مقاومت 50 وات

مقاومت 0.1 اهم - 50 وات

مقاومت 0.1 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

مقاومت 0.22 اهم - 50 وات

مقاومت 0.22 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

موجودی : 2 عدد

مقاومت 0.33 اهم - 50 وات

مقاومت 0.33 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

موجودی : 2 عدد

مقاومت 0.47 اهم - 50 وات

مقاومت 0.47 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

موجودی : 2 عدد

مقاومت 0.68 اهم - 50 وات

مقاومت 0.68 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

موجودی : 2 عدد

مقاومت 1 اهم - 50 وات

مقاومت 1 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

مقاومت 1.2 اهم - 50 وات

مقاومت 1.2 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

موجودی : 1 عدد

مقاومت 10 اهم - 50 وات

مقاومت 10 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

مقاومت 100 اهم - 50 وات

مقاومت 100 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

مقاومت 12 اهم - 50 وات

مقاومت 12 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

مقاومت 15 اهم - 50 وات

مقاومت 15 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

مقاومت 18 اهم - 50 وات

مقاومت 18 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

مقاومت 2.2 اهم - 50 وات

مقاومت 2.2 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

مقاومت 22 اهم - 50 وات

مقاومت 22 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

مقاومت 27 اهم - 50 وات

مقاومت 27 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

مقاومت 3.3 اهم - 50 وات

مقاومت 3.3 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

موجودی : 2 عدد

مقاومت 33 اهم - 50 وات

مقاومت 33 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

مقاومت 39 اهم - 50 وات

مقاومت 39 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

موجودی : 3 عدد

مقاومت 4.7 اهم - 50 وات

مقاومت 4.7 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

مقاومت 47 اهم - 50 وات

مقاومت 47 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

موجودی : 4 عدد

مقاومت 5.6 اهم - 50 وات

مقاومت 5.6 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 320,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

نمایش 1 تا 21 از 26 (2 صفحه)
'