به اطلاع مشتریان گرامی میرساند با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات سال نو ، آخرین فرصت ثبت سفارش در سایت، جمعه 18 اسفند ماه می باشد و کلیه سفارشاتی که پس از این تاریخ ثبت شوند ، از تاریخ 14 فروردین به بعد ارسال خواهند شد


مقاومت 50 وات

مقاومت 0.1 اهم - 50 وات

مقاومت 0.1 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال


  • 10 یا بیشتر 106,800ریال

مقاومت 0.22 اهم - 50 وات

مقاومت 0.22 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

مقاومت 0.33 اهم - 50 وات

مقاومت 0.33 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

مقاومت 0.47 اهم - 50 وات

مقاومت 0.47 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

مقاومت 0.68 اهم - 50 وات

مقاومت 0.68 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال


  • 5 یا بیشتر 108,000ریال
  • 25 یا بیشتر 102,000ریال

مقاومت 1 اهم - 50 وات

مقاومت 1 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

مقاومت 1.2 اهم - 50 وات

مقاومت 1.2 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

مقاومت 10 اهم - 50 وات

مقاومت 10 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

مقاومت 100 اهم - 50 وات

مقاومت 100 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 120,000ریال

مقاومت 12 اهم - 50 وات

مقاومت 12 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

مقاومت 15 اهم - 50 وات

مقاومت 15 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

مقاومت 18 اهم - 50 وات

مقاومت 18 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

مقاومت 2.2 اهم - 50 وات

مقاومت 2.2 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

مقاومت 22 اهم - 50 وات

مقاومت 22 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

مقاومت 27 اهم - 50 وات

مقاومت 27 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

مقاومت 3.3 اهم - 50 وات

مقاومت 3.3 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال


  • 5 یا بیشتر 114,000ریال

مقاومت 33 اهم - 50 وات

مقاومت 33 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال


  • 5 یا بیشتر 114,000ریال

مقاومت 39 اهم - 50 وات

مقاومت 39 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

مقاومت 4.7 اهم - 50 وات

مقاومت 4.7 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

مقاومت 47 اهم - 50 وات

مقاومت 47 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

مقاومت 5.6 اهم - 50 وات

مقاومت 5.6 اهم - 50 وات

..

قیمت پایه : 132,000ریال

نمایش 1 تا 21 از 26 (2 صفحه)
'