جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

مقاومت 3 وات

مقاومت 3.3 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 3.3 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 173,457ریال


 • 5 یا بیشتر 147,585ریال
 • 50 یا بیشتر 135,286ریال

موجودی : 80 عدد

مقاومت 51 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 51 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 173,457ریال


 • 10 یا بیشتر 147,585ریال

موجودی : 60 عدد

مقاومت 12 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 12 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 188,762ریال


 • 5 یا بیشتر 147,585ریال
 • 50 یا بیشتر 135,286ریال

موجودی : 41 عدد

مقاومت 39 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 39 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 188,762ریال


 • 5 یا بیشتر 147,585ریال
 • 50 یا بیشتر 140,205ریال

موجودی : 38 عدد

مقاومت 2.7 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.7 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 188,762ریال


 • 5 یا بیشتر 147,585ریال
 • 50 یا بیشتر 140,205ریال

موجودی : 37 عدد

مقاومت 820 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 820 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 188,762ریال


 • 10 یا بیشتر 147,585ریال

موجودی : 36 عدد

مقاومت 39 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 39 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 173,457ریال


 • 5 یا بیشتر 147,585ریال
 • 50 یا بیشتر 135,286ریال

موجودی : 31 عدد

مقاومت 1.8 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 224,474ریال


 • 3 یا بیشتر 184,481ریال
 • 10 یا بیشتر 159,883ریال
 • 25 یا بیشتر 147,585ریال

موجودی : 31 عدد

مقاومت 5.6 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 5.6 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 183,661ریال


 • 10 یا بیشتر 147,585ریال

موجودی : 30 عدد

مقاومت 3.9 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 3.9 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 178,559ریال


 • 5 یا بیشتر 147,585ریال
 • 50 یا بیشتر 135,286ریال

موجودی : 28 عدد

مقاومت 2.2 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.2 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 188,762ریال


 • 5 یا بیشتر 147,585ریال
 • 50 یا بیشتر 135,286ریال

موجودی : 27 عدد

مقاومت 2 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 188,762ریال


 • 5 یا بیشتر 147,585ریال
 • 50 یا بیشتر 135,286ریال

موجودی : 27 عدد

مقاومت 470 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 470 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 178,559ریال


 • 10 یا بیشتر 147,585ریال

موجودی : 24 عدد

مقاومت 2 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 193,864ریال

موجودی : 24 عدد

مقاومت 56 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 56 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 168,356ریال


 • 10 یا بیشتر 147,585ریال

موجودی : 22 عدد

مقاومت 1.2 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 224,474ریال


 • 3 یا بیشتر 184,481ریال
 • 10 یا بیشتر 159,883ریال
 • 25 یا بیشتر 147,585ریال

موجودی : 22 عدد

مقاومت 4.7 مگا اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 4.7 مگا اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 178,559ریال


 • 10 یا بیشتر 147,585ریال

موجودی : 21 عدد

مقاومت 360 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 360 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 188,762ریال


 • 5 یا بیشتر 147,585ریال

موجودی : 21 عدد

مقاومت 4.7 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 4.7 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 173,457ریال


 • 10 یا بیشتر 147,585ریال
 • 30 یا بیشتر 135,286ریال

موجودی : 19 عدد

مقاومت 82 کیلو اهم- 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 82 کیلو اهم- 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 188,762ریال


 • 10 یا بیشتر 147,585ریال

موجودی : 18 عدد

مقاومت 120 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 120 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 188,762ریال


 • 5 یا بیشتر 147,585ریال
 • 50 یا بیشتر 135,286ریال

موجودی : 16 عدد

نمایش 1 تا 21 از 67 (4 صفحه)
'