با توجه به نوسانات نرخ ارز ، ممکن است قیمت برخی از اجناس پس از ثبت فاکتور تغییر کند .

تا اطلاع ثانوی امکان هیچگونه فروش حضوری وجود ندارد و تنها سفارشات اینترنتی ارسال خواهند شد .

در صورت نیاز به قطعات با تعداد بالا می توانید استعلام خود را از طریق واتساپ به شماره 09011247788 ارسال نمائید .


مقاومت 3 وات

رنج کامل مقاومت های 3 وات - 55 رنج - بسته تکی

رنج کامل مقاومت های 3 وات - 55 رنج - بسته تکی

..

قیمت پایه : 638,820ریال

موجودی : 7 عدد

مقاومت 0.82 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 0.82 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 125,483ریال


 • 3 یا بیشتر 95,063ریال
 • 10 یا بیشتر 82,388ریال
 • 25 یا بیشتر 77,318ریال

موجودی : 20 عدد

مقاومت 1.2 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 125,483ریال


 • 3 یا بیشتر 95,063ریال
 • 10 یا بیشتر 82,388ریال
 • 25 یا بیشتر 76,050ریال

موجودی : 26 عدد

مقاومت 1.2 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 125,483ریال


 • 3 یا بیشتر 95,063ریال
 • 10 یا بیشتر 82,388ریال
 • 25 یا بیشتر 76,050ریال

موجودی : 15 عدد

مقاومت 1.3 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.3 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 99,816ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 1.5 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.5 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 125,483ریال


 • 3 یا بیشتر 95,063ریال
 • 10 یا بیشتر 82,388ریال
 • 30 یا بیشتر 76,050ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 1.5 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.5 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 125,483ریال


 • 3 یا بیشتر 95,063ریال
 • 10 یا بیشتر 82,388ریال
 • 25 یا بیشتر 76,050ریال

موجودی : 13 عدد

مقاومت 1.8 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 125,483ریال


 • 3 یا بیشتر 95,063ریال
 • 10 یا بیشتر 82,388ریال
 • 25 یا بیشتر 76,050ریال

موجودی : 33 عدد

مقاومت 1.8 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 125,483ریال


 • 3 یا بیشتر 95,063ریال
 • 10 یا بیشتر 82,388ریال
 • 25 یا بیشتر 76,050ریال

موجودی : 16 عدد

مقاومت 10 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 10 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 10 مگا اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 10 مگا اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 196,779ریال

موجودی : 4 عدد

مقاومت 100 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 100 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 96,964ریال


 • 5 یا بیشتر 76,050ریال
 • 50 یا بیشتر 72,248ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 100 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 100 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 105,519ریال


 • 10 یا بیشتر 77,318ریال

موجودی : 17 عدد

مقاومت 12 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 12 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 105,519ریال


 • 5 یا بیشتر 76,050ریال
 • 50 یا بیشتر 69,713ریال

موجودی : 54 عدد

مقاومت 120 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 120 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 105,519ریال


 • 5 یا بیشتر 76,050ریال

موجودی : 1 عدد

مقاومت 120 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 120 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 105,519ریال


 • 5 یا بیشتر 76,050ریال
 • 50 یا بیشتر 69,713ریال

موجودی : 20 عدد

مقاومت 15 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 15 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 105,519ریال


 • 5 یا بیشتر 76,050ریال
 • 50 یا بیشتر 69,713ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 15 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 15 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 105,519ریال


 • 5 یا بیشتر 76,050ریال
 • 50 یا بیشتر 69,713ریال

موجودی : 5 عدد

مقاومت 18 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 18 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 105,519ریال


 • 5 یا بیشتر 76,050ریال
 • 50 یا بیشتر 69,713ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 18 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 18 کیلو اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 96,964ریال


 • 5 یا بیشتر 76,050ریال
 • 50 یا بیشتر 69,713ریال

موجودی : 3 عدد

مقاومت 180 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 180 اهم - 3 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 94,112ریال


 • 5 یا بیشتر 76,050ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 21 از 67 (4 صفحه)
'