جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

مقاومت 1% و 2% | 0.5 وات (1/2)

مقاومت 0.56 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 0.82 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 1 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 1.1 کیلو اهم - 0.5 وات - 2 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 1.5 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 1.87 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 10 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 10 کیلو اهم - 0.5 وات - 2 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 108 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 121 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 13 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 130 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 14 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 147 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 154 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 16.9 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 160 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 169 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 18 اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
مقاومت 18 کیلو اهم - 0.5 وات - 2 درصد | بسته 10 تایی
مقاومت 19.1 کیلو اهم - 0.5 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی
نمایش 1 تا 21 از 64 (4 صفحه)
'