جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

مقاومت 0.25 وات(1/4) - 5 درصد

مقاومت 120 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 120 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,072ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 797 عدد

مقاومت 8.2 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 8.2 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 757 عدد

مقاومت 4.7 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 4.7 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 617 عدد

مقاومت 15 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 15 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 601 عدد

مقاومت 390 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 390 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 544 عدد

مقاومت 2.7 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.7 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 529 عدد

مقاومت 68 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 68 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 506 عدد

مقاومت 56 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 56 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 505 عدد

مقاومت 2.7 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.7 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 493 عدد

مقاومت 6.8 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 6.8 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 475 عدد

مقاومت 8.2 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 8.2 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 431 عدد

مقاومت 36 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 36 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,796ریال


 • 20 یا بیشتر 5,135ریال
 • 100 یا بیشتر 4,585ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 391 عدد

مقاومت 27 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 27 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,796ریال


 • 20 یا بیشتر 5,135ریال
 • 100 یا بیشتر 4,585ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 390 عدد

مقاومت 390 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 390 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 373 عدد

مقاومت 150 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 150 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

این مقاومت در تعداد 10 عددی و با توان 1/4 وات عرضه می شود .   ..

قیمت پایه : 5,072ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 368 عدد

مقاومت 680 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 680 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,434ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 366 عدد

مقاومت 4.7 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 4.7 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,434ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 362 عدد

مقاومت 2.2 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.2 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

 ..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 358 عدد

مقاومت 220 کیلو اهم- 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 220 کیلو اهم- 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,434ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 348 عدد

مقاومت 33 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 33 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 346 عدد

مقاومت 2.7 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.7 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,796ریال


 • 20 یا بیشتر 5,135ریال
 • 100 یا بیشتر 4,585ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 343 عدد

نمایش 1 تا 21 از 104 (5 صفحه)
'