مقاومت 0.25 وات(1/4) - 5 درصد

رنج کامل مقاومت های 1/4 وات - 100 رنج - بسته 10 تایی

رنج کامل مقاومت های 1/4 وات - 100 رنج - بسته 10 تایی

این مقاومت ها در تعداد 10 عددی و با توان 1/4 وات عرضه می شوند . ..

قیمت پایه : 130,000ریال

مقاومت 0 اهم-مقاومت 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 0 اهم-مقاومت 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,500ریال


 • 20 یا بیشتر 900ریال
 • 100 یا بیشتر 800ریال
 • 500 یا بیشتر 750ریال

مقاومت 1 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 530ریال

مقاومت 1 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 1 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 1.1 کیلواهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.1 کیلواهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

مقاومت 1.2 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 1.2 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 1.2 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 1.3 کیلواهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1.3 کیلواهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 1.5 اهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1.5 اهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 1.5 مگااهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1.5 مگااهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 1.5 کیلواهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1.5 کیلواهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 1.8 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد | بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 1.8 کیلواهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 کیلواهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 1.8 کیلواهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 کیلواهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 10 اهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 10 اهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 10 مگااهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 10 مگااهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 10 کیلواهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 10 کیلواهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 100 اهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 100 اهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 550ریال

مقاومت 100 کیلواهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

مقاومت 100 کیلواهم- 1/4 وات-5 درصد-بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,300ریال


 • 20 یا بیشتر 700ریال
 • 100 یا بیشتر 600ریال
 • 500 یا بیشتر 520ریال

نمایش 1 تا 21 از 101 (5 صفحه)
'