ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

مقاومت حرارتی NTC و PTC

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 1 کیلو اهم - 5 میل

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 1 کیلو اهم - 5 میل

NTC یک مقاومت حرارتی با ضریب منفی است . به این صورت که با افزایش دما ، مقاومت آن کاهش پیدا می کند . ..

قیمت پایه : 29,998ریال


 • 5 یا بیشتر 19,284ریال
 • 50 یا بیشتر 14,463ریال
 • 500 یا بیشتر 12,535ریال

خارج از موجودی

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 10 کیلو اهم - قطر 2 میل

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 10 کیلو اهم - قطر 2 میل

NTC یک مقاومت حرارتی با ضریب منفی است . به این صورت که با افزایش دما ، مقاومت آن کاهش پیدا می کند .ا..

قیمت پایه : 7,245ریال


 • 10 یا بیشتر 6,288ریال
 • 50 یا بیشتر 5,705ریال
 • 500 یا بیشتر 5,123ریال

در انتظار خرید از خارج

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 100 اهم

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 100 اهم

NTC یک مقاومت حرارتی با ضریب منفی است . به این صورت که با افزایش دما ، مقاومت آن کاهش پیدا می کند .ا..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 2 کیلو اهم

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 2 کیلو اهم

NTC یک مقاومت حرارتی با ضریب منفی است . به این صورت که با افزایش دما ، مقاومت آن کاهش پیدا می کند .ا..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 20 کیلو اهم - 5 میل

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 20 کیلو اهم - 5 میل

NTC یک مقاومت حرارتی با ضریب منفی است . به این صورت که با افزایش دما ، مقاومت آن کاهش پیدا می کند . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 470 کیلو اهم

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 470 کیلو اهم

NTC یک مقاومت حرارتی با ضریب منفی است . به این صورت که با افزایش دما ، مقاومت آن کاهش پیدا می کند .ا..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 5 کیلو اهم

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 5 کیلو اهم

NTC یک مقاومت حرارتی با ضریب منفی است . به این صورت که با افزایش دما ، مقاومت آن کاهش پیدا می کند . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 50 کیلو اهم - 2 میل

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 50 کیلو اهم - 2 میل

NTC یک مقاومت حرارتی با ضریب منفی است . به این صورت که با افزایش دما ، مقاومت آن کاهش پیدا می کند .ا..

قیمت پایه : 8,453ریال


 • 5 یا بیشتر 6,986ریال
 • 50 یا بیشتر 6,404ریال
 • 500 یا بیشتر 5,822ریال

سفارش از خارج

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 500 اهم

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 500 اهم

NTC یک مقاومت حرارتی با ضریب منفی است . به این صورت که با افزایش دما ، مقاومت آن کاهش پیدا می کند .ا..

قیمت پایه : 29,998ریال


 • 5 یا بیشتر 19,284ریال
 • 50 یا بیشتر 14,463ریال
 • 500 یا بیشتر 12,535ریال

موجودی : 180 عدد

PTC (مقاومت حرارتی مثبت) / 300 اهم

PTC (مقاومت حرارتی مثبت) / 300 اهم

..

قیمت پایه : 59,996ریال

خارج از موجودی

PTC (مقاومت حرارتی مثبت) / 330 اهم

PTC (مقاومت حرارتی مثبت) / 330 اهم

..

قیمت پایه : 59,996ریال

موجودی : 65 عدد

PTC (مقاومت حرارتی مثبت) / 800 اهم

PTC (مقاومت حرارتی مثبت) / 800 اهم

..

قیمت پایه : 59,996ریال

خارج از موجودی

رنج کامل NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 8 رنج (2 تایی)

رنج کامل NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 8 رنج (2 تایی)

NTC یک مقاومت حرارتی با ضریب منفی است . به این صورت که با افزایش دما ، مقاومت آن کاهش پیدا می کند .ا..

قیمت پایه : 478,538ریال

پيش سفارش

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 10 کیلو اهم - 1 درصد - قطر 2 میل

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 10 کیلو اهم - 1 درصد - قطر 2 میل

..

قیمت پایه : 26,400ریال


 • 50 یا بیشتر 24,000ریال
 • 500 یا بیشتر 22,800ریال

موجودی : 816 عدد

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 10 کیلو اهم - 5 درصد - قطر 2 میل

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 10 کیلو اهم - 5 درصد - قطر 2 میل

..

قیمت پایه : 8,900ریال

موجودی : 1922 عدد

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 2 کیلو اهم - 1 درصد - قطر 2 میل

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 2 کیلو اهم - 1 درصد - قطر 2 میل

..

قیمت پایه : 26,400ریال


 • 50 یا بیشتر 24,000ریال
 • 500 یا بیشتر 22,800ریال

موجودی : 2964 عدد

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 20 کیلو اهم - 5 درصد - قطر 2 میل

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 20 کیلو اهم - 5 درصد - قطر 2 میل

..

قیمت پایه : 16,800ریال

موجودی : 963 عدد

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 5 کیلو اهم - 1 درصد - قطر 2 میل

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 5 کیلو اهم - 1 درصد - قطر 2 میل

..

قیمت پایه : 26,400ریال


 • 50 یا بیشتر 24,000ریال
 • 500 یا بیشتر 22,800ریال

موجودی : 425 عدد

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 50 کیلو اهم - 1 درصد - قطر 2 میل

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 50 کیلو اهم - 1 درصد - قطر 2 میل

..

قیمت پایه : 26,400ریال


 • 50 یا بیشتر 24,000ریال
 • 500 یا بیشتر 22,800ریال

موجودی : 452 عدد

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
'